Tine in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Thursday, 27 September 2007

Tharla tine bheag in íoslach Leabharlann Shéamais Uí Argadáin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag thart ar 9.30pm Dé Céadaoin, 26 Meán Fómhair 2007. Cuireadh plean dóiteáin na hOllscoile i bhfeidhm láithreach bonn agus aistríodh na comhaltaí foirne agus na mic léinn ar fad amach as na foirgnimh éagsúla. Níor gortaíodh duine ar bith. Bhí an bhriogáid dóiteáin i láthair mar aon le Comhaltaí Foirne Slándála na hOllscoile.

Tá Oifig na bhFoirgneamh agus Bord Soláthair an Leictreachais i mbun an damáiste a mheas faoi láthair. Beidh Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, An Bhialann (ceaintín na mac léinn agus na gcomhaltaí foirne) agus siopaí Chomhaltas na Mac Léinn dúnta go gcuirfear a mhalairt in iúl. Tá léachtannna ag dul ar aghaidh mar is gnáth.

Seo a leanas a bhí le rá ag Keith Warnock, An Leas-Uachtarán um Acmhainní Fisiciúla, "Táimid i mbun an damáiste atá déanta a mheas, ach is léir ag an bpointe seo go mbeidh an Leabharlann agus na foirgnimh eile a bhfuil damáiste déanta dóibh dúnta as seo go ceann roinnt laethanta. Cúis díomá dúinn a bheith ag cur isteach ar obair na hollscoile, ach tá sé tábhachtach a lua freisin gur déileáladh go héifeachtach leis an eachtra seo agus nár gortaíodh duine ar bith. Cuireadh an plean éigeandála dóiteáin i bhfeidhm gan deacracht, agus thar ceann phobal na hOllscoile, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an mbriogáid dóiteáin agus ár gcomhaltaí foirne slándála as an dea-obair a rinne siad."

Cuirfear an t-eolas is déanaí ar fáil daoibh i rith an lae.

DEIREADH

Keywords:.

« Back