Major €14 million European Initiative to Develop the Potential of Seaweed as Biofuel

Major €14 million European Initiative to Develop the Potential of Seaweed as Biofuel-image

Wednesday, 15 February 2012

Researchers at NUI Galway’s Ryan Institute are involved in a major €14 million European initiative to develop the potential of algae as a source of sustainable energy.As a partner in the project, NUI Galway is responsible for the initial step of producing some of the biomass required for conversion to biofuel. This will be accomplished by cultivating macroalgae (seaweed) biomass at sea in a one-hectare pilot facility.Currently, algal bioenergy technologies are immature, but rapid advances are being made in the field. NUI Galway’s part of the ‘EnAlgae’ project is valued at almost €1.2 million, over the next four years.The project will focus on the cultivation of some of Ireland’s native kelp species (large brown seaweeds, commonly seen cast up on the beach after a storm). Growth of the seaweed crop occurs in two phases, the first phase of which is being carried out at the Ryan Institute’s Carna Research Station, Co. Galway.Dr Maeve Edwards, a research scientist at the Ryan Institute’s Carna facility, explains: “In our facilities here, microscopic stages of the algae are cultured and sprayed onto ropes. Once the seaweed has been ‘seeded’ onto hundreds of metres of rope, they are deployed at sea in the one-hectare experimental plot in Ventry Harbour, Co. Kerry.”Seaweed will also be cultivated in Northern Ireland (by Queen’s University Belfast) and Brittany, France (by Centre d’Etude et de Valorisation des Algues, CEVA). NUI Galway will coordinate the cultivation efforts between all three institutions.Professor Colin Brown, Director of the Ryan Institute at NUI Galway, commented: “Ireland and the European Union recognise the need to reduce our dependence on dwindling petroleum stocks and are promoting the use of biofuels. I am delighted to see that bright young researchers in the Ryan Institute have spotted the opportunity to engage in international and innovative research into a source of biomass - in this case, seaweed - whose conversion to biofuels could help in the transformation of the transport sector.”The four-year transnational Energetic Algae - or EnAlgae - project, led by Swansea University in Wales, is a strategic initiative funded by the INTERREG IVB North West Europe Programme via the European Regional Development Fund, together with a range of co-sponsors.EnAlgae involves 19 Partners and 13 Observers across eight EU member states; France, Belgium, UK, Germany, Ireland, Netherlands, Switzerland, and Luxembourg, and aims to reduce CO2 emissions and dependency on unsustainable energy sources, through the accelerated development and deployment of algal-based biomass and bioenergy technologies.The project’s manager Dr Robin Shields, Director of the Centre for Sustainable Aquatic Research (CSAR) at Swansea University’s College of Science, said: “Thanks to close transnational cooperation, EnAlgae partners and stakeholders will gain access to those sustainable technologies most suited to their local operating conditions. As project lead partner, Swansea University is delighted to extend its industry-focused research on algal bioremediation and biorefinery technologies, in partnership with acknowledged experts from across North West Europe.”