'A Little Goes a Long Way' when Alan Kerins Gives Seminar at NUI Galway

'A Little Goes a Long Way' when Alan Kerins Gives Seminar at NUI Galway-image

Monday, 22 January 2007

22 January 2007: Alan Kerins, organiser of the Alan Kerins African Projects, will speak at NUI Galway on 25 January at 1.00pm about his ongoing charity work, and the importance of volunteering to the community. Tickets for the free event, entitled 'A Little Goes a Long Way', will be available to the public, but must be booked in advance. Mr. Kerins will speak as part of a keynote seminar series hosted and sponsored by the Community Knowledge Initiative (CKI) at NUI Galway. Focusing on themes related to civic engagement and active citizenship, this keynote series is being offered as a response to the impact that volunteering has in today's communities. The African Project began after Alan's visit to the Cheshire Home for Physically Disabled Children, in Mongu, western Zambia in 2005. What he saw triggered a fundraising campaign that has raised over a quarter of a million Euro for AIDS Orphans, water schemes, food aid, school building, housing development, childcare and rehabilitation. Mr. Kerin's works as a physiotherapist and plays on the Galway County Hurling Team. He was the winner of the Irish People of The Year Award 2006 as well as winning the Rehab Galway Person of the Year 2006 for his work with the African Project. Lorraine McIlrath, Project Coordinator, Community Knowledge Initiative, NUI Galway said "We are delighted to have Alan participate in our Keynote Seminar Series as he represents a generation of young people who have a huge propensity for giving of their time and energy to benefit the community. We are witness to this here on campus where our students actively participate in service-learning programmes and join our ALIVE volunteering project." Dr. Garret FitzGerald was the first to speak as part of the Keynote Seminar Series in November 2006 and other speakers lined up for the coming months include Mary Davis, Chair of the Taskforce on Active Citizenship; Alan Rusbridger, Editor of the Guardian; Maurice Mullard, University of Hull, Reader in Social Policy; and Caroline Casey, The Aisling Foundation. The Community Knowledge Initiative (CKI) is a project at NUI Galway that promotes partnership with communities and endeavours to enhance social commitment within communities. Funded by philanthropic donations, the CKI hopes to reinvigorate the civic mission of higher education in Ireland, putting communities at the centre of debate. For tickets, please contact Mary Bernard at the Community Knowledge Initiative at mary.bernard@nuigalway.ie or on 091 493823. -ends – For further information contact Lorraine McIlrath, Project Coordinator, Community Knowledge Initiative, NUI Galway. Phone 091 495234

>> Read full story about 'A Little Goes a Long Way' when Alan Kerins Gives Seminar at NUI Galway

