NUI Galway is University of the Year for a Second Time

NUI Galway is University of the Year for a Second Time-image

Friday, 18 September 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway has been named 'University of the Year 2009' in the Sunday Times University Guide, securing the prestigious accolade for a second time. Outperforming 21 other third-level institutions, NUI Galway's strong record in graduate employability, research commercialisation, and this year's 11% increase in CAO applications were among the reasons for the Award. NUI Galway won the inaugural University of the Year in 2002, and this year was noted as the number one university mover in The Sunday Times annual league table to 4th position. The award is not only based on league table position but on an assessment under 22 criteria on the university's role on a local, national and international level. NUI Galway has produced six spin-out companies in the first half of 2009 and 27 patents, while research income increased by a third last year, despite the economic downturn. The University was lauded for its industry collaboration, specifically in the area of medical device technologies for which the Galway region has an international reputation. The University's research in biomedical engineering and regenerative medicine is an integral support to the local medical device industry cluster. Many of the newer courses at NUI Galway, which added to the rise in first-choice applications, have been designed to be responsive to the changing needs of the employment market and meet the needs of Ireland's Smart Economy. New courses in Energy Systems Engineering will support the renewable energy market; Electronic Engineering Innovation will deliver business-savvy entrepreneurial graduates; while the range of new BA Connect degrees reflect areas of research growth in the Humanities. Alastair McCall, Editor of The Sunday Times University Guide 2010, said: "NUI Galway is the epitome of what third level education should be about. It provides a first-rate student experience with modern cutting-edge facilities. Its graduates are sought after throughout Ireland and beyond, and the NUI Galway name is synonymous with high quality. "The university is a key driver of the local economy in the west of Ireland and its commercial exports and spin-offs span the globe. It has forged a reputation in digital enterprise and the medical device industry that allows NUI Galway to punch way beyond its weight. Even the president of the United States is benefitting from innovations made in Galway. Making NUI Galway our Irish University of the Year was one of the easier decisions to make". Speaking about the announcement, President of NUI Galway, Dr James J. Browne, said: "It is very gratifying to be recognised as University of the Year. NUI Galway has been rapidly developing world-class facilities on our 250-acre riverside campus, through a €320 million building programme. Our new Sports Centre and swimming pool opened last year; a state-of-the-art concert hall and conference facility opened this month, and construction has just begun on a new €40 million Engineering Building". Dr Browne continued: "The University offers our students world-class teaching and encourages active engagement with the learning experience through opportunities such as volunteering, work placement, international exchange programmes, sports clubs and vibrant student societies. Our focus on student engagement contributes to our leading retention rate among universities and strong employment figures for our graduates". He added: "On a national level, our institutional agenda engages with the needs of the economy and the government's strategy for the Smart Economy. Our strong record of industry collaboration and world-class research in fields such as biomedicine, renewable energy, and internet technologies feed into and support the national agenda and economy". In terms of research, The Sunday Times also noted the internet technology deployed by the Obama Administration's Recovery.gov website to bring an unprecedented level of transparency to the US Government, which was developed at NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute. With over 16,000 currently registered at the University, NUI Galway will welcome prospective undergraduate students and their families to the campus from 2-3 October, during its Autumn Open Days. To view The Sunday Times article please click here. Gradam Ollscoil na Bliana ag OÉ Gaillimh den Dara hUair (View in English) Ainmníodh OÉ Gaillimh mar 'Ollscoil na Bliana 2009' in The Sunday Times University Guide, an dara huair di an gradam measúil seo a thuilleadh. D éirigh le OÉ Gaillimh, thar 21 institiúid tríú leibhéal eile, an gradam seo a bhaint