-ends- Olltionscnamh Eorpach €14m chun na féidearthachtaí a bhaineann le Feamainn mar Bhithbhreosla a fhorbairt Tá taighdeoirí in Institiúid Uí Riain in OÉ Gaillimh ag obair ar olltionscnamh Eorpach, ar fiú €14 milliún é, chun forbairt a dhéanamh ar algaí mar fhoinse fuinnimh in-athnuaite. Mar chomhpháirtí sa tionscadal, tá freagracht ar OÉ Gaillimh as an gcéad chéim a bhaineann le cuid den bhithmhais a tháirgeadh atá ag teastáil le tiontú go bithbhreosla. Déanfar é seo trí bhithmhais mhacralga (feamainn) a shaothrú san fharraige i saoráid phíolótach aon heicteár. Faoi láthair, tá teicneolaíochtaí bithfhuinnimh algaigh neamhaibí, ach táthar ag déanamh an-dul chun cinn sa réimse. Sna ceithre bliana atá le teacht, is fiú beagnach €1.2 milliún an pháirt atá ag OÉ Gaillimh sa tionscadal ‘EnAlgae’.  Díreoidh an tionscadal ar chuid de speiceas nádúrtha ceilpe na hÉireann (feamainn mhór dhonn, a fheictear caite ar thránna go minic i ndiaidh stoirme) a shaothrú. Fásann feamainn in dhá chéim, tá an chéad chéim ar siúl i Stáisiún Taighde Institiúid Uí Riain i gCarna, Co. na Gaillimhe. Deir an Dr Maeve Edwards, eolaí taighde i saoráid Institiúid Mháirtín Uí Riain i gCarna: “Inár saoráid anseo, saothraítear céimeanna micreascópacha de na halgaí agus spraeáiltear ar théada iad. Nuair a bhíonn an fheamainn ‘síolaithe’ ar na céadta méadar téide, forbraíonn siad san fharraige sa tsaoráid thurgnamhach aon heicteár i gCuan Fhionntrá, Co. Chiarraí.” Saothrófar feamainn i dTuaisceart Éireann chomh maith (faoi stiúir Ollscoil na Ríona, Béal Feirste) agus sa Bhriotáin, an Fhrainc (faoi stiúir Centre d’Etude et de Valorisation des Algues, CEVA). Déanfaidh OÉ Gaillimh comhordú ar na hiarrachtaí saothraithe idir na trí institiúid. Deir an tOllamh Colin Brown, Stiúrthóir Institiúid Uí Riain, OÉ Gaillimh: “Aithníonn Éire agus an tAontas Eorpach an gá atá ann gan a bheith ag brath an oiread ar na stoic pheitriliam atá ag laghdú de shíor agus tá siad ag cur úsáid bithbhreoslaí chun cinn. Tá an-áthas orm a fheiceáil gur thug taighdeoirí óga éirimiúla in Institiúid Uí Riain faoi deara an deis le bheith páirteach i dtaighde idirnáisiúnta agus nuálaíoch ar fhoinse bithmhaise – sa chás seo, feamainn – má athraítear feamainn go bithbhreosla d’fhéadfaí athrú ó bhonn a dhéanamh ar an earnáil iompair. Is tionscnamh straitéiseach maoinithe ag Clár Iar-Thuaisceart na hEorpa INTERREG IVB trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, chomh maith le réimse comhurraitheoirí é Energetic Algae – EnAlgae. Is é Ollscoil Swansea sa Bhreatain Bheag atá mar cheann feadhna ar an tionscadal ceithre bliana trasnáisiúnta seo. Tá baint ag 19 gComhpháirtí agus 13 Bhreathnóir as ocht mballstát AE leis an tionscadal; an Fhrainc, an Bheilg, an Ríocht Aontaithe, an Ghearmáin, Éire, an Ísiltír, an Eilvéis, agus Lucsamburg. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal astaíochtaí CO2 agus spleáchas ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a laghdú, trí bhithmhais algaí agus trí theicneolaíochtaí bithfhuinnimh a fhorbairt agus a úsáid gan mhoill. Deir bainisteoir an tionscadail, an Dr Robin Shields, an Stiúrthóir, the Centre for Sustainable Aquatic Research (CSAR), i gColáiste na hEolaíochta in Ollscoil Swansea: “A bhuíochas le comhoibriú trasnáisiúnta, beidh teacht ag comhpháirtithe agus ag páirtithe leasmhara EnAlgae ar na teicneolaíochtaí inmharthana is mó a fheileann dá gcoinníollacha áitiúla féin. Mar phríomhpháirtí an tionscadail, tá an-áthas orainn in Ollscoil Swansea ár dtaighde, atá dírithe ar an tionscal, ar theicneolaíochtaí bithleigheasacháin agus bithscaglainne algaí a leathnú, i gcomhpháirt le saineolaithe aitheanta ó Iar-Thuaisceart na hEorpa.” -críoch-

