Award-winning film ONCE in special NUI Galway screening

Award-winning film ONCE in special NUI Galway screening-image

Wednesday, 4 April 2007

The award-winning film ONCE by Irish filmmaker John Carney is to be screened in Roundstone, County Galway, on Saturday, 14 April, as part of the Folding Landscapes series in association with NUI Galway. The low-budget musical tale of boy-meets-girl is Carney's third feature film and has already won the prestigious Audience Award at this year's Sundance Film Festival. Carney, who has in the past worked with some of the best known Irish actors including Cillian Murphy, Stephen Rea and Gerard McSorley, made the film in just 17 days on the streets of Dublin for a mere $150,000. Starring Frames front man Glen Hansard along with Markéta Irglová, Bill Hodnett, Danuse Ktrestova, and Marcella Plunkett, ONCE has become quite a phenomenon. Carney will attend the Roundstone screening and facilitate a question and answers session with the audience. "I really did think when we made this film that we had made a film that very few people would want to see or maybe only people who are interested in music would want to see, and it turns out to be something quite different," he says. Rod Stoneman, Director of the Huston School of Film and Digital Media, NUI Galway says: "John Carney s ONCE shows that imaginative micro budget film-making has the capacity to produce strong versions of Irish cinema. Like his earlier feature November Afternoon and his memorable television series Bachelor's Walk, his combination of a free-wheeling narrative and good music is exactly the style that can engage contemporary audiences. ONCE is a striking version of what he describes as an 'art-house musical' and it is likely to be as successful here as at the Sundance Film Festival." ONCE will be screened at 7.00pm at Roundstone Community Hall and is a free event open to the public. Unfolding Ideas is a Colloquium Series launched by NUI Galway to provide a forum for scholars, educators and artists to engage in a series of public talks, group discussion and workshops. The programme is organised by the Faculty of Arts and Galway University Foundation. ENDS

>> Read full story about Award-winning film ONCE in special NUI Galway screening

Met Éireann and the Irish Centre for High-End Computing (ICHEC)

Met Éireann and the Irish Centre for High-End Computing (ICHEC)-image

Tuesday, 3 April 2007

The Irish Centre for High-End Computing (ICHEC) announced today that it is embarking on a new collaboration with Met Éireann, the Irish National Meteorological Service. The project will be led by NUI Galway, the host organisation for ICHEC. As part of this collaboration, ICHEC will provide computational facilities and support to Met Éireann to enable it to run its operational high-resolution forecast models on ICHEC's flagship supercomputer, Walton, currently the 376th fastest computer in the world[1]. This move will allow Met Éireann to avail of state-of-the art computing technology, known as High-Performance Computing (HPC), to improve the quality of its forecast products. This collaboration will also provide a suitable framework for ICHEC to bring its considerable expertise in HPC to the climate modelling and weather prediction communities. ICHEC will indeed take an active part in the development of faster and more accurate simulation codes that are of interest to Met Éireann and other national weather forecast agencies. This involvement is expected to bring considerable benefits to the environmental science research community in Irish universities. Dr. J.-C. Desplat, ICHEC Director, stated: "This collaboration constitutes a clear endorsement of ICHEC's professionalism and its ability to deliver a mission-critical service." Met Éireann, in collaboration with UCD, has already greatly benefited from the use of ICHEC resources. Through the Community Climate Change Consortium for Ireland (C4I) project, it has carried out major computer simulations of the past and future Irish climate in support of the National Climate Change Strategy. This new scientific collaboration with ICHEC, and the substantial computer resources it provides, will enhance Met Éireann's operational forecasting and climate modelling activities. Mr Declan Murphy, Director of Met Éireann, stated: "Modern weather forecasting methods depend on the availability of High Performance Computing facilities. By teaming up with ICHEC, Met Éireann will be in a position to run more sophisticated weather and climate models than it could afford to do on its own, and this partnership represents an excellent example of efficient use of national resources". Met Éireann[2], the Irish National Meteorological Service, is attached to the Department of the Environment, Heritage and Local Government. It is the leading provider of weather information and related services for Ireland. ICHEC is a project funded by Science Foundation Ireland (SFI) with contributions from the Higher Education Authority (HEA) through the CosmoGrid project. ICHEC operates the National HPC service, a service offered to all researchers in Irish universities and research organisations. See http://www.ichec.ie [1] Source: Top 500 list at http://www.top500.org/ [2] See http://www.met.ie/ ENDS

