NUI Galway Announce Honorary Doctorates 2009

NUI Galway Announce Honorary Doctorates 2009-image

Thursday, 11 June 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway has announced the five graduands to be conferred with Honorary Degrees on Friday, 26 June 2009. Liam Connellan has had a deep involvement in the engineering profession for over forty years and has served as President of the Institution of Engineers of Ireland; was a founding member of the Irish Academy of Engineering and has served as President of the Academy. He also served as the first Chairman of the National Roads Authority from 1994 to 2001, and was President of the Royal Dublin Society from 1995 to1998. Liam has been Chairman of companies within the Veolia Environment Group in Ireland and is Chairman of the Energy Institute in the Republic of Ireland. He is a member of the Board of the Peter McVerry Trust which assists homeless young people. Pádraic MacKernan joined the Department of External Affairs in 1964. He was Vice-Consul of Ireland in Boston from 1965 to 1968 and Deputy Consul-General in New York from 1968 to 1974. Pádraic was successively Counsellor, Assistant Secretary and Political Director in the Department of Foreign Affairs and a regular member of the Irish Delegation to the United Nations until his appointment as Ambassador of Ireland to the United States and Mexico in 1985. Pádraic was appointed Permanent Representative to the European Union in Brussels in 1991 and returned to Dublin as Secretary-General of the Department of Foreign Affairs in 1995. He became Ambassador to France in 2001, a post he held until his retirement in 2005. Anna Ó Coinne is a local business woman who has led the growth of Galway and District Business and Professional Women's Club and was elected President of Club in 1996. Along with her husband Liam, she formed Connaught Security Group Limited in 1978. This business became the largest privately owned security organisation in Ireland and was sold to Chubb in 1999. From 1996 to 2006 Anna served two terms as a director of Galway Harbour Company. In 1989 she became involved in raising funds to finance research into Breast Cancer being pioneered by Professor Fred Given at the National Breast Cancer Research Institute (NBCRI) in Galway. Working with a voluntary group, Anna became chairperson of the Finance and Planning Committee of the NBCRI. This fund raising group has raised over €12 million for the NBCRI. These funds are uniquely focussed on research and education in breast cancer with a strong emphasis on improved patient outcomes. During 2010 the Institute will move to a new purpose built Translational Research Centre being constructed by NUI Galway on the grounds of University College Hospital. This project is being financed by major philanthropic donations and includes a major contribution from NBCRI. Professor Philip O'Leary is a native of Worcester, Massachusetts where he is currently Professor of English on the Irish Studies Program at Boston College. He has directed the Boston College / Abbey Theatre Summer Program in Dublin, and from 1991 to 2005 he directed the College's MA program in Irish literature and culture. Professor O'Leary has been an Andrew J. Mellon Faculty Fellow in the Department of Celtic Languages and Literatures at Harvard, an Irish-American Cultural Institute Fellow at NUI Galway, and a Distinguished Visiting Professor of Irish Language and Literature at the University of Notre Dame. In addition to dozens of articles and reviews on Irish literature from the medieval period to the present, he has written numerous books and won many awards on the topic. Brian Joyce began his business training with Ford UK before returning to Ireland to hold senior accounting positions with RTÉ and Bord Bainne. From 1978, for eleven years, he was Managing Director of the Irish Dairy Board. In 1989, Mr Joyce retired from full-time executive work and developed a portfolio of Directorships and Chairmanships on the boards of some of Ireland's best known companies. In addition to his non-executive roles, Brian is presently Chairman of Clancourt Holdings and a director of Kingspan. He is a Fellow and former President of Chartered Institute of Management Accountants. Commenting on the announcement of this year s graduands, Dr James J. Browne, President of NUI Galway, said: "NUI Galway is fortunate to be associated with many outstanding honorary graduates throughout its history, and those being honoured this year form a particularly distinguished group. Their contributions in many spheres – engineering, business, public service, philanthropy and education – have been outstanding, and NUI Galway is very pleased to be in a position to recognise these exceptional individuals". Céimeanna Dochtúireachta Oinigh 2009 OÉ Gaillimh (View in English) Tá ainmneacha an chúigir a mbronnfar Céimeanna Oinigh orthu Dé hAoine, an 26 Meitheamh 2009 fógartha ag OÉ Gaillimh. Tá breis agus 40 bliain caite ag Liam Connellan ag plé le gairm na hinnealtóireachta agus i rith an ama