>> Read full story about Major €14 million European Initiative to Develop the Potential of Seaweed as Biofuel

NFB Researchers Receive Prestigious Travel Awards in Distinguished Laboratories

NFB Researchers Receive Prestigious Travel Awards in Distinguished Laboratories-image

Thursday, 16 February 2012

Four researchers at the Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB), NUI Galway, have been awarded Short-Term Travel Fellowships by Science Foundation Ireland (SFI). Bill Daly, Mohammad Abu-Rub, Dr Xuejun Hu and Shane Browne will travel to prestigious research institutes in the US and China to progressing NFB ambitions in the cardiac, neural and wound-healing fields.Shane Browne will travel to Harvard Medical School where he will work with Professor Richard Lee for six months on a study to demonstrate the efficacy of a biomaterial-based gene delivery system for treatment following myocardial infarction (heart attack). The complex delivery system addresses the inflammatory response and promotes healing following cardiac events. This system, which will enable re-modelling and re-vascularisation of damaged cardiac tissue, has already been developed at the NFB as part of Shane’s doctoral thesis. The work undertaken at Harvard will facilitate progression to Phase I clinical trials.Mohammad Abu-Rub and Bill Daly, both PhD students, will spend six months working withDr Simon Dillon at the Proteomics Facility at the Dana Faber Cancer Institute, part of the Harvard Medical School in the US. Mohammad’s PhD thesis is in the area of neural regeneration, and he has developed a platform technology, based on a hydrogel system, to target spinal cord injury at the cellular and molecular level. Bill’s work will focus on neural cell behaviour on engineered scaffolds. He has already developed a novel, collagen-based technology as a solution to neural tissue damage in the peripheral nervous system, resulting from injury or neural degenerative diseases. Postdoctoral researcher Dr Xuejun Hu’s studies are centred on the development of a gene therapy to promote skin regeneration. This new therapy is of potential benefit to patients of Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa (RDEB). RDEB is a condition characterised by hard-to-heal, chronic wounds which can leave patients in constant pain. Xuejun will spend three months working at Dalian Medical University, China, with Professor Qi Wang, in order to further develop this gene therapy, determining which gene vector will be constructed, with a view to improved treatment for RDEB patients. According to Professor Abhay Pandit, Director of the NFB: “Travel awards allow researchers to undertake training and gain skills in leading edge technologies which they can later apply when they return to Ireland.”The four researchers are supervised by Professor Abhay Pandit and Dr. Wenxin Wang, of the NFB at NUI Gawlay, an SFI-funded Strategic Research Cluster. The NFB, which includes national and international academic and industry partners, aims to design the next generation of functional biomaterials, providing clinical solutions to unmet clinical needs. ENDS

>> Read full story about NFB Researchers Receive Prestigious Travel Awards in Distinguished Laboratories

NUI Galway Host Genetic Discrimination Seminar in European Parliament

NUI Galway Host Genetic Discrimination Seminar in European Parliament-image

Thursday, 16 February 2012

The NUI Galway Centre for Disability Law and Policy will host a seminar in the European Parliament in Brussels on 'Genetic Discrimination - Transatlantic Perspectives on the Case for a European Level Legal Response'. The seminar, organised in conjunction with the European Disability Forum and the European Parliament Disability Intergroup, will take place on Tuesday, 6 March.The purpose of this event is to bring together key stakeholders to examine and further highlight the case for a European level legal and policy response to protect the privacy of genetic information. Ways to prevent genetic discrimination will also be examined, particularly in the employment and insurance contexts.The event will highlight the issues of genetic discrimination and genetic privacy on a European forum.  It will also raise awareness of these issues to the key European Institutions in Brussels.  This is an important and necessary step towards introducing reform in the area and taking the opportunity to make recommendations for legal intervention. The outcome of the seminar will further the discussion on what an appropriate European level response might be – involving stakeholders who will be contributing towards drafting, producing and implementing such a legislative response. The potential practical impact of this seminar is that it will make a meaningful contribution towards framing the necessary legal reform in this area.Professor Gerard Quinn, Director of NUI Galway’s Centre for Disability Law and Policy, said: “NUI Galway hosted a conference of the same title in Galway at the end of 2011. This conference highlighted the interdisciplinary nature of this area and focused on the interaction between genetic science, technology, ethics and the law, and in particular, how best to regulate this complex area. On foot of the scientific and legal expertise offered, and on consideration of the potential for abuse and the fundamental human rights at stake, the conference strongly indicated a need for an appropriate regulatory response at European level to protect the privacy of genetic information and to prevent genetic discrimination. This event in March aims to build upon the discussion generated from the NUI Galway conference and further highlight this issue at European level.”The European seminar will be chaired by Andre Gubbels, Belgian Ministry. Speakers at the seminar will include: Professor Ciaran Morrison, Centre for Chromosome Biology, School of Natural Sciences, NUI Galway; Professor Yann Joly, Centre of Genomics and Policy, McGill University, Canada; Professor Peter Blanck, Burton Blatt Institute, Syracuse University; Dr Delia Ferri, Faculty of Law, University of Verona; Dr Ine Van Hoyweghen, Department of Health, Ethics and Society, Maastricht University; Peter Hustinx, European Data Protection Supervisor; Jan Jareb, Office of the High Commissioner of Human Rights; Marian Harkin, Member of the European Parliament; and J. Patrick Clarke, member of European Disability Forum Executive Committee and President of Down Syndrome Ireland.For further details, or to register for this free event, visit http://conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=161 -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Host Genetic Discrimination Seminar in European Parliament

