President McAleese Officially Launches UNESCO Chair at NUI Galway

President McAleese Officially Launches UNESCO Chair at  NUI Galway-image

Wednesday, 4 March 2009

(Leagan Gaeilge) President of Ireland, Mary McAleese will today (Wednesday, 4 March) visit NUI Galway to officially launch the UNESCO Chair for Children, Youth and Civic Engagement. The UNESCO Chair is the first awarded in the Republic of Ireland, and President McAleese described it as a 'fitting endorsement by peers worldwide of the important work that is being done at NUI Galway to help solve the real problems experienced by young people and families in our communities'. The Chair is hosted at the Child and Family Research Centre (CFRC) in the University's School of Political Science and Sociology. Professor Pat Dolan, Director of the CFRC, with over 20 years experience in family support, policy and research, is the Chairholder. Referencing writer John McGahern at the launch, Professor Dolan told an audience of over 200 guests: "While many young people thrive during childhood, others sadly do not experience life as good or safe and some more tragically can say they rarely have a 'calm journey through the day'". Professor Dolan said that supporting children who experience adversity and disadvantage through encouraging civic participation had crucial benefits in terms of improved self-esteem, self-efficacy and wellbeing. He said: "I have come to the conclusion, that civically engaging children and youth produces benefits for all children. Particularly in the case of children who are experiencing severe difficulties, their civic engagement can lead to significant improvement and help rebuild key relationships in their lives". Koïchiro Matsuura, Director–General of UNESCO has said: "NUI Galway has a longstanding commitment to civic engagement. The creation of this Chair is an opportunity to expand and share this expertise for the benefit of children and young people everywhere, in particular the most vulnerable and marginalised. Funded under the UNESCO University Education Twinning and Networking Scheme, the programme of work associated with the Chair, will focus on an exchange of learning among international University partners and affiliated centres for children, which work on civic engagement programmes in countries including Bulgaria, Lithuania and Zambia. NUI Galway's President, Dr James J. Browne, speaking at the launch, said: NUI Galway is particularly honoured to be awarded the first UNESCO Chair in the Republic of Ireland. The establishment of a formal mechanism for knowledge creation and exchange in the area of Children, Youth and Civic Engagement across, and between, institutions of higher education and non-governmental organisations particularly with developing countries and countries in transition will bring a new dimension to the work of the University. We look forward to fruitful cooperation with UNESCO and are delighted to have this opportunity to enhance the role of the University in building civil society partnerships". Professor Dolan's team will work with two key partners in Ireland: the Community Knowledge Initiative at NUI Galway, a forum through which the University plays a leading role in the development of civic leadership skills in students. The second partner is Foróige, Ireland's leading voluntary youth organisation, whose CEO Seán Campbell said: "This is indeed a proud day for Ireland". He added "I am certain that the meeting of theory, practice and policy that will result from this partnership will transform the lives of young people the world over". Seolann an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa Cathaoir UNESCO go hoifigiúil in OÉ Gaillimh (View in English) Beidh an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa in OÉ Gaillimh inniu (Dé Céadaoin, 4 Márta) chun Cathaoir UNESCO le Leanaí, Óige agus Comhpháirteachas Poiblí a sheoladh go hoifigiúil. Is é seo an chéad Chathaoir UNESCO a bronnadh i bPoblacht na hÉireann, agus dúirt an tUachtarán Mhic Ghiolla Íosa gur "dearbhú tráthúil é Cathaoir UNESCO ó phiaraí ar fud na cruinne ar an obair thábhachtach atá ar bun ag OÉ Gaillimh leis na fadhbanna atá ag daoine óga agus a dteaghlaigh a réiteach". Is san Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh, cuid de Scoil na hEolaíochta Polaitiúla agus Socheolaíochta san Ollscoil, atá Cathaoir UNESCO bunaithe. Is ar an Ollamh Pat Dolan, Stiúrthóir an Ionaid Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh, fear ag a bhfuil breis is 20 bliain caite aige i mbun tacaíochta, beartais agus taighde teaghlaigh, a bronnadh Cathaoir UNESCO in OÉ Gaillimh. Thug an tOllamh Dolan focail an scríbhneora John McGahern chun cuimhne ag an seoladh agus é ag caint leis an 200 aoi a bhí i láthair: "While many young people thrive during childhood, others sadly do not experience life as good or safe and some more tragically can say they rarely have a 'calm journey through the day'". Deir an tOllamh Dolan go mbaineann buntáistí iontach tábhachtach le tacú le leanaí atá ag déileáil le cruatan agus le míbhuntáiste trí chomhpháirteachas poiblí a spreagadh ar mhaithe le féinmheas, le féin-éifeachtúlacht agus le folláine a fheabhsú. Bhí an méid seo a leanas le rá aige: "Táim féin den bharúil anois go dtéann comhpháirteachas poiblí chun tairbhe gach uile linbh. Go háirithe i gcás leanaí atá ag déileáil le deacrachtaí dáiríre, is minic a bhíonn comhpháirteachas poiblí mar bhonn le feabhas suntasach agus mar bhonn le gaolmhaireachtaí lárnacha a chruthú i saol na leanaí seo". Dúirt Koïchiro Matsuura, Stiúrthóir Ginearálta UNESCO: "Tá OÉ Gaillimh tiomanta don chomhpháirteachas poiblí le blianta fada anuas. Deis í Cathaoir UNESCO an saineolas seo a fhorbairt agus a roinnt ar mhaithe le leanaí agus daoine óga i ngach áit, go háirithe na leanaí is éislinní agus is imeallaithe". Mar chuid de Scéim Nasctha agus Líonraithe Oideachais Ollscoile UNESCO, beidh gníomhaíochtaí Chathaoir UNESCO dírithe ar mhalartú foghlama i measc comhpháirtithe idirnáisiúnta Ollscoile agus ionaid chleamhnaithe do leanaí atá i mbun oibre ar chláir comhpháirteachais phoiblí i dtíortha cosúil leis an mBulgáir, an Liotuáin agus an tSaimbia. Ag an seoladh dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: "Is mór an chúis onóra do OÉ Gaillimh go bhfuiltear ag bronnadh na chéad Chathaoireach UNESCO i bPoblacht na hÉireann uirthi. Bunófar meicníocht fhoirmiúil le heolas a chruthú agus a mhalartú i réimse na Leanaí, na hÓige agus an Chomhpháirteachais Phoiblí i measc institiúidí ardoideachais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, go háirithe le tíortha atá i mbéal forbartha agus le tíortha atá ag dul trí thréimhse athraithe agus idir na hinstitiúidí agus na heagraíochtaí sin, rud a chuirfidh gné nua le hobair na hOllscoile. Táimid ag súil le comhoibriú go rathúil le UNESCO agus tá ríméad orainn an deis seo a bheith againn cur le ról na hOllscoile i mbunú comhpháirtíochtaí sochaí sibhialta". Oibreoidh an tOllamh Dolan agus a fhoireann le beirt chomhpháirtithe in Éirinn: an Tionscnamh Eolais Phobail in OÉ Gaillimh – fóram na hOllscoile le ról lárnach a ghlacadh i bhforbairt scileanna ceannaireachta i measc na mac léinn. Is é Foróige an dara comhpháirtí, príomheagraíocht dheonach an aosa óig in Éirinn. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Seán Campbell, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoróige: "Lá iontach bródúil é seo d'Éirinn. Táim cinnte go n-athróidh an nasc a chruthóidh Cathaoir UNESCO idir teoiric, cleachtas agus beartas saol an aosa óig ar fud na cruinne". -críoch-

