Teaching Careers Fair at NUI Galway

Teaching Careers Fair at NUI Galway-image

Wednesday, 11 February 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway will hold a Teaching Careers Fair on Wednesday, 18 February, from 5-7pm in the Atrium of the Orbsen Building, NUI Galway. Information stands will provide details on attaining a teaching qualification, while employers will also attend to recruit teachers. Over 16 exhibitors, including County Galway VEC, MPS Education, Verity Education and Uteach Recruitment will be showcasing their employment opportunities. NUI Galway staff will be on hand to provide information on the Postgraduate Diploma in Education programme. The one-year full-time programme for graduates is recognised as a qualification for post-primary teaching in Ireland and the EU, as well as other English speaking countries. Also on offer, taught entirely through Irish, is An Dioplóma Iarchéime san Oideachas. The one-year full-time postgraduate programme provides a qualification in post-primary teaching, with job opportunities in Ireland and abroad. At undergraduate level, NUI Galway's new B.A. in Mathematics and Education will be showcased. The four-year, full-time honours mathematics degree programme incorporates a concurrent second-level teaching qualification. The Teaching Careers Fair will also highlight the different entry routes into a career in teaching from both an Irish and UK perspective, with information sessions in the Bank of Ireland Theatre. Education providers from the UK, such as St Mary s College in Twickenham, will be available to discuss vacancies on Postgraduate Certificate in Education courses in the UK. Louise Ryan, Employment Officer with NUI Galway's Career Development Centre says: "This is an excellent opportunity for those considering undertaking a teaching qualification. For those already pursuing a teaching qualification, some of the employers will be taking CVs on the day, so we are advising people to come prepared". For a full list of exhibitors: www.nuigalway.ie/careers Aonach na gGairmeacha Múinteoireachta in OÉ Gaillimh (View in English) Beidh Aonach na nGairmeacha Múinteoireachta á reáchtáil ag OÉ Gaillimh Dé Céadaoin, 18 Feabhra, ó 5-7pm i bhForhalla Áras Oirbsean, OÉ Gaillimh. Beidh sonraí le fáil ag na seastáin eolais faoin gcaoi le cáilíocht mhúinteoireachta a bhaint amach, agus beidh fostóirí i láthair chomh maith a bheidh ag iarraidh múinteoirí a earcú. Beidh os cionn 16 eagraíocht - Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe, Oideachas MPS, Verity Education agus Uteach Recruitment ina measc - ag tabhairt taispeántais de na deiseanna fostaíochta atá á dtairiscint acu. Beidh foireann OÉ Gaillimh ar fáil le heolas a thabhairt faoin gclár Postgraduate Diploma in Education. Glactar leis an gclár lánaimseartha bliana seo do chéimithe mar cháilíocht mhúinteoireachta iar-bhunscoile in Éirinn agus san AE, agus i dtíortha eile ina labhraítear Béarla. Chomh maith leis sin cuirtear Dioplóma Iarchéime san Oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge. Cuireann an clár iarchéime lánaimseartha seo cáilíocht sa mhúinteoireacht iar-bhunscoile ar fáil, agus tá deiseanna fostaíochta ar fáil in Éirinn agus thar lear dóibh sin a n-éiríonn leo an cháilíocht a bhaint amach. Ag leibhéal bunchéime, cuirfear B.A. nua OÉ Gaillimh sa Mhatamaitic agus san Oideachas i láthair. Cuimsíonn an clár céime onóracha lánaimseartha sa mhatamaitic, a mhairfidh ar feadh ceithre bliana, cáilíocht mhúinteoireachta dara leibhéal chomh maith. Léireofar na bealaí éagsúla atá ann le tabhairt faoi ghairm na múinteoireachta san Aonach na nGairmeacha Múinteoireachta ó thaobh na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe de, agus beidh na seisiúin eolais ar bun in Amharclann Bhanc na hÉireann. Beidh soláthróirí oideachais ón Ríocht Aontaithe, amhail St Mary's College in Twickenham, ar fáil le folúntais a phlé ar na cúrsaí Teastais Iarchéime san Oideachas sa Ríocht Aontaithe. Deir Louise Ryan, Oifigeach Fostaíochta le hIonad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh: "Is deis iontach é seo dóibh sin atá ag smaoineamh ar thabhairt faoi cháilíocht mhúinteoireachta a bhaint amach. Maidir le daoine atá ag staidéar do cháilíocht mhúinteoireachta cheana féin, beidh cuid de na fostóirí ag glacadh le CVanna in áit na mbonn, mar sin táimid ag moladh do dhaoine a bheith réidh agus cóipeanna dá CV a bheith leo." Le liosta iomlán taispeántóirí a fháil féach: www.nuigalway.ie/careers -Críoch-