amach agus ar na cúiseanna ar éirigh léi an Gradam a bhaint bhí tóir a bhíonn ag fostóirí ar chéimithe ó OÉ Gaillimh, tráchtálú taighde, agus an méadú 11% ar líon na n-iarratas CAO i mbliana. Bhuaigh OÉ Gaillimh an chéad ghradam Ollscoil na Bliana in 2002, agus i mbliana d éirigh léi a bheith ar an ollscoil is airde a léim ar thábla sraithe bliantúil The Sunday Times nuair a bhain sí an ceathrú háit amach. Ní amháin go bhfuil an gradam bunaithe ar an áit a fhaigheann an ollscoil ar an tábla sraithe ach bíonn sé bunaithe chomh maith ar mheasúnú de réir 22 critéar ar ról na hollscoile ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá sé fhochomhlacht bunaithe ag OÉ Gaillimh agus tá 27 paitinn cláraithe aici sa chéad leath de 2009, agus mhéadaigh an t-ioncam taighde inti d'aon trian anuraidh, ainneoin lag trá an gheilleagair. Moladh an Ollscoil as a comhpháirtíochtaí tionscail, i réimse na dteicneolaíochtaí feistí leighis go háirithe, réimse a bhfuil cáil idirnáisiúnta ar Ghaillimh as. Is taca lárnach do ghrúpa tionscail áitiúil na bhfeistí leighis an taighde atá ar bun ag an Ollscoil in innealtóireacht bhithleighis agus sa leigheas athghiniúnach. Go leor de na cúrsaí nua in OÉ Gaillimh a chuir leis an méadú ar iarratais chéadrogha, leagadh amach iad ag freagairt do riachtanais mhargadh na fostaíochta atá ag athrú agus tá siad ag teacht le riachtanais Gheilleagar Glic na hÉireann. Tacóidh cúrsaí nua in Innealtóireacht Córas Fuinnimh le margadh an fhuinnimh in-athnuaite; cuirfidh an cúrsa nua i Nuálaíocht Innealtóireachta – Leictreonach céimithe fiontraíochta a bheidh ina saineolaithe gnó ar fáil; agus léiríonn an rogha nua céimeanna BA Connect an fás atá ar réimsí taighde sna Daonnachtaí. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Alastair McCall, eagarthóir The Sunday Times University Guide 2010: "Is sampla den scoth OÉ Gaillimh ar an rud is oideachas tríú leibhéal ann. Cuireann sí taithí den scoth ar fáil don mhac léinn mar aon le háiseanna ceannródaíocha nua-aimseartha. Tá tóir ar a cuid céimithe ar fud na hÉireann agus thar lear, agus samhlaítear ardchaighdeán leis an ainm OÉ Gaillimh. "Tá an-tionchar ag an ollscoil ar an ngeilleagar in iarthar na hÉireann agus tá a cuid onnmhairí tráchtála agus a fochomhlachtaí le fáil ar fud na cruinne. Tá cáil bainte amach aici di féin san fhiontraíocht dhigiteach agus sa tionscal feistí leighis, réimse a bhfuil OÉ Gaillimh ar thús cadhnaíochta ann. Tá uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá, fiú, ag baint tairbhe as earraí nuálaíocha a dhéantar i nGaillimh. Bhí sé ar cheann de na cinntí ab éasca againn OÉ Gaillimh a ainmniú mar Ollscoil Éireannach na Bliana." Ag labhairt dó faoin ainmniúchán, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne: "Is cúis mhór áthais dúinn gur tugadh aitheantas dúinn mar Ollscoil na Bliana. Tá OÉ Gaillimh ag forbairt áiseanna den chéad scoth go tapa ar ár gcampas 250 acra ar bhruach na habhann, trí chlár tógála €320 milliún. D'oscail an tIonad Spóirt agus an linn snámha nua anuraidh; d'oscail halla ceolchoirme agus áis comhdhála den chéad scoth an mhí seo, agus táthar díreach tar éis tosú ar Fhoirgneamh Innealtóireachta €40 milliún." Lean an Dr Browne air: "Cuireann an Ollscoil teagasc den scoth ar fáil dár mic léinn agus spreagann sí iad le bheith rannpháirteach go gníomhach sa taithí foghlama trí dheiseanna amhail obair dheonach, socrúchán oibre, cláir mhalartaithe idirnáisiúnta, clubanna spóirt agus cumainn bhríomhara mac léinn. Cuidíonn an bhéim a leagaimid ar rannpháirtíocht na mac léinn linn líon ard mac léinn a choinneáil thar ollscoileanna eile agus cuireann sin leis na figiúirí arda fostaíochta i measc ár gcéimithe." Chomh maith leis sin, dúirt sé: "Ar leibhéal náisiúnta, téann ár gclár oibre institiúideach i ngleic le riachtanais an gheilleagair agus le straitéis an rialtais maidir leis an nGeilleagar Glic. Cuireann an obair atá curtha i gcrích againn maidir le comhoibriú tionscail agus taighde den scoth i réimsí amhail bithleigheas, fuinneamh in-athnuaite, agus teicneolaíochtaí gréasáin leis an gclár oibre náisiúnta agus le geilleagar na tíre." Ó thaobh taighde de, luaigh The Sunday Times chomh maith an teicneolaíocht idirlín a forbraíodh in Institiúid Taighde na Fiontraíochta Digití in OÉ Gaillimh agus atá á húsáid ag láithreán gréasáin Lucht Riaracháin Obama, recovery.gov, chun go mbeadh Rialtas SAM níos trédhearcaí ná mar a bhí riamh. Tá breis agus 16,000 mac léinn cláraithe in OÉ Gaillimh, agus fáilteoidh an Ollscoil roimh dhaltaí ar spéis leo céim a dhéanamh san ollscoil agus roimh a dteaghlaigh chuig an gcampas, ar na Laethanta Oscailte, an 2 agus an 3 Deireadh Fómhair. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway is University of the Year for a Second Time