>> Read full story about President McAleese Officially Launches UNESCO Chair at NUI Galway

Report Recommends Online Resource for Health Promotion Among Students

Report Recommends Online Resource for Health Promotion Among Students-image

Tuesday, 3 March 2009

The development of a central online health information resource for third-level students is recommended by a report from the Health Promotion Research Centre at NUI Galway. According to the report, there appears to be a gap in information provision specifically targeting young adults facing health issues. A range of health issues affect third-level students, with alcohol misuse, mental health and sexual health foremost. The feasibility study, entitled 'Exploring the Feasibility of Developing Internet Based Health Promotion Materials for Third-Level Students' was developed in conjunction with medical, research and health promotion professionals at UCC, Trinity and the Health Service Executive. The report found that the provision of easily accessible, up-to-date, accurate and relevant information about key health issues, as well as information on available local services, is crucial to better support students' health. The report concluded that third-level institutions offer a key setting to promote better health, as places where students develop personally and socially. Cindy Dring, Health Promotion Officer at NUI Galway, said: 'We need to go some way to tackling health issues among young adults, and providing information is a fundamental step. Third-level education is the perfect setting for online health communication. Students have the communication network and infrastructure. They are also constantly online, whether for their studies or for social networking". While there is an immense variety of health websites available, there are credibility issues with many of them, according to the report. Results indicate that students use the internet, specifically the Google search engine, to find health information. However they also expressed a sense of mistrust with this. The report's proposed desktop resource would be ideally placed to address these concerns, and the involvement of the HSE and third-level institutions would confer credibility upon the project. "We already know that similar resources have worked in other countries, like in Scotland, for example", said Dr David McGrath, Director of the Trinity Health Service. "What we didn't know, was what Irish students would want from such a service, or what was possible from a technical point of view, since each university has its own systems in place. This project has answered some of these questions for us". The project explored the appropriateness of existing online health resources for this cohort, assesses the views of students, includes input from IT staff from each college on technical issues and gives recommendations to move the project to from planning to execution stage. Dr Michael Byrne, Head of the Student Health Service at UCC commented: "It is the first step towards developing one central online health resource that could be localised by each University and that would be potentially available to all Irish students. The next step is to develop a prototype and to try to gain further support and funding for this important project". "We want to provide Irish students with an accessible way to engage with their health and to be able to assess their own risky behaviours. We feel that a shared resource for universities would provide a 'value for money' way of addressing student health and we welcome this partnership with the University Health Services", said Brian Neeson from Population Health, Health Promotion in the HSE. -ends-

