Meeting at NUI Galway to Discuss EU Airships Project

Meeting at NUI Galway to Discuss EU Airships Project-image

Monday, 30 March 2009

Airships, reminiscent of zeppelin planes, which operate at an altitude of 20km will be discussed at a meeting NUI Galway is hosting today (Monday, 30 March). The stratospheric airships are being used for communication infrastructure, remote sensing and other applications. The two-day technical meeting will bring together over 50 experts in the fields of radio communication, optical communication and aircraft design. The meeting is part of an EU project called HAPCOS, which is focussed on the development of high altitude platforms. Today's HAPCOS meeting is being hosted by the Applied Optics Group from NUI Galway, whose research is integral to the transmission of optical data through the atmosphere from high altitudes to the ground. According to Ruth Mackey, a researcher with the Applied Optics Group at NUI Galway: "Some of the main applications envisaged for this type of communications platform are for the deployment of immediate response communication networks in disaster recovery situations and to provide communications services to remote locations. These platforms are also being designed for remote sensing applications, for example for crop monitoring, traffic surveillance, or for security in areas such as monitoring the oceans for drug smuggling activity". The Applied Optics Group at NUI Galway is involved with the optical communication aspect of HAPCOS. Ruth Mackey explains: "Optical wireless communication is particularly useful for transmitting large quantities of data to and from remote locations, where it is not possible (or too expensive) to lay optical fibre. However, one of the obstacles to the successful use of this technology, are the adverse effects caused by propagation through the atmosphere, such as beam wander and beam spreading, that reduce signal quality". In its research, the Applied Optics Group use results from a 3km terrestrial optical link, which has been established across Galway City. The link allows researchers to measure the effects of atmospheric turbulence on optical wave propagation and to investigate methods to compensate the atmospheric disturbance of the signal in real time, using adaptive optics. Originally, adaptive optics was a technique developed for Astronomy, to correct the atmospherically degraded images from large Earth based telescopes. NUI Galway is heavily involved in finding use in medical and industrial applications for adaptive optics, in particular for in vivo imaging of the eye and for laser beam shaping. -ends-

>> Read full story about Meeting at NUI Galway to Discuss EU Airships Project

M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála seolta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála seolta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh-image