>> Read full story about Met Éireann and the Irish Centre for High-End Computing (ICHEC)

Seoladh Oifigiúil Scéim OÉ Gaillimh faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Seoladh Oifigiúil Scéim OÉ Gaillimh faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003-image

Monday, 2 April 2007

Lisa Ní Fhlatharta, Áras na Gaeilge, Dr. Iognáid o Muircheartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh agus Dáithí ó Madáin, Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh. Sheol Uachtarán OÉ Gaillimh an Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh Scéim na hOllscoile ar an Aoine, Scéim a aontaíodh faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhaidhm na chéad Scéime seo go gcuirfí le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge san Ollscoil i réimsí acadúla agus riaracháin agus sna seirbhísí ginearálta. Seo mar a labhair an tUachtarán ag an seoladh "Mar Ollscoil atá suite ar thairseach na Gaeltachta tá sé mar sprioc againn campas eiseamláireach dátheangach a chruthú. Is scéim trí bliana atá i gceist agus roimh dheireadh na chéad Scéime seo (Deireadh Fómhair, 2008) beidh seirbhís trí mheán na Gaeilge á soláthar don phobal i dtrí cinn déag de shainréimsí oibre na hOllscoile." Mar chuid den seoladh, cuireadh tús le feachtas poiblíochta, feachtas póstaer agus bileog ina measc chun an pobal a chur ar an eolas faoi sheirbhísí dátheangacha atá agus a bheidh ar fáil do chustaiméirí de chuid na hOllscoile roimh chríoch na chéad Scéime. Lean an tUasal Ó Muircheartaigh "Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag comhluadar na hOllscoile agus ag an bpobal i gcoitinne faoi na seirbhísí dátheangacha seo, is é sin an fáth go mbeidh na póstaeir agus na bileoga eolais seo a scaipeadh, ní amháin ar fud na hOllscoile ach ar fud na Gaillimhe". Cuireadh in iúl ag an ócáid go bhfuil sé mar chuid lárnach d'fhís fhadthréimhseach OÉ Gaillimh go dtiocfadh forbairt agus borradh ar sheirbhísí trí mheán na Gaeilge. Mar fhocal scoir dúirt an tUachtarán "Tá sé ríthábhachtach go mbainfeadh muid úsáid as na seirbhísí seo agus mar atá ráite ar na bileoga eolais agus ar na póstaeir. Is libhse na Seirbhísí, Bainigí úsáid astu" Le aghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le: Dáithi Ó Madáin, Áras na Gaeilge ag 091-495449 nó rphost ag daithi.omadain@oegaillimh.ie nó Lisa Ní Fhlatharta, Áras na Gaeilge ag 091 495451 nó rphost ag lisa.nifhlatharta@oegaillimh.ie

>> Read full story about Seoladh Oifigiúil Scéim OÉ Gaillimh faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Postanna i réimse an aistriúcháin le cáilíocht ó OÉ Gaillimh