NUI Galway Hosts Reception for Eleven US Fulbright Scholars

NUI Galway Hosts Reception for Eleven US Fulbright Scholars  -image

Friday, 17 February 2012

NUI Galway President, Dr Jim Browne and Galway-Mayo Institute of Technology President, Michael Carmody, welcomed eleven US Fulbright Awardees at a reception held recently to mark the commencement of Inter-changes: an Orientation Programme for 2011 – 2012 hosted by NUI Galway. This academic year (2011-2012), 14 Fulbright Awardees from the US are based in Higher Education Institutions around Ireland studying, researching and lecturing in disciplines ranging from American History and animation to journalism and civil engineering. Two of the Fulbright awardees are based in Galway, Dr Kathryn Laity in NUI Galway and Professor Gurram Gopal in GMIT. Inter-changes, running over three days, was an event-filled programme helping US Fulbright Scholars gain insights into various aspects of Ireland’s culture, history, society and geography. Part funded by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, an important part of the programme is also to learn more about the Irish language speaking regions and practice cúpla focal in the Gaeltacht. In addition to NUI Galway, the US Fulbrighters visited Galway Chamber of Commerce, TG4, Office of the Language Commissioner, Stiúideo Cuan in Spiddal and Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Carraroe, Co. Galway. The Fulbright awards are jointly funded by the Irish and US governments under the Ireland-United States Commission for Educational Exchange. Fulbright scholarships have provided Irish and US students, scholars and professionals with the opportunity to study, lecture and research at top universities and institutions in the US and Ireland respectively since 1957. For more information visit www.fulbright.ie. ENDS Fáiltiú do 11 Scoláire Fulbright in OÉ Gaillimh         Chuir Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne agus Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Maigh Eo, Michael Carmody, fáilte roimh aon scoláire dhéag a fuair Scoláireachtaí Fulbright Mheiriceá ag ócáid a bhí ar siúl le gairid chun ceiliúradh a dhéanamh ar thús Inter-changes: an Orientation Programme for 2011 – 2012 atá ar siúl in OÉ Gaillimh. I mbliana (2011-2012), tá 14 scoláire Fulbright ó Mheiriceá in Institiúidí Ard-Oideachais ar fud na hÉireann ag staidéar, ag déanamh taighde agus ag tabhairt léachtaí i ndisciplíní éagsúla ó Stair Mheiriceá agus beochan go hiriseoireacht agus innealtóireacht shibhialta. Tá beirt de na Scoláirí Fulbright lonnaithe i nGaillimh, an Dr Kathryn Laity in OÉ Gaillimh agus an tOllamh Gurram Gopal in GMIT. Bhí Inter-changes ar siúl ar feadh trí lá, agus clár imeachtaí ann chun cabhrú le Scoláirí Fulbright Mheiriceá tuiscint a fháil ar ghnéithe éagsúla de chultúr, stair, sochaí agus tíreolaíocht na hÉireann. Tá an clár á pháirtmhaoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus is cuid thábhachtach den chlár é níos mó a fhoghlaim faoi na réigiúin Ghaeltachta agus deis a thabhairt do na scoláirí cúpla focal Gaeilge a labhairt sa Ghaeltacht. Chomh maith le cuairt a thabhairt ar OÉ Gaillimh, chuaigh na scoláirí Fulbright chomh fada le Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe, TG4, Oifig an Choimisinéara Teanga, Stiúideo Cuan sa Spidéal agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Déanann rialtais na hÉireann agus Mheiriceá cómhaoiniú ar na gradaim Fulbright faoi Choimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú Oideachasúil. Trí scoláireachtaí Fulbright tá deis faighte ag mic léinn, scoláirí agus gairmithe na hÉireann agus na Stát Aontaithe staidéar, léachtóireacht agus taighde a dhéanamh in ollscoileanna agus in institiúidí den scoth sna Stáit Aontaithe agus in Éirinn faoi seach ón mbliain 1957. Le tuilleadh eolais a fháil, féach www.fulbright.ie.   CRÍOCH

>> Read full story about NUI Galway Hosts Reception for Eleven US Fulbright Scholars