NUI Galway Host Western Launch for New Online Tool for Schools

NUI Galway Host Western Launch for New Online Tool for Schools-image

Friday, 18 September 2009

NUI Galway is to host the western launch of the new online education tool, EuroCreator. The EU project will be launched with a Roadshow at the School of Education Building on campus on Thursday, 24 September, at 7.30pm. EuroCreator is a new website and online repository that enables students and teachers from 27 European countries to share and download educational media and digital learning resources. This innovative new initiative is being supported by the European Commission as part of the European Year of Creativity and Innovation 2009. Speaking about the project, Dr Tony Hall, Lecturer and Vice-Dean for Learning and Assessment, College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, NUI Galway, said: "EuroCreator is an innovative new development in educational technology that will enable educators and learners from across the EU to share their educational media and digital resources safely in a moderated environment. The project will help to promote collaboration and creativity in Irish and European education; and recognition by the European Commissioner for Education is an added incentive to educators and learners to utilise this new educational resource". The projects that students and teachers upload to EuroCreator will be assessed by educational experts, such as Brendan Smith from the Digital Enterprise Research Institute at NUI Galway. When the students and teachers upload media they will receive a certificate from Ján Figel', the EU Commissioner for Education, Training, Culture and Multilingualism. According to Jim Lenaghan, Chief Technology Officer, School of Education at NUI Galway: "EuroCreator is further testament to how NUI Galway is using innovative Information Communications Technology (ICT) to enhance the educational experience of learners across sectors: primary, secondary and third-level. The EuroCreator launch and Roadshow promises to be an exciting showcase of how ICT can be used innovatively and creatively in education". Educators, students and teachers interested to attend the EuroCreator Launch and Roadshow at the School of Education, NUI Galway, please contact NUIGalway@eurocreator.com -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Host Western Launch for New Online Tool for Schools

NUI Galway Issues Reunion Invitation to Class of 1969

NUI Galway Issues Reunion Invitation to Class of 1969-image

Thursday, 17 September 2009

NUI Galway graduates from the class of 1969 are invited to attend a Reunion on Saturday, 3 October. The Reunion celebrations will begin with a reception at 3pm in the Aula Maxima, at the University, followed by a bus tour of the campus. The celebrations will continue with a drinks reception in the Galway Bay Hotel, followed by a Reunion Dinner with entertainment provided by Marc Roberts. JB Terrins, Director of Alumni Relations at NUI Galway, encourages alumni to come along: "Reunion is a wonderful opportunity for graduates to revisit NUI Galway and renew old acquaintances. Many alumni from the class of 1969 have already booked their places with many more graduates returning to Galway for this event. Our reunion attendees never regret making the effort and are always delighted to see old friends". The NUI Galway Alumni Association serves 70,000 graduates worldwide with an extensive range of programmes administered by the Alumni Office. These include national and international alumni groups, publications, reunions and alumni awards. For further details on any of these programmes please visit www.nuigalway.ie/alumni. For further information or to book a place at the reunion please contact Colm O'Dwyer in the Alumni Office on 091 493750 or email alumni@nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Issues Reunion Invitation to Class of 1969