Monday, 30 March 2009

(View in English) Rinne Seán Ó Neachtain, Feisire Eorpach, an cúrsa nua M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) – an chéad chúrsa dá chineál in Éirinn nó san Eoraip – a sheoladh go hoifigiúil Dé hAoine seo caite. Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an Feisire Ó Neachtain: "Tá géarghá anois le daoine a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla acu san ateangaireacht chomhdhála. Daoine óga as Éirinn a bhainfeas cáilíocht ateangaireachta sa nGaeilge agus sa mBéarla, beidh dhá oiread na seansanna fostaíochta acu agus iad ag iarraidh post a fháil san Aontas Eorpach. Níl mórán deiseanna chomh maith leis sin ann ar an aimsir seo." Mhínigh Eoin Ó Droighneáin, Ceannasaí an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh: "In 2007, ní raibh aon saor-ateangaire cáilithe le Gaeilge ar fáil le tabhairt faoi na dualgais nua ateangaireachta a bhain leis an teanga in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Ar feadh dhá bhliain, mic léinn a bhí ag iarraidh an oiliúint chuí ateangaireachta a fháil, b'éigean dóibh dul chomh fada le hOllscoil sa mBreatain Mhór – Ollscoil Westminster i Londain. Sa dá bhliain sin, níor cháiligh ach cúigear mar ateangairí agus tá siad sin ag obair anois mar shaor-ateangairí. Ach tá i bhfad níos mó ateangairí cáilithe ag teastáil sa margadh fostaíochta." Ó tharla bearna mhór a bheith sa margadh fostaíochta, is tráthúil anois go bhfuil an cúrsa nua M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála á chur ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá siollabas an chláir bunaithe ar an gCéim Mháistreachta Eorpach in Ateangaireacht Chomhdhála (EMCI) agus de thoradh an cúrsa seo a bheith ar siúl anois ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ní gá do mhic léinn dul thar sáile chun cáilíocht aitheanta san ateangaireacht a bhaint amach. Dúblófar, in imeacht bliain amháin den chúrsa nua seo, an líon ateangairí cáilithe le Gaeilge a bheidh ar fáil d'institiúidí an Aontais Eorpaigh. Tríd an gclár máistreachta seo, tugtar an deis do na mic léinn súil ghéar a choinneáil ar chúrsaí reatha agus ar chúrsaí na hEorpa go háirithe. Tá tacaíocht láidir faighte ag an gcúrsa ó thosaigh sé ó institiúidí an Aontais Eorpaigh; ina measc sin tá an Ard-Stiúrthóireacht Ateangaireachta sa Choimisiún Eorpach – an tseirbhís ateangaireachta is mó ar domhan. Ní chuireann an Ard-Stiúrthóireacht féin cúrsaí oiliúna ar fáil, ach bíonn comhoibriú dlúth ar siúl idir í agus líon beag ollscoileanna lena chinntiú go gcuirtear oiliúint ghairmiúil den chaighdeán is airde ar mhic léinn ateangaireachta. Tá aíonna mór le rá ó Institiúidí an AE tar éis léachtaí a thabhairt ar an gcúrsa i mbliana; orthu sin tá Brian Fox, Ceannasaí na nAteangairí; agus David Smith, Ceannasaí Rannóg Ateangaireachta an Bhéarla agus na Gaeilge – an bheirt acu ó Ard-Stiúrthóireacht Ateangaireachta an Choimisiúin Eorpaigh. Pléitear le hábhair éagsúla sa chúrsa lánaimseartha bliana M.A. seo; orthu sin, tá cleachtaí cuimhne, scileanna um breacadh nótaí, comhdhálacha bréige, gluaiseanna le haghaidh cruinnithe teicniúla, glóroiliúint, agus béasaíocht sa bhoth ateangaireachta. Bíonn seans ag na mic léinn freisin cuairt a thabhairt ar institiúidí an AE le go bhfeicfidh siad féin ateangairí idirnáisiúnta i mbun a gcuid oibre. Dúirt Brian Fox, Ceannasaí na nAteangairí sa Choimisiún Eorpach: "Tá na deacrachtaí a bhí an AE go dtí seo ateangairí oilte le Gaeilge a earcú pléite go minic sna meáin chumarsáide sa tír seo. Le roinnt seachtainí anuas pléadh freisin sna meáin naisiúnta agus idirnáisiúnta na deacrachtaí atá ann ateangairí le Béarla a earcú. Beidh deis faoi leith ag na mic léinn a thabharfas faoin M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh – beidh an dá riachtanas teanga sin á gcomhlíonadh acu ach an cháilíocht a bhaint amach ón gcúrsa." Reáchtálann an tAonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge cláir léinn ag leibhéal Dioplóma, Bunchéime agus Iarchéime; tá éirithe thar cionn leis an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) sa chéad bhliain den chúrsa agus is beart suntasach eile é seo san fhorbairt atá an tAonad a dhéanamh ar a chuid cláir léinn. Glactar le líon teoranta iarratas don chúrsa seo; daoine ar mian leor cur isteach ar áit ar an gcúrsa, ba