Minister for Education Praises National Essay Competition

Minister for Education Praises National Essay Competition-image

Tuesday, 16 January 2007

This year's BT Young Scientist & Technology Exhibition saw Leaving Cert student Paul Kelliher of the Intermediate College in Killorglin, Co. Kerry, receive top prize in an exciting national science essay competition organised by NUI Galway. Paul, who won a laptop, crystal trophy and €500 science bursary for his school, received his prizes from the Minister for Education and Science, Mary Hanafin T.D., on the Science Foundation Ireland booth at the festival. The competition, co-ordinated by the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, and sponsored by Medtronic, is now in its second year. Over 250 essays were received from across the country on the theme of "The Quest for Immortality: Who wants to live forever?" Presenting the prizes for the second year in a row, Minister Hanafin described the competition as an initiative worth acknowledging and described writing about science as something that "enables us to spread our ideas all over the world." Professor Frank Barry, Scientific Director at REMEDI and competition judge, thanked all the students who participated in the competition, highlighting that "There are many attributes which are necessary to become a successful scientist. Two of those are the ability to ask big questions and also the ability to communicate clearly the results of these efforts and I think that we have a very talented pool of students that have excellent writing skills in the sciences." Professor Frank Barry also thanked Medtronic and SFI for their work in supporting science education. Paul's essay was selected from a top-ten shortlist by a high profile panel of judges including Leo Enright (Chair of the Discover Science & Engineering Steering Committee), Tom Kennedy (Editor of Science Spin Magazine), Professor Frank Barry (Scientific Director, REMEDI) and Cormac Sheridan (Freelance Science Journalist) who met at REMEDI in November 2006 to choose a winner. Commenting on Paul's essay, competition judge Cormac Sheridan said "Paul's essay crackles with ideas and are expressed with great verve. He is a writer with real intellectual energy and genuine potential." The runner up prize of a video iPOD, crystal trophy and €250 school science bursary went to transition year student Sarah Grace, of the Loreto Abbey Secondary School in Dalkey, Co. Dublin. Organised as part of a joint REMEDI and NCBES secondary school outreach programme called GRO (Galway Regional Outreach), the aim of this annual competition is to hear young people's views on contemporary scientific questions and to encourage students to consider studying science in third level. Last year's competition winner, Laura Bree, is now studying biomedical engineering at NUI Galway. REMEDI is a Science Foundation Ireland (SFI) funded research institute at the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) located at NUI Galway. To read the winning essays or for additional information on REMEDI and NCBES outreach programmes, visit www.remedi.ie and www.ncbes.ie -ends-

>> Read full story about Minister for Education Praises National Essay Competition

Léinn do Chéimithe in OÉ Gaillimh

Léinn do Chéimithe in OÉ Gaillimh-image

Tuesday, 16 January 2007

16 Eanáir 2007: Díreofar aird ar raon cúrsaí iarchéime agus iardhochtúireachta OÉ Gaillimh ag Aonach Bliantúil Léinn do Chéimithe, aonach a reáchtálfar ar an gcampas in Áras na Mac Léinn ó 1.30i.n. go dtí 5.00i.n., Dé Luain, an 5 Feabhra. Deis iontach a bheidh san Aonach seo do mhic léinn a bhfuil bunchéimeanna bainte amach acu níos mó eolais a fháil ar chúrsaí iarchéime. Tá 400 clár á thairiscint ag an Ollscoil, mar aon le roghanna taighde lánaimseartha agus páirtaimseartha, do bhreis agus 3,000 mac léinn iarchéime. Táthar ag súil go bhfreastalóidh 2,500 duine ar an Aonach atá ag fáil tacaíochta ó Bhanc na hÉireann. Beidh os cionn 70 seastáin ó OÉ Gaillimh agus institiúidí eile ó thimpeall na tíre ag an Aonach le heolas a thabhairt agus comhairle a chur ar mhic léinn. Beidh cur i láthair agus seimineáir faoi roghanna taighde, maoiniú agus deiseanna gairme ar fáil freisin. Le blianta beaga anuas, tá tús áite tugtha ag an Rialtas d'oideachas iarchéime atá tiomanta don taighde, nó oideachas 'ceathrú leibhéal', ar mhaithe le freastal ar an éileamh atá ann d'fhostaithe ardoilte le tacú le fás geilleagrach. I bhfad ó shin, ghlac OÉ Gaillimh leis an dúshlán oideachas ceathrú leibhéal den scoth a chur ar fáil, agus tá na seanréimsí acadúla feabhsaithe againn chun Ionaid Taighde nuálaíocha agus cheannródaíocha a chruthú i réimsí éagsúla cosúil le hEolaíocht Innealtóireachta Bithmhíochaine, Cearta Daonna, Athrú Comhshaoil agus Léann na hÉireann. Seo a leanas a bhí le rá ag John Hannon, Comhairleoir Sinsearach Gairme, Seirbhís Gairme OÉ Gaillimh, "Cuireann staidéar iarchéime go mór le hionchais ghairme na mac léinn. In OÉ Gaillimh tá réimse leathan iarchéimeanna forbartha againn, lena n-áirítear cúrsaí Máistreachta múinte agus taighde agus cláir thaighde Dochtúireachta den scoth. Tagann mic léinn as gach cearn den domhan chuig OÉ Gaillimh gach aon bhliain chun iarchéim a dhéanamh, agus ag an am gcéanna tá an dea-cháil atá orainn ag dul ó neart go neart." I measc na gcúrsaí múinte iarchéime a cuireadh ar fáil as an nua tá: MeconSc agus MA i Múnlú Eacnamaíoch & Comhshaoil MEconSc in Airgeadas Idirnáisiúnta Máistreacht sa Mhargaíocht MA in Ardscileanna Teanga Anailís Fheidhmeach Iompraíochta Na Meáin Dhigiteacha Stair na Meánaoise Léirú agus Stiúradh Abhcóideacht agus Gníomhaíochas Pobail Drámaíocht Scileanna Raidió Léann an Aistriúcháin Modheolaíochtaí do Theagasc Teangacha Riachtanais Speisialta Oideachais Céim Mháistir Dlí (Dlí Poiblí) Altranas – lena n-áirítear Dioplómaí Iarchéime sa tSeaneolaíocht, Cúram Maolaitheach, Meabhairshláinte, Ortaipéidic, Sláinte Phoiblí, Oinceolaíocht Eolaíocht Bhithleighis Biteicneolaíocht Fisic Mhatamaiticiúil Bunaithe ar théama an 'cheathrú leibhéal', tá branda nua roghnaithe ag OÉ Gaillimh le déanaí dá deiseanna oideachais iarchéime, branda ar a dtugtar go4th™. Ar an láithreán gréasáin nua, www.go4th.ie tá léargas le fáil ar na deiseanna iarchéime atá san Ollscoil mar aon le réamheolaire ar líne. Chomh maith leis sin is féidir iarratais ar líne a dhéanamh tríd an láithreán gréasáin www.go4th.ie. Is féidir dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Gairme ag (091) 493589 chun sonraí a fháil faoin Aonach Léinn. - críoch –

