Fáil ag Mic Léinn OÉ Gaillimh ar na hEalaíona Cruthaitheacha

Fáil ag Mic Léinn OÉ Gaillimh ar na hEalaíona Cruthaitheacha-image

Monday, 15 September 2008

Beidh fáil níos éasca ag mic léinn OÉ Gaillimh ar na healaíona cruthaitheacha ó seolfar clár na nEalaíon Cruthaitheach 2008-2009. Seo an tríú bliain a bhfuil an clár á reáchtáil. Tá an clár deartha go háirithe d'fhochéimithe agus eagrófar imeachtaí agus léirithe Drámaíochta Idirnáisiúnta, Scannán, Ceoil Chlasaicigh, Rince, Ealaíon Traidisiúnta, Amharcealaíon agus Litríochta Gaeilge mar chuid de. Tríd an gclár Ealaíon Cruthaitheach, beidh deis ag mic léinn freastal ar léirithe agus plé leis na healaíontóirí a bheidh rannpháirteach iontu. Tá ainmneacha cáiliúla ar an gclár, ina measc na ceoltóirí Frankie Gavin agus Máirtín O'Connor, na haisteoirí Bríd Ní Neachtain agus Mick Lally, agus an téadcheathairéad clasaiceach ón Rómáin ConTempo. Ar an gclár chomh maith tá an ensemble clasaiceach idirnáisiúnta Gatto Marte agus an Now Dance Company as an gCóiré. I measc na n-imeachtaí drámaíochta atá ar an gclár tá léiriú de The Cripple of Inishmaan le Martin McDonagh, á stiúradh ag Garry Hynes agus an chéad léiriúchán riamh de dhráma Marina Carr, Marble, in Amharclann na Mainistreach. Deir Mary McPartlan, Stiúrthóir an chláir Ealaíon Cruthaitheach in OÉ Gaillimh: "Cuireann an clár nua rogha deiseanna ar fáil le taithí a fháil ar ealaíona d'ardchaighdeán trína mbuailfidh mic léinn le healaíontóirí gairmiúla oilte i ngach réimse ealaíon. Tá sé de chuspóir aige saibhriú a dhéanamh ar a saol siúd uile a bheidh rannpháirteach ann agus intinn agus samhlaíocht na mac léinn a chothú." Chomh maith le léirithe ealaíonta, tá seisiún eolais ar an gclár maidir le deiseanna iarchéime le Scoil Scannán & Meán Digiteach Huston na hOllscoile. Deir an tOllamh Kevin Barry, Déan Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh go gcuireann an clár leis an taithí ar shaol an mhic léinn: "Is cuid thábhachtach den oideachas in OÉ Gaillimh iad na healaíona cruthaitheacha, agus is cuid lárnach iad chomh maith de chroí cultúrtha na Cathrach. Déanann an clár Ealaíon Cruthaitheach, tríd an tacaíocht leanúnach ó lucht gairmiúil na n-ealaíon, saibhriú ar an gcuraclam do mhic léinn. Táimid ag cur deiseanna ar fáil chomh maith dár mic léinn le dul leis na tionscail chruthaitheacha amach anseo." Cuirfear tús leis an gclár an 25 Meán Fómhair in Amharclann na Cathrach, Gaillimh nuair a léireoidh Compántas Amharclainne Druid The Cripple of Inishmaan, a bheidh á stiúradh ag Garry Hynes. - críoch -

>> Read full story about Fáil ag Mic Léinn OÉ Gaillimh ar na hEalaíona Cruthaitheacha