sin ceapadh é mar Uachtarán ar Institiúid Innealtóirí na hÉireann; bhí sé i measc bhunaitheoirí Acadamh Innealtóireachta na hÉireann agus chomh maith leis sin chaith sé seal ag feidhmiú mar Uachtarán ar Acadamh Innealtóireachta na hÉireann. Ba é an chéad Chathaoirleach é a ceapadh ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta idir 1994 agus 2001, agus ba é a bhí ina Uachtarán ar Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath idir 1995 agus 1998. D'oibrigh sé mar Chathaoirleach ar chuideachtaí éagsúla sa Veolia Environment Group in Éirinn agus tá sé ag feidhmiú mar Chathaoirleach ar an Institiúid Fuinnimh i bPoblacht na hÉireann faoi láthair. Is ball é de Bhord Iontaobhas Peter McVerry a chabhraíonn le daoine óga atá gan dídean. Chuir Pádraic MacKernan tús lena shaol oibre sa Roinn Gnóthaí Eachtracha i 1964. D'oibrigh sé mar Leaschonsal na hÉireann i mBostún idir 1965 agus 1968 agus mar Leaschonsal-Ginearálta i Nua-Eabhrac idir 1968 agus 1974. Áirítear i measc na ról a bhí ag Pádraic sa Roinn Gnóthaí Eachtracha Comhairleoir, Rúnaí Cúnta agus Stiúrthóir Polaitiúil agus bhí sé ina bhall rialta de Thoscaireacht na hÉireann chun na Náisiún Aontaithe go dtí gur ceapadh mar Ambasadóir na hÉireann do na Stáit Aontaithe agus do Mheicsiceo é i 1985. Sa bhliain 1991 ceapadh Pádraic mar Bhuan-Ionadaí an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil agus i 1995 d'fhill sé ar Bhaile Átha Cliath mar Ard-Rúnaí sa Roinn Gnóthaí Eachtracha. Ceapadh é mar Ambasadóir na Fraince in 2001, post a bhí aige go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2005. Bean ghnó áitiúil í Anna Ó Coinne a raibh an-bhaint aici le fás agus le forbairt Chlub Ban Gnó agus Gairmiúil Dhúiche na Gaillimhe agus toghadh í mar Uachtarán ar an gClub i 1996. Bhunaigh Anna agus a fear céile, Liam, Connaught Security Group Limited i 1978. Tháinig fás agus forbairt ar an ngnó agus ba é an eagraíocht slándála ba mhó faoi úinéireacht phríobháideach in Éirinn a bhí ann ag tráth amháin. Díoladh an chuideachta le Chubb i 1999. Idir 1996 agus 2006 chaith Anna dhá théarma mar stiúrthóir ar an Galway Harbour Company. Sa bhliain 1989 thosaigh sí ag bailiú airgid chun an taighde a bhí ar bun ag an Ollamh Fred Given ar Ailse Chíche san Institiúid Taighde Náisiúnta ar Ailse Chíche (NBCRI) a mhaoiniú. Le linn di a bheith ag obair le grúpa deonach, ceapadh í ina Cathaoirleach ar Choiste Airgeadais agus Pleanála NBCRI. Tá breis agus €12 milliún bailithe ag an ngrúpa seo don NBCRI. Úsáidtear an t-airgead ar fad a bhailítear ar mhaithe le taighde agus le hoideachas sa réimse ailse chíche agus cuirtear béim faoi leith ar réitigh níos fearr a aimsiú d'othair. Am éigin i rith 2010 bunófar an Institiúid in Ionad Taighde Aistritheach nua atá á thógáil ag OÉ Gaillimh i láthair na huaire ar thailte Ospidéal Choláiste na hOllscoile. Tá an tionscadal seo á mhaoiniú trí shíntiúis dhaonchairdiúla agus trí infheistíocht shuntasach ón NBCRI féin. Fear de bhunadh Worcester, Massachusetts é an tOllamh Philip O'Leary áit a bhfuil sé ag obair mar Ollamh le Béarla ar Chlár Léann na hÉireann in Boston College. D'oibrigh sé mar stiúrthóir ar Chlár Samhraidh Boston College / Amharclann na Mainistreach i mBaile Átha Cliath, agus idir 1991 agus 2005 ba é a stiúir clár MA i Litríocht agus i gCultúr na hÉireann in Boston College. Ceapadh é mar Chomhalta Dáimhe Andrew J. Mellon i Roinn na dTeangacha Ceilteacha agus na Litríochtaí i Harvard, Comhalta Institiúide Cultúrtha Éireannach-Meiriceánach in OÉ Gaillimh, agus Ollamh Léannta ar Cuairt le Teanga agus le Litríocht na hÉireann in Ollscoil Notre Dame. Le cois an iliomad alt agus léirmheasanna atá scríofa aige faoi litríocht na hÉireann, idir ré na meánaoise agus an t-am i láthair, tá neart leabhar scríofa aige agus neart duaiseanna faighte aige freisin. Chuir Brian Joyce tús lena oiliúint ghnó le Ford UK sular fhill sé ar Éirinn áit ar ghlac sé le poist chuntasaíochta shinsearacha le RTÉ agus leis an mBord Bainne. Chaith sé 11 bhliain ó 1978 i leith ag obair mar Stiúrthóir Bainistíochta an Bhoird Bainne. Sa bhliain 1989, d'éirigh an tUasal Joyce as an obair feidhmiúcháin lánaimseartha a bhí ar bun aige agus d'fhorbair sé portfóilió Stiúrthóireachtaí agus Cathaoirleachtaí ar bhoird cuid de na cuideachtaí is mó cáil in Éirinn. Le cois na ról neamhfheidhmiúcháin a bhí aige, tá Brian anois ag feidhmiú mar Chathaoirleach ar Clancourt Holdings agus mar Stiúrthóir ar Kingspan. Is Comhalta agus iar-Uachtarán ar Institiúid Chairte na gCuntasóirí Bainistíochta é Brian freisin. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne: "Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh go bhfuil an oiread sin céimeanna oinigh bronnta ar chéimithe den scoth le blianta fada anuas, agus is cinnte gur grúpa ar leith iad an cúigear atá roghnaithe i mbliana. Tá an t-uafás oibre déanta acu san iliomad réimsí – innealtóireacht, gnó, seirbhís phoiblí, daonchairdeas agus oideachas – agus cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt don tsárobair atá déanta ag na daoine seo". -Críoch

