'Conversations with Community' Seminars to Build on Success of Volunteer Fair

'Conversations with Community' Seminars to Build on Success of Volunteer Fair-image

Tuesday, 31 October 2006

31 October 2006: Building on the success of last month's Volunteering Fair, the Community Knowledge Initiative (CKI) at NUI Galway has organised a series of discussions entitled 'Conversations with Community' in order to continue to foster communication and partnership with community organisations. Kick starting this discussion series will be a seminar discussing the experience of asylum seekers in Galway on Wednesday the 8th of November from 3.00pm – 5.00pm at NUI Galway. Hosted by the CKI, this first discussion will take place with Brendan Smith, of the University's Digital Enterprise Research Institute and members of the Eglington Centre who will talk about their experiences working with asylum seekers in Galway and what asylum seekers experience here. This seminar is part of a series of informal discussions and talks with community organisations and is organised by the CKI in order to generate more discussion and communication with community. The CKI will also host: Linda Keane, Galway Association and Kathy Heffernan, NAD on Wednesday the 10th of January, 3.00pm – 5.00pm - Barriers & Opportunities facing the disabled in Ireland. Sean Regan, Community Worker Wednesday on the 7th of February, 3.00pm - 5.00pm - Community work in Ireland - managing poverty and injustice or working for social change? Colin McIlrath, Irish Wheelchair Association and John Hannon, Careers Services, NUI Galway on Wednesday the 7th of March, 3.00pm - 5.00pm - Careers in the Community Sector - Insights from Professionals . The Community Knowledge Initiative (CKI) is a project at NUI Galway that promotes partnership with communities and endeavours to enhance social commitment within communities. Funded by philanthropic donations, the CKI hopes to reinvigorate the civic mission of higher education in Ireland, putting communities at the centre of debate. For further information, please contact Lorraine McIlrath, CKI Project Coordinator at 091 495234 or email lorraine.mcilrath@nuigalway.ie. Information from Christina McDonald Legg, christina.legg@nuigalway.ie - ends -

>> Read full story about 'Conversations with Community' Seminars to Build on Success of Volunteer Fair

Largest Ever Conferring Ceremony at NUI Galway Comes to a Close

Largest Ever Conferring Ceremony at NUI Galway Comes to a Close-image

Friday, 27 October 2006

27 October 2006: A full week of conferring ceremonies concludes today at NUI Galway with President Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh awarding degrees, diplomas and certificates to over 4,770 graduates, in the largest ever conferring ceremony held at the campus. From the Arts Faculty, the largest faculty in the University, with over 6000 students, a total of 2059 students graduated. From the Faculty of Commerce 639 students graduated, with 570 from the Faculty of Science, 280 from the Faculty of Engineering and 427 from the Law Faculty. Further conferring ceremonies will take place on 28 November from the Medical and Health Sciences Faculty. Among those conferred were 795 adult learners, reflecting the University's commitment to life-long learning opportunities. There were also a number of graduates who had come through the Access and Foundation courses for both school leavers and mature learners, especially for less advantaged students. The international nature of the campus was reflected by the many graduates from around the world, including Brazil, Kenya, Moldova, Nigeria and Russia. Commenting on the graduation, NUI Galway President Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, said: "It is always a proud moment to witness students who have spent some of their formative years here with us at NUI Galway being honoured with such high accolades. I wish them every success in their future careers and am confident that they will be proud to call NUI Galway their alma mater and will remain instrumental in supporting and celebrating the continued success of our University." Among the highlights of the week was the conferring of eight academic staff with Postgraduate Certificates in Teaching and Learning in Higher Education, which highlights the importance to the University of continually improving the quality of teaching and the student learning experience. Dr. Ó Muircheartaigh added: "NUI Galway aims for excellence in teaching, the promotion of world-class research, commitment to and engagement with our region, support for third level education through Irish, and above all ensuring the University places the student at the centre of all its activities." During the week, a Master of Arts (honoris causa) was conferred on John Cunningham, Editor, Connacht Tribune Newspapers and a Master of Literature (honoris causa) on Dónall Ó Luanaigh, former keeper of Collections at the National Library of Ireland. - ends -