Access to Creative Arts for NUI Galway Students

Access to Creative Arts for NUI Galway Students-image

Monday, 15 September 2008

Students at NUI Galway will continue to have greater access to the creative arts with the launch of the 2008-2009 Arts in Action programme. Now in its third year, the programme is specially designed for undergraduate students and includes events and performances in International Theatre, Film, Classical Music, Dance, Traditional Arts, Visual Arts and Irish Language Literature. Through the Arts in Action programme, students will have the opportunity to attend performances and interact with the artists involved. Events feature well known names such as musicians Frankie Gavin and Máirtín O'Connor, actors Bríd Ní Neachtain and Mick Lally, and the Romanian classical string quartet ConTempo. The programme also includes the international classical ensemble Gatto Marte and the Now Dance Company from Korea. Theatre events feature the Druid production of The Cripple of Inishmann by Martin McDonagh, directed by Garry Hynes and a world premiere of the Marina Carr play Marble at the Abbey Theatre. Mary McPartlan, Director of the Arts in Action programme at NUI Galway, said: "The new programme offers a series of quality arts experiences stimulating encounters between students and skilled professional artists of all disciplines. The aim is to enrich the lives of all involved and nurture the minds and imaginations of the students." As well as artistic performances, the programme also includes an information session on postgraduate opportunities with the University's Huston School of Film & Digital Media. Professor Kevin Barry, Dean Arts at NUI Galway, says the programme adds to the student experience: "Creative arts are an important part of education at NUI Galway. The Arts in Action programme, through continued support from professionals within the arts world, enriches the curriculum for students. We are also opening up the possibilities of a future in the creative industries among our students." The programme commences on Thursday, 25 September, at the Town Hall Theatre, Galway with the Druid Theatre Company Production of The Cripple of Inishmann, directed by Garry Hynes. -ends-

>> Read full story about Access to Creative Arts for NUI Galway Students

Saineolaí Cógaisíochta agus Biteicneolaíochta Ceaptha san Oifig um Aistriú Teicn

Saineolaí Cógaisíochta agus Biteicneolaíochta Ceaptha san Oifig um Aistriú Teicn-image

Sunday, 14 September 2008

Tá an ceannaire cógaisíochta agus biteicneolaíochta gnó, an Dr John Kavanagh, ceaptha mar Stiúrthóir um Aistriú Teicneolaíochta OÉ Gaillimh. Is ag obair in Oifig um Aistriú Teicneolaíochta Ignite a bheidh an Dr Kavanagh agus é de dhualgas air an obair atá ar bun ag taighdeoirí na hOllscoile a thráchtálú agus a cheadúnú. Lena chois sin, tá sé mar aidhm ag an Dr Kavanagh comhpháirtíochtaí tionsclaíocha agus gnó na hOllscoile a fhorbairt. Roimhe seo bhí an Dr Kavanagh ag obair mar Stiúrthóir Bainistíochta i Bioniche Teoranta – atá lonnaithe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe – cuideachta a tháirgeann ábhar steiriúil insteallta. Roimhe sin, bhí poist shinsearacha aige in Abbott Laboratories, Sandoz/Novartis agus Schering-Plough. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Kavanagh agus é ag trácht ar a ról nua: "Is í OÉ Gaillimh an chéad Ollscoil in Éirinn a bhunaigh oifig atá dírithe go hiomlán ar aistriú teicneolaíochta. Táim ag tnúth le cur leis an obair iontach atá déanta ag an Oifig seo cheana féin." Chomh maith leis sin, dúirt sé: "Baineann fíorthábhacht le gníomhaíocht fiontraíochta a chur chun cinn nuair a bhíonn cor chun donais sa gheilleagar. Tá seasamh maith ag an Ollscoil, bunaithe ar thaighde den chéad scoth agus comhpháirtíochtaí maithe tionsclaíocha, leanúint leis an bpróiseas atá mar bhunús lena rath i dtéarmaí tráchtálaithe teicneolaíochta." Cheana féin i mbliana, tá 42 nochtadh idirghabhála comhdaithe ag Oifig um Aistriú Teicneolaíochta Ignite na hOllscoile, tá 15 paitinn comhdaithe aici agus tá sé theicneolaíocht curtha ar ceadúnas aici leis an tionscal. D'fháiltigh an tOllamh Terry Smith, Leas-Uachtarán um Thaighde in OÉ Gaillimh, roimh an Dr Kavanagh: "Tá an-taithí ag John ar aistriú teicneolaíochta agus ar thráchtálú taighde. Táim cinnte go gcuirfidh sé le fás agus le forbairt Oifig um Aistriú Teicneolaíochta Ignite sna blianta beaga amach romhainn." Is de bhunadh Bhaile Átha Cliath é an Dr Kavanagh. D'fhreastail sé ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath áit a ndearna sé B.Sc. sa Cheimic agus Ph.D. sa Cheimic Orgánach. Chomh maith leis sin, bhronn Foras Bainistíochta na hÉireann Dioplóma san Airgeadas Feidhmeach air. - críoch -