>> Read full story about NUI Galway Announce Honorary Doctorates 2009

Conference Responds to Health Inequalities Among Children

Conference Responds to Health Inequalities Among Children-image

Thursday, 11 June 2009

Health inequalities among children is the focus of NUI Galway's 13th Annual Health Promotion Research Centre conference which opens today (Thursday, 11 June). Up to 200 academics, policymakers, practitioners and young people will attend the conference entitled 'Closing the Gap in Child and Adolescent Health: the Settings Approach'. Dr Saoirse Nic Gabhainn of the Health Promotion Research Centre at NUI Galway, said: "Research has shown that there are startling differences in health among young people in this country. Factors such as gender, socio-economic background, nationality and disability have dramatic effects. The conference promises to be an important landmark in our understanding of how to improve young people's health and reduce child health inequalities". During the conference, delegates will discuss how to promote health and well-being in various settings such as families, communities, hospitals, schools and pre-schools. The conference will also provide an opportunity to listen to the voices of Irish young people, aged between 10-25 years, who will showcase their work on children's health and well-being. Topics to be addressed are varied and include mental health services, public transport, intercultural integration and involvement of young people in their communities. Dr Nic Gabhainn added: "Governments across Europe are charged with addressing health inequalities, and it is important that we share what we know about improving the lives of all children". -ends-