NUI Galway Law Lecturer Appointed To Law Reform Commission

NUI Galway Law Lecturer Appointed To Law Reform Commission-image

Friday, 17 February 2012

NUI Galway law lecturer, Donncha O’Connell, has been appointed by the Government, on the nomination of Attorney General, Máire Whelan, SC, to the Law Reform Commission to replace Mr. Justice Donal O’Donnell of the Supreme Court. He will serve as a part-time Commissioner. The Law Reform Commission is an independent, statutory body established under the Law Reform Commission Act 1975. Its purpose is to keep the law under review and to make recommendations for law reform in keeping with the changing nature of Irish society. Its scope was expanded in 2006 to include new projects on statute law restatement and the legislation directory. O’Connell was the Dean of Law at NUI Galway from 2005-2008 and he continues to teach European Human Rights and Constitutional Law in the School of Law. He has extensive experience on European human rights bodies having served as the Irish member of the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights established by the EU Commission in 2002 and as the senior Irish member of FRALEX, the legal expert group that advised the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna. He spent the academic year 2009-2010 as a Visiting Senior Fellow at the Centre for the Study of Human Rights LSE and is the editor of the Irish Human Rights Law Review published annually by Clarus Press. Donncha was the first full-time Director of the Irish Council for Civil Liberties (ICCL) from 1999-2002 and he has, in the past, been a board member of the Free Legal Advice Centres (FLAC) Ltd and Amnesty International-Ireland. He is currently a member of the Board of Directors of the London-based NGO, INTERIGHTS – The International Centre for the Legal Protection of Rights. He is also a member of the Legal Aid Board. ENDS  

>> Read full story about NUI Galway Law Lecturer Appointed To Law Reform Commission

NUI Galway Host Free Family Events for National Engineers Week

NUI Galway Host Free Family Events for National Engineers Week -image

Monday, 20 February 2012

NUI Galway is calling all wanna-be-engineers to participate in a week of events and activities from 27 February to 4 March as part of National Engineers Week. As part of the line-up NUI Galway’s Ryan Institute and College of Engineering and Informatics will host a free family-event.  Taking place at St Nicholas Church in Galway City on Saturday, 3 March from 11am to 5pm, Connecting our Lives promises to be a great day out for everyone, with activities to suit all ages. Speaking about engineering and Engineers Week, Professor Gerry Lyons, Dean of the College of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: “Engineering is an exciting profession. Everything around you has been engineered in some way, yet you may not see the engineers behind the scenes. Engineers take maths and science from the lab to invent, design, and build things that matter. By dreaming up creative and practical solutions, engineers are changing the world all the time. Come and explore engineering through cool, fun and exciting demonstrations, meet with practicing engineers and IT specialists, learn about robotics, mobile phone apps, sports engineering, building design, renewable energies, medical implants and much more.” At the one day family event, visitors will be able to take part in hands-on experiments, workshops, and demonstrations. Each activity will explore the engineering behind many aspects of our lives including sustainable building and living, transport, water pollution and treatment, and electricity. There will be puppets and a lego-build area especially for the young visitors and a display of antique engineering equipment to make the grown-ups feel at home. Highlights of the event will include a K’Nex Bridge Building Contest, an Eco-House Design Challenge, a Renewable Energy Demonstration Station, Water Treatment experiments, Robotics and more.  Speaking about the Connecting our Lives event, Professor Colin Brown, Director of the Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy Research, said: “Every aspect of how we live is connected by Engineering, and it’s an area that is becoming more and more important as we are looking to a future where we need to think about how we can build, live and play more sustainably.  Each year this event is sure to be a good pick for a fun, family-friendly day out, with visitors walking away with a much better understanding of the role of Engineering in our lives.” Connecting our Lives is part of National Engineers Week, which aims to showcase the diversity of engineering and to celebrate the role of engineers in Ireland. Other NUI Galway events being hosted during National Engineers Week include guided tours of the recently opened €40million Engineering Building at NUI Galway and a series of free lunchtime concerts provided by the staff and students of the College of Engineering and Informatics. The event will also provide an opportunity for secondary school pupils to meet practicing engineers and IT specialists at the ‘Explore Engineering and Technology’ event, a show called ‘It’s all done with Mirrors’ for primary school pupils which explores the science and technology behind many self working magic tricks, as well as many more events during Engineers Week. All of these events are free of charge. For more information on these and other events visit www.engineersweek.ie. For further information on Connecting our Lives contact Sarah Knight, Outreach Officer, Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy Research, NUI Galway at 091 495061 or email sarah.knight@nuigalway.ie. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Host Free Family Events for National Engineers Week