>> Read full story about Saineolaí Cógaisíochta agus Biteicneolaíochta Ceaptha san Oifig um Aistriú Teicn

NUI Galway to Celebrate Volunteering with Annual Fair on 22 September

NUI Galway to Celebrate Volunteering with Annual Fair on 22 September-image

Friday, 12 September 2008

Record numbers of over 2,000 students are expected to attend the NUI Galway Volunteering Fair on Monday, 22 September. The annual event, now in its seventh year, will have 60 charities and community organisations showcase the wide range of volunteer opportunities available for students. The Fair will signal the start of a week-long celebration of volunteering at NUI Galway, the culmination of which will coincide with the national volunteering 'Give it a Swirl' day on Friday, 26 September. Exhibitors at the Volunteer Fair will include: Rehab Care; Habitat for Humanity; Down Syndrome Ireland; Childline; Galway Refugee Support Group; Simon Community; Enable Ireland; and Positive Mental Health. The Fair will be officially opened by Mayor of Galway City, Councillor Pádraig Conneely and members of the general public are also welcome to attend. The event is part of the University's ALIVE Volunteering Programme which aims to support and promote volunteering on campus. Last year, over 1,300 students registered with ALIVE. Lorraine Tansey is Volunteer Coordinator of the ALIVE Programme at NUI Galway: "Volunteering comes in many forms, whether it its running homework clubs in local schools, fundraising for national charities, befriending people with a disability, or volunteering abroad. Students can volunteer as much or as little time as they can spare and they benefit enormously from getting involved. Our Community Partners really value the enthusiasm and flexibility they bring. The Fair is just one way to harness and encourage this ongoing civic commitment." Through the ALIVE programme, students at NUI Galway can access an online database of volunteer opportunities. The programme also includes a series of workshops to help students make the most of their volunteering experience. At the end of the academic year students can apply for an ALIVE Certificate which is awarded at a special ceremony in recognition of their commitment to volunteering. The Volunteering Fair takes place on campus in Áras na Mac Léinn, from 1-5pm. For further information, please contact the ALIVE office on 091 493823 or email cki@nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about NUI Galway to Celebrate Volunteering with Annual Fair on 22 September

Aonach Bliantúil OÉ Gaillimh le Ceiliúradh a dhéanamh ar Spiorad na hOibre Deona

Aonach Bliantúil OÉ Gaillimh le Ceiliúradh a dhéanamh ar Spiorad na hOibre Deona-image