Postanna i réimse an aistriúcháin le cáilíocht ó OÉ Gaillimh-image

Monday, 2 April 2007

2 Aibreán 2007: Tá postanna nua cruthaithe le déanaí i réimse an aistriúcháin, in Éirinn agus san Aontas Eorpach, nárbh fhéidir a líonadh mar nach bhfuil dóthain aistritheoirí cáilithe ann. Is féidir le mac léinn cáilíocht léinn atá ag teastáil le ceann de na postanna seo a fháil ach tabhairt faoi chúrsa iarchéime an Dioplóma Iarchéime / M.A. (Léann an Aistriúcháin) atá á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh an bhliain acadúil seo chugainn. Is cúrsa lánaimseartha é seo a dhéantar thar bhliain amháin i gcás an Dioplóma Iarchéime, nó thar dhá bhliain i gcás an M.A agus a bheas ar siúl ar an gCeathrú Rua i gCo. na Gaillimhe. Tá an cúrsa seo feiliúnach do dhaoine a bhfuil cumas maith Gaeilge agus Béarla acu, idir labhairt agus scríobh agus do dhaoine ar spéis leo tabhairt faoi ghairm an aistriúcháin. Is réimse fáis é réimse an aistriúcháin Ghaeilge agus leanfaidh an fás sin de thoradh Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus stádas nua na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre de chuid an Aontais Eorpaigh. Baineann an-fhéidearthacht leis an aistriúchán do dhaoine ar mhaith leo bheith féinfhostaithe, do dhaoine ar mhaith leo a slí bheatha a bhaint amach sa bhaile agus do dhaoine ar mhaith leo ioncam breise a shaothrú. Is jabanna iad seo a bhfuil tuarastal agus coinníollacha tarraingteacha fostaíochta ag gabháil leo. "Is céim chun cinn thábhachtach anois ó thaobh gairme de scileanna gairmiúla aistriúcháin a shealbhú agus cáilíocht aitheanta tríú leibhéal a bhaint amach. Tá ár gcúrsaí deartha le dul in oiriúint do riachtanais daoine éagsúla, m.sh. duine atá ag obair agus atá ag iarraidh staidéar páirtaimseartha a dhéanamh le cur ar a c(h)umas dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh gairme de nó duine atá ag iarraidh staidéar lánaimseartha a dhéanamh le bheith in ann tabhairt faoi ghairm bheatha nua sa Bhruiséil", a dúirt Peadar Mac an Iomaire, Priomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh. Déanfar dianchleachtadh ar cheart agus ar chruinneas na Gaeilge ar an gcúrsa seo agus gheobhaidh na hiarratasóirí spléachadh ar ghnó an aistriúcháin chomh maith le cleachtadh a fháil ar na huirlisí agus na bogearraí is mó a bhíonn in úsáid ag aistritheoirí lae inniu. Déanfar cleachtadh freisin ar théacsanna éagsúla a aistriú, go háirithe ar na téacsanna is coitianta a bhíonn idir lámha ag aistritheoirí gairmiúla na Gaeilge. De bhrí go bhfuil borradh thar cuimse tagtha ar ghairm an aistriúcháin in Éirinn mar réimse léinn, gnó agus fostaíochta, tá éileamh nach beag ar aistritheoirí gairmiúla chun caighdeán ard aistriúcháin a chinntiú agus tá jabanna maithe ar thuarastal mór le fáil anois mar aistritheoirí gairmiúla in Éirinn agus san Eoraip. Mar sin tá tábhacht bhreise ag baint le cáilíocht aitheanta agus dea-scileanna aistriúcháin a bhaint amach. Táthar ag glacadh le hiarratais don chúrsa seo go dtí an 27 Aibreán 2007. Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir glaoch ar Chassie Ní Chathasaigh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh ag 091 869022 nó seol ríomhphost chuig aistriuchan@oegaillimh.ie Críoch

>> Read full story about Postanna i réimse an aistriúcháin le cáilíocht ó OÉ Gaillimh