>> Read full story about Conference Responds to Health Inequalities Among Children

New Walkway to Link Campus with the City

New Walkway to Link Campus with the City-image

Tuesday, 9 June 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway's longstanding commitment to developing the integration of the campus with the City of Galway and the River Corrib is set to take a significant step forward. The University will shortly begin working with Galway City Council on a new Government-funded, €1.5 million project to develop a Green Way from the Salmon Weir Bridge and around the Fisheries Field area, to include a new bridge across the Eglinton Canal. This pedestrian bridge will allow easy access to the main campus, and the extensive walkways along the river, from the existing City Centre Green Ways. The new walkway will provide an exciting new link between the main campus, Earls Island and the City, and will open up the University s attractive river walks to the public. Work is expected to begin on the new bridge in Autumn 2009 and it is due for completion in 2010. "The new walkway is just one of a number of exciting building developments on campus at the moment", said NUI President, Dr James J. Browne. Cosan Nua ina Nasc idir an Campas agus Cathair na Gaillimhe (View in English) Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir leis an ngealltanas atá tugtha le fada ag OÉ Gaillimh ceangal a dhéanamh idir an campas agus Cathair agus Abhainn na Gaillimhe. Is gearr go dtosóidh an Ollscoil ag obair le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar thionscadal €1.5 milliún, a bheidh á mhaoiniú ag an Rialtas, chun Bealach Glas a fhorbairt ó Dhroichead na mBradán agus thart ar an nGort Iascaigh, agus a mbeidh droichead nua thar Chanál Eglinton i gceist leis. Leis an droichead coisithe seo beidh fáil go héasca ag daoine ar an bpríomhchampas, agus ar na cosáin cois abhann, ó na Bealaí Glasa i lár na Cathrach. Cuirfidh an cosán nua nasc úr iontach ar fáil idir an príomhchampas, Oileán Iarla agus Cathair na Gaillimhe agus beidh fáil ag an bpobal ar shiúlóidí mealltacha cois abhann na hOllscoile.Meastar go dtosóidh an obair ar an droichead nua i bhfómhar na bliana 2009 agus go gcríochnófar é in 2010. "Níl sa chosán nua ach ceann de na forbairtí tógála iontacha atá ar bun ar an gcampas i láthair na huaire", deir Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne. -Críoch-