>> Read full story about Teaching Careers Fair at NUI Galway

Bob Geldof to Make Guest Appearance at Tutu Event

Bob Geldof to Make Guest Appearance at Tutu Event-image

Wednesday, 11 February 2009

(Leagan Gaeilge) It has been announced that Sir Bob Geldof will join Archbishop Desmond Tutu at NUI Galway on Sunday, 15 February. The Archbishop's lecture on Aid, Justice and Charity will be introduced by 'Sir Bob' at 5pm in Áras na Mac Léinn, NUI Galway. The event is being organised by the University's Literary & Debating Society. Sir Bob Geldof will present the Literary & Debating Society's highest accolade, the President s Medal, to Archbishop Tutu after the lecture. The medal has previously been awarded to such notable figures as philosopher and linguist Noam Chomsky, US Senator Mike Gravel, Congressman Bruce Morrison, and former Taoiseach Bertie Ahern. Dan Colley, Auditor of the Literary & Debating Society at NUI Galway, says: It's a real testament to the reverence felt for the Archbishop's work in the area of promoting human rights and democracy that Sir Bob Geldof is coming to the lecture in Galway". In 1984, Archbishop Tutu was awarded the Nobel Peace Prize for his anti-apartheid work in South Africa. That same year, Bob Geldof led Band Aid's release of the charity single 'Do they know its Christmas?'. Both men have since continued to play a role in Africa, with Archbishop Tutu heading the Truth and Reconciliation Commission in Nelson Mandela's government. Bob Geldof went on to organise Live Aid and Live8, supported the organisation Debt, AIDS, Trade in Africa (DATA), and became a member of the Africa Progress Panel. Student Dan Colley adds: "Sir Bob is the perfect person to put into context the importance of Desmond Tutu, one of the giants of human rights. Geldof has a talent for articulating to a wide audience the importance of things that might otherwise be ignored. So much of the success of Live Aid and Live8 was due to Sir Bob's charisma and open passion about the very real emergencies in Africa". Entry will be by ticket only. Tickets are available from the Socs Box in Áras na Mac Léinn for €5, or for €5.70 (inc. booking fee) from Zhivagos on Shop Street, Galway. Proceeds will go to a charity of Archbishop Tutu's choice. Bob Geldof mar Aoi Speisialta ag léacht an Ardeaspaig Tutu (View in English) Tá sé fógartha go mbeidh Bob Geldof in éineacht leis an Ardeaspag Desmond Tutu in OÉ Gaillimh Dé Domhnaigh, 15 Feabhra. Déanfaidh 'Sir Bob' an tArdeaspag a chur i láthair an tslua. Beidh an tArdeaspag ag tabhairt léachta faoi Chúnamh, Ceartas agus Carthanacht in Áras na Mac Léinn, OÉ Gaillimh ag 5pm. Tá an ócáid á heagrú ag Cumann Liteartha & Díospóireachta na hOllscoile. Bronnfaidh Bob Geldof Bonn an Uachtaráin, buaicghradam an Chumainn Liteartha agus Díospóireachta, ar an Ardeaspag Tutu i ndiaidh na léachta. I measc na ndaoine ar bronnadh an gradam seo orthu go dtí seo bhí an fealsamh agus an teangeolaí Noam Chomsky, an Seanadóir Meiriceánach Mike Gravel, an Feisire Meiriceánach Bruce Morrisson, agus an t-iar-Thaoiseach Bertie Ahern. Bhí an méid seo le rá ag Dan Colley, Reachtaire an Chumainn Liteartha & Díospóireachta in OÉ Gaillimh: "Is léiriú ar an meas atá ar shaothar an Ardeaspaig i réimse chosaint chearta an duine agus an daonlathais é go bhfuil Bob Geldof ag teacht chuig an léacht i nGaillimh". I 1984, bronnadh Duais Síochána Nobel ar an Ardeaspag Tutu as a chuid oibre frith-apartheid san Afraic Theas. An bhliain chéanna sin, eisíodh an tsingil charthanachta 'Do they know it's Christmas?' le Band Aid faoi stiúir Bob Geldof. Tá an bheirt acu ag saothrú ar son na hAfraice ó shin agus tá an tArdeaspag Tutu ina cheannasaí ar an gCoimisiún Fírinne agus Athmhuintearais faoi rialtas Nelson Mandela. Ó shin i leith d'eagraigh Bob Geldof Live Aid agus Live8, thacaigh sé leis an eagraíocht Debt, AIDS, Trade in Africa (DATA), agus rinneadh comhalta de ar an Africa Progress Panel (APP). Deir Dan Colley, ar mac léinn é: "Is é Bob Geldof an té is fóirsteanaí le tábhacht Desmond Tutu, duine d'fhathaigh chearta an duine, a chur i gcomhthéacs. Tá sé de bhua ag Geldof go n-éiríonn leis an tábhacht atá le nithe a ndéanfaí neamhaird díobh seachas sin a chur ar a súile do phobal mór. Bhain go leor den rath a bhí ar Live Aid agus Live8 leis an gcarasma a bhaineann le Bob Geldof agus lena phaiseanta atá sé go hoscailte faoi na fíorchásanna éigeandála san Afraic." Ní bheidh cead isteach ach ag daoine a mbeidh ticéad acu. Tá na ticéid ar fáil ón Socs Box in Áras na Mac Léinn ar €5 nó ó Zhivagos ar Shráid na Siopaí, Gaillimh ar €5.70 (táille áirithinte san áireamh). Tabharfar luach na dticéad do charthanas a roghnóidh an tArdeaspag Tutu. -Críoch-

>> Read full story about Bob Geldof to Make Guest Appearance at Tutu Event

Traditional Irish Arts Among Highlights of Múscailt this Week

Traditional Irish Arts Among Highlights of Múscailt this Week-image

Monday, 9 February 2009

A special performance of traditional Irish music, song and dance will be among the highlights of Múscailt, NUI Galway's Spring Arts Festival, which starts today and runs all week. An array of talented artists will take part in a special performance on Thursday, 12 February, in the Aula Maxima, NUI Galway, at 8pm. The Traditional Arts Concert will contain music, seán-nós dancing, and Irish-language poetry, with an opportunity to hear the artists describe their own artistic journey. Performers will include Ronan Browne (Uilleann Pipes), Máirtín O'Connor (accordion), Seamie O'Dowd (guitar), Roisín Elsafty (sean-nós singer), Lilis Ó Laoire (sean-nós singer), Roisín Ní Mhainín and Micheál Seoighe (sean-nós dancers), Mary McPartlan (traditional/contemporary singer) and Louis de Paor (Irish-language poet). The concert is presented by Arts in Action, a creative arts programme devised by the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies at NUI Galway. The Arts in Action programme runs throughout the college year with a programme of seminars, concerts and field trips inviting students to come closer to the creative arts. Professor Kevin Barry, Dean of Arts at NUI Galway, says Arts in Action adds to the student experience: "Creative arts are an important part of education at NUI Galway. The Arts in Action programme, through continued support from professionals within the arts world, enriches the curriculum for students. We are also opening up the possibilities of a future in the creative industries among our students. Arts in Action puts students on the other side of the foot lights". The Múscailt festival is produced by the Arts office and the Societies office at NUI Galway, and includes the best of the societies' events and exciting guest artists from around the world. For full programme details and further information about the festival visit www.muscailt.nuigalway.ie or www.socs.nuigalway.ie. For all ticket and further information contact the SocsBox the Hub, Áras na Mac Léinn, at 091 492852 or email socsbox@socs.nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about Traditional Irish Arts Among Highlights of Múscailt this Week

