Parents Encouraged to Attend NUI Galway Open Day

Parents Encouraged to Attend NUI Galway Open Day -image

Monday, 20 April 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway will hold an Open Day for students considering applying or those who have already applied to NUI Galway, and for their parents or guardians. The event will be held on Saturday, 25 April, from 10am to 3pm at the NUI Galway Campus. A unique Open Day marquee will house a full range of subject-specific exhibition stands where information will be provided by lecturers and students on programmes and subjects, as well as practical issues such as university accommodation, scholarships, and general support services available to students. Student ambassadors will also be on hand to assist all queries about student life at NUI Galway. A programme of taster sessions will also run throughout the day, designed to give a real insight in to university life, including interactive demos with the latest gadgets including X-boxes and Lego Mindstorm kits to becoming a stock market trader on NUI Galway's virtual stock market. Also highly recommended is the 'Student Life Talk' and the 'Focus on your Career Talk'. Caroline Loughnane, organiser of NUI Galway's Spring Open Day, emphasised the crucial role played by parents in helping students choose what to study at third-level: "Choosing a university is one of the most important decisions a student will ever make. We recognise the key role that parents play in supporting students as they take this important next step, and are keen to ensure that access is available to all of the information needed to support sons and daughters through their university career. This event is an excellent opportunity to speak to lecturers and current students and to find out more about the courses and campus". The range of courses available at NUI Galway is vast and varied and many are unique to the University. A new B.E. in Energy Systems Engineering is now on offer in response to the identification of Ireland s future energy needs as a national priority. The four-year honours degree will have its first intake in September and will produce professional accredited engineers, qualified to drive the emerging energy related industries. Engineering Innovation – Electronic is also in its first year and will provide graduates with specialised multi-disciplinary skills to start their own business, centered on the development of innovative, niche, market-led, electronic products. The Sports and Exercise Engineering degree is in its second year of accepting applicants and is the first of its kind available in Ireland. With a radical departure from traditional Arts degrees, BA CONNECT offers seven four-year degrees designed to increase the employability of graduates by developing distinctive skills and creating connections with life beyond the campus. At present, NUI Galway is the only Irish university offering a denominated degree in marine science and it now has the highest concentration of marine scientists of any institution in Ireland. This degree also offers training on board national training vessels in the third year of study. Podiatry is a healthcare profession that specialises in the management of disease and disorder of the foot, angle, knee, leg and hip. The only such course available in the Republic of Ireland, Podiatry as a career can be extremely rewarding and fulfilling and can give immense job satisfaction. Tours of the campus on the day will give an insight in to university life, and the top class facilities offered at NUI Galway, including the brand new € 22 million Sports Complex. The Centre's facilities include an international standard swimming pool, a national league basketball arena, 100 piece cardiovascular gym, an elite training gym for professional athletes and a climbing wall. If you would like to learn more, visitors can book a place at the Open Day and receive a programme in advance by logging on to www.nuigalway.ie/openday. For further information contact 091 493664 or email visit@nuigalway.ie Fáilte roimh thuismitheoirí ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh (View in English) Beidh Lá Oscailte ar siúl in OÉ Gaillimh do dhaltaí a rinne iarratas nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar áit in OÉ Gaillimh agus beidh fáilte roimh a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí. Beidh sé ar siúl Dé Sathairn, an 25 Aibreán, idir 10am agus 3pm ar champas na hOllscoile. Beidh ollphuball ann don lá agus seastáin do gach ábhar. Tabharfaidh léachtóirí agus mic léinn eolas ar na cláir agus ábhair éagsúla chomh maith le heolas eile cosúil le lóistín, scoláireachtaí agus seirbhísí ginearálta tacaíochta atá ar fáil do mhic léinn. Beidh mic léinn ar fáil chomh maith chun ceisteanna a fhreagairt faoi shaol an mhic léinn in OÉ Gaillimh. Ar feadh an lae, beidh blaiseadh le fáil de chláir éagsúla, agus léargas le fáil ar shaol na hollscoile trí thaispeántais idirghníomhacha de na giúirléidí is nuaí ar nós X-box agus Lego Mindstorm agus eolas maidir le bheith i do thrádálaí ar stocmhargadh fíorúil OÉ Gaillimh. Moltar freastal ar na cainteanna faoi shaol an mhic léinn agus faoi ghairmeacha beatha. Chuir Caroline Loughnane, an té a d'eagraigh Lá Oscailte an Earraigh, béim ar an ról lárnach atá ag tuismitheoirí cuidiú le daltaí ábhar a roghnú sa tríú leibhéal: "Ceann de na roghanna is tábhachtaí a dhéanfaidh dalta ar bith ná ollscoil a roghnú. Tuigimid an ról atá ag tuismitheoirí cuidiú le daltaí agus iad ag tógáil na céime seo, agus táimid ag iarraidh a chinntiú go bhfuil fáil ar an eolas ar fad a theastaíonn chun tacú le do mhac nó d'iníon agus é/í ar an ollscoil. Is iontach an deis í seo le labhairt le léachtóirí agus le mic léinn agus níos mó eolais a fháil faoi chúrsaí agus faoin gcampas". Is iomaí cúrsa éagsúil atá ar fáil in OÉ Gaillimh, go deimhin níl cuid de na cúrsaí ar fáil in aon Ollscoil eile. Tá B.E. nua in Innealtóireacht Córas Fuinnimh á chur ar fáil ag OÉ Gaillimh de thairbhe go n-aithnítear gur tosaíocht náisiúnta riachtanais fuinnimh na hÉireann san am atá le teacht. Glacfar leis na chéad mhic léinn ar an gcéim onóracha ceithre bliana i mí Mheán Fómhair agus cuirfidh an cúrsa innealtóirí creidiúnaithe gairmiúla ar fáil a bheidh cáilithe le tionscail fuinnimh atá ag teacht chun cinn a dhreasú. Tá Nuálaíocht Innealtóireachta – Leictreonach ar fáil den chéad uair agus é mar aidhm leis sainscileanna ildisciplíneacha a thabhairt do chéimithe le cur ar a gcumas tús a chur lena ngnó féin; gnóthaí a bheidh dírithe ar tháirgí nuálaíochta, nideoige, táirgí faoi chinnireacht an mhargaidh, agus táirgí leictreonacha a fhorbairt. Is í seo an dara bliain a bhfuiltear ag glacadh le hiarratasóirí ar an gcéim cheannródaíoch Spóirt agus Innealtóireachta Aclaíochta. Fearacht gnáthchéimeanna sna Dána, tá seacht gcéim cheithre bliana in BA CONNECT a fheabhsóidh infhostaitheacht na gcéimithe trí scileanna a fhorbairt agus naisc a chruthú taobh amuigh den champas. Faoi láthair, is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil in Éirinn a bhfuil céim ainmnithe aici sa mhuireolaíocht agus is san institiúid seo is mó atá eolaithe mara le fáil. Sa tríú bliain den chúrsa tugtar deis do na mic léinn oiliúint a fháil ar bord bhád náisiúnta oiliúna. Gairm í an chosliacht a dhíríonn ar ghalair agus ar neamhoird sa chos, rúitín, glúin agus corróg. Níl an cúrsa seo le fáil in aon áit eile sa Phoblacht agus bíonn an-sásamh le fáil as post mar choslia. Gheobhaidh daltaí léargas ar shaol na hollscoile trí dhul ar thuras mórthimpeall an champais ar an lá, mar aon le léargas ar na háiseanna atá ar fáil in OÉ Gaillimh lena n-áirítear an tIonad Spóirt a chosain €22 milliún. Tá linn snámha ar chaighdeán idirnáisiúnta, cúirt cispheile sraith náisiúnta, giomnáisiam cardashoithíoch le 100 píosa trealamh, giomnáisiam traenála den scoth do lúthchleasaithe gairmiúla agus balla dreapadóireachta le fáil san Ionad. Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir áit a chur in áirithe ag an Lá Oscailte agus clár a fháil roimh ré ach dul chuig www.nuigalway.ie/openday. Glaoigh ar 091 493664 nó seol ríomhphost chuig visit@nuigalway.ie chun eolas breise a fháil. -Críoch-