>> Read full story about New Walkway to Link Campus with the City

Northern Ireland's 'Secret Peacemaker' Entrusts his Records to NUI Galway

Northern Ireland's 'Secret Peacemaker' Entrusts his Records to NUI Galway-image

Monday, 8 June 2009

NUI Galway and University of Ulster to Collaborate on Research NUI Galway today announced that the private papers of Brendan Duddy, former secret intermediary between the British Government and the Provisional Republican leadership, have been deposited in the University's library archives. The extensive collection of papers charts Brendan Duddy's involvement, from 1973 to 1993, in the intensive efforts to negotiate an end to the conflict in Northern Ireland. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, said: "We are honoured to become the custodians of Brendan Duddy's valuable and unique collection. This archive will provide an extraordinary insight into the making of peace in Ireland, from the perspective of a man who played a pivotal role". NUI Galway, in collaboration with INCORE - the University of Ulster s International Conflict Research Centre, will carry out extensive research on the papers. The documents, which currently fill 30 box files, will be assessed and catalogued. In due course, documents from the archive will be digitised and made available to historians and other researchers in a collaboration between NUI Galway and the Conflict Archive on the Internet (CAIN). Brendan Duddy will speak at NUI Galway's Conference of Irish Studies on Saturday, 13 June, where several documents from the archive will be on display. He commented: "It is a pleasure and a privilege to entrust my papers to NUI Galway, where, I hope, they will be of some value to scholars of Irish history in the generations to come. I am particularly happy that the archive is to be shared with INCORE of the University of Ulster, based in my home town of Derry". A business man from Derry with a desire for peace, Brendan Duddy spent more than 20 years at the centre of extraordinary events in Northern Ireland. Sometimes using his own house as the venue for secret meetings, he acted as the contact between representatives of the IRA s ruling army council and British intelligence officers from MI6 and MI5. He was an intermediary in the negotiations aimed at resolving the hunger-strikes of 1980 and 1981, and also played a central role in the efforts to negotiate the IRA ceasefire in 1994. Brendan's role gradually became public in recent years, most significantly when the BBC aired the documentary The Secret Peacemaker in 2008. Dr Niall O'Dochartaigh of the School of Political Science of Sociology at NUI Galway and author of From Civil Rights to Armalites, an influential academic study of the Troubles in Derry, will be deeply involved in research on the papers. Dr Ó Dochartaigh says: "This is an extraordinary collection, one of the most important sources we have for understanding the Irish peace process. The papers will be an essential resource for any researcher trying to understand how peace was made in Ireland and a focus for historical research for years to come". Dr Brandon Hamber, Director of INCORE at the University of Ulster, said: "We are delighted to be collaborating with Brendan Duddy and NUI Galway on this important project. Rarely, is there an opportunity to get an inside view into how peace is really made. Brendan Duddy's archive does just that and is therefore not only of local but also international importance". The James Hardiman Library at NUI Galway already houses papers belonging to Republican Ruairi Ó Brádaigh, which will complement the acquisition of the Brendan Duddy Archive. The archives service of the James Hardiman Library has over three hundred archival collections, dating from the fifteenth century to the present day. Major collections include manuscript collections of poetry and folklore gathered by Douglas Hyde, the literary papers of John McGahern and the music of Joe Burke. -Ends-

>> Read full story about Northern Ireland's 'Secret Peacemaker' Entrusts his Records to NUI Galway

New Irish Start-up Saving Almost 20% on Fuel Costs

New Irish Start-up Saving Almost 20% on Fuel Costs-image

Monday, 8 June 2009

Technology from a new NUI Galway start-up company, eagleEdge Ltd., is cutting almost 20% off fuel bills in the haulage and transport industries. By installing a 'black box' device, designed and developed in Ireland, the solution helps identify how changes in driver style across vehicle fleets can save fuel. eagleEdge, which was founded by a former NUI Galway research team and came out of the University's business incubation facilities, has been instrumental in reducing the fuel usage of large vehicle fleets by up to 18%. Improvements in individual driver performance of as much as 30-40% have also been achieved. The company's product FuelGauge monitors driving style and habits, and a customised report advises on where fuel is being wasted. This could be through hard acceleration, harsh braking, lack of cruise control usage, excessive speeds or various other factors. Jason Byrne is Director of eagleEdge: "What became evident in our research was the scale of the fuel problem for hauliers and logistics companies. Currently, a typical haulier or coach operator is spending at least 40% of their running costs on fuel, which is just staggering when you consider the tight margins a lot of these companies operate. When you consider the massive cost that fuel represents to fleet managers, it's easy to see why some transport chiefs are looking at innovative ways to turn their biggest cost into their biggest profit maker this year". Dr John Kavanagh is Director of the Technology Transfer Office, NUI Galway: "eagleEdge is a fine example of entrepreneurship leading to a very practical innovation and proves the adage that what gets measured gets done. This is a true Green Technology with cost benefits to the transport sector leading to lower fuel imports and a reduction in Ireland's carbon footprint". -Ends-