NUI Galway Appoints Dean of Business, Public Policy and Law

NUI Galway Appoints Dean of Business, Public Policy and Law-image

Monday, 2 February 2009

(Leagan Gaeilge) Dr Willie Golden has been appointed Dean of the College of Business, Public Policy and Law at NUI Galway. He will have responsibility for the J.E. Cairnes School of Business and Economics, and the School of Law. Dr Golden has been a lecturer in Business Information Systems at NUI Galway since 1992 and since 2006, has been Director of the Centre for Innovation and Structural Change (CISC) at the University. As Director, he led a team of researchers which secured €6 million of funding for social science research at NUI Galway. He has published extensively, co-authored a book, contributed 10 chapters to other texts and published 16 journal papers in the areas of Electronic Commerce and Information Systems. Speaking about his appointment, Dr Golden said: "I look forward to working with colleagues in both the School of Business and Economics, and the School of Law, to facilitate excellent and innovative teaching and to further enhance the national and international research reputation of both schools". The School of Business and Economics and the School of Law will now come under the responsibility of the new Dean and according to Dr Golden: "There are already signifiers between business and law as exemplified with our Bachelor of Corporate Law. We have two very strong traditions in the School of Business and the School of Law here at NUI Galway, where 25% of the student population are connected to these schools. The vast research areas within the College include Human Rights, Business Innovation, Disability Law and Social Gerontology. The research carried out in these areas is used to inform public policy with respect to the options available to enable a better economy and society". Commenting on Dr Golden's appointment, President of NUI Galway, Dr James J. Browne said: "I am confident that Dr Willie Golden, in his role as Dean, will provide the leadership necessary to optimise the opportunities and build on the many strengths of the College of Business, Public Policy and Law. I look forward to working with Dr Golden as we strive to achieve even greater levels of achievement and success for NUI Galway". Dr Golden, originally from Westport, Co Mayo, is a Commerce and Master of Business Studies Graduate of NUI Galway. His Ph.D. in Business to Business Electronic Commerce is from the Business School at the University of Warwick. Déan Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí ceaptha in OÉ Gaillimh (View in English) Tá an Dr Willie Golden ceaptha mar Dhéan Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí in OÉ Gaillimh. Beidh an Dr Golden freagrach as Scoil Ghnó agus Eacnamaíochta J.E. Cairnes, agus Scoil an Dlí. Tá an Dr Golden ag obair mar léachtóir le Córais Faisnéise Gnó in OÉ Gaillimh ó 1992 agus in 2006 ceapadh é mar Stiúrthóir ar an Ionad um Nuálaíocht & um Athrú Struchtúrtha (CISC) san Ollscoil. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar Stiúrthóir ar CISC bhí sé i gceannas ar fhoireann taighdeoirí ar éirigh leo maoiniú ar fiú €6 mhilliún é a fháil le tabhairt faoi thaighde ar an eolaíocht shóisialta in OÉ Gaillimh. Is iomaí alt atá foilsithe aige, is comhúdar leabhair é, tá 10 gcaibidil scríofa aige i bhfoilseacháin eile agus tá 16 páipéar foilsithe aige i réimse na Tráchtála Leictreonaí agus na gCóras Faisnéise. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Golden faoina cheapachán: "Táim ag súil le bheith ag obair le mo chomhghleacaithe i Scoil an Ghnó agus na hEacnamaíochta agus i Scoil an Dlí agus sártheagasc nuálaíoch a chur chun cinn le cois dea-cháil taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta an dá scoil a fheabhsú". Tiocfaidh Scoil an Ghnó agus na hEacnamaíochta agus Scoil an Dlí faoi fhreagracht an Déin nua agus dúirt an Dr Golden: "Go bhfuil comhoibriú ar bun cheana féin idir an gnó agus an dlí san ollscoil, an Chéim Bhaitsiléara i nDlí Corparáideach mar shampla. Tá dea-cháil ar Scoil an Ghnó agus ar Scoil an Dlí anseo in OÉ Gaillimh le blianta fada anuas agus tá 25% de mhic léinn na hollscoile i mbun cúrsaí staidéir faoi scáth na scoileanna seo. I measc na réimsí taighde a ndírítear orthu laistigh den Choláiste tá Cearta Daonna, Nuálaíocht Gnó, Dlí um Míchumas agus Seaneolaíocht Shóisialta. Úsáidtear an taighde a dhéantar sna réimsí seo le cur le beartas poiblí agus é mar aidhm úsáid a bhaint as na deiseanna atá ar fáil chun geilleagar agus sochaí níos fearr a chruthú". Le linn d'Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James Browne, a bheith ag trácht ar an gceapachán nua dúirt sé: "Táim muiníneach go n-éireoidh leis an Dr Willie Golden, ina ról nua mar Dhéan, na scileanna ceannaireachta riachtanacha a léiriú chun an leas is fearr agus is féidir a bhaint as na deiseanna a thagann chun cinn mar aon le cur le láidreachtaí Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí. Táim ag tnúth le bheith ag obair leis an Dr Golden chun leibhéal feabhsaithe gnóthachtála a bhaint amach agus tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh". Fear de bhunadh Chathair na Mart, Co. Mhaigh Eo é an Dr Golden agus rinne sé B.Comm agus Céim Mháistreachta i Staidéar Gnó in OÉ Gaillimh. Rinne sé Ph.D. i dTráchtáil Leictreonach ó Ghnó go Gnó i Scoil Ghnó Ollscoil Warwick. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Appoints Dean of Business, Public Policy and Law

