Morthaighde chun sláinte a fheabhsú trí chaighdeán níos fearr uisce

Morthaighde chun sláinte a fheabhsú trí chaighdeán níos fearr uisce-image

Thursday, 16 March 2006

Bhronn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) breis is €1 mhilliún ar an Institiúid um Athrú Comhshaoil, OÉ, Gaillimh ar mhaithe le mórthionscadal taighde a scrúdóidh caighdeán uisce agus an bhaint a bhíonn aige le sláinte an duine. 'Sláinte an Duine a fheabhsú trí Chaighdeán níos fearr Uisce' is teideal don chlár taighde idirdhisciplíneach a thugann le chéile eolaithe, dochtúirí agus innealtóirí ó OÉ, Gaillimh; ó Choláiste an hOllscoile, Baile Átha Cliath; agus ón Roinn Sláinte Poiblí, Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte - An tIarthar. Ag 10.30am Déardaoin, 16 Márta 2006, san Institiúid um Athrú Comhshaoil (ECI) a sheolfar an clár. Scrúdóidh an clár taighde, arb é atá ann ná sraith tionscadail idirnasctha, an bhaint atá ag soláthar an uisce óil agus infhabhtú Cripteaspóiridiam in Iarthar na hÉireann, agus tionchar cúinsí séasúracha agus comhshaoil ar chaighdeán an uisce talún. Scrúdóidh ceann amháin de na tionscadail modhanna a thabharfaidh le fios an dramhaíl ón duine nó ó ainmhithe is cúis leis an truailliú, agus tiocfaidh sé ar mhodhanna a dhéanfaidh amach cén uair is dóichí a tharlóidh truailliú i soláthairtí uisce. Scrúdóidh an clár, leis, uisce óil, uisce snámha agus uisce dramhaíola, féachaint an bhfuil iarmhair antaibheathach agus baictéir atá frithsheasmhach i gcoinne antaibheathach iontu. Dúirt an tOllamh Martin Cormican, ó Roinn na Baictéareolaíochta i Scoil Leighis OÉ, Gaillimh agus an príomhthaighdeoir, gur deis mhór é an staidéar le cur lenár dtuiscint ar an gceangal idir an úsáid, nó an mí-úsáid ar uairibh, a bhainimid as uisce agus ár sláinte. "Braithimid ar uisce sna tithe againn, sa tionsclaíocht agus san fheirmeoireacht chun nithe a ghlanadh agus dramhaíl a sciobadh leis agus d'fhéadfadh sé sin dul isteach sa chomhshaol. Ar an láimh eile, le go mbeadh saol fada sócmhar againn, ní mór dúinn tarraingt ar an uisce glan atá sábháilte le hól ón gcomhshaol céanna sin. Má táimid chun an dá thrá a fhreastal, ní mór dúinn córais a chur i bhfeidhm a chinnteoidh nach n-ólfaimid amárach an ní a chaithaimid amach inniu." Agus é ag labhairt ag an seoladh, is é a dúirt Leas-Ardstiúrthóir an EPA, an Dr Pádraic Larkin: "Is tionscadal taighde ríthábhachtach don EPA é an tionscadal seo a thugann le chéile grúpa ilghnéitheach taighdeoirí den scoth ó na heolaíochtaí comhshaoil agus sláinte le hoibriú ar an gceist fhíorthábhachtach seo d'Éirinn. Táim ag súil go mbainfear leas as torthaí an tionscadail seo amach anseo chun an caighdeán is airde uisce is féidir a chur ar fáil in Éirinn." Is é a dúirt an tOllamh Emer Colleran, Stiúrthóir an ECI: "Tá an-áthas ar an ECI gur éirigh leis an maoiniú nach beag taighde seo a fháil ón EPA – gníomhaireacht a aithníonn an buntáiste a bhaineann le saineolaithe a thabhairt le chéile ó réimsí an taighde comhshaoil agus sláinte. Tá gá le cur chuige ildisciplíneach i leith an taighde chun ár n-acmhainn uisce a chosaint agus chun soláthairtí uisce a chur ar fáil. Tabharfaidh an tionscadal seo taighdeoirí le chéile ó dhisciplíní éagsúla i dtionscadal faoi leith a bheidh dírithe ar chaighdeán an uisce in Éirinn a fheabhsú." Ó bunaíodh an ECI, d'éirigh leis an bhfoireann acadúil a bhfuil baint acu leis an taighde maoiniú os cionn €30 milliún a fháil ó fhoinsí náisiúnta agus idirnáisiúnta. I dteannta bheith ag tacú go fadtréimhseach le taighde comhshaoil in OÉ, Gaillimh, tá an ECI ag tabhairt tacaíochta do chúrsaí comhshaoil atá seanbhunaithe agus ag cuidiú le cúrsaí nua fochéime agus iarchéime a chur le chéile. CRÍOCH