>> Read full story about Léinn do Chéimithe in OÉ Gaillimh

NUI Galway Goes Fourth with Graduate Studies Fair

NUI Galway Goes Fourth with Graduate Studies Fair-image

Monday, 15 January 2007

15 January 2007: NUI Galway's array of postgraduate and postdoctoral courses will be under the spotlight at the annual Graduate Studies Fair, which takes place on campus in Áras na Mac Léinn from 1.30pm to 5.00pm, on Monday, 5 February. It is the perfect opportunity for those with a primary degree to find out more about taking the next step in their education. The University offers 400 programmes, as well as full-time and part-time research options, to over 3,000 postgraduate students. Some 2,500 people are expected to attend the fair which is supported by Bank of Ireland. Over 70 stands from NUI Galway and other institutions throughout Ireland will provide attendees with information and advice. Presentations and seminars on research options, funding and career opportunities will also be offered. In recent years the government has prioritised postgraduate research-driven education, or 'fourth level' education, to meet the demand for highly skilled employees to support economic growth. NUI Galway has long-embraced the challenge to deliver world-class fourth level education and has built on traditional areas of academic strength to create innovative and cutting-edge Research Centres in areas as diverse as Biomedical Engineering Science, Human Rights, Environmental Change and Irish Studies. According to John Hannon, Senior Careers Adviser, NUI Galway Careers Service, "Studying at post-graduate level is of huge benefit to career prospects. At NUI Galway we have developed an extensive range of postgraduate degrees, including taught and research Master degree courses and excellent Doctoral research programmes. Students from all over the world travel to NUI Galway every year for their postgraduate studies as our reputation goes from strength to strength." Taught postgraduate programmes that have recently become available include: MEconSc and MA in Economic & Environmental Modelling MEconSc in International Finance Master of Marketing MA Advanced Language Skills Applied Behaviour Analysis Digital Media Medieval Studies Production and Direction Public Advocacy and Activism Drámaíocht Scileanna Raidió Léann and Aistriúcháin Modheolaíochta do Theagasc Teangacha Special Educational Needs Master of Laws (Public Law) Nursing – including Postgraduate Diplomas in Gerontology, Palliative Care, Mental Health, Orthopedics, Public Health, Oncology Biomedical Science Biotechnology Mathematical Physics Working with the 'fourth-level' theme, NUI Galway has recently re-branded its graduate education opportunities under the banner go4th™. The new website, www.go4th.ie showcases postgraduate opportunities at the University and provides an online prospectus as well as facilitating online applications. Contact the Careers Service at (091) 493589 for details of the Graduate Studies Fair. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Goes Fourth with Graduate Studies Fair