>> Read full story about Largest Ever Conferring Ceremony at NUI Galway Comes to a Close

Críoch curtha leis an Searmas is mó Bronnta Céime riamh in OÉ Gaillimh

Críoch curtha leis an Searmas is mó Bronnta Céime riamh in OÉ Gaillimh-image

Friday, 27 October 2006

Tháinig deireadh le seachtain iomlán de shearmanais bhronnta céime in OÉ Gaillimh inniu, seachtain inar bhronn Uachtarán na hOllscoile, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh céimeanna, dioplómaí agus teastais ar bhreis is 4,770 mac léinn – an líon is mó mac leinn riamh a bhain dindiúirí amach le chéile. Is í Dámh na nDán an dámh is mó san Ollscoil, a bhfuil 6000 mac léinn cláraithe léi, agus bronnadh cáilíochtaí ar 2059 mac léinn díobh sin. Bronnadh céim ar 639 mac léinn as Dámh na Tráchtála, ar 570 mac léinn as Dámh na hEolaíochta, ar 280 mac léinn as Dámh na hInnealtóireachta agus ar 427 mac léinn as Dámh an Dlí. Reáchtálfar searmanais eile bronnta cáilíochtaí an 28 Samhain a bhainfidh le Dámh an Leighis agus na nEolaíochtaí Sláinte. As na mic léinn sin ar fad ar bronnadh céim orthu, b fhoghlaimeoirí fásta 795 duine díobh, rud a léiríonn a mheáite is atá an Ollscoil ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil a chur ar fáil do dhaoine. Bhí roinnt mac léinn ina measc freisin a raibh cúrsaí Rochtana agus Fondúireachta do lucht fágála scoile agus d'fhoghlaimeoirí fásta déanta acu, go háirithe cúrsaí do mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste. Chonacthas a idirnáisiúnta is atá an campas le líon na gcéimithe ó áiteanna i gcéin, lena n-áirítear an Bhraisíl, an Chéinia, an Mholdóiv, an Nigéir agus an Rúis. Agus é ag trácht ar bhronnadh na gcéimeanna, is é a bhí le rá ag an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh: "Is cúis bróid i gcónaí é mic léinn a chaith laethanta múnlaithe a saoil anseo linn in OÉ Gaillimh agus céimeanna den scoth á mbaint amach acu le bród agus le mórtas. Gúim gach rath orthu le pé gairm a roghnóidh siad amach anseo agus táim cinnte gur cúis bhróid dóibh alma mater a thabhairt ar OÉ Gaillimh agus go mbeidh siad páirteach linn i gcónaí ag tacú agus ag ceiliúradh rath leanúnach na hOllscoile seo." I measc bhuaicphointí na seachtaine bhí bronnadh Teastas Iarchéime i dTeagasc agus i bhFoghlaim an Ard-Oideachais ar ocht mball foirne acadúil, rud a léiríonn an tábhacht a chuireann an Ollscoil le feabhsú leanúnach chaighdeáin an teagaisc agus na foghlama don mhac léinn. Dúirt an An Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, freisin: "Tá OÉ Gaillimh meáite ar scoth an teagaisc a bhaint amach, ar thaighde ar chaighdeán domhanda a chothú, ar a cion a dhéanamh don réigiún agus páirt a ghlacadh ann, ar thacú leis an oideachas tríú leibhéal trí Ghaeilge, agus, thar aon ní eile, ar dheimhin a dhéanamh de go mbíonn an mac léinn i lár gach gníomhaíochta de chuid na hOllscoile." I rith na seachtaine, bronnadh Máistreacht sna Dána (honoris causa) ar John Cunningham, An tEagarthóir, Connacht Tribune Newspapers agus Máistreacht sa Litríocht (honoris causa) ar Dhónall Ó Luanaigh, iarchoimeádaí na mBailiúchán le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. - críoch -

>> Read full story about Críoch curtha leis an Searmas is mó Bronnta Céime riamh in OÉ Gaillimh