choir dóibh teagmháil a dhéanamh le Susan Folan ag 091 869102 nó susan.folan@oegaillimh.ie le tuilleadh eolais a fháil. -críoch- (Leagan Gaeilge) Seán Ó Neachtain, MEP has officially launched NUI Galway's new Masters in Conference Interpreting (M.A. Ateangaireacht Chomhdhála) – the first if its kind in Ireland and in Europe. Speaking at the launch, Seán Ó Neachtain, said: "A demand now exists for professionals with recognised qualifications in conference interpreting. A qualification in interpretation including both the Irish and English language will double employment opportunities for young Irish people wishing to pursue a career in the European Union. Such opportunities are rare in the current climate". Eoin Ó Droighneáin, Head of the Translation and Interpreting Unit, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, explained: "In 2007 there was not one single accredited freelance interpreter with Irish, which caused considerable recruitment difficulties for those seeking high level skilled interpreters. For the following two years prospective students with Irish had to travel to the University of Westminster in the UK to train in the hope of obtaining a qualification in the field of conference interpreting. In those two years, only five successfully qualified and are working as freelance interpreters, meaning the gap in the market is still sizeable". This gap in the market coincides with the introduction of the new M.A. in Conference Interpreting offered by NUI Galway's Irish language institute, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. This unique programme is the first of its kind in Ireland and Europe and means that students no longer need to travel to obtain a qualification recognised by the EU. The M.A. is based on the internationally recognised European Masters in Conference Interpreting (EMCI), a curriculum of the highest standard, the same as is followed in the University of Westminster. This year alone, it will match the number of interpreters that have emerged in the years since Irish became a recognised working language of the EU. The M.A. programme gives students the opportunity to follow current and European Affairs quite closely and there has been close cooperation between European Institutions and NUI Galway, including the European Commission's interpreting service Directorate General for Interpretation (DG Interpretation), the largest interpreting service in the world. The Directorate does not itself offer training courses, but cooperates closely with a small number of international Universities to ensure professionally focused training of the highest quality. Many esteemed visitors from European Institutions have lectured on the course throughout the year, among them Mr Brian Fox, Director of Interpreters, DG Interpretation and David Smith, Head of English and Irish Interpreting Unit, DG Interpretation. This full-time one-year M.A. programme covers various subjects including memory exercises, sight translation, note-taking skills, mock conferences, glossaries for technical meetings, voice coaching, and booth etiquette. Students also have the opportunity to visit EU institutions to see at first hand the work of international interpreters. Brian Fox, Director of Interpreters in the European Commission, said: "The Irish media has long since spoken of the difficulties the EU has experienced when seeking to recruit qualified interpreters with Irish. In recent weeks, the national and international media has also spoken of the difficulties being experienced when attempting to recruit English language interpreters. Students of NUI Galway's M.A. Conference Interpreting will have a unique employment opportunity in this case because they will fill both demands successfully by obtaining a qualification in the area". Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge s Translation and Interpreting Unit runs academic programmes at Diploma, Primary Degree and Postgraduate Degree levels; the success of the new M.A. in Conference Interpreting in its first year marks another milestone in the Unit s programme development. A limited number of applicants are accepted on the programme, and students wishing to apply should contact Susan Folan at 091 869102 or susan.folan@oegaillimh.ie for further information. -ends-