>> Read full story about Report Recommends Online Resource for Health Promotion Among Students

NUI Galway to Host Ireland's Largest Ever Podiatry Event

NUI Galway to Host Ireland's Largest Ever Podiatry Event-image

Monday, 2 March 2009

NUI Galway's School of Health Sciences is to host Ireland's largest ever conference focussed on Podiatry, the healthcare profession specialising in diseases and disorders of the lower limb and foot. From 7-8 March the University will host a Podiatry Symposium in association with the Society of Chiropodists and Podiatrists of Ireland. Podiatry is a popular new degree at NUI Galway, where the country's first cohort of undergraduate podiatry students is currently being trained. The four-year Bachelor of Science honours degree fills a gap where previously those wishing to become a podiatrist had to enrol in a UK-based course. The conference will highlight the skills and scope of practice for podiatrists, and discuss the latest developments in areas including diabetes, wound management, surgery and arthritis. The two-day podiatry conference reflects the profession's commitment to providing a high standard of continual professional development. Renowned national and international speakers will deliver up to date information on a wide range of core subjects. The event will also feature an extensive trade exhibition, poster presentations, workshops and awards ceremony. According to Dr Caroline McIntosh, Head of Podiatry, NUI Galway: "The escalating prevalence of diabetes and obesity, in conjunction with an ageing population, means Ireland needs more podiatrists. Podiatry is currently a very small profession within Ireland which is highlighted by the fact that there is currently only the equivalent for one full-time professional for every 35,000 people. The recommended ratio, for the over 65 population for example, is one podiatrist for every 2,000 people. This imbalance is set to change with the establishment of the Podiatry Course at NUI Galway and with more practitioners graduating within Ireland in the future". Dr McIntosh added: "The conference will provide an excellent forum to network with national and international colleagues and celebrate the coming on-stream of the first degree in Podiatry here at NUI Galway, which is an exciting development for the profession". Up to 150 healthcare professionals are expected to attend the event. For further information and a full programme visit www.nuigalway.ie/podiatry/ -ends-

>> Read full story about NUI Galway to Host Ireland's Largest Ever Podiatry Event

Editorial Office of Human Resource Management Journal launched at NUI Galway

Editorial Office of Human Resource Management Journal launched at NUI Galway-image

Monday, 2 March 2009

Dr James J. Browne, President of NUI Galway, and Mr Mike McDonnell, Director of the Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Ireland, have officially launched the editorial office of the Human Resource Management Journal (HRMJ) at the Centre for Innovation and Structural Change (CISC), NUI Galway. This follows the appointment of Dr David Collings and Dr Tony Dundon (both at the J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway) as Editors of the HRMJ. Drs Collings and Dundon join Professor Mick Marchington of Manchester University at the helm of the Journal. The editorial office manages the day to day operation of the Journal and manages the review process for papers submitted. The HRMJ is a leading international outlet in the field of human resource management. Published by Wiley-Blackwell, it is in its 19th year of publication and publishes four times annually. The Human Resource Management Journal publishes well-written, well-researched and well-informed articles on any aspect of employment studies but especially those focused on issues related to the management of people at work. Published articles appeal both to practitioners and academics by virtue of the Journal's focus on contemporary issues, the sound use of theory and research and well-founded conclusions and practical implications. HRMJ is accessible through some 5,000 libraries and institutions worldwide, with 110,000 individual papers downloaded in 2008. The HRMJ is the only journal officially endorsed by the CIPD and CIPD members can avail of a 50 per cent discount on the standard subscription rate. The Journal has a strong international profile with almost half of the papers published in 2008 authored by academics outside of Ireland and the UK. The Editorial Board consists of representatives from 19 countries internationally representing the top scholars in the field. Professor Paddy Gunnigle at the University of Limerick and Professor Bill Roche at University College Dublin represent the Irish academic community of the Board. Attracting this high profile international journal to the NUI Galway is recognition of the high quality research being undertaken at the J.E. Cairnes School of Business and Economics. Their appointment as Editors is also reflective of Drs Collings and Dundon's individual contribution to research in the field of human resource management and their standing as scholars in the international community. NUI Galway President Dr James J. Browne, said: "This is a most significant development for our University, reflecting as it does the emphasis on the output of high quality, international research, which is a key institutional priority. In this context I am particularly pleased to celebrate the significance which this development has for the J.E. Cairnes School of Business and Economics in further advancing the strategic vision of the School, the College and the University". Mike McDonnell, Director, CIPD, said: "Now more than ever it is essential for HR practitioners to develop effective manpower strategies as the recession deepens. On the one hand managers must establish recession proof industrial relations while at the same time maintaining a sense of positive employee engagement amongst those remaining at work. This challenge of leading organisations through crisis and ambiguity requires real intellectual support from HR thought-leaders. Here is where the Human Resource Management Journal really comes into its own by providing a route-map for people managers and their line colleagues through this difficult economic landscape". ENDS