NUI Galway Achieves Major Success in Funding Competition

NUI Galway Achieves Major Success in Funding Competition-image

Thursday, 26 October 2006

26 October 2006: Following a competitive process administered by the Higher Education Authority, the Minister for Education and Science has announced the award of 14 projects, across the third-level sector, to a total value of over €42m. NUI Galway has been awarded one of the largest individual amounts, a significant €7.3m, and is an active partner in eight of the other successful projects. Minister Hanafin's announcement is part of the Government's new €300m Strategic Innovation Fund aimed at supporting restructuring and reform in the Irish Third Level Sector in order to enhance the quality of higher education teaching and research. The funds awarded to NUI Galway are earmarked to enhance the quality of teaching and learning in the University; to enhance the infrastructure underlying post-graduate education and research; to support the restructuring of academic units underway in the University; to enhance the successful access programmes; and to further develop innovative service learning and student volunteering activities. Speaking following the announcement by the Minister, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway, said, "I am delighted to welcome the announcement by Minister Mary Hanafin. NUI Galway's success in this competition reflects well, and indeed vindicates, the approach this University has taken to reform and restructuring at both third level and fourth level. Our ability to work effectively as a team inside the University and to develop strong, enduring and effective collaborations with partner institutions in the University and Institute of Technology sectors has been rewarded with our success in this programme. In particular, we welcome the success of our partnership with the Institutes of Technology in the BMW region, which will greatly expand our already successful and innovative access programme." -ends-

>> Read full story about NUI Galway Achieves Major Success in Funding Competition

Keynote Speakers to Address Society's Connection to Community

Keynote Speakers to Address Society's Connection to Community-image

Tuesday, 24 October 2006

Galway, 24 October 2006 – A series of high profile keynote speakers will address issues that are facing Ireland's communities today during a keynote seminar series at NUI Galway. Set to occur between November 2006 and September 2007, this keynote series will focus on themes related to civic engagement and active citizenship. Organised and sponsored by the Community Knowledge Initiative (CKI) at NUI Galway, this keynote series is a response to the increased alienation and declining social commitment that is common in today's communities and will host high profile people who are knowledgeable in these areas. Members of the public are invited to attend the free seminars and tickets will be available from CKI. KEYNOTE SEMINAR SERIES SCHEDULE: Dr Garret Fitzgerald, Ret. Leader and Chancellor of the NUI, Tuesday, November 14th, 3.00pm - 4.00pm. Speaking on Civic Republicanism and Public Morality Mr. Alan Kerins, Alan Kerins African Projects, Thursday, 25th January 2007, 3.00pm - 4.00pm. Speaking on his work with the Cheshire House, volunteering and how important it is today. Mrs. Mary Davis, Chair of the Taskforce on Active Citizenship, Thursday, 22nd February 2007, 3.00pm - 4.00pm. Speaking on her work with the Taskforce on Active Citizenship, the Special Olympics and active citizenship in Ireland today Mr. Alan Rusbridger, Editor of the Guardian, Friday, 9th March 2007, 3.00pm - 4.00pm. Speaking on his work with the Guardian, as well as Journalism, New Media and Democracy. Mr. Maurice Mullard, University of Hull, Reader in Social Policy, Thursday, 19th April 2007, 3.00pm - 4.00pm. Speaking on his work with the University of Hull, citizenship, social policy and the war on terror. Ms. Caroline Casey, The Aisling Foundation, Thursday, 27th September 2007, 3.00pm - 4.00pm. Speaking on her work with the Aisling Foundation and active citizenship, as well as the role that volunteering plays in community. The Community Knowledge Initiative (CKI) was launched at NUI Galway in June 2001 as a project to promote partnership with communities and to enhance social commitment within communities. Funded by philanthropic donations, the CKI hopes to reinvigorate the civic mission of higher education in Ireland, putting communities at the centre of debate. "We very much hope that this keynote seminar series will serve as a means of reinvigorating the civic mission of universities as well as promote the concept of civic responsibility and service within higher education," said Lorraine McIlrath, CKI Project Coordinator. For further information, please contact Lorraine McIlrath, CKI Project Coordinator at 091 495234 or email lorraine.mcilrath@nuigalway.ie. Information from Christina McDonald Legg, christina.legg@nuigalway.ie - ends -