Irish Health Economists to meet at NUI Galway

Irish Health Economists to meet at NUI Galway-image

Monday, 2 February 2009

The current pressure on public health resources and the related cost of health conditions will be discussed during a symposium at NUI Galway on Thursday, 5 February. The event is being organised by the Health Economics Association of Ireland, which was set up in 2001 to foster the sharing of information related to health economics. The symposium will welcome an audience from a wide variety of backgrounds, all with a particular interest in the economics of healthcare. Topics for discussion include economics of mental health, palliative care and heart disease. Professor of Health Technology Assessment (HTA) at NUI Galway, Ciaran O'Neill, will introduce the symposium with thoughts on the future of HTA in Ireland. Professor O'Neill comments: "As health and social care budgets come under increasing pressure, the need to assess and demonstrate the relative value for money of its alternative uses will become increasingly important. Ireland has followed most other European countries in developing processes by which to scrutinise the use of public monies in funding access to new technologies. Over the coming years these processes and their outcomes are likely to become increasingly influential in shaping health and social care in Ireland". Members of the Health Economics Association of Ireland come from public and private organisations as well as academic institutions. The group meets twice yearly to discuss developments in health economics including economic evaluations, monitoring techniques, policy initiatives, pharmacoeconomics and various other topics. Organiser of the symposium, Dr Brenda Gannon of the Irish Centre for Social Gerontology at NUI Galway says: "The number of health economists in Ireland has increased in recent years both in the academic and private sector. Experts such as Professor Eamon O'Shea, Director of the Irish Centre for Social Gerontology here at NUI Galway, have been leading the way in this field for many years. Hosting this meeting at NUI Galway reflects the growing number of health economists working in the University and the recognition of their expertise at national level". For further information on the next HEAI meeting, please contact Dr Brenda Gannon, NUI Galway, on tel 091 49 5459. -ends-

>> Read full story about Irish Health Economists to meet at NUI Galway

Agilent Technologies and NUI Galway Open Biological Mass Spectrometry Facility

Agilent Technologies and NUI Galway Open Biological Mass Spectrometry Facility-image