>> Read full story about Editorial Office of Human Resource Management Journal launched at NUI Galway

April 2009

GlycoScience Ireland Hosts Annual International Conference in NUI Galway

GlycoScience Ireland Hosts Annual International Conference in NUI Galway-image

Thursday, 30 April 2009

Over 150 delegates from Ireland, Europe and the US today attended the 2nd annual GlycoScience Ireland Conference held in NUI Galway. The aim of the event is to bring Irish researchers together to provide visibility and collaborative opportunities for Irish glycoscientists with international academic and industrial communities that will be responsible for the translation of glycoscience discoveries into commercial and clinical realities. The conference involved a number of presentations from distinguished speakers from industries, regulatory agencies and academia from the US and Europe and highlighted that Ireland is rapidly becoming a centre of excellence in glycosciences with a wealth of expertise that is directly relevant to the Biopharmaceutical and Food Industries in Ireland and abroad. Commenting on the conference, Lokesh Joshi, SFI Stokes Professor of Glycosciences, at NUI Galway said "Building on the success of last year's event, this conference continues to look at trends in Glycosciences taking a broader international view that highlights Irish science internationally and facilitates Irish based scientists in networking with many global leaders in this field". "Glycoscience is a rapidly emerging science that studies complex sugars in the body and is fundamental to clinical research and biopharmaceutical and biotechnology industries. However, with the global competition in biotechnology and biopharmaceutical research continually shifting, Ireland needs to harness the synergy of existing skills and strengthen it with talent in order to gain a competitive edge to remain in the leadership position in this field ," he concluded. Dr Ruth Freeman, Head of Industry-Research Development at SFI, added: "GlycoScience Ireland continues to play a significant role in furthering Ireland's international reputation as a centre of excellence in glycosciences. In a very short space of time it has attracted significant attention from the industrial sector and has received support and research funding from biopharmaceutical, biotechnology and high-end instrument developer companies that will be responsible for the translation of glycoscience discoveries into commercial realities. GlycoScience Ireland was established in 2007 with the aim to provide a forum for communication and interaction between Irish glycoscientists and industry representatives in Ireland and further abroad that will be responsible for the translation of glycoscience discoveries into commercial and clinical realities. -Ends-

>> Read full story about GlycoScience Ireland Hosts Annual International Conference in NUI Galway