>> Read full story about Keynote Speakers to Address Society's Connection to Community

NUI Galway Honours John Cunningham and Dónall Ó Luanaigh

NUI Galway Honours John Cunningham and Dónall Ó Luanaigh-image

Monday, 23 October 2006

23 October 2006: NUI Galway will confer Honorary MA degrees this week on John Cunningham, editor of the Connacht Tribune, and Dónall Ó Luanaigh, former Keeper of Collections at the National Library of Ireland. The ceremonies will take place Monday 23 October and Tuesday 24 October 2006, in conjunction with the Autumn Conferring Ceremonies which will see the graduation of over 4,750 students. John Cunningham will be recognised for his contribution to civic society through regional and national journalism and for his role as a lecturer of journalism. Since joining the Connacht Tribune as a reporter in the sixties, and as Editor since 1984, John Cunningham has been a consistent and steady presence in Irish journalism. He has also contributed to broadcast journalism as a commentator on RTE current affairs programmes. For the last 18 years, John has been a lecturer on the MA in Journalism programme at the University, recently adding a module on Government and Politics. According to Bernadette O'Sullivan, Department of Journalism, NUI Galway, "There aren't many who can compete with John Cunningham, and his particular brand of journalism teaching excellence. John is a passionate and gifted media practitioner. He is also a passionate and gifted teacher. Few have that dual talent: the talent for doing the job, and in equal measure, the talent for teaching the profession of journalism." Dónall Ó Luanaigh will be honoured for his immense contribution to research and scholarship in his role as Keeper of Collections at the National Library of Ireland (NLI). Born and educated in Galway, where he graduated with a Masters in French, Dónall went on to join the staff of the NLI in 1968, until his retirement this year, following 43 years of service. He was the acknowledged expert on the library's collections, and will be particularly remembered for his work on the 'Union list of current periodicals and serials in Irish libraries', and his editorial work on the three-volume 'Supplement to Manuscript Sources for the History of Irish Civilization', published in 1979. Marie Reddan, Librarian, James Hardiman Library, NUI Galway said, "Dónall has a particular interest in Franco-Irish relations and has published widely on the topic. His attachment to his native city has never waned and he has contributed many articles of Galway interest, in Galway Roots and other publications. He has always been supportive and generous to the James Hardiman Library with his time and specialist knowledge of archives and special collections." - ends -

>> Read full story about NUI Galway Honours John Cunningham and Dónall Ó Luanaigh

NUI Galway Bequeathed Unique Property for Community Use

NUI Galway Bequeathed Unique Property for Community Use-image

Monday, 23 October 2006

Cartographers and publishers, Tim and Máiréad Robinson, have bequeathed their house on the sea wall at Roundstone, Co. Galway, to the National University of Ireland, Galway. According to Tim's new book Connemara: Listening to the Wind (Penguin, Ireland 2006) the Robinsons wish the house to be used "as a small conference venue, as accommodation for writers, thinkers and researchers on sabbatical or residencies … When we tell anyone of this plan, the response is always, "How generous!" - but as we will not be here to make any sacrifice in the matter, generosity does not come into it. However, this exchange serves to remind us that neither will be here to share in the delight and fun of other people's discovery of the place; and so we have begun to anticipate that future by opening up the house to such events … We feel relieved of the burden of ownership, as if we were now just the temporary caretakers of the house, and we revel in the freshening wind of futurity blowing through it, wafting away the spiderwebs of anxiety." The Robinsons continue to reside in the house, Folding Landscapes. At the same time the house will become a venue for the University to engage with the local community and to share the resources and knowledge of the institution's many visitors, academics and practitioners. The Robinsons have a long-standing relationship with NUI Galway. Tim received an Honorary Degree in 1997 from the University. Best know for his book Stones of Aran, he has published a range of maps, essays and books on the western region. 'We are honoured and grateful for the thoughtfulness of the Robinsons. The University will put every effort into creating at Folding Landscapes new connections with the cultural life of the region, while also contributing to the social and economic fabric of the village. Our shared plan is to exchange reflections and informed judgements about what is important in knowledge at this time", said Professor Kevin Barry, Dean of Arts at NUI Galway. NUI Galway has launched a Colloquium Series under the title Unfolding Ideas. The series provides a forum for scholars, educators, and artists to engage in a series of public talks, group discussion and workshops, to be held at the Robinson home and in Roundstone's Community Hall. At the launch, Tim Robinson read from his latest publication Connemara: Listening to the Wind. Unfolding Ideas will be an annual series of events. The events in the house Folding Landscapes are by invitation. The events in the Community Hall are open to the public. - ends - The programme is organised by the Faculty of Arts and Galway University Foundation. For further information contact Aileen Shaw 091-493879 or Aileen.Shaw@nuigalway.ie