NUI Galway Professor Presents Copy of New Book to President McAleese

NUI Galway Professor Presents Copy of New Book to President McAleese-image

Wednesday, 16 September 2009

President McAleese was recently presented with a copy of the first academic book on the new UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The book was co-edited by Professor Oddny Arnardottir of Reykjavik University in Iceland and Professor Gerard Quinn of the Centre for Disability Law & Policy at NUI Galway. NUI Galway President Dr James J. Browne and the Chancellor of the National University of Ireland and President of the Human Rights Commission, Dr Maurice Manning, were also present at the event. Professor Quinn said he was most grateful to President McAleese who has shown so much interest in the lives of persons with disabilities here in Ireland and around the world. He commented: "The new book should provide guidance to persons with disabilities as well as to Governments about the rights and obligations contained in the new treaty. It contains many exceptional contributions from academics in Harvard Law School as well as from judges sitting on the European Court of Human Rights and the Danish High Court". Professor Arnardottir said she looked forward to future collaboration on international disability law projects with NUI Galway. She recently delivered a public lecture, hosted by the Centre for Disability Law & Policy at NUI Galway, on the concept of equality in the new convention. President Browne commented that the book was an example of the kind of work on lifecycle policy challenges in areas such as disability, ageing and children that NUI Galway will produce in the coming years. The new Convention is the first human rights treaty adopted by the United Nations in the 21st century. It seeks to secure the equal and effective enjoyment of human rights for the estimated 650 million persons with disabilities in the world. It does so by tailoring general human rights norms to their circumstances. It reflects and advances the shift away from welfare to rights in the context of disability. The Convention itself represents a mix between non-discrimination and other substantive human rights and gives practical effect to the idea that all human rights are indivisible and interdependent. The Centre for Disability Law & Policy was established at the NUI Galway School of Law in 2008. Its research agenda includes the modernisation of services for persons with disabilities in Ireland. It is networked internationally and produces a European Yearbook on Disability Law & Policy with Maastricht University (Netherlands). It is part of a Lifecycle Research Allaiance on campus. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Professor Presents Copy of New Book to President McAleese

Minister Lenihan Announces €14.8 Million for the Establishment of New Research C

Minister Lenihan Announces €14.8 Million for the Establishment of New Research C-image

Tuesday, 15 September 2009

"Today's investment establishing Systems Biology Ireland is clear evidence of the Government's ongoing commitment to further enhancing Ireland's scientific base to aid our economic recovery." the Minister for Science, Technology and Innovation, Conor Lenihan T.D. said today (Tuesday, September 15th 2009). Minister Lenihan was announcing Government funding of €14.8million to be provided over the next 5 years for the establishment of the Science Foundation Ireland (SFI) funded Systems Biology Ireland research centre, which is being led by University College Dublin and supported by researchers in NUI Galway. The Systems Biology SFI CSET will involve 69 highly skilled personnel working on the research programme including researchers at the Regenerative Medicine Institute (REMEDI), the School of Medicine, and the School of Natural Sciences at NUI Galway. Professor Tim O'Brien, Director of REMEDI at NUI Galway commented: "The partnership between NUI Galway and UCD in systems biology with a focus on mesenchymal stem cells will facilitate REMEDI's translational goals in bringing novel regenerative therapies to the clinic". Systems Biology is a powerful new way to use the strength of computers and mathematics to understand biology. It seeks to unravel the complexities of cells through the use of models that predict biological behaviour. The research being undertaken will enable quicker and better treatments of a range of medical conditions, including various cancers, and should allow for better therapies to be delivered more effectively to patients. The new research centre is also being supported through the significant contribution of industry partners who include Ark Therapeutics, Hewlett Packard, Servier, Agilent Technologies, Siemens Ireland and Protagen AG. The Systems Biology SFI CSET will involve 69 highly skilled personnel working on the research programme. Making the announcement, Minister Lenihan added: "I am very excited by the potential economic and societal benefits likely to accrue to Ireland from the research being undertaken by the Systems Biology SFI CSET. It is one of the critical emerging areas in the Life Sciences worldwide. Ireland is now very well placed to become a world leader in this field given the very strong foundation we have here in the pharmaceutical and IT sectors. It should greatly assist the IDA to attract further high-end Foreign Direct investment and also allow Irish SMEs to grow. This centre, with its deep-rooted academic – industry partnership, encapsulates the essence of what our Smart Economy should and can be. " The Director of the new SFI CSET, Professor Kolch, outlined the potential of systems biology to speed up research and help target therapies to particular patient types by saying: "Systems biology takes a holistic view of the organism. It looks at the processes rather than the single components of a cell or a gene. Our research is unique in that we work with stem cells but the outcomes of our research will feed into a global effort to provide better therapies for cancer patients. Our work will help speed up the experimentation process, thereby reducing by years the time it takes to develop a new drug therapy." Welcoming the announcement of the new SFI CSET, Director General of Science Foundation Ireland, Professor Frank Gannon said: "As the pipeline for new therapeutic drugs becomes constricted it is recognised that a fresh approach to understanding disease is timely. The convergence of computer modelling and the study of the biological system brings new challenges and opportunities. This latest SFI CSET will add to the skill-base that is required for the pharmaceutical companies of the future in Ireland." Systems Biology Ireland is working with a range of industry partners to develop new technologies for biomedical research and will continue to develop the links with industry to harness the State s investment in the programme. "Life sciences customers will ultimately better understand the disease processes and will be able to develop new therapeutic treatments from the Systems Biology Ireland's research program," said David Medina, Executive Lead, Worldwide Life Sciences and Pharma Segment, HP. "As a result of HP and SBI s collaboration, vast amounts of data can now be affordably collected, stored, analyzed and applied from different sources on HP Extreme Data Storage technology." Dr. Laurent Perret, Président du Comité Scientifique du Groupe de Recherches Servier, Institut de Recherches Internationales Servier, said "Servier Laboratories has had a long and productive association with Ireland, with two manufacturing plants and several research programmes in translational medicine. Systems Biology Ireland provides a further opportunity for Servier to engage in leading-edge research in Ireland and for us to work together to address unmet medical needs using an extraordinarily powerful technology". "Ark Therapeutics is strategically involved in this Irish Government-funded research programme as it believes it will bring about the generation of new biological therapeutics by moving science from the reductive process of the 20th century to a systems approach of the 21st", said John Martin, CSO of Ark Therapeutics. -Ends-