Valuable Joe Éinniú Collection Bestowed to NUI Galway

Valuable Joe Éinniú Collection Bestowed to NUI Galway-image

Monday, 27 April 2009

(Leagan Gaeilge) When performing the official opening of this year's Féile Joe Éinniú (Joe Heaney Festival) on Friday, 1 May 2009, Máire Nic Fhinn will donate material relating to famous singer, Joe Éinniú, to the archive at NUI Galway's Gaeltacht centre Áras Shorcha Ní Ghuairim in Carna, Co. Galway. Born in Áird Thoir, Carna, Connemara in 1919, Joe Éinniú is considered the finest exponent of sean-nós singing of his generation. Máire Nic Fhinn knew Joe well from the time she worked for Gael Linn, who published many of his recordings, and through organising cultural events in which Joe participated. As a result Máire has compiled a valuable collection comprising of audio-visual material, sound recordings, images, and documents that give important and interesting insights into the work and life of Joe Éinniú. "I am delighted that the material will be available in the Áras Shorcha Ní Ghuairim Archive in Carna, Joe's home place, for access by the local community," says Máire Nic Fhinn. This new material will augment the extensive Joe Éinniú collection already in the possession of the Áras in Carna. This includes a music and song archive that was compiled in University of Washington, USA, where Joe spent his later years lecturing in Irish culture and traditional music. Joe died in Seattle in 1984. The Joe Heaney Festival Organising Committee, headed by Mícheál Ó Cuaig, bestowed this particular archive on Áras Shorcha Ní Ghuairim, NUI Galway, so that the local community and Irish scholars could have access to it. "We are delighted to accept this valuable material and we are very grateful to Máire for this act of the utmost generosity," said Áras Shorcha Ní Ghuairim Administrator, Séamas Ó Concheanainn. "The whole Joe Éinniú collection at Áras Shorcha Ní Ghuairim will be digitised and made available in accessible formats to the local community and to those pursuing studies at Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and NUI Galway". Ábhar Luachmhar ar an Bhfonnadóir Clúiteach Joe Éinniú le Bronnadh ar Champas OÉ Gaillimh i gCarna (View in English) Bronnfaidh Máire Nic Fhinn ábhar a bhaineann leis an bhfonnadóir clúiteach Joe Éinniú ar chartlann OÉ Gaillimh i gCarna; Áras Shorcha Ní Ghuairim, tráth a mbeidh Féile Joe Éinniú na bliana seo á hoscailt go hoifigiúil aici ar an Aoine, an 1 Bealtaine 2009. Meastar gurbh é Joe Éinniú, a rugadh san Aird Thoir i gCarna i 1919, sár-fhonnadóir sean-nóis a linne féin. Bhí aithne mhaith ag Máire Nic Fhinn ar Joe le linn di a bheith ag obair le Gael Linn, a d'fhoilsigh amhráin dá chuid, agus trí bheith ag eagrú imeachtaí cultúrtha a mbíodh Joe páirteach iontu. Dá bharr sin tá cnuasach luachmhar, á áiríonn ábhar fuaime agus físe, taifeadtaí fuaime, pictiúir agus doiciméid, bailithe ag Máire a thugann léargas tábhachtach agus spéisiúil ar shaothar agus ar shaol Joe Éinniú. "Is cúis mhór áthais domsa go mbeidh an t-ábhar seo lonnaithe i gCartlann Áras Shorcha Ní Ghuairim i gCarna, baile dúchais Joe féin, agus go mbeidh sé ar fáil do phobal na dúiche gar go bhaile," a deir Máire. Cuirfear an t-ábhar úr seo i dtaisce le cnuasach cuimsitheach ábhair ar Joe Éinniú atá i seilbh an Árais i gCarna cheana. Áirítear ar an ábhar atá sa chartlann i gCarna cheana féin cartlann cheoil agus amhrán a cuireadh i dtoll a chéile in Ollscoil Washington i Stáit Aontaithe Mheiriceá, áit ar chaith Joe tréimhse mar léachtóir ar chultúr agus ar cheol dúchais na hÉireann. Bhásaigh Joe i Seattle i 1984. Bhronn Coiste Reáchtála Fhéile Joe Éinniú, faoi stiúir Mhíchíl Uí Chuaig, an chartlann seo ar Áras Shorcha Ní Ghuairim, OÉ Gaillimh ar mhaithe leis an ábhar a bheith ar fáil do phobal na háite agus do scoláirí Éireannacha. "Is cúis mhór áthais dúinn an t-ábhar luachmhar seo a bheith á bhronnadh orainn agus tá muid go mór faoi chomaoin ag Máire as an mbeart fíorfhlaithiúil seo," a deir Riarthóir an Árais Séamas Ó Concheanainn. "Beidh an bailiúchán uile a bheas idir lámha ag an Áras ar Joe Éinniú á dhigitiú agus á chur ar fáil i mbealaí a bheas áisiúil do phobal na háite agus do spriocphobail Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh". -Críoch-