>> Read full story about NUI Galway Bequeathed Unique Property for Community Use

Senior Management at NUI Galway go 'Back-to-the-Floor'

Senior Management at NUI Galway go 'Back-to-the-Floor'-image

Wednesday, 18 October 2006

18th October 2006: Library staff, mail-room personnel, gardeners and administrators at NUI Galway received a boost in numbers today (Wednesday) when nine senior managers went 'Back-to-the-Floor' for an initiative aimed at increasing mutual understanding between staff at all levels in the rapidly expanding university. Each of the nine senior managers, including President of NUI Galway, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, assumed the role of a front-line administrative or service worker at the University, taking on the full range of their tasks for the day and working alongside their colleagues to gain an insight into the issues facing them on a daily basis. NUI Galway is one of the largest employers in Galway city, employing over 1,800 people. In the last five years, staff numbers have risen by almost 40%, to support the growing number of students and education programmes. NUI Galway management is intent on ensuring the lines of communication between management and staff remain open and that the University's inclusive and cohesive atmosphere is retained. Having sorted post in the mailroom and answered student queries at the Students Union front desk, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, was very enthusiastic about the initiative, "This was a great opportunity for me to really appreciate the fantastic work carried out at ground level in this University. It allowed me to have a real feel for the issues confronting staff and students daily on the front line. It's very important to ensure the lines of communication stay open between all levels at our university and it's part of our culture to promote openness and inclusion, building a positive working environment for our staff, resulting in a better learning environment for our students." The 'Back-to-the-Floor' initiative was originally the brainchild of a staff member at NUI Galway, submitted through the University's staff suggestion scheme, and employees were asked to vote on positions for senior management, contributing €2 per ballot to charitable causes. - ends - Note to Editors: Roles undertaken by NUI Galway senior managers on Back to the Floor Day: 1. Dr. Iggy Ó Muircheartaigh, President: University Mail Centre and Students Union 2. Prof. Jim Browne, Deputy President and Registrar: Admissions Office Reception Desk 3. Ms Mary Dooley, Bursar: Accounts Payable Office 4. Dr Séamus Mac Mathúna, Rúnaí: Exams Office Reception desk 5. Mary O'Riordan, Vice-President for Student Services & Human Resources: Students Services Information Desk 6. Marie Reddan, James Hardiman Librarian: Library stewarding 7. Mr. John Gibney, Director of Physical Resources: Gardening and Grounds 8. Dr. Kieran Loftus, Director of Computer Services: User Support 9. Chris McNairney: Director of Human Resources: HR Reception Desk

>> Read full story about Senior Management at NUI Galway go 'Back-to-the-Floor'