>> Read full story about Parents Encouraged to Attend NUI Galway Open Day

Minister for Communications, Energy and Natural Resources visits NUI Galway

Minister for Communications, Energy and Natural Resources visits NUI Galway-image

Friday, 17 April 2009

Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Mr Eamon Ryan, T.D., made his first visit to NUI Galway yesterday, where he was welcomed to the Environmental Change Institute (ECI) by its Director, Professor Gerard Jennings. Researchers from the ECI's Energy, Environmental Technology and Environmental Informatics areas provided an overview to the Minister of active and ongoing research projects which are funding the next generation of 4th level environmental graduates. According to Professor Jennings, "Galway and the Western Region is an ideal location to conduct research on environmental and climate change to allow base-line studies to be performed on major global issues such as transboundary air pollution". Minister Ryan emphasised to environmental researchers the importance of making their research relevant by "taking it out into the real world through enterprise-led opportunities and patents but not just for the sake of strengthening the economy but for valid and sound environmental reasons". The 40 minute session with academic researchers was followed by a one-hour Question and Answer Session with the Minister chaired by the ECI's Development Manager, Dr Martina Prendergast. The session attracted over 80 key partners from local industry, business, local authorities, city council officials and representatives from national agencies such as Teagasc. Dr Martina Prendergast also welcomed the announcement by ESB of a series of initiatives to create and sustain up to 3,700 jobs in the new green economy. She stated that: "The majority of the jobs will be created in the areas of Smart Networks, Smart Metering, Electric Vehicles, Wind Energy and new Environmental Technologies. Such initiatives will require skilled graduates in areas such as Environmental Engineering. "According to an announcement by Minister Ryan at this session, "Ireland is in the top 3 or 4 countries in the world that can deliver initiatives such as Smart Grid Technologies, Cleaner Greener Energy, and Energy Efficiency". -Ends-

>> Read full story about Minister for Communications, Energy and Natural Resources visits NUI Galway

Thomas Glynn Elected SPIE Fellow

Thomas Glynn Elected SPIE Fellow-image

Thursday, 16 April 2009

SPIE, the international optics and photonics society, is to honour Thomas Glynn of the School of Physics, NUI Galway as Fellow of the Society for his achievements in laser materials processing and optics education. SPIE will honour 59 new Fellows of the Society this year. Fellows are members of distinction who have made significant scientific and technical contributions in the multidisciplinary fields of optics, photonics, and imaging. They are honoured for their technical achievement, for their service to the general optics community, and to SPIE in particular. More than 600 SPIE members have become Fellows since the Society's inception in 1955. "The annual recognition of Fellows provides an opportunity for us to acknowledge outstanding members for their service to the general optics community," says María Yzuel, SPIE President. Professor Glynn's research centres on the optical properties of materials, and throughout his career, he has made numerous contributions to studies of the optical properties of a wide range of materials, to the applications of laser systems in materials processing, and to optics education. Just as important is his work in optics education and its broader dissemination of the principles and applications of photonics. Glynn is an active member of SPIE. He was elected to the SPIE Board of Directors for the term 2005-2007. He also was an organizer and chair of the Lasers & Optical Engineering conference (1997), and of the SPIE OPTO-Ireland regional conference (2002), both held in Galway. President of NUI Galway, Dr James J Browne, said: "It is a well deserved honour which reflects on the work of Professor Glynn, on the success of the National Centre for Laser Application (NCLA), the School of Physics and indeed on NUI Galway". -ends-