>> Read full story about M.A. san Ateangaireacht Chomhdhála seolta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Rinceoir Cónaitheach Sean-nóis ceaptha ag OÉ Gaillimh

Rinceoir Cónaitheach Sean-nóis ceaptha ag OÉ Gaillimh-image

Thursday, 26 March 2009

(English Version)Tá sé fógartha ag Ionad an Léinn Éireannaigh, OÉ Gaillimh, go bhfuil Seosamh Ó Neachtain ón Spidéal ceaptha mar an chéad Rinceoir Cónaitheach Sean-Nóis riamh san Ollscoil. Léiríonn a cheapachán an bheocht atá sa damhsa ar an sean-nós i gConamara faoi láthair agus an cumas iontach atá ag Ó Neachtain mar dhuine de na damhsóirí is fearr dá bhfuil ann. Chuir an Dr Louis de Paor, Stiúrthóir Ionad an Léinn Éireannaigh, fáilte roimh an gceapachán mar chuid de thiomantas na hOllscoile do na taibh-ealaíona, agus go háirithe do phobal ealaín thraidisiúnta Chonamara: "Is iontach an rud an borradh atá tagtha faoin damhsa sean-nóis le deich mbliana anuas, agus tá sé aitheanta anois ar an léiriú is cinnte agus is fearr de chultúr na hÉireann, anseo agus thar lear". Fuair Seosamh Ó Neachtain céim as OÉ Gaillimh agus tá sé ar dhuine de na rinceoirí is mó cáil atá tar éis damhsa ar an sean-nós a chur ar an ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta. Sa bhliain 2000 fuair sé sparánacht ón gComhairle Ealaíon le staidéar a dhéanamh ar rince tap i Nua-Eabhrac. 'A wonderful improvisation of down-to-earth Irish tapping that showed the direct link between Irish roots dancing and American rhythm tap', a thug Ballet.Magazine ar an damhsa a tháinig as an staidéar sin. Fuair an rince a rinne sé leis an damhsóir Tamango ón Afraic moladh chomh hard céanna ó léirmheastóir an Irish Times a dúirt go raibh cosa Uí Neachtain 'like playful birds at the floor. He almost hovers, and you almost wonder if he might be able to dance across water'. Tá stáitsí ar fud an domhain roinnte ag Seosamh Ó Neachtain le cuid de na ceoltóirí traidisúnta is fearr dá bhfuil in Éirinn faoi láthair, Altan, De Danann, Máirtín O'Connor, Harry Bradley, Jesse Smith, Johnny Connolly agus Róisín Elsafty ina measc. Chomh maith leis sin, tá an clár a rinne sé sa tsraith Ceolchuairt do TG4 i ndiaidh gradam ag an bhFéile Scannán Ceilteach 2009 a bhaint amach. Tá sé ag gabháil do chéim MA le Ceol agus na Meáin Chruthaitheacha in Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan faoi láthair. Mar chuid den obair a bheidh ar siúl aige i gcaitheamh na bliana, múinfidh Seosamh Ó Neachtain sraith ceardlann damhsa ar an sean-nós in Amharclann Bhanc na hÉireann, OÉ Gaillimh. Tosóidh na ceardlanna ar 7.00in agus beidh an chéad cheann ar siúl Dé Máirt, an 7 Aibreán. The Dancer-in–Residence programme is supported by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and The Arts Council in association with the Centre for Irish Studies at NUI Galway. -críoch- NUI Galway Appoints Sean-Nós Dancer-in-Residence The Centre for Irish Studies at NUI Galway is delighted to announce the appointment of Seosamh Ó Neachtain, from An Spidéal, as its first ever Sean-Nós Dancer in Residence. His appointment acknowledges the current vibrancy of sean-nós dancing in the Connemara Gaeltacht and Ó Neachtain's outstanding abilities as one of the most celebrated practitioners of his particular art form. Dr Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies, welcomed the appointment as part of the University's commitment to the performing arts in general, and to the traditional community arts of the Connemara Gaeltacht in particular. 'The revival of sean-nós dancing over the past ten years has been quite extraordinary, to the point where it is now identified as one of the definitive and most popular expressions of Irish culture, at home and abroad.' A graduate of NUI Galway, Seosamh Ó Neachtain is one of a handful of performers who have rejuvenated the Gaeltacht tradition of sean-nós dancing, introducing the athleticism and sophistication of a dynamic but neglected art form to national and international audiences. He has performed on concert stages throughout the world with some of the finest exponents of traditional music, including Altan, De Danann, Máirtín O'Connor, Harry Bradley, Jesse Smith, Johnny Connolly, and Róisín Elsafty. In 2000, Seosamh was awarded a bursary from the Arts Council of Ireland to study aspects of tap dance in New York City. The resulting performance was described by Ballet Magazine as 'a wonderful improvisation of down-to-earth Irish tapping that showed the direct link between Irish roots dancing and American rhythm tap. In his collaboration with African dancer Tamango 'a dialogue expressed not in words but in physical exhilaration', Ó Neachtain's feet, according to the Irish Times, were 'like playful birds at the floor. He almost hovers, and you almost wonder if he might be able to dance across water …' His contribution to the TG4 series Ceolchuairt explored the influence of Irish dance on American tap dancing and has just won the entertainment category in the Celtic Film Festival 2009. Seosamh is also one the founding members of the traditional dance show Barr go Sáil/Heel to Toe which has performed at festivals such as Tonder Festival, Denmark, Celtic Connections, Glasgow and the International Dance Festival of Ireland. He is currently studying for a Masters Degree in Music and Creative Media at Dundalk Institute of Technology. Seosamh Ó Neachtain will conduct a series of dance workshops at NUI Galway beginning on Tuesday 7 April. The workshops, which are free of charge and open to the public, will take place in the Bank of Ireland Theatre, commencing at 7.00pm. The Dancer-in–Residence programme is supported by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and The Arts Council in association with the Centre for Irish Studies at NUI Galway. -ends-