Monday, 2 February 2009

(Leagan Gaeilge)Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) and NUI Galway, have announced the opening of a Biological Mass Spectrometry Facility on the NUI Galway campus. Mass spectrometry is regularly used for testing athletes for banned substances, but it is also one of the key enabling techniques in chemistry and biology. Researchers in NUI Galway will take advantage of this technique to progress their research in areas such as cancer, infectious diseases and pain research. The state-of-the-art facility in NUI Galway is equipped with the latest accurate-mass quadrupole time-of-flight (Q-TOF) and triple quadrupole (QQQ) mass spectrometer platforms from Agilent. As part of the collaboration with Agilent, NUI Galway will provide application notes and data for key applications using the Agilent platforms. The facility will also be used to showcase new instruments to Agilent customers and to run samples for demonstration purposes. "The opening of this facility is a continuation of Agilent's drive to be a key technology partner for innovative research in academia," said Gustavo Salem, General Manager for Agilent's LC/MS business. "NUI Galway has some of the top primary investigators in Europe. We look forward to working closely with them to further their breakthrough research in the fields of metabolomics and proteomics". Professor Terry Smith, Vice-President for Research, NUI Galway, commented: "NUI Galway has recently made a substantial commitment to increase its capability in mass spectrometry, in particular targeting life sciences research. With our recent investment, sponsored by IDA, SFI and Agilent Ireland, NUI Galway now has this capability". Primary investigators Dr David Finn, Dr Niclas Karlsson and Brendan Harhen will run the mass spectrometers at the facility. Dr Niclas Karlsson, coordinator for the set up of the facility, said: "NUI Galway selected Agilent as a strategic partner since they provide a wide range of support for life science research in addition to their top end mass spectrometers". Dr Finn is a lecturer in pharmacology and therapeutics and co-director of the Centre for Pain Research at NUI Galway. The aim of Dr. Finn's research is to increase the understanding of the neurobiology of pain and anxiety and support the development of novel therapeutic agents for their treatment. Dr Karlsson is one of the top researchers in mass spectrometry and bioinformatics for sugar and protein identification. He established one of the first integrated bioinformatic platforms for this kind of research and collaborated with the Swiss Institute of Bioinformatics for generating glycobioinformatic resources for the community. Mr Harhen is an honours biochemistry graduate from NUI Galway with a special interest in facilitating ultra-trace quantitation of biomolecules in complex matrices, such as bioactive lipid signalling molecules. He will support other quantitative needs at NUI Galway, such as quantitative proteomics. The collaboration between NUI Galway and Agilent is a result of Agilent's Academia Program, which facilitates collaborations with universities around the world. The programme assists universities with teaching, materials and creating research partnerships. Osclaíonn Agilent Technologies agus OÉ Gaillimh Áis Mhais-Speictriméadrachta Bitheolaíochta (View in English) Tá sé fógartha ag Agilent Technologies Inc. (NYSE:A) agus ag OÉ Gaillimh go mbeidh Áis Mhais-Speictriméadrachta Bitheolaíochta ag oscailt ar champas OÉ Gaillimh. Úsáidtear mais-speictriméadracht go rialta chun tástálacha substaintí coiscthe a dhéanamh ar lúthchleasaithe, ach tá sé ar cheann de na príomhtheicnící cumasúcháin sa cheimic agus sa bhitheolaíocht chomh maith. Tapóidh lucht taighde in OÉ Gaillimh an deis an teicníc seo a úsáid lena gcuid taighde a bhrostú i réimsí amhail ailse, galair thógálacha agus taighde péine. Ar an trealamh den scoth a bheidh san áis nua-aimseartha seo in OÉ Gaillimh beidh na hardáin ama eitilte ceathairphoil cruinnmhaise (Q-TOF) is deireanaí agus na hardáin mhais-speictriméadrachta ceathairphoil thriaraigh (QQQ)* is deireanaí ó Agilent. Mar chuid den chomhoibriú le Agilent, cuirfidh OÉ Gaillimh nótaí feidhmithe agus sonraí na bpríomh-fheidhmchlár a bheidh ag úsáid ardán Agilent ar fáil. Úsáidfear an áis chomh maith le huirlisí nua a thaispeáint do chustaiméirí Agilent agus le trialacha samplacha a dhéanamh ar mhaithe leis an gcaoi a n-oibríonn sé a léiriú. "Tá oscailt na háise seo ag cur leis an gcuspóir atá ag Agilent a bheith ina phríomhpháirtí teicneolaíochta sa taighde nuálaíoch acadúil," a dúirt Gustavo Salem, Bainisteoir Ginearálta ghnó LC/MS Agilent. "Tá cuid de scoth-thaighdeoirí na hEorpa in OÉ Gaillimh. Táimid ag súil go mór le hoibriú i ndlúthchomhar leo lena dtaighde ceannródaíoch i réimse na meitibilíochta agus na próitéamaíochta a chur chun cinn". Bhí an méid seo le rá ag an Ollamh Terry Smith, Leas-Uachtarán um Thaighde OÉ Gaillimh: "Le tamall anuas tá gealltanas tábhachtach tugtha ag OÉ Gaillimh go gcuirfidh sí lena cumas mais-speictriméadrachta, ag díriú go háirithe ar thaighde i réimse na n-eolaíochtaí beatha. A bhuíochas leis an infheistíocht a rinneamar le déanaí, a ndearna an IDA, SFI agus Agilent Ireland urraíocht uirthi, tá an cumas seo ag OÉ Gaillimh anois." Is iad na príomhthaighdeoirí an Dr David Finn, an Dr Niclas Karlsson agus Brendan Harhen a bheidh i mbun na mais-speictriméadar san áis. Dúirt an Dr Niclas Karlsson, an comhordaitheoir a bhí ag plé le bunú na háise: "Roghnaigh OÉ Gaillimh Agilent mar chomhpháirtí straitéiseach de bhrí go soláthraíonn sé réimse leathan tacaíochta don taighde eolaíochta beatha agus de bharr a chuid mais-speictriméadar atá sármhaith." Is léachtóir le cógaseolaíocht agus le teiripic an Dr Finn agus tá sé ina chomhstiúrthóir ar an Ionad um Thaighde Péine in OÉ Gaillimh. Is é an aidhm atá le taighde an Dr Finn an tuiscint ar néaraibhitheolaíocht péine agus imní a mhéadú agus tacú le forbairt oibreán teiripeach nuálaíoch a bheadh ina gcóir leighis dóibh. Tá an Dr Karlsson ar dhuine de phríomhthaighdeoirí na mais-speictriméadrachta agus na bithaisnéisíochta a bhaineann le siúcra agus próitéin a aithint. Bhunaigh sé ceann de na chéad ardáin bithaisnéisíochta chomhtháite don chineál seo taighde agus d'oibrigh sé i gcomhar le hInstitiúid Bithaisnéisíochta na hEilvéise chun acmhainní glici-bithaisnéisíochta a ghiniúint don phobal. Is céimí onóracha le bithcheimic ó OÉ Gaillimh é Brendan Harhen a bhfuil spéis ar leith aige i gcainníochtú ultrairian bithmhóilíní a éascú i maitrísí coimpléascacha, amhail móilíní comharthaíochta lipidí bithghníomhacha. Tacóidh sé le riachtanais chainníochtúla eile in OÉ Gaillimh, amhail próitéamaíocht chainníochtúil. Is as Clár Acadúil Agilent a d'eascair an comhoibriú seo idir OÉ Gaillimh agus Agilent a éascaíonn comhoibriú idir iad agus Ollscoileanna ar fud an domhain. Cabhraíonn an clár le hollscoileanna ó thaobh teagaisc, ábhar agus ó thaobh comhpháirtíochtaí taighde a bhunú. CRÍOCH

>> Read full story about Agilent Technologies and NUI Galway Open Biological Mass Spectrometry Facility