>> Read full story about Thomas Glynn Elected SPIE Fellow

RTÉ's Nationwide to focus on NUI Galway

RTÉ's Nationwide to focus on NUI Galway -image

Wednesday, 15 April 2009

(Leagan Gaeilge) RTÉ's television programme Nationwide, presented by Mary Kennedy, is to feature a special on NUI Galway. The show will broadcast on Monday, 20 April at 7.00pm. To view the Nationwide programme please visit www.rte.ie/news/nationwide NUI Galway graduates have played a pivotal role historically in all areas of the development of Galway, including the arts, industry and commerce. Established in 1845 as Queen s College Galway, NUI Galway is one of Ireland s foremost centres of academic excellence. With over 16,000 students, it has a long established reputation of teaching and research excellence in each of its colleges. Nationwide speaks to the current President, Dr James J. Browne, about the significance of the economic impact NUI Galway has both in the west of Ireland and nationally. Gearóid Ó Tuathaigh, Professor of History at NUI Galway also speaks about the foundation of the University in Galway and how it has changed over the years. Professor Pat Dolan of the Child and Family Research Centre in the University's School of Political Science and Sociology talks about his recent appointment as the UNESCO Chair for Children, Youth and Civic Engagement, the first of its kind in Ireland. One of the areas which is already enhancing students and communities lives is NUI Galway's Community Knowledge Initiative (CKI) and second year Irish and Philosophy student Orla Murphy from County Clare speaks about her experiences of being involved in the popular student volunteer programme ALIVE. RTÉ's Marine correspondent Tom McSweeney visits the Martin Ryan Institute and discovers what we can learn from deep-sea species, while Mary Kennedy is joined by Professor Vincent O'Flaherty, Director of the newly established Energy Research Centre. Clár Speisialta Nationwide ar RTÉ le díriú ar OÉ Gaillimh (View in English) Beidh deis ag pobal na tíre léargas a fháil ar chuid den obair iontach atá ar bun in OÉ Gaillimh ar chlár speisialta Nationwide a chuirfidh Mary Kennedy i láthair ar RTÉ. Craolfar an clár speisialta seo Dé Luain, an 20 Aibreán ag 7.00pm. Is léir go bhfuil an-bhaint ag céimithe OÉ Gaillimh le forbairt na Gaillimhe le blianta fada anuas, forbairt i réimsí éagsúla cosúil leis na healaíona, tionscal agus tráchtáil. Tá OÉ Gaillimh, a bunaíodh mar Choláiste na Banríona Gaillimh in 1845, ar cheann de phríomhionaid feabhais acadúil na hÉireann. Tá os cionn 16,000 mac léinn ag freastal ar an ollscoil agus cáil uirthi le fada an lá mar gheall ar a feabhas teagaisc agus taighde i ngach coláiste laistigh den ollscoil. Beidh Uachtarán na hOllscoile, an Dr James J. Browne, le feiceáil ar an gclár agus é ag trácht ar an tionchar eacnamaíoch atá ag OÉ Gaillimh ar iarthar na hÉireann agus ar an tír trí chéile ar an gclár speisialta seo de Nationwide. Labhróidh Gearóid Ó Tuathaigh, Ollamh le Stair in OÉ Gaillimh faoi bhunú na hOllscoile i nGaillimh agus an t-athrú atá tagtha ar an ollscoil in imeacht na mblianta. Labhróidh an tOllamh Pat Dolan ón Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh, a bunaíodh mar chuid de Scoil na hEolaíochta Polaitiúla agus Socheolaíochta san Ollscoil, faoina cheapachán nua mar Chathaoir UNESCO le Leanaí, Óige agus Comhpháirteachas Poiblí, an chéad cheapachán dá leithéid in Éirinn. Tionscnamh amháin atá ag cur go mór le saol na mac léinn agus le saol an phobail é Tionscnamh Eolais Phobail (CKI) OÉ Gaillimh agus labhróidh Orla Murphy, mac léinn Gaeilge agus Fealsúnachta dara bliana ó Chontae an Chláir faoina taithí féin ar ALIVE – clár obair dheonach na mac léinn. Tabharfaidh comhfhreagraí mara RTÉ, Tom McSweeney, cuairt ar Institiúid Mháirtín Uí Riain chun léargas a fháil ar an méid atá le foghlaim againn ó speicis domhainfharraige. Déanfaidh Mary Kennedy dreas cainte leis an Ollamh Vincent O'Flaherty, Stiúrthóir an Ionaid Taighde um Fhuinneamh a bunaíodh le déanaí. Críoch

>> Read full story about RTÉ's Nationwide to focus on NUI Galway

NUI Galway Academic Wins Theatre Book Prize

NUI Galway Academic Wins Theatre Book Prize -image

Wednesday, 8 April 2009

NUI Galway lecturer, Dr Patrick Lonergan has won the STR Theatre Book Prize for Theatre and Globalisation – Irish Drama in the Celtic Tiger Era published by Palgrave Macmillan. The winner was announced yesterday by the actor, dramatist and director Steven Berkoff in Drury Lane Theatre, London. Speaking at the announcement, Kate Newey, a member of the judging panel, said: "We were all quite surprised at our nomination of Patrick Lonergan s Theatre and Globalisation for the short list. Each of us recounted how we picked it up, expecting difficult concepts, expressed in the highly technical language of economics and political theory, and with not much to speak to us as working theatre practitioners or scholars, only to find that each of us was gripped by the book. For me, it spoke to so much of what is current in theatre as an industry; and indeed, reinforces what I say as a theatre historian - that the theatre always has been a globalised international industry. Lonergan discusses the ways in which Irish theatre is a text-book example of an apparently unique national culture, marketed internationally. He introduces sophisticated ideas, with clarity and humour, and identifies the ways in which all of us think about the global and the local at the same time". Dr Lonergan's book will be launched formally on Friday, 17 April when NUI Galway will host the sixth annual conference of the Irish Theatrical Diaspora Project. Entitled 'Irish Drama: Local and Global Contexts', the conference will consider many important questions, from how Irish writers have responded to the challenges of globalisation, to what kinds of images of Ireland are being promoted abroad by our theatre companies - and how those images shape international attitudes to real Irish people. Speakers from Ireland, the UK, the US, France, and Austria will present papers on Irish theatre companies such as Druid, Charabanc, and Blue Raincoat – and on writers like Brian Friel and Samuel Beckett. Speakers will also explore Irish theatre in Britain, the status of theatre from Northern Ireland internationally, the production of plays by Martin McDonagh in Germany, community theatre in Belfast, the recent Roddy Doyle/Bisi Adigun adaptation of The Playboy of the Western World, and many other topics. Playwrights Ursula Rani Sarma and Elizabeth Kuti will also be present, to discuss their experiences of producing work in Ireland and abroad. Organiser and author of the winning STR Theatre Book Prize, Dr Patrick Lonergan, said: "I am truly honoured to be named the STR Theatre Book Prize winner and I look forward to its launch at the Irish Theatre conference in NUI Galway next week. I hope that this conference will be wide-ranging, provocative, and stimulating - and that it will help us to shed new light on the relationship of Irish theatre to the world stage". The conference is being held as part of a joint Trinity College Dublin/NUI Galway research project on Irish Theatre since 1975. The project is funded by the Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS), and runs until 2010. It is operated under the joint direction of Professor Nicholas Grene of TCD and Dr Patrick Lonergan NUI Galway. The event is free and open to the public; however, registration is required online at www.irishtheatricaldiaspora.org/ For further information, please contact Patrick Lonergan, 091 495609 Patrick.lonergan@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about NUI Galway Academic Wins Theatre Book Prize