>> Read full story about New Irish Start-up Saving Almost 20% on Fuel Costs

Largest Ever International Survey of Youth Health to be Planned in Galway

Largest Ever International Survey of Youth Health to be Planned in Galway-image

Monday, 8 June 2009

The largest ever survey of children and young people's health is to be planned by international experts in NUI Galway this week. A hundred scientists will gather to prepare for the next round of the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study which will take place during 2010 in more than 43 countries and will include over 230,000 children aged 11-15 years. Of particular interest will be the opportunity to listen to the voices of Irish young people, who will showcase their projects and views on children's health and well-being and help ensure that their voices are fully represented in the planning process. Dr Saoirse Nic Gabhainn of the Health Promotion Research Centre, NUI Galway, and Principal Investigator for HBSC Ireland, said: "We are delighted to welcome colleagues from across Europe and North America to Galway, planning the next international survey is a huge undertaking and we need to make sure that the best possible methods are used". The HBSC survey aims for greater understanding of health among young people, both physical and emotional, and includes information on the context of young people's lives including families, school, communities and peer groups. These data sets will be vital to those developing policy, strategy and practice in the area of youth health and well-being in Ireland and internationally. In order to ensure that comparisons between countries are valid, the scientists convening in Galway will discuss and agree how to make sure that all countries follow the same procedures and collect information in the same way. All the questions to be included in the next survey round including the rationale and evidence-base will be discussed. "Young people deserve the best quality, evidenced-based planning for their health and well-being, and they want to be involved in the process – our aim is to make that possible" said Dr Nic Gabhainn. -Ends-

>> Read full story about Largest Ever International Survey of Youth Health to be Planned in Galway

'Swine Flu' Analysis Nominated for Top US Award

'Swine Flu' Analysis Nominated for Top US Award-image

Monday, 8 June 2009

The Center for Disease Control in the United States has announced that a paper on Swine Flu, co-authored by NUI Galway's Professor Anthony Moran, has been nominated for a prestigious US science award. The manuscript Anti-Ganglioside Antibody Induction by Swine and Other Influenza Vaccines: Insights into vaccine-Associated Guillain-Barré Syndrome, was nominated in the Laboratory and Methods category in the 2009 Charles C. Shepard Science Awards. The research concerns the "swine flu" (H1N1) epidemic of 1976 in the US which has some similarity to the present-day AH1N1 outbreak. Over 40 million US citizens were given a swine flu vaccine in 1976. A very small percentage subsequently reported the development of a paralytic disorder, Guillain-Barré syndrome (GBS), which is a disorder of the peripheral nervous system that may lead to immobility due to paralysis. However, the link between the vaccine and the development of this syndrome remains to be proven. Professor Anthony Moran of the School of Natural Sciences at NUI Galway, explained: "Our paper dealt with a re-analysis of the 1976 vaccine* and its potential to contribute to GBS development. Using more modern approaches retrospectively on these samples, we were able to show that important safety issues should be considered when producing such vaccines to avoid the development of GBS. Thus, our findings will allow the development of even safer vaccines. This is of central relevance at the present time in producing a new flu vaccine for current usage". Since 1985, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) have presented the Charles C. Shepard Science Award to authors of the most outstanding peer-reviewed research paper published by CDC/ATSDR scientists during the preceding year. The award recognises scientific achievement at CDC/ATSDR and honours the memory of Dr Charles C. Shepard, whose career was marked by the pursuit of scientific excellence. Presently, in addition to honouring publications in three categories – Assessment and Epidemiology, Prevention and Control, and Laboratory and Methods – there is also an award for Lifetime Scientific Achievement. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, commented on the prestige and relevance of this award: "The US Center for Disease Control is the leading disease surveillance authority worldwide, so the nomination of Professor Moran and his team for this award is highly prestigious and represents an acknowledgement of the internationally significant research being conducted at NUI Galway. I would like to congratulate Professor Moran and his team and wish him well at the award ceremony in June". The Shepard Science Award ceremony will take place at the CDC's Roybal Campus on Monday, June 29, 2009. This year's keynote speaker will be Nobel Laureate, Professor Paul Krugman. He will speak on "Health and the Economic Future". -Ends-