March 2009

Scientific Conference to Feature NUI Galway's Atmospheric Research

Scientific Conference to Feature NUI Galway's Atmospheric Research-image

Tuesday, 31 March 2009

The Aerosol Society, a UK-based scientific organisation that promotes the science of airborne particles, is to hold its annual conference at NUI Galway from 6-7 April. This is the first time this major event has been held outside of the UK, and the latest data from NUI Galway's Mace Head Atmospheric Research Station will feature. Mace Head, which is located near Carna, Co. Galway, is one of the most important sites for atmospheric research in the Northern Hemisphere. Operated by staff from the School of Physics at NUI Galway, Mace Head is the main location of experimental research carried out by the University s Centre for Climate & Air Pollution Studies - a centre within NUI Galway s Environmental Change Institute. Delegates at the Aerosol Society conference will learn about the latest findings from this scientific group at NUI Galway which concentrates on the physical and chemical properties of aerosols, clouds, and gaseous species in the marine environment and their ultimate role in global climate change. Professor Gerard Jennings of NUI Galway s Environmental Change Institute and School of Physics is used to the international interest Mace Head attracts: "Mace Head is a world class research facility which is available to support Irish research in high profile international research projects. The facility is central to the atmosphere-marine environment research undertaken by NUI Galway, and has been the perfect setting for a series of scientific projects over the years in studying the impacts of aerosols and climate change". In addition to a focus on atmospheric aerosol studies, the high-level conference will also address the impacts of air pollution on public health. Professor Luke Clancy, Director General of the Research Institute for a Tobacco Free Society, which is based in Dublin, will discuss the correlations between air pollution and reduced death. According to Professor Clancy: "While it is intuitive to believe that the health of workers would be improved by the Workplace Ban on Smoking, as we saw in the ban on the burning of coal in the '90s, as scientists we need to demonstrate these beneficial effects. Many of the benefits such as a reduction in lung cancer in non-smokers will take a number of years to become measurable. Other conditions such as respiratory health occur much more quickly and have indeed done so". Some 70 academics, scientists and industry experts are expected to attend the two-day conference which is locally organised by Dr Miriam Byrne, School of Physics, NUI Galway. -ends-

>> Read full story about Scientific Conference to Feature NUI Galway's Atmospheric Research

Over 600 NUI Galway Students Commended for Volunteering

Over 600 NUI Galway Students Commended for Volunteering-image

Monday, 30 March 2009

(Leagan Gaeilge) Over six hundred students at NUI Galway were awarded the ALIVE Certificate for Volunteering during a special ceremony on campus today (Monday, 30 March, 2009). The certificate recognises students' volunteering efforts during the academic year, and aims to reinforce the spirit of civic engagement among NUI Galway students. Over 2,300 students have received the certificate since its inception six years ago, with many ALIVE alumni moving into professional positions in major non-governmental organisations, at home and abroad. The ALIVE Programme - A Learning Initiative and the Volunteering Experience - was established in 2003 by NUI Galway to harness, acknowledge and support the contribution that its students make by volunteering. It is the first ever student volunteer programme to be embedded within an institution of higher education in Ireland and serves as a national model which other institutions look to for advice and support. The ALIVE programme draws on a strong tradition of student engagement both on and off campus and assists students who wish to actively volunteer while developing tangible and transferable skills alongside practical volunteering experiences. NUI Galway President, Dr James J. Browne, says: "Our University has always been close to community. We are in the middle of a city and we're in the middle of a very rich environment, both culturally and socially. That is something our students can benefit greatly from. It's a two-way street, the students give back to community but they get back much, much more in terms of learning from the experience and in terms of their own personal development". During his visit to NUI Galway earlier this year, the Noble Peace Prize winner Archbishop Desmond Tutu was enthused by the spirit of volunteering at NUI Galway, describing the ALIVE programme as 'fantastic'. Throughout the year NUI Galway students have given thousands of volunteer hours to community, from working with children in homework clubs, to building homes in Honduras, to working at the annual Teddy Bear Hospital. Among the 120 non-governmental organisations supporting the ALIVE programme are Ability West, Foróige, Childline, Galway Rape Crisis Centre, Big Brother Big Sister, Galway Hospice, ISPCC, Amnesty International, Enable Ireland and Special Olympics Ireland. -ends- (View in English) Bronnadh Teastas ALIVE as Obair Dheonach ar bhreis agus sé chéad mac léinn in OÉ Gaillimh ag searmanas speisialta ar an gcampas inniu (Dé Luain, 30 Márta 2009). Tugann an teastas aitheantas d'iarrachtaí na mac léinn agus iad ag gabháil d'obair dheonach i rith na bliana acadúla, agus tá sé mar aidhm aige spiorad an chomhpháirteachais phoiblí a athneartú i measc mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá an teastas faighte ag 2,300 mac léinn ó bunaíodh an scéim sé bliana ó shin, agus tá go leor alumni de chuid ALIVE tar éis poist ghairmiúla a fháil in eagraíochtaí móra neamhrialtasacha sa bhaile agus thar lear. Bhunaigh OÉ Gaillimh Clár ALIVE – Tionscnamh Foghlama agus Taithí ar Obair Dheonach – in 2003 chun úsáid níos fearr a bhaint as an obair dheonach atá ar bun ag mic léinn, agus chun aitheantas agus tacaíocht a thabhairt don obair sin. Is é an chéad chlár deonach mac léinn é atá lonnaithe in institiúid ardoideachais in Éirinn agus is samhail náisiúnta é a mbíonn institiúidí eile ag tarraingt air le comhairle agus tacaíocht a fháil. Tá clár ALIVE bunaithe ar an traidisiún láidir comhpháirteachais i measc mac léinn ar an gcampas agus taobh amuigh de agus cabhraíonn sé le mic léinn ar mian leo obair dheonach a dhéanamh agus scileanna inláimhsithe agus so-aistrithe a fhoghlaim agus tugann sé taithí phraiticiúil dóibh ar obair dheonach. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: "Bhí gaol gairid i gcónaí idir an Ollscoil agus an pobal. Táimid i lár cathrach agus táimid i lár ceantair atá an-saibhir, go cultúrtha agus go sóisialta. Baineann ár gcuid mac léinn an-tairbhe as sin. Bíonn tairbhe le baint ag an dá thaobh as. Cuidíonn na mic léinn leis an bpobal ach faigheann siad a dheich n-oiread ar ais ó thaobh taithí de agus ón bhforbairt a dhéanann siad go pearsanta." Le linn a chuairte ar OÉ Gaillimh níos túisce i mbliana, bhí buaiteoir Dhuais Síochána Nobel, an tArdeaspag Desmond Tutu, an-tógtha leis an mbéim atá ar obair dheonach in OÉ Gaillimh agus dúirt sé go raibh clár ALIVE 'sármhaith'. Tá na mílte uaireanta deonacha tugtha ag mic léinn OÉ Gaillimh don phobal le bliain anuas; d'oibrigh siad le páistí i gclubanna obair bhaile, thóg siad tithe i Hondúras agus d'eagraigh siad Otharlann na mBéiríní a reáchtáiltear gach bliain. I measc an 120 eagraíocht neamhrialtais a thacaíonn le clár ALIVE tá Ability West, Foróige, Childline, Galway Rape Crisis Centre, Big Brother Big Sister, Ospís na Gaillimhe, ISPCC, Amnesty International, Enable Ireland agus Cluichí Oilimpeacha Speisialta na hÉireann. -críoch-