NUI Galway Offers New Degree in Energy Systems Engineering

NUI Galway Offers New Degree in Energy Systems Engineering-image

Tuesday, 7 April 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway is to offer a new B.E. in Energy Systems Engineering in response to the identification of Ireland's future energy needs as a national priority. The new four-year honours degree will have its first intake in September and will produce professional accredited engineers, qualified to drive the emerging energy related industries. Graduates of the programme will be multidisciplinary engineers equipped to solve problems across the whole spectrum of energy systems. The new degree programme can be applied for in the coming months through the CAO as change of mind option. The current National Development Plan and Programme for Government have placed a strong focus addressing energy issues. Additionally, the Strategy for Science, Technology and Innovation listed energy as a research priority. Most recently, draft building regulations for new homes have been published, which include a mandatory minimum renewable energy requirement. Professor Padraic O Donoghue, Dean of Engineering and Informatics at NUI Galway, commented on the new course: "A major expansion of energy related industries is emerging in Ireland to meet market demand and respond to national agendas. If Ireland is really to progress on energy issues, it needs many more graduates than are currently being produced who are trained specifically in energy related disciplines. This is crucial so that renewable energy technologies and industries can be optimised for domestic and international markets". Dr James J. Browne, President of NUI Galway and President of Engineers Ireland, commented on the new course: "NUI Galway is well positioned to deliver such an engineering programme in energy, as it has a strong range of all relevant engineering disciplines within its College of Engineering and Informatics. The new Engineering Building on campus, due for completion in 2011, incorporates many sustainable energy and environmentally friendly features. In itself, the building will provide a real-life experimental environment for students of the new programme". The Energy Systems Engineering programme will incorporate aspects of traditional civil, electrical and mechanical engineering, with emphasis on energy policy, economics, environmental issues and a strong focus on informatics. The programme will include a range of additional optional modules which will provide students with maximum flexibility to choose from diverse career paths. The multidisciplinary programme will culminate in integrated design projects that address the sourcing, conversion and utilisation of energy. -ends- (View in English) Beidh B.E. nua in Innealtóireacht Córas Fuinnimh á chur ar fáil ag OÉ Gaillimh de thairbhe go n-aithnítear gur tosaíocht náisiúnta riachtanais fuinnimh na hÉireann san am atá le teacht. Glacfar leis na chéad mhic léinn ar an gcéim onóracha ceithre bliana i mí Mheán Fómhair agus cuirfidh an cúrsa innealtóirí creidiúnaithe gairmiúla ar fáil a bheidh cáilithe le tionscail fuinnimh atá ag teacht chun cinn a dhreasú. Is innealtóirí ildisciplíneacha a bheidh i gcéimithe an chláir a mbeidh na scileanna cuí acu le fadhbanna a bhaineann leis na córais fuinnimh ar fad a réiteach. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an gcéim nua as seo go ceann cúpla mí trí rogha an CAO do dhaltaí a athraíonn a n-intinn. Tá béim ar leith curtha sa Phlean Forbartha Náisiúnta agus sa Chlár Comhaontaithe don Rialtas ar aghaidh a thabhairt ar cheisteanna fuinnimh. Chomh maith leis sin tá fuinneamh ar cheann de na tosaíochtaí taighde atá luaite sa Straitéis Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta. Le fíordhéanaí chomh maith foilsíodh dréachtrialacháin foirgníochta do thithe nua ina bhfuil ceanglas éigeantach a bhaineann le híosmhéid fuinnimh in-athnuaite. Mheabhraigh an tOllamh Padraic O'Donoghue, Déan na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta in OÉ Gaillimh an méid seo faoin gcúrsa nua: "Tá méadú mór ag teacht ar an líon tionscal fuinnimh atá ag teacht chun cinn in Éirinn le freastal ar an éileamh ón margadh agus mar fhreagra ar chláir náisiúnta oibre. Chun go n-éireoidh le hÉirinn fíordhul chun cinn a dhéanamh maidir le ceisteanna fuinnimh, tá i bhfad níos mó céimithe de dhíth a bhfuil sainoiliúint orthu i ndisciplíní fuinnimh ná mar atá á gcáiliú faoi láthair. Tá seo ríthábhachtach chun go bhféadfar an leas is fearr a bhaint as teicneolaíochtaí agus as tionscail fuinnimh in-athnuaite do mhargaí náisiúnta agus idirnáisiúnta." Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh agus Uachtarán Innealtóirí Éireann faoin gcúrsa nua: "Tá OÉ Gaillimh breá ábalta clár innealtóireachta fuinnimh den sórt seo a sholáthar, mar tá réimse leathan de na disciplíní ábhartha innealtóireachta le fáil laistigh den Choláiste Innealtóireachta agus Faisnéisíochta. Tá go leor gnéithe a bhaineann le fuinneamh inmharthana agus atá neamhdhíobhálach don timpeallacht ag baint leis an bhFoirgneamh Innealtóireachta nua ar an gcampas atá le críochnú in 2011. Cuirfidh an foirgneamh féin timpeallacht thurgnamhach fhíorúil ar fáil do mhic léinn an chláir nua." Beidh tréithe traidisiúnta de chuid na hinnealtóireachta sibhialta, leictrí agus meicniúla ina gcuid den chlár Innealtóireachta Córas Fuinnimh; cuirfear béim chomh maith ar bheartas fuinnimh, ar an eacnamaíocht agus ar cheisteanna comhshaoil agus díreofar go háirithe ar an bhfaisnéisíocht. Beidh modúil roghnacha bhreise le fáil ar an gclár a thabharfaidh deis do mhic léinn an tslí bheatha is mian leo a roghnú. Beidh tionscadail chomhtháite dearaidh a thabharfaidh faoi fhuinneamh a aimsiú, a aistriú agus a úsáid mar thoradh ar an gclár ildisciplíneach. -críoch-