>> Read full story about 'Swine Flu' Analysis Nominated for Top US Award

The Quiet Man and Beyond: Reflections on a Classic Film, John Ford, and Ireland

The Quiet Man and Beyond: Reflections on a Classic Film, John Ford, and Ireland -image

Friday, 5 June 2009

A new book published by The Liffey Press and co-edited by NUI Galway academics Seán Crosson and Rod Stoneman, is to be launched on Thursday, 11 June at 11am in the Huston School of Film & Digital Media as part of the American Conference for Irish Studies (ACIS) 2009. Seán Crosson is a lecturer on Irish and world cinema with the Huston School of Film & Digital Media at NUI Galway where he is Programme Coordinator of the MA in Film Studies and Rod Stoneman is the Director of the Huston School of Film & Digital Media and was formerly Chief Executive with Bord Scannán na hÉireann/The Irish Film Board. This book, The Quiet Man … and Beyond, involves both critical analysis of aspects of The Quiet Man as myth, commodity and fetish and the celebration of a film that has sustained considerable academic attention and popular appreciation since its release in 1952. Among the topics considered are the complexity of the film's relation to Ireland, Irish literature and to John Ford's other films; its perceived place with regard to indigenous Irish cinema and representations of women; and the phenomenon of its circulation and reception as a cult film over the years. The contributors to the collection include some of the leading scholars of film and Irish studies including Luke Gibbons, John Hill, Ruth Barton and NUI Galway academics Adrian Frazier and Sean Ryder. In 1996, The Quiet Man topped an Irish Times poll for the best Irish film of all time. Almost ten years later, in 2005, with many more Irish (and Irish-themed) films made, The Quiet Man still occupied number four in a poll of 10,000 people across Ireland. John Ford's greatest commercial success, the film also set a template for Ireland's representation, and promotion, for over half a century. ACIS 2009, hosted by the Centre for Irish Studies at NUI Galway, is one of the largest conferences in the humanities in Ireland this year. Speakers from a dozen countries, representing over 100 universities will present up to 250 papers examining themes relating to contemporary Irish culture and society. Delegates attending the American Conference of Irish Studies (ACIS) in conjunction with the Second Galway Conference of Irish Studies (GCIS) will consider issues relating to the key themes of the dynamics of immigration and settlement in modern Ireland, and the concept of the everyday in Irish life and culture. -Ends-

>> Read full story about The Quiet Man and Beyond: Reflections on a Classic Film, John Ford, and Ireland