>> Read full story about Over 600 NUI Galway Students Commended for Volunteering

Meeting at NUI Galway to Discuss EU Airships Project

Meeting at NUI Galway to Discuss EU Airships Project-image

Monday, 30 March 2009

Airships, reminiscent of zeppelin planes, which operate at an altitude of 20km will be discussed at a meeting NUI Galway is hosting today (Monday, 30 March). The stratospheric airships are being used for communication infrastructure, remote sensing and other applications. The two-day technical meeting will bring together over 50 experts in the fields of radio communication, optical communication and aircraft design. The meeting is part of an EU project called HAPCOS, which is focussed on the development of high altitude platforms. Today's HAPCOS meeting is being hosted by the Applied Optics Group from NUI Galway, whose research is integral to the transmission of optical data through the atmosphere from high altitudes to the ground. According to Ruth Mackey, a researcher with the Applied Optics Group at NUI Galway: "Some of the main applications envisaged for this type of communications platform are for the deployment of immediate response communication networks in disaster recovery situations and to provide communications services to remote locations. These platforms are also being designed for remote sensing applications, for example for crop monitoring, traffic surveillance, or for security in areas such as monitoring the oceans for drug smuggling activity". The Applied Optics Group at NUI Galway is involved with the optical communication aspect of HAPCOS. Ruth Mackey explains: "Optical wireless communication is particularly useful for transmitting large quantities of data to and from remote locations, where it is not possible (or too expensive) to lay optical fibre. However, one of the obstacles to the successful use of this technology, are the adverse effects caused by propagation through the atmosphere, such as beam wander and beam spreading, that reduce signal quality". In its research, the Applied Optics Group use results from a 3km terrestrial optical link, which has been established across Galway City. The link allows researchers to measure the effects of atmospheric turbulence on optical wave propagation and to investigate methods to compensate the atmospheric disturbance of the signal in real time, using adaptive optics. Originally, adaptive optics was a technique developed for Astronomy, to correct the atmospherically degraded images from large Earth based telescopes. NUI Galway is heavily involved in finding use in medical and industrial applications for adaptive optics, in particular for in vivo imaging of the eye and for laser beam shaping. -ends-

>> Read full story about Meeting at NUI Galway to Discuss EU Airships Project

M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála seolta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála seolta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh-image