>> Read full story about NUI Galway Offers New Degree in Energy Systems Engineering

University Students Bring Italian to Primary Schools

University Students Bring Italian to Primary Schools-image

Monday, 6 April 2009

Some 95 primary school children who received introductory Italian language classes taught by NUI Galway students were awarded certificates at a recent 'Italian Day' on campus. The six-week Italian course was delivered in schools in Galway city by a group final year Arts students as part of a 'service-learning' programme under the umbrella of the University's Community Knowledge Initiative (CKI). In excess of 25 degree programmers offer service-learning modules at the University and aim to enhance partnership with the wider community. Service-learning allows students practical learning opportunities which also benefit the community. The primary schools involved in the programme were: St Nicholas National School, Claddagh; Scoil an Linbh Íosa, St Francis Street; and Galway Educate Together National School, Newcastle. None of the children had any previous knowledge of Italian and for many it was their first experience learning a continental European language, so the aim was on language teaching through fun and games. Dr Anne O'Connor of the Italian Department at NUI Galway, who coordinated the project, commented on the success of the service-learning programme, "This is an innovative way of providing exposure to modern languages in primary schools at no extra cost to the school involved with benefits for all parties. The University students benefit by getting involved in community and gaining practical teaching experience. Primary school children benefit from increased exposure to modern languages so that when they progress to second level, they will not be daunted by the prospect of learning a new language". -ends-