>> Read full story about Morthaighde chun sláinte a fheabhsú trí chaighdeán níos fearr uisce

Major research to enhance health through improved water quality

Major research to enhance health through improved water quality-image

Thursday, 16 March 2006

The Environmental Change Institute, NUI Galway, has been awarded over €1 million in funding by the Environmental Protection Agency (EPA) for a major research project to investigate water quality and its relationship to human health. 'Enhancing Human Health through Improved Water Quality' is an interdisciplinary research programme that brings together scientists, doctors and engineers from NUI Galway, University College Dublin and the Department of Public Health, Health Services Executive-West. It will be launched by the EPA at 10.30am on Thursday 16th March 2006 at the Environmental Change Institute (ECI). The programme of research, which is a series of linked projects, will examine the relationship between drinking water supply and the occurrence of Cryptosporidium infection in the West of Ireland, and the effect of seasonal and environmental factors on ground water quality. One of the projects will investigate methods to show if contamination of water comes from human or animal waste, and determine methods to predict when contamination of water supplies is most likely to happen. The programme will also examine drinking water, bathing water and waste water for antibiotic residues and antibiotic resistant bacteria. Professor Martin Cormican, from the Department of Bacteriology at NUI Galway's Medical School and lead researcher, said the study represented a major opportunity to improve our understanding of the link between our use, or sometimes misuse, of water and our health. "We depend on water in our homes, in industry and in farming to clean and flush away waste which may end up in our environment. On the other hand, to live long and to live well, we need to draw from that same environment water that is clean and safe to drink. If we want to do both of these things with water, we need to put in place systems to make sure that we do not drink tomorrow what we flush away today." Speaking at the launch, Deputy Director General of the EPA Dr Padraic Larkin said: "This is a key research project for the EPA which brings together a diverse group of leading researchers from environment and health sciences to work on this critical issue for Ireland. I look forward to the results of this project being utilised in the future to deliver the highest possible quality of water in Ireland". Professor Emer Colleran, Director of the ECI said: "The ECI is delighted with its success in attracting this significant research funding from the EPA who recognise the benefit of bringing together experts in the fields of environmental and health research. Protection of our water bodies and provision of water supplies require a multidisciplinary research approach. The project will link together researchers from different disciplines in a unique project focused on the improvement of water quality in Ireland." Since the establishment of the ECI, academic staff associated with the research programme has attracted over €30m in additional funding from both national and international sources. In addition to the long-term support of environmental research at NUI Galway, the ECI is continuing to support existing environmental courses and is contributing to the development of new undergraduate and postgraduate courses. ENDS

>> Read full story about Major research to enhance health through improved water quality

NUI Galway memorial Arts Award in honour of the late Jerome Hynes

NUI Galway memorial Arts Award in honour of the late Jerome Hynes-image

Tuesday, 7 March 2006

NUI Galway's Alumni Association has announced a memorial arts award in honour of the late Jerome Hynes, one of the University's most distinguished graduates who passed away last year. The Jerome Hynes Award for Best One Act Play recognises the outstanding contribution Jerome Hynes (BA 1980, HDip in Ed 1981, LLB 1988) made to the Arts both nationally and internationally as Chief Executive of Wexford Festival Opera for 17 years and as a member of An Chomhairle Ealaion/The Arts Council. The award is presented during the University's Springtime Arts Festival, Múscailt. The inaugural Jerome Hynes Award for Best One Act Play, sponsored by the University's Alumni Association, was presented by Alma Hynes, Jerome s widow, to the cast and crew of Basin of Myself, an original play written, directed and performed entirely by NUI Galway students. The play was one of 10 performed as part of this year's Múscailt Festival. The presentation piece was created by the renowned sculptor John Coll, a former winner of the NUI Galway Alumni Award for Literature, Communication and the Arts. The University has also commissioned a larger piece by John Coll in memory of Jerome, which will be unveiled in the Bank of Ireland Theatre later this year.