>> Read full story about Minister Lenihan Announces €14.8 Million for the Establishment of New Research C

Early October Open Days Announced by NUI Galway

Early October Open Days Announced by NUI Galway-image

Tuesday, 15 September 2009

NUI Galway has announced details of Open Days to be held on Friday, 2 October and Saturday, 3 October. An important occasion for prospective students, Open Days provide an opportunity to talk to NUI Galway students and staff, explore the campus and find out more about courses of interest. Friday's Open Day, on 2 October, is aimed at school groups, although individuals are also very welcome to attend. Saturday's Open Day on 3 October, is for students thinking about university and their parents and families. With over 60 degree programmes on offer at NUI Galway, lecturers and Deans will be on hand at exhibition stands to answer questions on courses, CAO points and career paths. A talk specifically for parents at 11am on Saturday will give an overview of the career paths of NUI Galway graduates, as well as looking ahead to the job market of the future. Many of the newer courses at the University have been designed to be responsive to the changing needs of the employment market and meet the needs of the Smart Economy. NUI Galway recently saw a significant increase in demand for programmes across all colleges, with new courses in Energy Systems Engineering, Electronic Engineering Innovation, Maths and Education and the new BA Connect degrees proving very popular. The Open Days will feature a mix of taster sessions and short lectures to provide a feel for university life. Events will include hands-on science workshops, a virtual stock market demonstration, a mock criminal trial, and interactive sessions with IT systems and robotics. According to NUI Galway President, Dr James J. Browne, the Open Day is an opportunity to plan for the future: "Our University has a long-standing reputation and dedicated staff, many of whom are world leaders in their fields, committed to delivering the highest quality education and student experience. Our Open Days are the ideal opportunity to meet our lecturers and find out about courses which might be of interest. Research at this stage of the year takes the pressure off decision-making when filling out the CAO form in the New Year". During the Open Days, tours of the campus will allow prospective students to visit the new Sports Centre, home to 45 student sports clubs, and the newly refurbished Áras na Mac Léinn, the base for over 85 student societies. The tours will also take in, among other elements, accommodation and library facilities. For further details on the Open Day, visit http://www.nuigalway.ie/opendays/ -ends-