>> Read full story about Valuable Joe Éinniú Collection Bestowed to NUI Galway

NUI Galway's Spring Open Day a Success

NUI Galway's Spring Open Day a Success-image

Monday, 27 April 2009

Almost 3,000 prospective students and their parents visited NUI Galway's campus for the Spring Open Day on Saturday, 25 April. A massive Open Day marquee housed a full range of subject-specific exhibition stands where information was provided by lecturers and students on programmes and subjects. There was also information on practical issues such as university accommodation, scholarships, and general support services available to students. Student ambassadors were on hand to assist with all queries about student life at NUI Galway. A programme of taster sessions ran throughout the day, designed to give a real insight in to university life, including Student Life and the Focus on your Career talks. Current NUI Galway students were also available to discuss the vibrant societies and sports clubs on campus, and the University's unique volunteering programme ALIVE. Caroline Loughnane, organiser of NUI Galway s Spring Open Day, said: "With an increase of almost double the national average for first preferences in CAO applications, we have continuous requests for information from prospective students. The University's first Spring Open Day provided all information first hand, from our lecturers and current students, and was a huge success". The range of courses available at NUI Galway is vast and varied and many are unique to the University. A new B.E. in Energy Systems Engineering is now on offer in response to the identification of Ireland s future energy needs as a national priority. The four-year honours degree will have its first intake in September and will produce professional accredited engineers, qualified to drive the emerging energy related industries. Engineering Innovation - Electronic is also in its first year and will provide graduates with specialised multi-disciplinary skills to start their own business, centered on the development of innovative, niche, market-led, electronic products. The Sports and Exercise Engineering degree is in its second year of accepting applicants and is the first of its kind available in Ireland. With a radical departure from traditional Arts degrees, BA CONNECT offers seven four-year degrees designed to increase the employability of graduates by developing distinctive skills and creating connections with life beyond the campus. At present, NUI Galway is the only Irish university offering a denominated degree in marine science and it now has the highest concentration of marine scientists of any institution in Ireland. This degree also offers training on board national training vessels in the third year of study. NUI Galway offers the only Podiatry degree in the Republic of Ireland. Podiatry is a healthcare profession that specialises in the management of disease and disorder of the foot, angle, knee, leg and hip. Throughout the Open Day, tours of the campus gave an insight into university life and the top class facilities offered at NUI Galway, including the brand new €22 million Sports Complex. The Centre s facilities include an international standard swimming pool, a national league basketball arena, 100 piece cardiovascular gym, an elite training gym for professional athletes and a climbing wall. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway's Spring Open Day a Success

NUI Galway Trains Future Ocean Leaders

NUI Galway Trains Future Ocean Leaders-image

Tuesday, 21 April 2009

The role played by NUI Galway in training a new generation of ocean leaders, diplomats and lawyers was highlighted at an international meeting of Law of the Sea Alumni in Tokyo. This training is carried out under the auspices of the United Nations Nippon Foundation Fellowship Programme which aims to promote capacity building in law of the sea and ocean affairs for mid-career professionals from developing countries. Since 2004 the programme has trained 50 government officials from 41 countries by collaborating with 38 prestigious universities worldwide with expertise in the field of oceans law. NUI Galway has participated in the programme since its inauguration and has hosted career diplomats from the Ministries of Foreign Affairs in Bangladesh, Mozambique and Myanmar over a three year period. On completion of their training in NUI Galway under the supervision of Dr Ronán Long at the University's School of Law, the research fellows undertake advanced training at the United Nations Legal Division in New York prior to returning to their government posts. The primary purpose of the Tokyo meeting was to share experience regarding the training programme as well as to review international best practice on the implementation of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The meeting was hosted by the Nippon Foundation of Japan and co-organised by the Ocean Policy and Research Foundation with briefings at the Ministry of Foreign Affairs of Japan and at Tokyo University. The meeting was opened by the Chairman of the Nippon Foundation, Mr Yohei Sasakawa, who shared his vision for greater international collaboration to ensure the peaceful and sustainable use of the oceans. In his address the Chairman underlined the importance his foundation placed on the training and education of a future generation of ocean leaders capable of addressing the pressing challenges faced in the ocean environment. This was followed by detailed briefings on the current law and policy challenges faced in the region including piracy, continental shelf delimitation, fisheries and coastal zone management. The new Director of the Ocean Division at the Ministry of Foreign Affairs, Mr Koichi Ai, addressed the group on Japanese foreign policy concerning the oceans and placed special emphasis on the key role played by the participating educational institutes in the fellowship programme. The group received an in-depth briefing from the Executive Director of the Ocean Policy and Research Foundation, Mr Hiroshi Terashima, on the innovative and pragmatic approach taken by Japan in formulating the recently enacted Basic Act on Ocean Policy. Former Assistant Director-General of the FAO and eminent scholar Professor Emeritus Moritaka Hayashi provided an overview of the progress made by Japan in implementing the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Dr Ronán Long from the School of Law at NUI Galway briefed the group on recent developments in European law and policy and reaffirmed Ireland's commitment to the next phase of professional development of the young diplomats through the establishment of a network of legal experts for the Asia Pacific region. The four days of meetings concluded with the participants from 15 countries agreeing a plan of action aimed at enhancing international cooperation on critical ocean law issues in the Asia Pacific Ocean region. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Trains Future Ocean Leaders