NUI Galway students gain 'life experience' through mentoring programme

NUI Galway students gain 'life experience' through mentoring programme-image

Monday, 2 April 2007

2 April 2007: NUI Galway's Career Connect Mentoring Programme, designed to provide students with an opportunity to meet, discuss career goals and network with professionals locally and worldwide, celebrated another successful year with the presentation of certificates to participants at a recent ceremony. Developed by the Careers Service, the programme puts students in touch with graduates of NUI Galway who are working in a career area of interest to the student. Over a period of time the graduate mentors the students, which involves providing the student with professional support in the form of advice, information and feedback. The mentor draws on their own professional experiences, to support and encourage the student or to offer different perspectives. Mary O'Riordan, Vice-President for Student Services and Human Resources presented participants with certificates at the recent ceremony. "In an era with excellent employment prospects for graduates there is a corresponding need for them to make good decisions and successful applications," she said. "This programme, which is now in its third year of operation, continues to be very successful and forms an essential element of the Careers Service portfolio of supports available to students to enable them to make good career decisions." Joan Lally, Mentoring Officer at the Careers Service explains the benefits of the programme to students. "There is a huge difference between college life and the realities of the workplace and at the Careers Service we are trying to bridge this gap with the Career Connect Mentoring Programme. By connecting with a professional, the student gains knowledge, insight and support to help them on their way. Also, the mentoring allows them the opportunity to get 'real life' exposure and so therefore can reconcile their perception of a career and the actual reality". Students who participated in the programme have said they found it very useful and worthwhile and have found the opportunity to gain 'real life' exposure to a career or organisation extremely valuable. Mentors have been happy to become involved with the university community at a personal level and impact positively in the lives of students. The programme has also given them the opportunity to develop and practice their coaching skills. The programme is open to all professionals as well as graduates of NUI Galway. For further information or to become a mentor, contact Joan Lally, Careers Service NUI Galway. Tel: 091 492053. ENDS

>> Read full story about NUI Galway students gain 'life experience' through mentoring programme

NUI Galway course meets needs of Translation jobs market

NUI Galway course meets needs of Translation jobs market-image

Monday, 2 April 2007

Jobs in demand for Highly Skilled Irish Translators The demand for Irish language translators with third-level qualifications has rapidly increased as a result of the Official Languages Act and the newly-acquired status of Irish as an official working language of the European Union. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge at NUI Galway is offering a Masters degree (MA) in Translation Studies, which meets this rapidly growing demand for professional Irish translators at home and abroad. Applications for the two-year, full-time masters course, the highest accredited course in this discipline ever to be offered in the country, will be accepted until 27 April. The course is also available over one year as a Postgraduate Diploma. With the expansion of translation in Ireland as a field of education, business and employment, there is an onus on professional translators to ensure their work reaches a very high standard. Achieving a recognised qualification and acquiring sound translation skills is now, therefore, more important than ever. "Acquiring professional translation skills and achieving a recognised third-level qualification is becoming an important career move. Our translation courses are designed to suit people's needs, whether it's a worker who wants to study part-time to improve their career path or someone who wants to study full-time to embark on a new career in Brussels", commented Peadar Mac an Iomaire, CEO, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway. Throughout the course there will be an emphasis on accuracy in written Irish as a target language in translation. Participants will also get an insight into the translation business, as well as the software and electronic tools available to the Irish language translator. The course is designed to give practical experience of translating the types of texts most commonly translated into Irish. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is NUI Galway's national institute pioneering third-level education through the Irish language. In addition to translation courses, NUI Galway's Acadamh offers a growing range of courses through Irish including: Communications, TV & Radio Skills, Language Planning, Drama and IT. Applications are now being accepted for all courses. For more information, telephone Cassie Ní Chathasaigh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway on 091 869 022 or e-mail aistriuchan@oegaillimh.ie Ends

>> Read full story about NUI Galway course meets needs of Translation jobs market