Secondary School Students Challenged to Mathematics Contest

Secondary School Students Challenged to Mathematics Contest-image

Wednesday, 18 October 2006

18 October 2006: Tomorrow, (Thursday), nearly 7,000 students in 200 secondary schools across the country are taking up a maths challenge from NUI Galway. The inaugural PRoblem-solving for Irish Second level Mathematicians (PRISM) contest is the brainchild of NUI Galway mathematicians Dr. James Cruickshank and Dr. Rachel Quinlan, and aims to encourage students to take an interest in problem-solving from an early age. Each participating school will hold separate hour-long contests for pre-Junior Certificate and post-Junior Certificate students. The contests will feature a series of twenty problems, in multiple-choice format, to challenge the problem-solving dexterity of participants. Marking of answer sheets will be carried out at NUI Galway and other universities. "We are amazed by the huge interest in and positive response to the contest, commented Dr. James Cruickshank of NUI Galway's Maths Department. "One of the key skills in mathematics is the ability to solve problems. It is also one of the most enjoyable aspects of mathematics - anyone who enjoys a sudoku, or who has solved Rubik's cube can attest to the satisfaction of solving a hard mathematical problem. Mathematical contests, such as PRISM, are a good way to introduce young people to the challenges and rewards of solving interesting mathematical puzzles and problems. We hope that at least some of the PRISM contestants will be inspired by the contest to further develop their problem solving skills". Another aim of the contest is to identify interested and talented students who might enjoy and benefit from participating in a mathematical enrichment programme at NUI Galway, NUI Maynooth, UCC, UCD or UL. Successful participation in one of these programmes will entail regular attendance at lectures and problem-solving sessions at one of these centres, as well as extensive independent practice at problem solving, supported by correspondence with mentors. Participants in the enrichment programmes usually expect to compete in the Irish Mathematical Olympiad, which takes place in May 2007. "There has been much talk lately of declining standards in second level mathematics. Amid this negativity, it is often forgotten that there are still many excellent teachers and talented students who are interested in mathematics. These people deserve recognition and encouragement from their colleagues in third level institutions. We hope that initiatives like PRISM will help us to develop links with our post primary counterparts, so that students can be encouraged to develop their mathematical skills outside the school curriculum", commented Dr. Rachel Quinlan, NUI Galway's Maths Department. PRISM is being co-organised by Dr Mark Dukes, School of Mathematical Sciences, UCD, Gordon Lessells, Department of Mathematics and Statistics, UL and Dr Richard Watson, Department of Mathematics, NUI Maynooth. A list of participating schools can be found on http://www.maths.nuigalway.ie/PRISM/ - ends -

>> Read full story about Secondary School Students Challenged to Mathematics Contest

Graduate Recruitment Fair Features Best of Business

Graduate Recruitment Fair Features Best of Business-image

Tuesday, 17 October 2006

Over 75 national and multinational companies will feature at NUI Galway's Graduate Recruitment Fair, which takes place in Áras na Mac Léinn/Student Centre from 12.00pm to 4.00pm, on Tuesday 31 October 2006. The annual event is an ideal opportunity for current students, graduates and post-graduates to meet prospective employers and find out what's on offer in the job market. Organisations from across a wide range of sectors will attend, including Accenture, IBM, Intel, Kerry Group, KPMG, Medtronic, Quinn Group, SAP, Johnson & Johnson, The Marine Institute, Kingspan, Engineers Ireland, Pfizer, Ulster Bank, Masterfoods and Hewlett Packard. The Public Appointments Service, which recruits for all government departments will also be in attendance and interested in meeting graduates from all disciplines. The Graduate Recruitment Fair is very timely for those who intend getting a foothold on the career ladder as this year it follows one week after some 4,000 students will graduate from NUI Galway. A special service provided at the Fair is a 'CV Clinic', where the NUI Galway Careers Service will review CVs and provide advice and recommendations on how this key document may be improved. Peter Keane of NUI Galway Careers Office, advises those wishing to attend to bring their CVs and take advantage of the opportunity of having so many prospective employers present in the one place, ready to recruit staff. He comments, "Every year, this event goes from strength to strength. The prospective employers will be recruiting for scientists, engineers, administrators, business analysts, language specialists – the list goes on. NUI Galway graduates have an excellent reputation for being highly motivated, used to working in project groups and often with valuable work experience, having participated in our Professional Employment Programme (PEP). It is not surprising that there is almost 100% employment among our graduates every year." The event is co-ordinated by the Careers Service at NUI Galway in association with the Bank of Ireland. Tom Forde, Manager, Bank of Ireland, University Branch, said that he was pleased to continue the bank's involvement in this important and successful event. Individuals and companies interested in participating should contact the Careers Service Coordinator, Deirdre Sheridan, on 091 493 169 or by e-mail at careers@nuigalway.ie.

>> Read full story about Graduate Recruitment Fair Features Best of Business

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share