Integrated Approach to Air Quality and Climate Change Needed

Integrated Approach to Air Quality and Climate Change Needed-image

Monday, 15 January 2007

15 January 2007: A new report published by the Environmental Change Institute at NUI Galway calls on European environmental researchers and policy makers to agree an integrated approach to tackling both air quality and climate change. Traditionally, air quality and climate change have been addressed separately. However, solutions to one problem - if carefully devised - can also be an efficient solution to the other, according to the authors of the report. Dr. Colin O'Dowd, Department of Experimental Physics and Environmental Change Institute at NUI Galway, who is editor of the report, says: "A critical motivation to have an integrated scientific and technical analysis of key air quality and climate change issues is to better support policy development. The aim is to optimise cost-effectiveness and cost-benefit of abatement and mitigation strategies, which have win-win scenarios for air quality and climate change. "Not all areas of air quality and climate change are closely linked, partly due to their different impacts over different time scales. However, there is significant opportunity to develop synergistic research work in key common areas. "With increasing economic activity, pollutant emissions impact more and more on air quality and climate change. For example, methane - a global greenhouse gas, is also a source of ozone which is a local pollutant. Therefore, reductions in methane emissions can lead to a reduction in ozone levels. Similar common issues exist with the impact of atmospheric aerosols (or Particulate Matter) on air quality and climate." The report is a strategic output document from the European (FP6) funded ACCENT (Atmospheric Composition Change – A European Network) Network of Excellence. It brings together the views of leading researchers and policy contributors in Europe and the US, and highlights the common research and policy issues relating to air quality and climate change for the future. In addition, the position statement and recommendations report outlines strategies for harmonising research in support of policy development for the future in terms of common issues between air quality and climate change. The target audience is national and European Policy makers such as the Department of Environment, Heritage and Local Government and Environment and departments in other EU member states, DG Environment and the European Environmental Agency as well as research funding bodies. The report is expected to have an important impact on and contribute to improved understanding of important environmental issues and support the development of solutions to such human induced environmental change. More information can be found on http://www.accent-network.org. -ends-

>> Read full story about Integrated Approach to Air Quality and Climate Change Needed