Risks of Social Exclusion for Rural Older People Explored in New Report

Risks of Social Exclusion for Rural Older People Explored in New Report-image

Monday, 20 February 2012

A new report from NUI Galway finds that while growing old in rural areas can be a positive experience, there are also a number of factors which may lead to older people experiencing social exclusion. The report, ‘Social Exclusion and Ageing in Diverse Rural Communities’, from NUI Galway’s Irish Centre for Social Gerontology is the first of its kind on the island of Ireland. It takes an in-depth look at exclusion for older people living in rural settings across Ireland and Northern Ireland. The report identifies five areas where older people living in rural areas can be excluded. These domains of exclusion are: (1) social connections and social resources; (2) services; (3) transport and mobility; (4) safety, security and crime; and (5) income and financial resources.The report, which was launched today (20 February) at NUI Galway by Ireland’s Minister of State for Disability, Equality, Mental Health and Older People, Kathleen Lynch TD, and Northern Ireland’s Minister for Agriculture and Rural Development, Michelle O’Neill MLA.“Our findings suggest that an older person’s experience of exclusion across these domains is influenced by such factors as individual disposition, life transitions, place characteristics, and macro-economic forces. It is this influence that determines the depth and extent of exclusion experienced. We came across many older people living in what would appear to be difficult circumstances, but a sense of belonging and keeping connected in their communities helped to maintain their quality of life,” explained one of the authors of the report, Professor Eamon O’Shea, of NUI Galway’s Irish Centre for Social Gerontology (ICSG). Older people in the study were generally happy with their lives and with where they lived and were optimistic about the future. However, it was clear to the authors how service depletion, weak social connections and older people’s low expectations can be significant issues.In response to the research, Minister Lynch TD said: “This most informative study on social exclusion and ageing in diverse rural communities in Ireland will be of great importance to planners and policy makers, service providers and community workers – North and South – in planning and implementing intervention strategies that target loneliness and social isolation in rural areas. This research is a welcome contribution to European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, and provides valuable insights into the lived experiences of older people. It tells us of the great diversity within the older population as a whole in Ireland and the very valuable contribution of older people to society. The research reminds us that good communities, good neighbours and attachment to place make life better – irrespective of personal circumstances.” Minister O’Neill MLA welcomed the publication of the cross-border document stating: “As Minister for Agriculture and Rural Development, and as a rural dweller, I am acutely aware of the difficulties facing many people living in our rural communities and particularly the elderly. This all-island research report on Social Exclusion and Ageing in Rural Communities highlights those many difficulties so that informed action can be taken. I congratulate the Irish Centre for Social Gerontology and the Healthy Ageing in Rural Communities (HARC) Research Network for this work.”Minister O’Neill went on to say: “Later this week I will be formally launching the ‘Tackling Rural Poverty and Social Isolation’ framework which provides a package of some £16 million over the next four years to help the most vulnerable rural dwellers facing poverty and social isolation.”The research calls for more innovative ways to support local areas to assist and engage older people in rural society and presents recommendations in order to assist in this task and to reduce the potential for older people to be excluded in rural communities. Speaking at the event, Dr Kieran Walsh of the ISCG said social exclusion is a complex phenomenon: “With this work we are closer to understanding how it can affect older people’s lives in rural communities. For instance, a person who experiences a transition into ill health, and who has recently moved to a remote community, may find it more difficult to establish social connections. Alternatively, an individual with ill health who has developed a capacity for coping and who lives in a place with a strong sense of community may have less difficulty in maintaining social connections. Or, indeed, a person may be socially included, but be excluded in terms of service access.”Professor Scharf, Director of the ICSG, added: “With the ageing of our rural communities, and the increasingly difficult economic climate, we must be aware of how the diversity of people and places can intersect to produce both inclusion and exclusion.”Dr Roger O’Sullivan, Director of the Centre for Ageing Research and Development in Ireland (CARDI) - funder of the research, commented: “People who live in rural areas and experience exclusion are often invisible to society and this is particularly true for older people. With the launch of this report today those developing policy and services now have substantial evidence at hand to help make rural Ireland a good place to grow old.”The report authors were Dr Kieran Walsh, Professor Eamon O’Shea and Professor Tom Scharf, from the Irish Centre for Social Gerontology at NUI Galway. The research was completed in collaboration with the Healthy Ageing in Rural Communities (HARC) research network (www.harcresearch.com), which is a cross-border interdisciplinary initiative involving  NUI Galway, Queen’s University Belfast, Rural Community Network and FORUM Connemara.-ends-

>> Read full story about Risks of Social Exclusion for Rural Older People Explored in New Report