>> Read full story about University Students Bring Italian to Primary Schools

Secondary Schools Debate Topical Science Issues

Secondary Schools Debate Topical Science Issues-image

Monday, 6 April 2009

Secondary school students representing all the Provinces of Ireland participated in the final of the Debating Science Issues (DSI) competition on Thursday, 2 April, at the Science Gallery in Trinity College Dublin. Students from St Mary's Secondary School in Macroom, Co. Cork emerged as the All-Ireland winners. Funded by the Wellcome Trust, the debating competition is coordinated by NUI Galway's Regenerative Medicine Institute REMEDI, a Science Foundation Ireland (SFI) Centre for Science, Engineering and Technology (CSET), in conjunction with science research and discovery centres throughout Ireland. The All-Ireland final involved students debating the motion that 'Opposing evidence-based theories such as evolution damages all science'. Other national finalists included St Dominic's High School, Santa Sabina, Sutton, Co. Dublin, Belfast High School, Belfast City, and St Attracta's Community School, Tubbercurry, Co. Sligo. DSI is a dynamic debating competition, which invites young people to engage in debate on the cultural, societal and ethical implications of advances in biomedical science. Open to students in the senior cycle of secondary school, the competition provides a great opportunity for students to expand their communication and scientific skills. Debates in the national finals involved students defending their arguments on the scientific and ethical implications of both embryonic stem cell research and evolution theory. This All-Ireland competition is unique in involving a number of research centres and secondary schools from both the Republic and Northern Ireland; REMEDI, NUI Galway; Alimentary Pharmabiotic Centre and TYNDALL Institute, UCC; Biomedical Diagnostics Institute, DCU; Royal College of Surgeons Ireland, Dublin and W5 in Belfast. Judges on the day included Lorcan O'Raghallaigh of Discover Science and Engineering; Dr John Denari of IRCSET; Bridget Kelly of CLARITY, UCD; Tom Ziessen, Public Engagement advisor of the Wellcome Trust; Dr Annie Curtis of SFI; Greg Smith of NUI Maynooth; Emily de Grae of the Irish Council for Bioethics; Dr Jennifer Ralph from SFI and Dr Charlotte Holland of DCU. Dr Annie Curtis, Scientific Programme Manager, SFI, commented: "This debate competition is an excellent example of the education and outreach programmes being carried out by the SFI CSETs. This collaborative approach to education and outreach is key to encouraging young people to consider career opportunities in science and engineering. It is important that we attract young people into careers in science and engineering as Ireland's future economic success is dependent on having this highly skilled workforce". Professor Frank Barry, Scientific Director of REMEDI at NUI Galway: "We hope that this collaborative outreach competition will be a useful tool in facilitating increased awareness of the important research taking place in Ireland among young people and the Irish public in general. It is imperative, however, that this is not one-way traffic. While it is important for research centres to communicate to the public, it is equally important for us, as scientists, to listen to what the public, including young people, think of our work. At a time when scientific research itself is taking so many different directions, it is critical that we open the doors for discussion so that we can ensure that everyone has their say on the societal and ethical implications of biomedical research". -Ends-