National Transport Awards for NUI Galway Students

National Transport Awards for NUI Galway Students-image

Monday, 2 April 2007

John Bradley, Lower Dangan, Galway, runner-up in the Safety Category receiving his award from Joe Walsh, FCILT, International President of the Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT), sponsors of the awards. Maura Garvey, Ballinasloe, Co. Galway, runner-up in the Rail Category receiving her award from Joe Walsh, FCILT, International President of the Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT), sponsors of the awards The Faculty of Engineering at NUI Galway is celebrating with its students receiving Logistics & Transport 'Idea of the Year Award' awarded by The Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT). The awards were presented by Joe Walsh, CILT, International President of CILT at a special awards ceremony on Thursday, 29 March in Dublin. Six NUI Galway students (three Industrial Engineering students, two Management Engineering students and one International student) were winners in six categories of the competition which is open to both students and professionals. The awards are presented to the originator of an idea, which the judges consider to be the most innovative and which could make a significant contribution to some aspect of transport in Ireland. Professor Padraic O Donoghue, Dean of Engineering at NUI Galway said: "I am delighted to acknowledge the success of six NUI Galway students in receiving awards for their projects from CILT. This is a particularly high number of awards for one university and it is also noteworthy that three of the awards represented category winners. I wholeheartedly congratulate all of the students and their lecturers on these achievements." The annual awards, which include a range of categories, are based on innovative ideas submitted by students in the areas of: Logistics, Air, Safety & Environment, Sea, Rail and Road. Among the winners were David Byrne, Rochfortbridge, Co Westmeath, winner of the Safety Category; John Bradley, Galway, runner-up in the Safety Category; Maura Garvey, Ballinasloe, Co. Galway, runner-up in the Rail Category; Stephen McCarthy, Cloughjordan, Co. Tipperary, runner-up in the Road Category; Vicky Bryan, Ballina, Co. Mayo, winner in the Marine Category; and Kaitlin Walsh, a visiting student from New York, USA, winner in the Rail Category. Lecturer in Logistics at the Faculty of Engineering, NUI Galway, Ms Mary Dempsey, said: "The outstanding dedication and commitment the NUI Galway students make each year in transport innovation is reflected in their logistics projects, and is fortified by CILT recognition in the form of the Innovation Transport Awards. I am extremely proud of the Business Logistics students and of the possible spin-offs from these projects including, investigation by the technology transfer office into possible patent opportunities and requests for copies of the projects from Mr. Gay Byrne, Chairperson of the Road Safety Authority, Capt. Brian Sheridan, Galway Harbour Master and Bus Éireann". Mr. Chris McGlinn, CILT Eastern Section Ideas Awards coordinator commended the achievements of the students: "There were excellent entries received and it made for some difficult decisions by our adjudicators. It is rewarding to see the commitment and interest the NUI Galway students have shown again on this occasion". The Minister of Transport was represented at the ceremony by Mr. Andy Cullen, Assistant Secretary of the Department of Transport. Support for the Galway students was kindly received from PEM Europe, Galway Harbour, Irish Rail, Faculties of Engineering, Arts, the International Office and Commerce as well as from the Office of the Registrar at NUI Galway. - Ends –

>> Read full story about National Transport Awards for NUI Galway Students

May 2007

Seoladh oifigiúil don chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip ag OÉ Gaillimh

Seoladh oifigiúil don chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip ag OÉ Gaillimh-image

Monday, 28 May 2007

Inniu in OÉ Gaillimh, sheol an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán, OÉ Gaillimh an chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip. Is iad Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, coláiste lán-Ghaeilge de chuid OÉ Gaillimh atá ag tairiscint an chúrsa iarchéime sa réimse nuálach léinn seo. Beidh deis ag scoláirí tabhairt faoi chúrsa go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain) ó Mheán Fómhair 2007 ar aghaidh. "Is é seo an chéad chúrsa tríú leibhéal san ábhar acadúil seo atá á chur ar fáil in Éirinn nó fiú amháin san Eoraip," a deir Stiúrthóir an chúrsa, an Dr Conchúr Ó Giollagáin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Ag cur leis sin deir sé, "is cúrsa spéisiúil dúshlánach an cúrsa seo a dhéanfaidh cúram do na riachtanais ghairmiúla, acadúla agus anailíseacha atá de dhíth le tabhairt faoin bpleanáil straitéiseach teanga ina réimsí éagsúla saoil. Tá an cúrsa seo dírithe ar mhic léinn a bhfuil céim bainte amach acu agus atá ag iarraidh oibriú i bpoist i réimsí na pleanála teanga, na forbartha pobail agus na n-eagraíochtaí stáit agus ar dhaoine atá cheana féin ag obair i réimse na pleanála teanga nó in earnáil ghaolmhar." Déanann an réimse léinn seo taighde agus iniúchadh ar na réimsí éagsúla a bhaineann leis na riachtanais straitéiseacha phleanála a theastaíonn ó phobal teanga chun a chinntiú go mbeidh an pobal sin inmharthana. Clúdóidh an cúrsa seo gach gné den phleanáil teanga, lena n-áirítear teoiricí teangeolaíochta agus socheolaíocht na teanga, an phleanáil teanga mar phróiseas, feidhmiú eagraíochta, forbairt pobail agus an dioscúrsa teanga. Cuirfidh an cúrsa seo le cumas anailíseach agus straitéiseach na n-iarrthóirí an phleanáil éifeachtach teanga a chur i bhfeidhm ar an réimse saoil/gairmiúil a bhaineann lena gcúram. "Is céim an-tábhachtach í seo. Tá suas le 90% de theangeacha an domhain i mbaol a mbáis roimh dheireadh an chéid seo", a deir Seosamh Mac Donnacha, Comhordaitheoir Acadúil, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Ag cur leis sin deir sé, "Ní féidir cosaint a thabhairt do chultúir faoi leith gan cosaint a thabhairt do na teangacha a bhaineann leo. Tá an MA nua curtha ar fáil chun an phleanáil teanga a fhorbairt ina réimsí gairmiúla, oiliúna agus acadúla agus chun cuidiú le scolairí iarchéime agus le daoine gairmiúla anailís a dhéanamh agus tuiscintí a fháil ar na riachtanais teanga a bhaineann leis an bpleanáil straitéiseach". Táthar ag glacadh le hiarratais don chúrsa seo go dtí an 22 Meitheamh 2007. Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir glaoch ar Bhríd Seoige, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh ag 091 495302 nó seol ríomhphost chuig brid.seoige@oegaillimh.ie Críoch