>> Read full story about Early October Open Days Announced by NUI Galway

Parents Benefit from Latest DERI Innovation at NUI Galway

Parents Benefit from Latest DERI Innovation at NUI Galway-image

Friday, 11 September 2009

Atom, an innovative new internet tool from NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute (DERI), is allowing parents easy access to information on activities, classes, camps, events, or services for their children. The technology has been licensed to the family listings website, www.mykidtstime.ie. A circle-based browser, Atom allows the user to quickly and intuitively browse different categories in a way which mirrors the brain's activity. The Atom browser is available in the 'look and book' service offered by www.mykidstime.ie and facilitates the way that parents interact with the listings data. The Atom Interface has two patented techniques for manipulating increased amounts of data and intuitively supports users through its easy-to-use functions. Originally created by DERI, the Atom browser was further developed and refined through research and development with Mykidstime, supported by the Enterprise Ireland innovation voucher scheme. Jill Holtz, co-founder of Mykidstime.ie, is pleased with the project's success: "With the help of DERI and with the support of Enterprise Ireland, we have been able to implement a really useful tool on our website which helps parents to find the information they are searching for even more quickly and easily. It is fun to use and the feedback so far from parents has been very positive: they like the tool and the way it improves their experience on the website. It is important to us to continue to innovate within our website but most importantly to improve the end user experience". John McGuire, Commercialisation Executive in the Technology Transfer Office in NUI Galway, commented: "This is pure technology transfer in action, from University to the market. It is also an example of a smaller entrepreneurial enterprise benefiting from research carried out at third-level institute. Hopefully this technology will be of use to many other organisations". -ends-

>> Read full story about Parents Benefit from Latest DERI Innovation at NUI Galway

Archive of Irish Writer John McGahern to Tour New York and Boston

Archive of Irish Writer John McGahern to Tour New York and Boston-image

Friday, 11 September 2009

A series of illustrated talks in Boston and New York next week will celebrate the work of one of Ireland's most important writers, John McGahern. The events will be hosted by the National University of Ireland, Galway (NUI Galway), which is home to John McGahern's archive of papers and manuscripts. Selected documents from the archive will be showcased during the US events which are entitled 'John McGahern in America'. This is the first time extracts of the John McGahern archive have gone on tour outside of Ireland. Prior to his passing in 2006, NUI Galway acquired John McGahern's archive, which is a complete collection of his papers and writings, providing an unparalleled view into a unique literary life. This extensive resource, comprising thousands of pages, is enormously rich in content and consists of forty years of writings, personal papers, correspondence, novels, drama, and short stories. Also included are short stories that appeared in The New Yorker magazine between 1963 and 1984. Dr John Kenny, Lecturer in Creative Writing at NUI Galway, commented in advance of the tour: "As these lectures will elucidate, many of McGahern's most significant short stories and literary subjects found their early iterations in the pages of some of America's most notable literary magazines and journals – The New Yorker, The Atlantic Monthly and The Yale Review. Thus this lecture series is especially fitting as it travels to Boston and New York - cities which are home to the literary forums which fostered and supported the work of this unique artist". The reputation of John McGahern (1934–2006) as a consummate stylist and master of fiction extends throughout the English-speaking world. The setting of his work, comprising six novels, three collections of short stories, a play and a memoir - ranges from the rural west of Ireland to Dublin and abroad, but returns always to the inland fields, lakes and bogs of Connaught and the lives of the people rooted there. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, explains the association the University values with John McGahern: "Our University is fortunate to have enjoyed a progressively deepening association with John McGahern over almost 50 years. This association started during the brief period of his initial undergraduate studies and continued again when he became a teacher on Creative Writing and Irish Studies programmes. In 1994 he became an honorary doctor of the University and Adjunct Professor of Irish Studies in 2001". Dr Browne adds: "By choosing NUI Galway in the West of Ireland as the home for his literary archive, McGahern has entrusted us with a special responsibility. We must endeavour to make this resource available, as appropriate, to literary scholarship and interested readers. The University intends to promote and build upon the unique treasury we have in the McGahern Archive to enhance teaching and research in creative writing and Irish Studies". NUI Galway attracts doctoral students and visiting academics from all over the world to conduct research in the area of Irish Studies. The extensive McGahern archive is a hugely significant attraction to many such international scholars, enhancing the University's reputation as a world-class centre of literary research and study. To support literary scholarship, NUI Galway plans to invest significantly in its Library resources to ensure that scholars have the best environment in which to conduct their teaching and research. A proposed $25 million Humanities Research Building will provide world class facilities for researchers and a state of the art repository for the University's significant archival holdings. The 'John McGahern in America' events are supported by the Galway University Foundation. In Boston, special guests will include the President of Boston Public Library, Amy Ryan, while in New York the American Irish Historical Society will co-host. -ends-