>> Read full story about NUI Galway memorial Arts Award in honour of the late Jerome Hynes

Charities to benefit from NUI Galway's 'Buy-a-Book' Day

Charities to benefit from NUI Galway's 'Buy-a-Book' Day-image

Monday, 6 March 2006

Signed works by Nobel laureate Seamus Heaney, Edna O'Brien and Galway writer Ken Bruen are among the many books on sale at the inaugural NUI Galway 'Buy-a-Book Day' which takes place on Thursday 9th March, 2006,from 10.30am to 7.00pm. The general public are invited to the sale in the Aula Maxima, where an exciting and diverse range of books will be available. Other notable authors to contribute to this charitable event include Gerald Dawe, Moya Cannon, Ré Ó Laighléis and Joan McBreen. The proceeds from the event will be donated to international, national and local charities through the University's United Charities Group (UCG), with a portion of the total amount raised being used to purchase an item of interest for the Special Collections department at the James Hardiman Library. Formed in 2004, UCG consolidates the efforts of the three University based charitable committees: the Third World Appeal Committee, the IFUT Charitable Committee and Medicus Mundi. The event is one of the more novel ideas to emanate from the University's Staff Suggestion Scheme – Ursmaointe – and has been generously supported by several businesses throughout Galway. Vice President Mary O'Riordan said: "This is a wonderful initiative, coming from the staff of the University, which allows the University community to respond to the needs of the charities who will benefit." An end-of-day bargain sale will be held on the day to ensure that all stock is cleared, with any remaining stock being donated to local charity shops.

>> Read full story about Charities to benefit from NUI Galway's 'Buy-a-Book' Day

April 2006

IUQB Student Support Services Booklet Launched

IUQB Student Support Services Booklet Launched-image

Monday, 24 April 2006

Guidelines to improve the organisation and effectiveness of Student Support Services in all Irish universities have been published by the Irish Universities Quality Board (IUQB) and launched today (Monday 24th April) by the Board's Chair, the Honourable Mrs. Justice Catherine McGuinness. With the increase in the number and diversity of students entering third level education, the role of Student Support Services has become more complex and important as it contributes to the academic, social, financial and personal well-being of students. The booklet – 'National Guidelines of Good Practice in the Organisation of Student Support Services in Irish Universities' - aimed to establish current practice, identify good practice and prepare a national code of good practice, and was the result of inter-university projects conducted by the IUQB in collaboration with the universities. It is intended that each university will take the booklet's agreed statements of good practice into consideration when planning improvements to its own relevant systems. One of a series of booklets from the IUQB, it was funded by the HEA Quality Assurance Programme under the National Development Plan 2000-2006. The IUQB was established in 2002 and was incorporated earlier this year as a non-profit making limited company, with its Board of Directors representative of all stakeholders in Irish universities, in addition to nominees from the European and North American university systems. Based at 10 Lower Mount Street, its mission is to play a leading role in developing and fostering a coherent culture of quality in all activities of the Irish universities in line with the highest international standards. Ends

>> Read full story about IUQB Student Support Services Booklet Launched

NUI Galway Societies win Three Major Awards at BICS/ Choral Society win Gold in

NUI Galway Societies win Three Major Awards at BICS/ Choral Society win Gold in -image