Monday, 30 March 2009

(View in English) Rinne Seán Ó Neachtain, Feisire Eorpach, an cúrsa nua M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) – an chéad chúrsa dá chineál in Éirinn nó san Eoraip – a sheoladh go hoifigiúil Dé hAoine seo caite. Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an Feisire Ó Neachtain: "Tá géarghá anois le daoine a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla acu san ateangaireacht chomhdhála. Daoine óga as Éirinn a bhainfeas cáilíocht ateangaireachta sa nGaeilge agus sa mBéarla, beidh dhá oiread na seansanna fostaíochta acu agus iad ag iarraidh post a fháil san Aontas Eorpach. Níl mórán deiseanna chomh maith leis sin ann ar an aimsir seo." Mhínigh Eoin Ó Droighneáin, Ceannasaí an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh: "In 2007, ní raibh aon saor-ateangaire cáilithe le Gaeilge ar fáil le tabhairt faoi na dualgais nua ateangaireachta a bhain leis an teanga in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Ar feadh dhá bhliain, mic léinn a bhí ag iarraidh an oiliúint chuí ateangaireachta a fháil, b'éigean dóibh dul chomh fada le hOllscoil sa mBreatain Mhór – Ollscoil Westminster i Londain. Sa dá bhliain sin, níor cháiligh ach cúigear mar ateangairí agus tá siad sin ag obair anois mar shaor-ateangairí. Ach tá i bhfad níos mó ateangairí cáilithe ag teastáil sa margadh fostaíochta." Ó tharla bearna mhór a bheith sa margadh fostaíochta, is tráthúil anois go bhfuil an cúrsa nua M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála á chur ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá siollabas an chláir bunaithe ar an gCéim Mháistreachta Eorpach in Ateangaireacht Chomhdhála (EMCI) agus de thoradh an cúrsa seo a bheith ar siúl anois ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ní gá do mhic léinn dul thar sáile chun cáilíocht aitheanta san ateangaireacht a bhaint amach. Dúblófar, in imeacht bliain amháin den chúrsa nua seo, an líon ateangairí cáilithe le Gaeilge a bheidh ar fáil d'institiúidí an Aontais Eorpaigh. Tríd an gclár máistreachta seo, tugtar an deis do na mic léinn súil ghéar a choinneáil ar chúrsaí reatha agus ar chúrsaí na hEorpa go háirithe. Tá tacaíocht láidir faighte ag an gcúrsa ó thosaigh sé ó institiúidí an Aontais Eorpaigh; ina measc sin tá an Ard-Stiúrthóireacht Ateangaireachta sa Choimisiún Eorpach – an tseirbhís ateangaireachta is mó ar domhan. Ní chuireann an Ard-Stiúrthóireacht féin cúrsaí oiliúna ar fáil, ach bíonn comhoibriú dlúth ar siúl idir í agus líon beag ollscoileanna lena chinntiú go gcuirtear oiliúint ghairmiúil den chaighdeán is airde ar mhic léinn ateangaireachta. Tá aíonna mór le rá ó Institiúidí an AE tar éis léachtaí a thabhairt ar an gcúrsa i mbliana; orthu sin tá Brian Fox, Ceannasaí na nAteangairí; agus David Smith, Ceannasaí Rannóg Ateangaireachta an Bhéarla agus na Gaeilge – an bheirt acu ó Ard-Stiúrthóireacht Ateangaireachta an Choimisiúin Eorpaigh. Pléitear le hábhair éagsúla sa chúrsa lánaimseartha bliana M.A. seo; orthu sin, tá cleachtaí cuimhne, scileanna um breacadh nótaí, comhdhálacha bréige, gluaiseanna le haghaidh cruinnithe teicniúla, glóroiliúint, agus béasaíocht sa bhoth ateangaireachta. Bíonn seans ag na mic léinn freisin cuairt a thabhairt ar institiúidí an AE le go bhfeicfidh siad féin ateangairí idirnáisiúnta i mbun a gcuid oibre. Dúirt Brian Fox, Ceannasaí na nAteangairí sa Choimisiún Eorpach: "Tá na deacrachtaí a bhí an AE go dtí seo ateangairí oilte le Gaeilge a earcú pléite go minic sna meáin chumarsáide sa tír seo. Le roinnt seachtainí anuas pléadh freisin sna meáin naisiúnta agus idirnáisiúnta na deacrachtaí atá ann ateangairí le Béarla a earcú. Beidh deis faoi leith ag na mic léinn a thabharfas faoin M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh – beidh an dá riachtanas teanga sin á gcomhlíonadh acu ach an cháilíocht a bhaint amach ón gcúrsa." Reáchtálann an tAonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge cláir léinn ag leibhéal Dioplóma, Bunchéime agus Iarchéime; tá éirithe thar cionn leis an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) sa chéad bhliain den chúrsa agus is beart suntasach eile é seo san fhorbairt atá an tAonad a dhéanamh ar a chuid cláir léinn. Glactar le líon teoranta iarratas don chúrsa seo; daoine ar mian leor cur isteach ar áit ar an gcúrsa, ba choir dóibh teagmháil a dhéanamh le Susan Folan ag 091 869102 nó susan.folan@oegaillimh.ie le tuilleadh eolais a fháil. -críoch- (Leagan Gaeilge) Seán Ó Neachtain, MEP has officially launched NUI Galway's new Masters in Conference Interpreting (M.A. Ateangaireacht Chomhdhála) – the first if its kind in Ireland and in Europe. Speaking at the launch, Seán Ó Neachtain, said: "A demand now exists for professionals with recognised qualifications in conference interpreting. A qualification in interpretation including both the Irish and English language will double employment opportunities for young Irish people wishing to pursue a career in the European Union. Such opportunities are rare in the current climate". Eoin Ó Droighneáin, Head of the Translation and Interpreting Unit, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, explained: "In 2007 there was not one single accredited freelance interpreter with Irish, which caused considerable recruitment difficulties for those seeking high level skilled interpreters. For the following two years prospective students with Irish had to travel to the University of Westminster in the UK to train in the hope of obtaining a qualification in the field of conference interpreting. In those two years, only five successfully qualified and are working as freelance interpreters, meaning the gap in the market is still sizeable". This gap in the market coincides with the introduction of the new M.A. in Conference Interpreting offered by NUI Galway's Irish language institute, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. This unique programme is the first of its kind in Ireland and Europe and means that students no longer need to travel to obtain a qualification recognised by the EU. The M.A. is based on the internationally recognised European Masters in Conference Interpreting (EMCI), a curriculum of the highest standard, the same as is followed in the University of Westminster. This year alone, it will match the number of interpreters that have emerged in the years since Irish became a recognised working language of the EU. The M.A. programme gives students the opportunity to follow current and European Affairs quite closely and there has been close cooperation between European Institutions and NUI Galway, including the European Commission's interpreting service Directorate General for Interpretation (DG Interpretation), the largest interpreting service in the world. The Directorate does not itself offer training courses, but cooperates closely with a small number of international Universities to ensure professionally focused training of the highest quality. Many esteemed visitors from European Institutions have lectured on the course throughout the year, among them Mr Brian Fox, Director of Interpreters, DG Interpretation and David Smith, Head of English and Irish Interpreting Unit, DG Interpretation. This full-time one-year M.A. programme covers various subjects including memory exercises, sight translation, note-taking skills, mock conferences, glossaries for technical meetings, voice coaching, and booth etiquette. Students also have the opportunity to visit EU institutions to see at first hand the work of international interpreters. Brian Fox, Director of Interpreters in the European Commission, said: "The Irish media has long since spoken of the difficulties the EU has experienced when seeking to recruit qualified interpreters with Irish. In recent weeks, the national and international media has also spoken of the difficulties being experienced when attempting to recruit English language interpreters. Students of NUI Galway's M.A. Conference Interpreting will have a unique employment opportunity in this case because they will fill both demands successfully by obtaining a qualification in the area". Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge s Translation and Interpreting Unit runs academic programmes at Diploma, Primary Degree and Postgraduate Degree levels; the success of the new M.A. in Conference Interpreting in its first year marks another milestone in the Unit s programme development. A limited number of applicants are accepted on the programme, and students wishing to apply should contact Susan Folan at 091 869102 or susan.folan@oegaillimh.ie for further information. -ends-

>> Read full story about M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála seolta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share