Parents Encouraged to Attend NUI Galway Open Day

Parents Encouraged to Attend NUI Galway Open Day -image

Monday, 20 April 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway will hold an Open Day for students considering applying or those who have already applied to NUI Galway, and for their parents or guardians. The event will be held on Saturday, 25 April, from 10am to 3pm at the NUI Galway Campus. A unique Open Day marquee will house a full range of subject-specific exhibition stands where information will be provided by lecturers and students on programmes and subjects, as well as practical issues such as university accommodation, scholarships, and general support services available to students. Student ambassadors will also be on hand to assist all queries about student life at NUI Galway. A programme of taster sessions will also run throughout the day, designed to give a real insight in to university life, including interactive demos with the latest gadgets including X-boxes and Lego Mindstorm kits to becoming a stock market trader on NUI Galway's virtual stock market. Also highly recommended is the 'Student Life Talk' and the 'Focus on your Career Talk'. Caroline Loughnane, organiser of NUI Galway's Spring Open Day, emphasised the crucial role played by parents in helping students choose what to study at third-level: "Choosing a university is one of the most important decisions a student will ever make. We recognise the key role that parents play in supporting students as they take this important next step, and are keen to ensure that access is available to all of the information needed to support sons and daughters through their university career. This event is an excellent opportunity to speak to lecturers and current students and to find out more about the courses and campus". The range of courses available at NUI Galway is vast and varied and many are unique to the University. A new B.E. in Energy Systems Engineering is now on offer in response to the identification of Ireland s future energy needs as a national priority. The four-year honours degree will have its first intake in September and will produce professional accredited engineers, qualified to drive the emerging energy related industries. Engineering Innovation – Electronic is also in its first year and will provide graduates with specialised multi-disciplinary skills to start their own business, centered on the development of innovative, niche, market-led, electronic products. The Sports and Exercise Engineering degree is in its second year of accepting applicants and is the first of its kind available in Ireland. With a radical departure from traditional Arts degrees, BA CONNECT offers seven four-year degrees designed to increase the employability of graduates by developing distinctive skills and creating connections with life beyond the campus. At present, NUI Galway is the only Irish university offering a denominated degree in marine science and it now has the highest concentration of marine scientists of any institution in Ireland. This degree also offers training on board national training vessels in the third year of study. Podiatry is a healthcare profession that specialises in the management of disease and disorder of the foot, angle, knee, leg and hip. The only such course available in the Republic of Ireland, Podiatry as a career can be extremely rewarding and fulfilling and can give immense job satisfaction. Tours of the campus on the day will give an insight in to university life, and the top class facilities offered at NUI Galway, including the brand new € 22 million Sports Complex. The Centre's facilities include an international standard swimming pool, a national league basketball arena, 100 piece cardiovascular gym, an elite training gym for professional athletes and a climbing wall. If you would like to learn more, visitors can book a place at the Open Day and receive a programme in advance by logging on to www.nuigalway.ie/openday. For further information contact 091 493664 or email visit@nuigalway.ie Fáilte roimh thuismitheoirí ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh (View in English) Beidh Lá Oscailte ar siúl in OÉ Gaillimh do dhaltaí a rinne iarratas nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar áit in OÉ Gaillimh agus beidh fáilte roimh a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí. Beidh sé ar siúl Dé Sathairn, an 25 Aibreán, idir 10am agus 3pm ar champas na hOllscoile. Beidh ollphuball ann don lá agus seastáin do gach ábhar. Tabharfaidh léachtóirí agus mic léinn eolas ar na cláir agus ábhair éagsúla chomh maith le heolas eile cosúil le lóistín, scoláireachtaí agus seirbhísí ginearálta tacaíochta atá ar fáil do mhic léinn. Beidh mic léinn ar fáil chomh maith chun ceisteanna a fhreagairt faoi shaol an mhic léinn in OÉ Gaillimh. Ar feadh an lae, beidh blaiseadh le fáil de chláir éagsúla, agus léargas le fáil ar shaol na hollscoile trí thaispeántais idirghníomhacha de na giúirléidí is nuaí ar nós X-box agus Lego Mindstorm agus eolas maidir le bheith i do thrádálaí ar stocmhargadh fíorúil OÉ Gaillimh. Moltar freastal ar na cainteanna faoi shaol an mhic léinn agus faoi ghairmeacha beatha. Chuir Caroline Loughnane, an té a d'eagraigh Lá Oscailte an Earraigh, béim ar an ról lárnach atá ag tuismitheoirí cuidiú le daltaí ábhar a roghnú sa tríú leibhéal: "Ceann de na roghanna is tábhachtaí a dhéanfaidh dalta ar bith ná ollscoil a roghnú. Tuigimid an ról atá ag tuismitheoirí cuidiú le daltaí agus iad ag tógáil na céime seo, agus táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil fáil ar an eolas ar fad a theastaíonn chun tacú le do mhac nó d'iníon agus é/í ar an ollscoil. Is iontach an deis í seo le labhairt le léachtóirí agus le mic léinn agus níos mó eolais a fháil faoi chúrsaí agus faoin gcampas". Is iomaí cúrsa éagsúil atá ar fáil in OÉ Gaillimh, go deimhin níl cuid de na cúrsaí ar fáil in aon Ollscoil eile. Tá B.E. nua in Innealtóireacht Córas Fuinnimh á chur ar fáil ag OÉ Gaillimh de thairbhe go n-aithnítear gur tosaíocht náisiúnta riachtanais fuinnimh na hÉireann san am atá le teacht. Glacfar leis na chéad mhic léinn ar an gcéim onóracha ceithre bliana i mí Mheán Fómhair agus cuirfidh an cúrsa innealtóirí creidiúnaithe gairmiúla ar fáil a bheidh cáilithe le tionscail fuinnimh atá ag teacht chun cinn a dhreasú. Tá Nuálaíocht Innealtóireachta – Leictreonach ar fáil den chéad uair agus é mar aidhm leis sainscileanna ildisciplíneacha a thabhairt do chéimithe le cur ar a gcumas tús a chur lena ngnó féin; gnóthaí a bheidh dírithe ar tháirgí nuálaíochta, nideoige, táirgí faoi chinnireacht an mhargaidh, agus táirgí leictreonacha a fhorbairt. Is í seo an dara bliain a bhfuiltear ag glacadh le hiarratasóirí ar an gcéim cheannródaíoch Spóirt agus Innealtóireachta Aclaíochta. Fearacht gnáthchéimeanna sna Dána, tá seacht gcéim cheithre bliana in BA CONNECT a fheabhsóidh infhostaitheacht na gcéimithe trí scileanna a fhorbairt agus naisc a chruthú taobh amuigh den champas. Faoi láthair, is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil in Éirinn a bhfuil céim ainmnithe aici sa mhuireolaíocht agus is san institiúid seo is mó atá eolaithe mara le fáil. Sa tríú bliain den chúrsa tugtar deis do na mic léinn oiliúint a fháil ar bord bhád náisiúnta oiliúna. Gairm í an chosliacht a dhíríonn ar ghalair agus ar neamhoird sa chos, rúitín, glúin agus corróg. Níl an cúrsa seo le fáil in aon áit eile sa Phoblacht agus bíonn an-sásamh le fáil as post mar choslia. Gheobhaidh daltaí léargas ar shaol na hollscoile trí dhul ar thuras mórthimpeall an champais ar an lá, mar aon le léargas ar na háiseanna atá ar fáil in OÉ Gaillimh lena n-áirítear an tIonad Spóirt a chosain €22 milliún. Tá linn snámha ar chaighdeán idirnáisiúnta, cúirt cispheile sraith náisiúnta, giomnáisiam cardashoithíoch le 100 píosa trealamh, giomnáisiam traenála den scoth do lúthchleasaithe gairmiúla agus balla dreapadóireachta le fáil san Ionad. Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir áit a chur in áirithe ag an Lá Oscailte agus clár a fháil roimh ré ach dul chuig www.nuigalway.ie/openday. Glaoigh ar 091 493664 nó seol ríomhphost chuig visit@nuigalway.ie chun eolas breise a fháil. -Críoch-