Career Development Centre to Support NUI Galway Graduates

Career Development Centre to Support NUI Galway Graduates -image

Thursday, 4 June 2009

(Leagan Gaeilge) In response to an increased number of queries from graduates seeking assistance with job searches, NUI Galway will host a Graduate Support day in the Career Development Centre on 11 June from 1.30pm to 4.30pm. John Hannon, Head of the Career Development Centre at NUI Galway, says: "It is without doubt a difficult time for graduates who find themselves navigating the current labour market. We look forward to meeting recent graduates again and we encourage alumni to avail of this unique event". Graduates will have the opportunity to avail of a one to one consultation with a careers adviser which can be pre booked by calling the Career Development Centre in advance. Staff will also be available to review CV's and offer advice on further education options. In addition, the event will include a series of talks on job search, CV advice and tips on keeping motivated in the current climate. For further details or to book an appointment please contact the NUI Galway Career Development Centre on 091 493589 or email pamela.devins@nuigalway.ie An tIonad Forbartha Gairmeacha le Tacú le Céimithe OÉ Gaillimh (View in English) Ó tharla neart fiosrúchán a bheith faighte ó chéimithe ag lorg cúnaimh agus iad ar thóir poist, tá sé beartaithe ag OÉ Gaillimh Lá Tacaíochta do Chéimithe a reáchtáil san Ionad Forbartha Gairmeacha ar an 11 Meitheamh ó 1.30pm go dtí 4.30pm. Dúirt John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh: "Níl dabht ar bith faoi ach go bhfuil an-chuid deacrachtaí le sárú ag céimithe atá anois ag iarraidh poist a aimsiú dóibh féin agus cúrsaí geilleagair mar atá. Táimid ag tnúth le bualadh le cuid de chéimithe na hOllscoile seo agus molaimid freisin do alumni freastal ar an imeacht seo". Beidh deis ag céimithe freastal ar sheisiún comhairliúcháin duine le duine le comhairleoir gairme; is féidir seisiúin mar seo a chur in áirithe roimh ré trí ghlaoch ar an Ionad Forbartha Gairmeacha. Beidh comhaltaí foirne ar fáil freisin le breathnú ar CVanna agus comhairle a thabhairt maidir le roghanna breisoideachais. Chomh maith leis sin, eagrófar sraith cainteanna maidir le conas post a chuardach, tabharfar comhairle agus noda maidir le misneach a bheith agat agus cúrsaí geilleagair mar atá. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait nó más mian leat coinne a dhéanamh, déan teagmháil leis an Ionad Forbartha Gairmeacha ag 091 493589 nó seol ríomhphost chuig pamela.devins@nuigalway.ie -Críoch-

>> Read full story about Career Development Centre to Support NUI Galway Graduates

Innovation - Smart Thinking for Success

Innovation - Smart Thinking for Success-image

Tuesday, 2 June 2009

To survive and prosper firms need to innovate their current management models, according to international management and strategy expert Professor Julian Birkinshaw. Professor Birkinshaw is co-founder and research director of the Management Lab (M-Lab), a non-profit organisation based in California working to accelerate management innovation, and Professor of Strategic and International Management at London Business School. He will deliver two key note addresses at the InterTradeIreland Innovation conference hosted by the Centre of Innovation and Structural Change (CISC) at NUI Galway on 9 and 10 June. Innovation from Research to Practice is the theme of Professor Birkinshaw's first keynote talk on 9 June. This will focus on the emergence of the 'open innovation' model, how firms can do a better job of managing innovation and the role of the leader in stimulating innovation in a downturn. On 10 June, Professor Birkinshaw's will focus on Innovating your Management Model which will outline the current challenges that managers face and the need for managers and organisations to fundamentally change their management model to survive, prosper and to innovate on a sustainable basis. Delegates will also have the opportunity to put questions to a panel of industry speakers who will discuss "Innovation: Challenges and Opportunities" from their perspective. This conference is being delivered as part of the InterTradeIreland All-Island Innovation Programme. The Programme, a partnership between InterTradeIreland, NUI Galway, University College Dublin and Queens University Belfast, aims to promote and encourage innovation across the island of Ireland. The All-Island Innovation Programme is complemented by a Community of Researchers working on innovation across the island. The aim of this community is to progress the development of an all-island knowledge economy, to align best practice in innovation research with current policy thinking and inform future policy-making and its implementation. InterTradeIreland Strategy and Policy Director Aidan Gough said: "This two-day programme will explore the challenge of delivering innovation for the smart economy. Innovation is more important than ever in the current climate and can make the difference between mere survival and growth. Professor Birkinshaw will provide insights into how embedding innovation into the overall management process can drive success." Anyone interested in attending should contact valerie.parker@nuigalway.ie and online at www.innovationireland.org. Attendance is open to all and the event is free to attend. -Ends-

>> Read full story about Innovation - Smart Thinking for Success

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share