>> Read full story about Archive of Irish Writer John McGahern to Tour New York and Boston

NUI Galway and GMIT Celebrate 10 years of Joint Foundation Courses

NUI Galway and GMIT Celebrate 10 years of Joint Foundation Courses-image

Wednesday, 9 September 2009

This year NUI Galway and GMIT celebrate ten years of joint Foundation Courses, the pre-entry preparation programmes for third-level education. Aimed at mature students, the Foundation Courses consist of a series of evening lectures over a 25 week period. An open Information Evening for the NUI Galway Foundation Course in Engineering and Science will be held on Tuesday, 15 September. The Information Evening for the Foundation Course in Commerce and Business will be held on Thursday, 17 September. Both events will take place in room AC202 on the Concourse in NUI Galway at 7pm. Deirdre O'Connor, Access Officer with GMIT, commented: "The current economic climate has resulted in a substantial increase in the numbers of mature students wishing to gain entry to third level education and these courses ensure that students are adequately prepared". NUI Galway recently hosted a graduation ceremony for students who completed the 2008/2009 joint NUI Galway/GMIT Foundation Course in Engineering and Science and in Business and Commerce. At the ceremony 88 students were presented with certificates and many have now progressed to full and part-time degree programmes at both NUI Galway and GMIT. On congratulating the students, Trish Hoare, Mature Students Officer at NUI Galway, said: "I would like to acknowledge the level of commitment among the participants, many of whom were returning to education after a significant period of time". Foundation Courses are due to commence this October. Those interested can contact Mary Liddy, NUI Galway at 091-495445, email mary.liddy@nuigalway.ie, or Deirdre O'Connor, Access Officer, GMIT at 091-742129 or Deirdre.OConnor@gmit.ie. -ends-

>> Read full story about NUI Galway and GMIT Celebrate 10 years of Joint Foundation Courses

Galway Mayor to Open Eighth Annual NUI Galway Volunteering Fair

Galway Mayor to Open Eighth Annual NUI Galway Volunteering Fair-image

Wednesday, 9 September 2009

The eighth annual NUI Galway Volunteering Fair will take place on Thursday, 24 September in Áras na Mac Léinn, from 1-5pm. With over 2,000 students, staff and members of the general public expected to attend, the Fair will be officially opened by Galway City Mayor Declan McDonnell. Over 60 charities and community organisations will showcase the wide range of volunteer opportunities available for students. This year NUI Galway's volunteer programme ALIVE is delighted to collaborate with the Galway Volunteer Centre in hosting the event. The Fair is part of a week-long celebration of volunteering at NUI Galway, the culmination of which will coincide with the national volunteering Give it a Swirl day on Friday, 25 September. Lorraine Tansey is Volunteer Coordinator of the ALIVE Programme at NUI Galway: "Students benefit enormously from getting involved with Galway city and county organisations. Whether it is working with youth, disability or social justice organisations, our students gain skills and experience while lending a hand. NUI Galway really values our community partners as they host and support our student volunteers. The Fair is great opportunity for students to see the range of activities within the Galway community they can avail of, while also providing a space for organisations to recruit much needed volunteers". Exhibitors at the Volunteer Fair will include: Rehab Care, Habitat for Humanity, Down Syndrome Ireland; Childline, Galway Refugee Support Group, Simon Community, Enable Ireland and Positive Mental Health. Lorraine Tansey added: "We are delighted to not only welcome community organisations to showcase their opportunities for volunteers but also to welcome members of the public onto campus". Established in 2003, the ALIVE programme at NUI Galway, was the first ever student volunteer programme to be embedded within an institution of higher education in Ireland. Through the ALIVE Programme, students can access an online database of volunteer opportunities. The programme also includes a series of workshops to help students make the most of their volunteering experience. At the end of the academic year students can apply for an ALIVE Certificate which is awarded by NUI Galway President, Dr James J. Browne, in recognition of their commitment to volunteering. To book a stand or for further information, please contact the ALIVE office on 091 493823 or email alive@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about Galway Mayor to Open Eighth Annual NUI Galway Volunteering Fair

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share