>> Read full story about Rinceoir Cónaitheach Sean-nóis ceaptha ag OÉ Gaillimh

International Dance Festival in Aid of Special Olympics

International Dance Festival in Aid of Special Olympics-image

Wednesday, 25 March 2009

Galway's first International Dance Festival will be held at the Radisson SAS Hotel, Galway, on Thursday, 16 April. The event is a fundraiser for the Galway division of the Special Olympics and the money raised will be used to fund 22 clubs throughout the county of Galway. Dancing from countries including Mexico, Malaysia, Slovakia, Peru, Cuba, Argentina, South Africa, Guatemala, India and Ireland will be featured. The International Dance Festival promises to be a lively event, according to chief organiser, Gloria Avalos, who works at the School of Medicine and Health Science at NUI Galway: "People from different countries will be performing their traditional dances in traditional costumes. It's a unique opportunity to see a variety of cultures in the one place". The event will begin with a parade led by the athletes and members of the Garda Síochána who will be carrying the Special Olympics torch. This will be followed by various dance exhibitions, from a Mexican 'Dance of the Deer' to an Argentinean Tango. The dancing exhibitions will be followed by live music from Galway's well known salsa band, Cuba Libre, and finishing off with a D.J. playing world music. Gloria Avalos is organising the event along with other colleagues from NUI Galway and the Sisters of La Retraite, Galway. The Festival was launched on Monday by NUI Galway President Dr James J. Browne. Tickets are available in advance from the Socs Box, in Áras na Mac Léinn at NUI Galway, and at the Radisson SAS Hotel on the night, where doors open at 7.30pm. All proceeds from the event will go to the Special Olympics clubs in Galway. -ends-

>> Read full story about International Dance Festival in Aid of Special Olympics

Virtual Stock Market at NUI Galway to Understand 'Boom and Bust' Cycles

Virtual Stock Market at NUI Galway to Understand 'Boom and Bust' Cycles-image

Tuesday, 24 March 2009

An effort to understand the 'boom and bust' cycles of financial markets has seen the launch of a Virtual Stock Market experiment at NUI Galway. The Virtual Stock Market will provide a platform to conduct a series of experiments with both automated computer agents and humans. The aim is to understand the factors that underpin 'boom and bust' cycles, as well as human and software agents' interactions. The Virtual Stock Market is the result of a multi-disciplinary research collaboration between the J.E. Cairnes School of Business and Economics, the Digital Enterprise Research Institute (DERI) and the Computer Integrated Manufacturing Research Unit (CIMRU) at NUI Galway. The Virtual Stock Market lists ten companies and has four types of computer agents trading in the market. NUI Galway students are invited to trade on the stock market and each participant will be given an initial endowment of 10,000 Airgead (virtual currency) and an equivalent amount of shares. Dr Srinivas Raghavendra, an Economics lecturer at NUI Galway, Dr Laurentiu Vasiliu, a group leader in DERI/CIMRU, and PhD student Daniel Paraschiv in CIMRU/DERI are behind the experiment. Dr Raghavendra comments: "The main objective of our research is to understand the generating processes that underlie the empirical facts of the real world financial markets. We approach this problem from an experimental economics point of view as we believe that experiments with human agents could provide us with insights or testable hypotheses to further our understanding of the dynamics of financial markets". Human traders on the virtual stock market are welcome to try out their own investment strategies, technical trading strategies or other hybrid strategies. The high-frequency data (real time data) of the virtual market can be directly downloaded to a spreadsheet, which will allow participants to try out various technical trading rules. Dr Laurentiu comments: "It is envisioned by the DERI commercialisation team to move the concept forward towards a potential future professional stock exchange testing environment, where novel strategies and financial products can be tested by interested financial houses. This would ensure a basis for evaluating new financial approaches as well as IT technologies that are currently developed by NUI Galway and other Irish universities. At the same time it can be shown how a very close cooperation between IT and Economics researchers provides a safe and needed financial testing ground, particularly in the current economic climate". There is also a teaching benefit to be had from NUI Galway's new stock exchange. According to Dr Raghavendra: "As a teaching tool, the Virtual Stock Market provides an excellent opportunity for students, at all levels, to understand the basic functioning of a stock market. For advanced students, it provides a platform to test their own investment strategies. For students of computer science and IT, this platform provides a unique opportunity to understand the interface between human agents and computer agents (algorithms), and its implications for the dynamics of financial markets". The scope of the Virtual Stock Market can be extended to Futures Trading and Monetary Policy experiments. Dr Raghavendra adds: "Even the anticipation of a monetary policy swings the markets, let alone the post announcement effect. The experiments in this area would be useful to study the dynamic between monetary policy rules and instruments, and human agents' expectation formation, which is one of the fundamental issues in understanding the stability of markets". The results of the experiment with the virtual stock market will be presented in July to the Society for Computational Economics at the 15th International Conference on Computing in Economics and Finance in Sydney, Australia. -ends-