Student Enterprise Awards presented at NUI Galway

Student Enterprise Awards presented at NUI Galway-image

Monday, 8 January 2007

08 January 2007: A number of innovative awards designed to encourage entrepreneurial awareness among students have been presented in NUI Galway. The annual awards are presented to students who participate in the Introduction to Business Module that has been running at NUI Galway for the past 17 years. The module is designed to foster an awareness of businesses and how they operate. The overall objective is to introduce students to the fundamental concepts of Marketing, Management and Accountancy and to examine their application in Irish and international business situations. Students who participated in the module were required to develop a business plan for a start-up enterprise related to their primary area of study, which includes community development, biotechnology, microbiology, biomedical science, biochemistry and chemistry. The prizes are sponsored by Bank of Ireland, and are awarded to the best overall business plan for a start-up enterprise, 2nd and 3rd runner up, and "the most bankable business plan" as chosen by Bank or Ireland. Bank of Ireland, Most Bankable Business Plan – Advanced Ocular Clinic MSc. in Biomedical Science students Evan Brick, Martin Canavan, Aisling Donoghue and Norah O'Brien planned to establish a clinic specialising in corrective eye surgery. The Advanced Ocular Clinic (AOC) would use the innovative technology of intra-ocular lenses (IOLs) to restore good vision acuity to its prospective patients with a minimally invasive procedure carried out on an out-patient basis. 1st Place DOGene Laboratories Ltd. MSc. in Biotechnology students Sinead Darcy, Andrew Douglas, and Ann Smyth aimed to provide a DNA profiling service to the canine industry. Their company intended to initially target the pedigree dog market and the greyhound industry for DNA profiling and in the long term conduct genetic testing for hereditary diseases in dogs. 2nd Place SOUPlus+ SOUPlus+, backed by MSc. in Biomedical Science students Karly Burke, Joan Fitzgibbon, Elaine Gleeson and Louise Lilly identified a gap in the market for a fresh ready-to-serve soup that contained an added bonus of vitamins and dietary supplements to boost the immune system. They planned to base their business in Galway, source the vegetables for their product locally, and sell in farmers markets and independent grocery stores. 3rd Place Biogum Ltd. BSc. in Biotechnology students Julie Collins, Rebecca Finn, Hannah O'Keefe and James O'Malley planned to launch a symbiotic chewing gum. The sugar-free gum which would be fortified with vitamin C and calcium would be available in a range of flavours and combines the features of a regular chewing gum with added nutritional benefits. The Introduction to Business Module was developed to respond to an increasing demand for entrepreneurial awareness among students in various undergraduate and postgraduate programmes. Currently, the module facilitates over seventy students, in seven academic programmes. -ends-

>> Read full story about Student Enterprise Awards presented at NUI Galway

NUI Galway Awarded €2 Million for Bio-fuel Research

NUI Galway Awarded €2 Million for Bio-fuel Research-image

Monday, 8 January 2007

08 January 2007: NUI Galway has been awarded over €2 million for bio-fuel research under a seven year programme from the prestigious Charles Parsons Research Funding Awards scheme, announced by the Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Mr Noel Dempsey, T.D.. This injection of funding will enable the University to put highly skilled fourth level graduates to work at addressing some of the most pressing energy issues facing Ireland today. Following the award, the Microbial Bioenergy Group at the NUI Galway's Environmental Change Institute will recruit twenty new researchers at postgraduate and postdoctoral level. The team will aim to produce improved bio-fuels from organic wastes such as domestic sewage. It will also research highly novel microbial and bio-fuel cells, which produce electricity through the action of naturally occurring bacteria. These new technologies have the potential to accomplish both large-scale wastewater treatment and electricity generation, with sanitation and energy benefits for both developed and developing countries. The Microbial Bioenergy research group is jointly led by Dr. Vincent O'Flaherty and Dr. Dónal Leech, from the Departments of Microbiology and Chemistry, respectively. The project coordinator, Dr. O'Flaherty said, "The Charles Parsons Award will help NUI Galway to develop and deploy new energy technologies which are essential to deliver security of supply, sustainability and competitiveness to Ireland. There is a particular and urgent need for research into producing viable alternative energy sources to tackle Ireland's reliance on fossil fuels". The Charles Parsons Research Funding Awards scheme was named after Irishman Charles Parsons (1854-1931) who, in 1884, invented the steam turbine, which made affordable electricity readily available for the first time. The competition was open to institutes and groups from all thirty-two counties and applicants were evaluated by an international panel of experts, as part of the highly competitive process in which only seven awards were made nationally to cutting-edge research groups. -ends- Notes to editors: About Microbial Fuel Cells Microbial fuel cells (MFC) produce electricity through the action of naturally occurring bacteria that drive power production by breaking down organic substrates in, for example, wastewater and then transporting electrons from their cell surface to the anode, the negative electrode of a fuel cell. The electrons flow from the anode through a wire to a cathode, the positive electrode of a fuel cell, where they generate electrical potential and combine with oxygen to form water. An added benefit of the approach is that as the bacteria generate electricity, pollutants are also removed, cleaning the wastewater. The power outputs reported thus far from MFC are usually small, but this is expected to change in the coming years as research continues. In addition, MFCs can be used to produce hydrogen directly from organic wastes for use as an alternative vehicle fuel. The project team leader, Dr. Vincent O'Flaherty, noted that "there is real potential for MFCs to accomplish both wastewater treatment and electricity generation at large-scale in the future, with sanitation and energy benefits for both developed and developing countries".