Friday, 12 September 2008

Táthar ag súil le líon níos mó ná riamh – breis is 2,000 mac léinn – ag Aonach Obair Dheonach OÉ Gaillimh a bheidh ar siúl Dé Luain, an 22 Meán Fómhair. Is é seo an seachtú bliain as a chéile an t-imeacht bliantúil seo á eagrú, agus beidh os cionn 60 cumann carthanachta agus pobail i láthair ar an lá le léargas a thabhairt ar na deiseanna éagsúla atá ar fáil do mhic léinn tabhairt faoi obair dheonach. Beidh an tAonach ar siúl ag tús na seachtaine chun ceiliúradh a dhéanamh ar na deiseanna atá ar fáil in OÉ Gaillimh obair dheonach a dhéanamh, agus cuirfear críoch le himeachtaí na seachtaine le lá náisiúnta obair dheonach ar a dtugtar 'Give it a Swirl' a bheidh ar siúl Dé hAoine, an 26 Meán Fómhair. I measc na gcumann a bheidh i láthair ag an Aonach beidh: Rehab Care; Habitat for Humanity; Down Syndrome Ireland; Childline; Galway Refugee Support Group; Simon Community; Enable Ireland; agus Positive Mental Health. Is é Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pádraig Conneely a osclóidh an tAonach go hoifigiúil, agus beidh fáilte roimh chách teacht chuig an imeacht. Tá an t-imeacht seo á eagrú mar chuid de Chlár Obair Dheonach ALIVE – clár a bhfuil sé mar aidhm leis tacú le hobair dheonach ar an gcampas agus a leithéid a chur chun cinn. Anuraidh, chláraigh de bhreis ar 1,300 mac léinn le ALIVE. Is í Lorraine Tansey Comhordaitheoir an Chláir ALIVE in OÉ Gaillimh: "Is iomaí cineál obair dheonach is féidir a dhéanamh – clubanna obair bhaile a eagrú i scoileanna áitiúla, airgead a bhailiú do charthanachtaí náisiúnta, cabhrú le daoine atá faoi mhíchumas, nó obair dheonach a dhéanamh thar lear. Féadfaidh mic léinn an méid ama a thograíonn siad féin a chaitheamh i mbun obair dheonach agus is iondúil go mbaineann siad fíorthairbhe as obair dheonach a dhéanamh. Is mór an meas atá ag ár gComhpháirtithe Pobail ar an bhfonn oibre agus spéis a léiríonn na hoibrithe deonacha. Níl san Aonach seo ach bealach amháin chun an tiomantas leanúnach seo do chomhpháirteachas poiblí a chothú agus a spreagadh." Trí chlár ALIVE, féadfaidh mic léinn OÉ Gaillimh rochtain a fháil ar bhunachar sonraí ar líne ina bhfuil neart deiseanna chun obair dheonach a dhéanamh liostaithe. Gné eile den chlár é sraith ceardlann a eagraítear le cabhrú le mic léinn an leas is fearr agus is féidir a bhaint as an obair dheonach a dhéanann siad. Ag deireadh na bliana acadúla féadfaidh mic léinn iarratas a dhéanamh Teastas ALIVE a fháil. Bronntar an teastas seo ag searmanas speisialta a eagraítear mar aitheantas ar a dtiomantas don obair dheonach. Beidh an tAonach Obair Dheonach ar siúl ar champas OÉ Gaillimh in Áras na Mac Léinn ó 1-5pm. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig ALIVE ag 091 493823 nó ríomhphost a sheoladh chuig cki@nuigalway.ie. - críoch -

>> Read full story about Aonach Bliantúil OÉ Gaillimh le Ceiliúradh a dhéanamh ar Spiorad na hOibre Deona