>> Read full story about Secondary Schools Debate Topical Science Issues

NUI Galway's College of Science Invites Public to Research Day

NUI Galway's College of Science Invites Public to Research Day-image

Monday, 6 April 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway invites members of the public to a Science Research Day on campus on Monday, 20 April. Academics and researchers from the College of Science at NUI Galway will present their latest research in a series of short presentations throughout the day, from 9am to 5.30pm in room IT 125 of the IT Building. The event will showcase some of the cutting edge research being carried out by scientists across several diverse disciplines from chemical, mathematical and physical sciences to the biological sciences. Dr Fawaz Aldabbagh, Vice-Dean of Research, College of Science, NUI Galway, comments: "This is a special day in the University calendar, as scientists across all disciplines in our College will get together to present and debate their research in a forum that is open to the public. Talks will be topical and aimed at a lay-audience. The variety of topics to be discussed will include climate change, marine science, fighting cancer, evolution, genetics and stem cell research. Many of our scientists are leaders in their field and world-renowned. We welcome local industry and the general public to participate in this event". While presentations will take place in the IT Building, a simultaneous Postgraduate Poster Competition will be held in the foyer of the Orbsen Building. For further details and a running order of presentations, check the College of Science website www.nuigalway.ie/science/news or contact Claire Mitchell on 091 493700. Lá Taighde á reáchtáil ag Coláiste na hEolaíochta in OÉ Gaillimh don Phobal (View in English) Ba bhreá le OÉ Gaillimh dá mbeadh an pobal in ann freastal ar Lá Taighde Eolaíochta a bheidh ar siúl ar an gcampas Dé Luain, 20 Aibreán. Tabharfaidh idir lucht acadúil agus thaighdeoirí ó Choláiste na hEolaíochta in OÉ Gaillimh léargas ar an taighde is déanaí atá ar bun acu i bhfoirm láithreoireachtaí gairide a bheidh ar siúl idir 9am agus 5.30pm i seomra IT 125 san Fhoirgneamh IT. Tabharfar léargas don phobal ar an taighde ceannródaíoch atá ar bun ag eolaithe sna disciplíní éagsúla lena n-áirítear eolaíocht cheimiciúil, eolaíocht mhatamaiticiúil, eolaíocht fhisiceach agus eolaíocht bhitheolaíoch. Bhí an méid seo le rá ag an Dr Fawaz Aldabbagh, Leas-Uachtarán um Thaighde, Coláiste na hEolaíochta, OÉ Gaillimh: "Lá speisialta é seo i bhféilire na hOllscoile mar go dtugann sé deis d'eolaithe as na disciplíní ar fad sa Choláiste teacht le chéile chun an taighde atá ar bun acu a chur i láthair agus a phlé i bhfóram atá oscailte don phobal freisin. Ábhar iontach suimiúil a bheidh dírithe ar an bpobal a bheidh faoi chaibidil i gcaitheamh an lae. I measc na n-ábhar a bheidh faoi chaibidil beidh athrú aeráide, eolaíocht mhuirí, dul i ngleic le hailse, éabhlóid, géineolaíocht agus taighde gascheall. Is ceannródaithe ina réimse saineolais féin iad go leor dár n-eolaithe a bhfuil cáil dhomhanda bainte amach acu dóibh féin. Tá fáilte roimh lucht tionscail agus roimh an bpobal páirt a ghlacadh san imeacht seo". Cé go mbeidh na láithreoireachtaí ar siúl san Fhoirgneamh IT, beidh Comórtas Póstaer Iarchéime ar siúl san fhorhalla in Áras Oirbsean. Má theastaíonn tuilleadh eolais agus clár na n-imeachtaí uait, breathnaigh ar láithreán gréasáin Choláiste na hEolaíochta ag www.nuigalway.ie/science/news nó glaoigh ar Claire Mitchell ag 091 493700. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway's College of Science Invites Public to Research Day

First Irish Conference on Forensic Science and Human Rights

First Irish Conference on Forensic Science and Human Rights-image

Monday, 6 April 2009

State Pathologist, Professor Marie Cassidy, will open Ireland's first conference to examine the link between forensic science and human rights on Friday, April 24 at NUI Galway. During the two-day conference, experts on war crimes, sexual violence, human identification and forensic investigations will draw on examples from countries including Northern Ireland, Bosnia, and Burma. Entitled 'Human Rights and Forensic Science', the conference aims to explore the current and future applications of various disciplines of forensic science to the field of human rights. Taking an interdisciplinary approach speakers come from a wide range of backgrounds including law, medicine, science and human rights. The event is being co-hosted by NUI Galway's Irish Centre for Human Rights and the Centre for Anatomy and Human Identification at the University of Dundee. Delegates will be addressed by a range of notable speakers and scholars in addition to State Pathologist Professor Marie Cassidy. There will be presentations by forensic anthropologist Professor Sue Black, head of the Centre for Anatomy and Human Identification at the University of Dundee, and Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway. Commenting on the upcoming event, Dr Ray Murphy, of the Irish Centre for Human Rights, said: "The investigation of war crimes and large scale violations of human rights poses significant challenges when compared to ordinary criminal investigations. Analysis of crime base evidence and human remains is a key component in such investigations. Linking remote perpetrators to specific crimes and crime scenes requires a multidisciplinary approach involving forensic science, anthropology, and law. International experts attending this conference will provide a unique insight into the role that each discipline plays in the investigation of atrocities". The Irish Centre for Human Rights at NUI Galway supports the study and promotion of human rights and humanitarian law at undergraduate, postgraduate and postdoctoral level. Since its establishment in January 2000, the Centre has developed a global reputation for excellence in the field of human rights teaching, research and advocacy. The Centre of Anatomy and Human Identification is part of the internationally acclaimed School of Life Sciences at the University of Dundee. The unit is the most experienced in the UK regarding human identification, forensic anthropology, facial identification and the study of the human body. 'Human Rights and Forensic Science' will be of interest to law enforcement, medical and legal professionals, as well as those with an interest in human rights. For further information or to book a place contact the organisers Ms Éadaoin O'Brien e.obrien9@nuigalway.ie or Ms Niamh Hayes niamh1@gmail.com at the Irish Centre for Human Rights. Alternatively online registration is available at www.conference.ie. -ends-

>> Read full story about First Irish Conference on Forensic Science and Human Rights

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share