>> Read full story about Virtual Stock Market at NUI Galway to Understand 'Boom and Bust' Cycles

Equality and Inclusion Week at NUI Galway

Equality and Inclusion Week at NUI Galway-image

Tuesday, 24 March 2009

Topics including multiculturalism, racism, social inclusion and family rights will be discussed by a range of experts during Equality and Inclusion Week at NUI Galway. Organised by the University's Law Society, Equality and Inclusion Week runs from 23-26 March and will feature a series of free public lectures. On Tuesday, 24 March, Fr Peter McVerry will share his thoughts on social inclusion, drawing on his 30 years of experience of working with young homeless people in Dublin. During this time he has campaigned tirelessly for the rights of these young people and in 1983 he set up the Peter McVerry Trust which provides a wide range of services catering for the diverse needs of young homeless people through supported accommodation, drug detox, education and training. The talk will take place at 8pm in the IT Building, Room IT250. On Wednesday, 25 March, there will be a discussion on the need for the law to recognise the diversity of Irish family life and to ensure that all family types in Ireland have equal opportunities. Panellists will include: Geoffrey Shannon, family lawyer and children's rights expert; Margaret Dromey, CEO of the unmarried parents group Treoir; Brian Sheehan, Managing Director of the Gay and Lesbian Equality Network; and Dr Anne Egan, lecturer in Family Law at NUI Galway. The discussion will take place at 8pm in the Cairnes Theatre. On Thursday, 26 March, a multiculturalism and anti-racism evening will feature Niall Crowley, former CEO of the Equality Authority, Chinedu Onyejelem, Editor and Publisher of the multicultural newspaper, Metro Éireann, and Robin Hannan, CEO of the Irish Refugee Council, as guest speakers. The discussion will take place at 8pm in the Cairnes Theatre. The public lectures will take place at 8pm each evening in the Cairnes Theatre, in the Arts and Science Building at NUI Galway. Several other societies and a number of charity organisations will also organise equality and inclusion themed events during the week. Highlights will include a multicultural fair, an art exhibition and a film night. Commenting on the week student Karla Sheerin-Griffin, who is director of Equality Week for the NUI Galway Law Society, said: "The purpose of Equality Week is to promote awareness and positive change. We want to encourage people to embrace and support diversity. With all the attention focused on surviving the recession and saving the economy, we seem to be ignoring what really matters, which is people. We need to recognise the inequalities in Irish society and take positive action to remove them. I really hope students take part and help us send the message across that students care and want to help Irish society to change for the better". All events will be run on a first come first served basis and will not be ticketed so arrive early to avoid disappointment. For further information on any of the week's events contact Karla Sheerin-Griffin on 0864051400, or email nuiglawsociety@gmail.com -ends-