>> Read full story about Seoladh oifigiúil don chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip ag OÉ Gaillimh

Prof. David Malin lectures on the stars at NUI Galway

Prof. David Malin lectures on the stars at NUI Galway-image

Monday, 28 May 2007

Pictured during a recent lecture at NUI Galway is Professor David Malin, the most famous Astro-photographer in the world. Prof. Malin of Anglo-Australian Observatory (AAO), and the Royal Melbourne Institute of Technology, Australia delivered a free public lecture at the Centre for Astronomy at the University. His talk focused on the history of astronomical imaging and the profound effect it has had on knowledge of the universe, and the art and science of colour photography in astronomy and how the vivid colours of clouds of gas and dust can be at the same time be real and yet invisible through the telescope. Photographs created by David Malin can be found in many popular astronomy books and magazines, and are displayed in museums and planetaria throughout the world. Previews of his work can be seen on www.davidmalin.com.

>> Read full story about Prof. David Malin lectures on the stars at NUI Galway

Official launch of the first MA in Language Planning in Europe at NUI Galway

Official launch of the first MA in Language Planning in Europe at NUI Galway-image

Monday, 28 May 2007

Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway today launched an MA in Language Planning, the first MA of its kind in Europe. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway's pioneering Irish Language college, which provides third-level education through the medium of Irish, developed this innovative and pioneering programme in the field of language planning. The MA programme is offered as a one-year full-time or a two-year part-time taught postgraduate degree course from September 2007. Dr. Conchúr Ó Giollagáin, Director of the Course, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said "this is a very interesting and challenging course and primarily concentrates on the development of the professional, academic and analytical requirements for strategic language planning in various aspects of life. It has been designed to provide opportunities for professional and academic development for both recent graduates and for practitioners already working in a professional capacity in a language planning context or in a related sector." Dr O Giollagain added, "This is the first third level course in this discipline in Ireland or indeed in Europe and the Acadamh is the first institution in Europe to offer such a course". The MA programme researches and examines the various aspects of strategic language planning required by a language community to ensure their community is sustainable. The course will cover every aspect of language planning, including linguistic theories and sociolinguistics, language planning as a process, organisational function, community development and language discourse. The course will enable participants to use analyses and strategy to implement effective language planning in their own areas. "This is a very important step. Up to 90% of the world's languages could be extinct before the end of this century", according to Seosamh Mac Donnacha, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge's Academic Co-ordinator. "Specific cultures cannot be protected without protecting their own unique languages. The new MA is being provided to develop language planning in professional, training and academic areas and to help postgraduate students and professionals analyse and understand the language requirements of strategic planning". Applications for this course are being accepted until the 22 June, 2007. For more information contact Bríd Seoige, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway on 091 495302 or email brid.seoige@oegaillimh.ie Ends

>> Read full story about Official launch of the first MA in Language Planning in Europe at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 > >>