Wednesday, 19 April 2006

NUI Galway Societies came out on top with three major wins at this year s Board of Irish College Societies (BICS) national society awards. Best Society went to The NUI Galway Juggling Society who had an exceptional year under the leadership of auditor Brian McGinley (Phd in Engineering). Best New Society went to the Business Society who in their first year have run a number of events and have made a significant contribution to campus life under the auditorship of David Keane (final year corporate law). Best Society Individual went to Donna Cummins (second year medical student), incoming auditor of the Literary and Debating society who had a very successful year which included hosting the Irish Times final. Donna was also instrumental in forming the new Sláinte Society which ran the Teddy Bear Hospital which saw students of medicine interact with local children. Other winners on the night are as follows. Best Event: Teddy Bear Hospital; Best Improved: GIG(Gay in Galway) Society: Best Fresher: Andrew Murphy, Young Greens Society; Best Poster: Art Soc; Best Website: Juggling Society. Riona Hughes, NUI Galway Societies Officer and Vice-chairperson of BICS described the Universities victory as "a recognition of the high standard of the societies in NUI Galway and the commitment of their very talented and generous members who add immeasurably to the life of the campus and to Galway city." Special guest for the evening was Mr. Pat Cox, former President of the European Parliament, who presented the nine awards to the winners. During his opening speech, Mr. Cox praised the members of third level societies and expressed the opinion that everyone present was a winner by virtue of engagement and that societies offered their members the opportunity to turn the knowledge they have internalsied into good for their communities. The BICS (Board of Irish College Societies) National Awards, was hosted by Cork Institute of Technology on April 13th in the Rochestown Park Hotel. Choral Society Success at International Choral Competition in Riva del Garda, Italy The NUI Galway Choral received a gold certificate for coming second in the Youth Choir section at the International Choral Festival in Riva del Garda, Italy. This entitles them to enter the Choral Olympics - 4th WORLD CHOIR GAMES 2006 Xiamen / China, which will be held in July. The winning choir was from Singapore. The NUI galway beat stiff competition from choirs from Wales, Italy, USA, Germany, Croatia and Cork. Well done to Peter Mannion (Director) and all the singers who made the trip. End

>> Read full story about NUI Galway Societies win Three Major Awards at BICS/ Choral Society win Gold in

University Scholarships and Prizes Presented

University Scholarships and Prizes Presented-image

Wednesday, 12 April 2006

NUI Galway students whose performance at their pre-degree examinations in 2004-05 was outstanding were honoured at a special ceremony today (Wednesday) at 11.00 in Áras na Mac Léinn. The President, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, conferred the title 'University Scholar', together with a cheque for €250 and a specially designed scroll, on 391 students to mark their achievement in reaching First-class Honours standard at their examinations. The occasion also marked the award of 155 other Prizes across all Faculties, including 27 NUI Scholarships and Prizes won by NUI Galway students. Dr. Ó Muircheartaigh said that the ceremony highlighted for students the remarkable number and range of opportunities provided by this University for recognition of academic performance – a total of some 546 individual awards in 2004-05. "As an institution dedicated to academic excellence", he said, "the University is happy to mark today in this way the dedication of each of you students to developing your academic potential. The public recognition accorded you by this title of University Scholar will, I hope, encourage you further in that direction without neglecting the many other opportunities for personal development offered you by the University in the social and sporting arenas." He added that they were obviously, also well capable of going on in due course to do postgraduate research here and, for that purpose, to avail of the major research funding won by NUI Galway in recent years in all Faculties. Speaking of the Prizes, he said that the number and variety of these awards were a striking testimony of the support enjoyed by the University from industry and companies and private donors, all of whom he thanked for their generosity. Ends

>> Read full story about University Scholarships and Prizes Presented

Lá na nGradam ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Lá na nGradam ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh-image