>> Read full story about NUI Galway Awarded €2 Million for Bio-fuel Research

February 2007

Opportunities abound at NUI Galway's largest Science and Technology Fair

Opportunities abound at NUI Galway's largest Science and Technology Fair-image

Tuesday, 27 February 2007

NUI Galway is to host its largest Science and Technology Careers Fair on Wednesday, March 7th 2007, at Áras na Mac Léinn from 4.00pm to 6.30 pm. Students and graduates are invited to avail of valuable career opportunities with a host of national and international companies, which will be actively recruiting on the day. Among those exhibiting at the fair are: Allergan Pharmaceuticals, Aquafact International, Berkley Pharmaceutical, Boston Scientific, Environmental Change Institute, Intel, SAP SSC (Ireland) Ltd, Schwarz Pharma Ltd., Science Recruitment Ireland, Stiefel Laboratories (Irl) Ltd, The Western Regional Fisheries Board, O' Neill & Brennan Recruitment Specialists, PharmaChemical Ireland, Irish Medical Devices Association, Oracle Corporation, Health Service Executive, St. Michael's House, Medical Recruitment Specialists, The National Rehabilitation Hospital, Fás, IntertradeIreland (Fusion) & Valent (an IBM company). This year's fair is a unique opportunity for students and graduates to explore job opportunities in the Science, Technology & Health Science sectors. According to research conducted by the University's Careers Service, over 89% of 2005 science graduates were in employment or further study by 2006. The survey also found that the science fair proved to be a key link in matching many 2005 Science students with their employers. Angela Teahan, Careers Adviser at NUI Galway said, "In order to fully maximise use of the Science & Technology Fair, it is important to arrive well prepared for the event. Decide on the companies you wish to target in advance and crucially research the ones that are of interest to you. Be focused and know your objectives." This year the Careers Service is providing a C.V. seminar geared specifically for students and graduates of the Science and Technology sector. The seminar is given by Human Resources professionals and it is an ideal forum to find out what an employer looks for in an application or Curriculum Vitae. Ms Teahen also advises: "Be ready to network with employers and endeavour to make a positive and lasting impression! Employers are looking for a wide range of skills as well as a strong academic background hence the importance of presenting the employer with an impressive CV." Other exhibitors to attend the fair include The Institute of Geologists and The Geological Survey of Ireland. - ENDS - Further information: Angela Teahan, Careers Service, NUI Galway Tel: 091 492133 www.nuigalway.ie/careers/events.html

>> Read full story about Opportunities abound at NUI Galway's largest Science and Technology Fair