NUI Galway's Raindrop Research to Inform Climate Change Predictions

NUI Galway's Raindrop Research to Inform Climate Change Predictions-image

Thursday, 11 September 2008

An NUI Galway climate researcher has made a major breakthrough in understanding the effect of air pollution and climate change on precipitation. Dr Colin O'Dowd and a team of leading international experts propose a new theory explaining why atmospheric aerosol pollution plays a dichotomous role in increasing and suppressing rainfall under different levels of pollution. Their results are essential to providing an improved understanding of how air pollution and climate change will influence flood and drought patterns in the future. The high-profile article 'Flood or Drought: How do Aerosols Affect Precipitation?' was published in the latest edition of the international journal, Science. The article explains how, in order for clouds to form, there must be sufficient water vapour in the atmosphere to produce supersaturated vapour fields, and there must be nuclei for the vapour to condense on in order to form cloud droplets. Water vapour primarily comes from water evaporation at the Earth's surface, while the nuclei come from atmospheric aerosol particles. In clean clouds with low nuclei availability, the cloud droplets formed are large and coalesce into raindrops that readily rain out. However, this study points out that in polluted convective clouds, where cloud droplets are smaller, they do not precipitate out until they reach altitudes above the atmosphere's freezing level. At that stage the droplets freeze into ice precipitation that then falls and melts, releasing latent heat upward and reabsorbsing heat at lower levels. The result is a greater upward transport of heat for the same amount of surface precipitation. This causes invigoration of the convective clouds, leading to additional rainfall despite the slower conversion rate of cloud droplets into rain drops. According to Dr O'Dowd, Director of the Centre for Climate and Air Pollution Studies at NUI Galway's Environmental Change Institute and Senior Lecturer with the School of Physics, "What this research shows, in very simple terms, is that air pollution not only dramatically effects the type of rain that falls but ultimately how much and where. The smaller type of raindrop being formed when pollution is a factor effectively 'heats up' the cloud system leading to changing weather patterns. This research will lead to a better understanding of and predictions regarding climate change". The scientific article 'Flood or Drought: How do Aerosols Affect Precipitation?' looks at how, as the level of aerosol pollution increases above a critical threshold, aerosol components absorb sufficient incoming solar radiation to warm and stabilize the troposphere. This inhibits convection of cloud parcels, and reduces the amount of energy absorbed at the Earth's surface, thus reducing the release of water vapour. O'Dowd adds, "The net result is that in the most polluted areas, precipitation, and even convective clouds, may not form at all. Given that about 37% of the energy put into the atmosphere by the Earth is as water vapour, this must be balanced by the amount of precipitation returning to the surface. Therefore, disturbance of this balance in one region must be compensated for in another, leading to changes in precipitation patterns." In their study, O'Dowd and colleagues introduce the above phenomena as an aerosol thermodynamic forcing which does not necessarily change the net energy budget, but redistributes it internally. The study highlights the importance of taking account of the aerosol thermodynamic forcing in climate models in order to better predict changes to the hydrological cycle associated with air quality and climate change. O'Dowd and his co-authors comprise the Steering Group developing the international project on Aerosols-Clouds-Precipitation and Climate (ACPC). ACPC is a joint International Geosphere-Biosphere Programme - World Climate Research Programme (IGBP-WCRP) project. O'Dowd represents two IGBP sub programmes on ACPC, namely the International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) programme, and Surface Ocean Lower Atmospheres Studies (SOLAS) programme. -ends-

>> Read full story about NUI Galway's Raindrop Research to Inform Climate Change Predictions

Economic Cost of Schizophrenia Estimated at Over €460 Million

Economic Cost of Schizophrenia Estimated at Over €460 Million-image

Thursday, 11 September 2008

The economic cost of schizophrenia in Ireland has been estimated at over €460 million for 2006 in an article published today in the Irish Journal of Psychological Medicine. This is the first attempt to estimate the economic cost of schizophrenia which affects over 10,000 people in Ireland in any year. The relatively high cost of schizophrenia stands in stark contrast to the relatively low level of resources devoted to mental health care in Ireland. The authors of the article, Dr. Caragh Behan, DETECT, Mr. Brendan Kennelly, NUI Galway and Professor Eadbhard O'Callaghan, UCD, included both direct and indirect costs in their analysis. Direct costs, which refer to the cost of resources used in the treatment of schizophrenia such as inpatient and outpatient care, medication, and community services, were estimated at over €118 million. Indirect costs, which refer to the loss of productivity due to unemployment, absence from work and premature mortality were estimated at over €343 million in 2006. Informal care provided by family members accounted for almost €44 million. Commenting on the results Brendan Kennelly, of the Department of Economics at NUI Galway, said: "While schizophrenia is not a very common condition, it is a very expensive one. This is attributable to a number of factors – the relatively young age when schizophrenia typically affects a person, the high mortality rate associated with the condition, and the very low employment rates for people with schizophrenia." Cost-of-illness studies, which have been widely used for over thirty years, provide very useful information on the burden of an illness and are a useful analytical tool in determining where resources should be employed. Professor Eadbhard O'Callaghan of the School of Medicine, University College Dublin, said that the results highlight the important role that family members play in providing informal care to people with schizophrenia. He added that more effort should be made to improve employment opportunities for people with schizophrenia such as supported employment schemes. Professor O'Callaghan said that in other countries more resources are being devoted to the early detection of schizophrenia because, with the appropriate help, people can and do recover. -ends-