>> Read full story about Equality and Inclusion Week at NUI Galway

National Finals of 2009 Debating Science Issues Announced

National Finals of 2009 Debating Science Issues Announced -image

Monday, 23 March 2009

(Sligo School to Represent Connaught) The national finals of the 2009 Debating Science Issues competition, which is co-ordinated by the Regenerative Medicine Institute at NUI Galway, takes place on Thursday, 2 April, in the Science Gallery at Trinity College Dublin. Four teams of secondary school students will represent the provinces of Connaught, Ulster, Leinster and Munster in the debating competition final. The public are invited to attend. This year, there were almost 40 entries in the Debating Science Issues competition, which encourages young people to engage in debate on the cultural, societal and ethical implications of advances in biomedical science. Participating students took part in a series of three-hour workshops designed to facilitate discussion and learning about biomedical science - from stem cell research to nanotechnology - in an informal round table forum. Competition organiser Danielle Nicholson, from the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, comments: "The debating science competition concept was initially run on a regional basis and due to its success went national last year. Workshops provide an open and impartial environment, and challenge students to think about the ethical and societal impact of biomedical research and stimulate them to learn more about this important area of research. The debates themselves reflect the level of insight and interest among 15-18 year olds in the field of biomedicine". Kathleen Kelly is a teacher at Ballincollig Community School, Co. Cork, which won the national final of Debating Science Issues 2008. Ms Kelly commented: "The competition has opened students' eyes to scientific issues in newspapers, for example, that may not have been explored without Debating Science Issues". Funded by the Wellcome Trust, Debating Science Issues is co-ordinated by REMEDI at NUI Galway in conjunction with fellow Science Foundation Ireland Centres for Science, Engineering and Technology: UCC's Alimentary Pharmabiotic Centre and DCU's Biomedical Diagnostics Institute. The event is also supported by the Royal College of Surgeons in Ireland, along with W5 Science Centre in Belfast and Tyndall National Institute at UCC. -ends-

>> Read full story about National Finals of 2009 Debating Science Issues Announced

Author of The Pleasures of Counting to deliver Public Lecture on Mathemat

Author of <i>The Pleasures of Counting</i> to deliver Public Lecture on Mathemat-image

Monday, 23 March 2009

The distinguished Cambridge University mathematician Professor Tom Körner, author of The Pleasures of Counting, will deliver a free public lecture at NUI Galway on Monday, 6 April, at 6pm in the Kirwan Lecture Theatre. Professor Tom Körner in his lectures, books and publications uses Mathematics to help people understand the world around them, and his lecture is designed to engage the general public with the subject. In The Pleasures of Counting, Professor Körner uses examples as diverse as the outbreak of cholera in Victorian Soho and the Battle of the Atlantic, to show some of the real-life problems with which mathematicians engage. Entitled 'Mathematics and Smallpox', his hour-long lecture at NUI Galway will explain in simple terms how Mathematics is used to understand disease epidemics. In the 18th century a new technique of inoculation was introduced for smallpox. The idea was controversial since, in effect, the process deliberately gave an uninfected person a form of the disease. Professor Körner will explain how in 1776, Daniel Bernoulli tried to use early statistical ideas to see whether the case for inoculation was valid. Many of his Bernoulli's ideas still resonate today. The lecture coincides with NUI Galway hosting the 61st British Mathematical Colloquium, from 6-9 April, which is being held outside of the UK for the first time. The Colloquium is a joint meeting with the Irish Mathematical Society and is expected to attract some 250 mathematicians. Plenary speakers will include: Professor David Eisenbud, University of Berkeley, California; Professor Ben Green, University of Cambridge; Professor Ron Graham, San Diego University, California; Professor Rostislav Grigorchuk, Texas A&M University; and Professor Frances Kirwan, University of Oxford. Professor Ted Hurley of the Mathematics Department at NUI Galway believes the world of Mathematics is more engaging and applicable than most people realise: "The upcoming Colloquium is a very prestigious event in the Mathematics calendar and while there will be lots of 'deep end' Mathematics discussed, the public lecture will be very accessible to anyone with a basic interest. Tom Körner is a storyteller of the Mathematics world. He demonstrates that every part of the world around us can be understood through the lens of mathematics. Mathematics is all about questioning, investigating and fulfilling curiosity". Professor Hurley added: "Mathematics develops keen thinking and problem solving skills and whatever the economic climate, those qualified in the field will be in demand, not only in obvious fields such as finance, science and computer science -particularly information theory, communications and security - but in new areas from computer game generation, through medical imaging to climate change analysis, all of which require highly numerate graduates who can understand and work with the sophisticated mathematical systems now in use in these areas". Admission to the free public lecture by Professor Tom Körner is by ticket only. For further details or to book a ticket, e-mail Mary.Kelly@nuigalway.ie or telephone (091) 492332. -ends-