NUI Galway workshop to help put Galwegians on Campaigning Path

NUI Galway workshop to help put Galwegians on Campaigning Path-image

Tuesday, 27 February 2007

The Huston School for Film and Digital Media, NUI Galway is to hold a public workshop to help local campaigners become even more successful in their public advocacy endeavours. The free workshop is being hosted in conjunction with the London based campaigners' charity, the Sheila McKechnie Foundation on Saturday, 10 March at Earl's Island from 10.00am to 3.00pm. The workshop will feature political, media and campaign experts, who will give direct feedback on how to influence TDs, get the most from the media and adopt the most suitable tactics to achieve an outcome. Rod Stoneman, Director of the Huston School of Film & Digital Media says: "Since we introduced the new Masters Degree in Public Advocacy and Activism last year, we have seen first hand how involved Galway is in the public advocacy arena. "The workshop we have developed with the Sheila McKechnie Foundation will provide intensive training for those who may not be available to take a Masters programme but would like to improve and hone their skills. I also think this is a great networking opportunity and will further strengthen the solidarity of campaigners in Galway." Claire McMaster, Chief Executive of the Sheila McKechnie Foundation says: "Great campaigns have enabled us to close the gap between the powerful and the powerless, to fight injustice at a local, national and global level. We are delighted to work in partnership with the Huston School of Film and Digital Media and admire their creative and innovative approach." If you are currently involved in or wish to become involved in public advocacy, the Galway Campaign Skills Workshop will help you create effective, successful campaigns. Spaces are limited to a maximum of 25 people and will be allocated on a first come, first served. For more information and to register, email Emily Buchanan at the Sheila McKechnie Foundation, emily.buchanan@sheilamckechnie.org.uk or call 0044.207.7707822 -ENDS- Notes to the Editor The Huston School of Film & Digital Media The Huston School of Film & Digital Media offers a unique suite of courses with a single starting point – the centrality of cultural creativity. Well recognised as a education authority on production, direction and screenwriting, the school pioneers both creative and academic courses alike. Last year the school introduced a new Masters Degree in Public Advocacy and Activism. This programme is designed specifically for those working, or intending to work, in international or local advocacy; including community organization, development, labour, rights, health, and environment. The development of this innovative new masters degree was prompted by the realisation that while there are many Management, Communications, and Public Relations courses, none offers a focus on the issues and skills central to the role of those working in organisations which seek to shift attitudes and understandings in order to initiate change. For more information, please visit www.filmschool.ie , telephone +353 (0)91 512 469 | or email info@filmschool.ie The Sheila McKechnie Foundation The Sheila McKechnie Foundation is a new charity, established in 2005. The Foundation exists to equip campaigners with the skills they need to make a greater impact. It was formed in memory of Scottish Campaigner Sheila McKechnie, the former head of Shelter and Consumers' Association, who died in January 2004. More information about the Foundation's work can be found at www.sheilamckechnie.org.uk. The Foundation is currently being incubated in the London-based offices of Which? (formerly the Consumers' Association). The Chief Executive Claire McMaster has a long history of high profile campaigning from the Anti-Apartheid Movement, Campaign for Nuclear Disarmament and the Commission for Racial Equality. Patrons include Rt Hon Gordon Brown MP, Alan Grant, Lord Howe of Aberavon, Baroness Morgan of Drefelin and Jon Snow. For more information of the Foundation please email emily.buchanan@sheilamckechnie.org.uk

>> Read full story about NUI Galway workshop to help put Galwegians on Campaigning Path

Construction begins on Landmark NUI Galway Sport Centre Complex

Construction begins on Landmark NUI Galway Sport Centre Complex-image

Tuesday, 27 February 2007

Site works have commenced at NUI Galway, on a €21 million, 6,500sqm Sports Centre Complex. When completed the new sport and recreation complex will include a 25m, 6-lane swimming pool, gym, weights room, handball and squash courts, climbing wall, sports hall with three basketball courts, an aerobics/dance studio and multi-purpose activity spaces. Commenting on the new development, President of NUI Galway Dr Iognáid Ó Muircheartaigh said: "Sports and recreation play a major role in improving the quality of campus life, and as such we are committed to providing top-class sports facilities. The University's Sports Complex, will serve a broad range of competitive and recreational sport and active leisure pursuits for the University and the region." The Sports Centre Complex is part of a major €400 million "Campus of the Future" programme project, announced by NUI Galway last December. The capital investment programme project will see almost 20 large infrastructural projects undertaken on the 260-acre campus, continuing the dramatic re-orientation of the campus to face the River Corrib. Galway-based building works firm Glenman Corporation have commenced work on the Sports Centre and are currently on-schedule to complete this landmark project in April 2008. Project managers KSNPM lead the internationally renowned architectural firm Faulkner Brown Ltd, in partnership with Holohan Architects on this project. -ENDS- Further information: Jacqueline Hogge, Press Office, NUI Galway Tel: 00353 91 493361 Email: jacqueline.hogge@nuigalway.ie

>> Read full story about Construction begins on Landmark NUI Galway Sport Centre Complex

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share