>> Read full story about Economic Cost of Schizophrenia Estimated at Over €460 Million

Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an M.A. Ateangaireacht Chomhdhála ag

Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an M.A. Ateangaireacht Chomhdhála ag -image

Tuesday, 9 September 2008

Cúis áthais d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, institiúid náisiúnta cheannródaíoch na hOllscolaíochta trí Ghaeilge in OÉ Gaillimh, a fhógairt go bhfuil Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an gcúrsa nua M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) – cúrsa a mbeidh tús á chur leis ag deireadh na míosa seo (Meán Fómhair 2008). Is as Cnoc na Cathrach i nGaillimh í Susan Folan ó dhúchas agus tá sí ar dhuine den bheagán daoine atá cáilithe mar ateangaire gairmiúil le Gaeilge; oibríonn sí go rialta i bParlaimint na hEorpa agus in institiúidí eile den chuid an Aontais Eorpaigh mar ateangaire comhdhála. Tá bunchéim B.A. agus M.A. sa Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh bainte amach ag Susan chomh maith le Céim Mháistreachta Eorpach san Ateangaireacht Chomhdhála ó Ollscoil Westminster i Londain. Roimhe seo, d'oibrigh Susan mar Oifigeach Forbartha ag eagraíocht na gcoláistí samhraidh Gaeilge, CONCOS. Seo a leanas a bhí le rá ag Susan Folan agus í ag labhairt faoina ceapachán nua: "Tá ríméad orm a bheith ag obair le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge anseo in OÉ Gaillimh; táim ag tnúth go mór leis an dúshlán a bhaineann le cúrsaí léinn den chéad scoth a sholáthar i réimse na hAteangaireachta agus go mór mór leis an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) a fhorbairt." Tá éileamh ar a leithéid de chúrsa, go háirithe de bharr an ghéarghá atá ag an Aontas Eorpach le hateangairí oilte, cáilithe le Gaeilge. Is é seo an t-aon chúrsa M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) dá leithéid sa tír agus ullmhóidh sé mic léinn le slí bheatha a bhaint amach mar ateangairí comhdhála gairmiúla. Díreofar i rith an chúrsa ar úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla mar theangacha gníomhacha agus éighníomhacha ateangaireachta, agus ar úsáid na Fraincise mar theanga éighníomhach; fágfaidh an cleachtadh a gheobhaidh siad anseo go mbeidh an-seans ag mic léinn ar phoist ghradamúla a fháil mar ateangairí gairmiúla ach a gcríochnóidh siad an cúrsa. Tá an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) á chur ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge – institiúid lán-Ghaeilge na hOllscoile le haghaidh cúrsaí tríú leibhéal trí Ghaeilge – agus beidh sé ar siúl san Ionad atá ag an Acadamh ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe. Tá an cúrsa féin á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta agus dá bharr seo ní bheidh táille ar bith le híoc ag mic léinn a gheobhaidh áit ar an gcúrsa. Feidhmeoidh Susan mar phríomhtheagascóir ar an gcúrsa, agus beidh sí freagrach freisin as riaradh agus eagrú an chúrsa ó lá go lá. Tá iarratais á nglacadh le haghaidh áiteanna ar an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) faoi láthair agus is féidir teagmháil a dhéanamh le Siobhán Ní Chualáin ag + 353 91 495428 nó ar an ríomhphost ag siobhan.nichualain@oegaillimh.ie má theastaíonn tuilleadh eolas breise ina thaobh. -Críoch-