GPS Technology in Improving Sport Focus of NUI Galway Sports Talk

GPS Technology in Improving Sport Focus of NUI Galway Sports Talk-image

Tuesday, 21 February 2012

The next talk in the NUI Galway public talk series on Sports Technology will take place on Tuesday, 28 February at 6pm. Entitled Application of GPS Technology in Improving Running Performance, the talk will be delivered by former Irish Olympian Gary Ryan, Elite Sports Development Officer at NUI Galway.This talk will examine the use of GPS in sport and focus on the key questions that GPS technology can answer for a coach, its use as a performance analysis tool and and how it can directly help improve an athlete’s performance in a wide range of sports, and at a varying levels of ability.According to Gary Ryan, Elite Sports Development Officer at NUI Galway, “The development of GPS technologies for use in sport is one of the most exciting developments in modern coaching in recent years. Coaching is all about the giving of accurate information and feedback. The potential of GPS to revolutionise coaching, tactics and training in a wide variety of sports is very exciting and challenging for both engineers and coaches.”Gary’s early sporting career focused on soccer when he played for Limerick City and Waterford United as a teenager before switching successfully to Athletics in his early twenties. Gary went on to become the first Irish Athlete in 60 years to qualify for a sprint event at an Olympic Games when he qualified for the 1996 Atlanta event in the 200m. He also competed in the Sydney games of 2000. The highlight of his career was winning a bronze medal in the 2004 World Indoor Championships in the 4x400m relay in Budapest. He also was the first Irish sprinter to reach a global final at the World Student games in 1997 where he finished 4thin the 200m.During his competitive career Gary was also a Lecturer on both the Physical Education and Sports Science Courses at UL. A multiple Irish record holder and national champion, Gary also captained the Irish team for a number of years and retired from competitive athletics after the 2006 European Championships in Gothenburg. After his retirement as a competitive athlete, he took up the role of Director of Coaching for Athletics Ireland and was head coach for the World Junior championships in 2009 in Poland.Gary has coached a number of top track athletes and Olympic hopefuls such as Fiona O’ Friel from Dublin and Emily Maher from Kilkenny, and has worked with a broad range of sports people and teams including the Clare Hurling team in 2006 and Lar Corbett, Hurler of the Year in 2010.The free public talk will take place in room ENG-3035 in the Engineering Building at NUI Galway.The series of Sports Technology talks is being organised as part of NUI Galway’s degree programme in Sports & Exercise Engineering, whose students are being educated to design the next generation of sports and exercise systems and devices.For more information on the Sports Technology talks, which are supported by Engineers Ireland (West), and the Institute of Electrical and Electronic Engineers, visit www.ExerciseEngineering.com or call 091 492728.-ENDS-

>> Read full story about GPS Technology in Improving Sport Focus of NUI Galway Sports Talk

Top Experts Come Together at NUI Galway to Discuss Best Way of Putting Energy to Work for Ireland

Top Experts Come Together at NUI Galway to Discuss Best Way of Putting Energy to Work for Ireland-image

Tuesday, 21 February 2012

As part of  NUI Galway Energy Night experts from the fields of business, enterprise and investment, innovation and energy technology will come together to debate ‘Putting Energy to Work for Ireland’ on Tuesday, 6 March. The Energy Night will run from 2pm in the Bailey Allen Hall, NUI Galway, with the panel discussion commencing at 6pm.NUI Galway’s Energy Night is the only event of its kind in Ireland, and it reflects the central role the student organisers believe energy must play in the economic recovery of Ireland.  Organised by the NUI Galway’s Chemistry, Energy and Physics Societies, Energy Night will also feature an Industry and Career Fair featuring some of the most prominent energy employers including Eirgrid, Cylon, Enerit, Nutherm, Shell, AER Sustainable Energy, United Technologies Research Centre Ireland, HDS Energy and Kingspan Renewables.The week prior to NUI Galway Energy Night, 27 February to 4 March, organisers will be running targeted CV and professional development workshops for students interested in careers in the energy sector. These will be organised in conjunction with the Career Development Centre at NUI Galway. The Industry and Career Fair will run concurrently with a Poster Showcase of cutting-edge and multi-disciplinary energy research that is currently being undertaken in Irish universities. With presenters working in areas such as biofuels, wave energy, smart buildings, smart grids and data efficiency, the Career and Industry Fair and Research Showcase will provide an invaluable opportunity for students, academics and business people from around the country to network, exchange thoughts and ideas and set up new and exciting collaborations.The centrepiece of Energy Night will take place at 6pm with the Panel Discussion, ‘Putting Energy to Work for Ireland’. RTÉ’s The Business presenter, George Lee, will moderate the discussion that features energy executives and experts from Ireland and abroad including: Gabriel D’Arcy, CEO, Bord na Móna; Norman Crowley, founder of Crowley Carbon; Brian O’Cathain, CEO of Petroceltic; Serial Entrepreneur George Polk, who has worked with Richard Branson and George Soros; and Tom Kelly, Clean Tech Divisional Manager with Enterprise Ireland.“The NUI Galway Energy Night is an entirely student run event with the aim of enhancing understanding, interaction and collaboration between energy stakeholders in the policy, business, technological and academic spheres as well as the public. It is a hugely exciting event as it brings local community, students, researchers, lecturers, industry representatives and experts in the energy field together to discuss where we are at, what needs to be done and what can be done”, said Rory Monaghan, Lecturer in Energy Systems Engineering at NUI Galway.The NUI Galway Energy Night is made possible by the generosity of sponsors, including Galway-based Enerit Ltd and Shell. The Energy Night has been awarded EXPLORE funding from NUI Galway, which is funding for projects that build a culture of innovation on campus. NUI Galway Energy Night is also an Engineers Ireland Continuing professional development (CPD) approved event.This event is open to members of the public. For more information visit the events website www.nuigenergynight.com, or contact Sinéad Burke at director@nuigenergynight.com.-ENDS-