>> Read full story about Author of The Pleasures of Counting to deliver Public Lecture on Mathemat

Two-Day Health Economics Programme at NUI Galway

Two-Day Health Economics Programme at NUI Galway-image

Wednesday, 18 March 2009

Health economics will be the subject of a new intensive course at the J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway, from 26-27 March. With total expenditure on health expected to be in the region of €15 billion in Ireland this year, the programme organisers say it is vital that resources are allocated in a way that ensures the best outcome for the patient or service user. The two-day 'Executive Education Programme in Health Economics' will concentrate on a range of analytical techniques that can be used to inform health care decision-makers about the costs and consequences of healthcare programmes. The programme will provide participants with an introduction to the value and techniques of the emerging discipline of Health Technology Assessment and its use in informing budgetary decisions and wider government policy. Health Technology Assessment is not limited to new equipment or drugs, but covers any method used to promote health, prevent and treat disease, and improve rehabilitation and quality of life. Through health technology assessment, decision makers can assess the desirability and effectiveness of investing in new therapies, drugs, equipment and health promotion activities. NUI Galway is the only university in Ireland with a dedicated Chair in Health Technology Assessment. The holder of the Chair, Professor Ciaran O'Neill, is one of the organisers of the programme and commented on its target audience: "This executive education programme will be of interest to people with responsibility for strategic decision making in both the public and private health care sectors. It will also be of interest to people wishing to pursue further study in health economics. We will make extensive use of real-world examples to illustrate concepts and techniques, and include a discussion on the interpretation, presentation and dissemination of results". The course will be delivered by staff from the Department of Economics at NUI Galway and by visiting Professor from the University of Maryland, Daniel Mullins. Professor Mullins is a health economist and head of the Pharmaceutical Health Services Research Department of the University of Maryland. His research focuses on pharmaeconomics, health outcomes research and equity in health. Professor Mullins's visit is supported by the Fulbright Commission under its Senior Specialist Programme. A new Masters in Health Economics will be offered by the Department of Economics at NUI Galway in September 2009 and participants in the Executive Education programme will be eligible to apply for this Masters. A small number of places are still available on the Executive Education programme. For more information please contact Professor Ciaran O'Neill at 091 492409 or by email at ciaran.oneill@nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about Two-Day Health Economics Programme at NUI Galway

Health Services Information Fair at NUI Galway

Health Services Information Fair at NUI Galway-image

Wednesday, 18 March 2009

The first ever Galway Health Services Information Fair will be held in the Orbsen Building at NUI Galway, from 11am to 4pm, on Wednesday, 25 March. Some 50 different health-related organisations will attend to provide information on services available to people living in Galway City and county. Groups in attendance will include Ability West, Age Action West, AIDS West, Arthritis Ireland, Citizens' Information, COPE, Galway Rape Crisis Centre, Integrating Ireland and SpunOut.ie. Information on a range of topics will be available, including mental health, sexual health and complementary health, as well as fitness, health checks and health screening. This free public event is open to the general public, and people new to Galway are particularly welcome. Cindy Dring, NUI Galway Heath Promotion Officer, said: "We hope that this event will meet the needs of students, locals and people who have just moved to the area. Personal health is very much about being informed and making the right choices. This is a great opportunity to visit a 'one-stop shop' for health information and to find out about the kinds of services and supports available on your doorstep". For a number of years Galway Refugee Support Group (GRSG) has been involved in building the capacity of the refugee and asylum seeker populations to identify and advocate their health needs and concerns as part of a long-term integration strategy. Helen Bartlett, Community Development Worker of the GRSG, said: "The Galway Health Services Information Fair is significant as it will bring together education providers, health service providers, health advocacy organisations and health service users. Many people may be unfamiliar with all the health services and health advocacy organisations available in Galway". The event is a collaborate venture between NUI Galway and the GRSG, and is supported by the University's Community Knowledge Initiative. It is hoped that the Health Services Information Fair will become an annual event, increasing awareness about a wide range of health issues. For further information contact Helen Bartlett at 091 480 095. -ends-

>> Read full story about Health Services Information Fair at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share