>> Read full story about Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an M.A. Ateangaireacht Chomhdhála ag

Irish Language Interpreting Expert Appointed by NUI Galway

Irish Language Interpreting Expert Appointed by NUI Galway-image

Tuesday, 9 September 2008

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, the national institution for third-level education through Irish at NUI Galway, is pleased to announce the appointment of Susan Folan as Co-ordinator of the new M.A. Ateangaireacht Chomhdhála/Conference Interpreting programme, commencing at the end of September. Originally from Knocknacarra in Galway City, Susan Folan is one of an elite number of conference interpreters, qualified to interpret to and from Irish, working regularly in the European Parliament and other EU institutions. An NUI Galway graduate with B.A. and M.A. degrees in Modern Irish, Susan also holds a European Masters in Conference Interpreting from Westminster University, London. Prior to her appointment, Susan worked as a Development Officer with CONCOS – the Irish language summer colleges' organisation. Speaking about her appointment, Susan Folan said: "I'm thrilled to be working with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge here at NUI Galway. I look forward to the challenge of providing first-class academic programmes in interpreting, and especially the development of the M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála)." There is a great demand for programmes of this type, given the EU's pressing need for qualified conference interpreters with Irish. This is the only such course in Conference Interpreting in the country and it will prepare students for a career as professional conference interpreters. The one-year course will focus on the use of Irish and English as active and passive languages of interpretation, and on the use of French as a passive language. The M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) programme is being delivered by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge – the University's dedicated institute for the delivery of third-level programmes through Irish – and will be held at An tAcadamh's centre in An Cheathrú Rua, Co. Galway. The programme is sponsored by Údarás na Gaeltachta, which means that no tuition fees are payable by students of the course. Susan will act as the principal teacher on the programme, as well as coordinating the day to day running of the course. Applications are currently being accepted for places on the new course; for further information contact Siobhán Ní Chualáin on + 353 91 495428 or siobhan.nichualain@oegaillimh.ie -ends-

>> Read full story about Irish Language Interpreting Expert Appointed by NUI Galway

Tales of Gluttony and Fantasy from Medieval Ireland Subject of NUI Galway Sympos

Tales of Gluttony and Fantasy from Medieval Ireland Subject of NUI Galway Sympos-image

Monday, 8 September 2008

Medieval Irish humour and fantasy is the subject of an international event being held at NUI Galway on Friday, 12 September. The one-day colloquium will focus on one of the classics of medieval Irish literature: Aislinge Meic Conglinne or, as it is known in English, The Vision of Mac Conglinne. The event is being hosted by the University's Moore Institute for Research in the Humanities and Social Sciences and will welcome expert speakers from Ireland, Germany, Scotland, the Netherlands, Italy, Norway and North America. Aislinge Meic Conglinne, composed around 1100 AD, tells how the king of Munster came to be afflicted by a monstrous parasite because of his gluttony. The tale describes how a poor student's fantasies of food eventually rid the king of this parasite. The work is a satire on the clerical and learned orders of medieval Ireland, on their pieties and sense of privilege. It also parodies the major literary forms of the time, making a play on saints' lives, visions, voyage-tales, prophecies and the New Testament. Professor Máirín Ní Dhonnchadha, School of Humanities, NUI Galway, is organising the colloquium. According to her, "Aislinge Meic Conglinne is a brilliant comic masterpiece and one of the great treasures of our Irish-language literary heritage". The original medieval work had various twentieth-century retellings in English, by authors including W.B. Yeats, Austin Clarke, Pádraic Fallon and Peter O'Shaughnessy. There was also a notable Irish-language version by An tAthair Peadar Ó Laoghaire, An Craos-Deamhan (1905), which was well-known to earlier generations of students. -ends-

>> Read full story about Tales of Gluttony and Fantasy from Medieval Ireland Subject of NUI Galway Sympos

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share