>> Read full story about Top Experts Come Together at NUI Galway to Discuss Best Way of Putting Energy to Work for Ireland

Compact Imaging Reaches Agreement on Research Collaboration with Irish Universities

Compact Imaging Reaches Agreement on Research Collaboration with Irish Universities   -image

Thursday, 16 February 2012

National University of Ireland Galway, University of Limerick to Provide Biophotonics Expertise, Gain Stake in Emerging Silicon Valley Technology CompanyCompact Imaging (CI) today announced an innovative research collaboration with National University of Ireland Galway and University of Limerick.The two-year agreement, in the scientific field of biophotonics, specifically optical coherence tomography (OCT), will explore and further develop CI’s novel technologies. OCT is an imaging technique similar to ultrasound, but employing light rather than sound.The project will combine National University of Ireland Galway’s globally-recognised body of OCT research in medical and biological imaging with CI’s development and intellectual property in the area of multiple-reference OCT.  The focus will be on Compact Imaging’s MRO™, multiple-reference OCT, architecture.CI is an early stage technology company focused on the rapidly expanding market for non-invasive optical imaging, measurement and analysis. The Company’s MRO™ technology makes possible very small (cell phone size), low-cost, robust OCT-based devices for these applications. CI, based in Silicon Valley, holds a portfolio of US patents covering multiple-reference optical coherence tomography (MRO™).The collaboration makes the extensive scientific research capabilities of National University of Ireland Galway (NUI Galway) and University of Limerick (UL) available to CI. The agreement has been led by and supported by Galway University Foundation and University of Limerick Foundation. The agreement will lead to the University foundations receiving equity in CI. Additional financial details are confidential, for commercial reasons.NUI Galway’s Professor Martin Leahy will direct the research efforts. Professor Leahy is Chair of Applied Physics at NUI Galway, Scientific Director of the National Biophotonics Imaging Platform Ireland (NBIPI) www.nbipireland.ie and Director of the University’s Tissue Optics and Microcirculation Imaging Laboratory (TOMI) http://tomi.nuigalway.ie.“Physics has delivered extraordinary advances in almost every facet of modern life,” said Professor Leahy. “From the humble thermometer and stethoscope to X-Ray, CT, MRI, ultrasound, PET and radiotherapy, our health has been transformed by these advances. Photonics promises to bring healthcare to the next level, as it is the only means to see cells and molecules in small, accessible, low cost and safe imaging systems.“Compact Imaging’s multiple-reference OCT technology has the potential to harness all these advantages, delivering solutions to health and security markets with a distinct edge,” added Professor Leahy. “Our proprietary MRO™ technology has a broad set of biological imaging and measurement applications in fields from medical to security,” said Don Bogue, CEO of CI. “By embarking on this collaboration with Professor Leahy and the laboratories at National University of Ireland Galway, Compact Imaging gains access to outstanding research capability with a group that has the right scientific expertise and research focus to move MRO™ well beyond where our startup-level resources would otherwise allow. We expect that this collaboration will accelerate our development and delivery of small low-cost solutions to a variety of markets,” he said.The underlying imaging technology, optical coherence tomography (OCT), was first commercialised more than a decade ago for use in ophthalmic and medical diagnostic imaging. CI’s MRO™ is a very different architecture from that used in conventional OCT systems. The architecture enables design of small form factor (cell phone size), low cost devices ideally-suited both to integration with large multi-purpose instruments for office or clinic use and to higher volume mobile or remote applications.“Leveraging knowledge to support innovation is an important part of the mission of universities. For NUI Galway and UL to partner in this way with an emerging company in Silicon Valley is a very exciting development. NUI Galway is delighted to be part of this collaboration which brings mutual benefit to all partners – academic and commercial,” said Dr Jim Browne, President of NUI Galway.Speaking about the alliance, UL President, Professor Don Barry said: “This alliance and this pioneering commercial agreement highlight what can be achieved with some innovative thinking from supporters of the University. It demonstrates ways in which commercially astute universities and their foundations can benefit through creative collaborations with industry.”-ends-

>> Read full story about Compact Imaging Reaches Agreement on Research Collaboration with Irish Universities

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share