>> Read full story about Parents Encouraged to Attend NUI Galway Open Day

Minister for Communications, Energy and Natural Resources visits NUI Galway

Minister for Communications, Energy and Natural Resources visits NUI Galway-image

Friday, 17 April 2009

Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Mr Eamon Ryan, T.D., made his first visit to NUI Galway yesterday, where he was welcomed to the Environmental Change Institute (ECI) by its Director, Professor Gerard Jennings. Researchers from the ECI's Energy, Environmental Technology and Environmental Informatics areas provided an overview to the Minister of active and ongoing research projects which are funding the next generation of 4th level environmental graduates. According to Professor Jennings, "Galway and the Western Region is an ideal location to conduct research on environmental and climate change to allow base-line studies to be performed on major global issues such as transboundary air pollution". Minister Ryan emphasised to environmental researchers the importance of making their research relevant by "taking it out into the real world through enterprise-led opportunities and patents but not just for the sake of strengthening the economy but for valid and sound environmental reasons". The 40 minute session with academic researchers was followed by a one-hour Question and Answer Session with the Minister chaired by the ECI's Development Manager, Dr Martina Prendergast. The session attracted over 80 key partners from local industry, business, local authorities, city council officials and representatives from national agencies such as Teagasc. Dr Martina Prendergast also welcomed the announcement by ESB of a series of initiatives to create and sustain up to 3,700 jobs in the new green economy. She stated that: "The majority of the jobs will be created in the areas of Smart Networks, Smart Metering, Electric Vehicles, Wind Energy and new Environmental Technologies. Such initiatives will require skilled graduates in areas such as Environmental Engineering. "According to an announcement by Minister Ryan at this session, "Ireland is in the top 3 or 4 countries in the world that can deliver initiatives such as Smart Grid Technologies, Cleaner Greener Energy, and Energy Efficiency". -Ends-

>> Read full story about Minister for Communications, Energy and Natural Resources visits NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share