Wednesday, 12 April 2006

Rinneadh ceiliúradh inniu (Dé Ceadaoin) ag 11.00 in Áras na Mac Léinn ar na torthaí den scoth a bhain mic léinn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh amach ina scrúduithe réamhchéime in 2004-05. Bronn an tUachtarán, an Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, an teideal 'Scoláire Ollscoile', seic de €250 agus scrolla speisialta ar 391 mac léinn a bhain Céadonóracha amach ina scrúduithe. Chomh maith leis sin, rinneadh ceiliúradh ar 155 Duaiseanna eile a gnóthaíodh sna Dámha éagsúla, ina measc 27 Scoláireachtaí agus Duaiseanna de chuid Ollscoil na hÉireann a bhain mic léinn na Gaillimhe amach. Dúirt an Dr. Ó Muircheartaigh gur léirigh Lá na nGradam do mhic léinn go gcuireann an Ollscoil iliomad deiseanna ar fáil le haitheantas a thabhairt dóibh siúd a léiríonn a gcumas acadúil: i mbliana, mar shampla, iomlán de 546 Scoláireachtaí/Duaiseanna i leith 2004-05. "Mar institiúid arb í an feabhas acadúil an chéad chloch ar a paidrín", dúirt sé, "tá áthas ar an Ollscoil aitheantas a thabhairt inniu don díograis atá léirithe agaibhse go léir, a mhic léinn, i leith bhur gcumas acadúil a fhorbairt. Tá súil agam gur spreagadh díbhse iad an teideal seo Scoláire Ollscoile a bheith bronnta oraibh agus an t-aitheantas poiblí seo le coinneáil libh ar an mbóthar sin, ach ar ndóigh go dtapóidh sibh freisin na deiseanna go leor eile a thugann an Ollscoil seo díbh chun forbairt phearsanta a dhéanamh oraibh féin sna réimsí sóisialta agus spóirt." Dúirt sé freisin gur léir go raibh an cumas iontu go léir dul i mbun an taighde iarchéime amach anseo agus, chuige sin, teacht i dtír ar na deontais mhóra taighde atá bainte amach ag OÉ Gaillimh le blianta beaga anuas i ngach Dámh. Ag trácht dó ar na Duaiseanna, dúirt sé gur rí-léir ó líon agus éagsúlacht na nduaiseanna sin leibhéal na tacaíochta a tharraingíonn an Ollscoil chuici féin ón tionscal, ó chomhlachtaí agus ó dheontóirí príobháideacha, agus ghlac sé buíochas leo sin uile as a bhflaithiúlacht. Críoch

>> Read full story about Lá na nGradam ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

John Baldessari to receive Honorary Doctorate of Fine Art at Burren College of A

John Baldessari to receive Honorary Doctorate of Fine Art at Burren College of A-image

Tuesday, 11 April 2006

John Baldessari is one of the best known conceptual artists in the world and has been credited as having invented a new form of photography. The influence of his work on younger artists is far reaching and longstanding and his work may be seen in major art museums across the world. He has been a member of the Advisory Council of Burren College of Art since it opened in 1994 and has visited the college on four occasions since then. On Tuesday April 18th he will receive an Honorary Doctorate of Fine Art from the National University of Ireland, as part of the Burren College of Art/NUI Galway MFA Graduation ceremony. Professor Timothy Emlyn Jones, Dean of Burren College of Art said, "It is both an honour and a pleasure to have John Baldessari involved with the Burren College of Art. It is an honour because he is one of the most distinguished artists currently working anywhere in the world, and it is a pleasure since his work connects so well with the ideas-led, enquiry based education at Burren College of Art. He is not only an important artist but also an inspirational teacher who is warmly remembered by those of our students and teachers who have been fortunate enough to have met him. We are delighted that the National University of Ireland, Galway accepted our nomination for the award of an honorary doctorate to honour and celebrate this important artist." John Baldessari was born in National City in 1931. He attended San Diego State University and did post-graduate work at Otis Art Institute and Chouinard Art Institute and U.C. Berkeley. He taught at the California Institute of the Arts in Valencia until 1990 and is currently teaching at UCLA. He has been a major influence on several generations of artists. His art has been featured in more than 120 solo exhibitions in the U.S. and Europe and in over 300 group exhibitions. His projects include artist books, videos, films, billboards and public works. His awards include the Governors Award for Lifetime Achievement in the Visual Arts in California, the Oscar Kokoschka Prize from Austria and the Spectrum-International Award for Photography of the Foundation of Lower Saxony, Germany. Current projects include; solo shows in New York and Europe, books, films, an upcoming project at the Deutsche Guggenheim Berlin, and retrospectives at Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Vienna, Austria and the Kunsthaus, Graz, Austria, and at the Musee d Art Contemporain de Nimes, France. He has been made an honorary Doctor of Fine Arts by Otis Art Institute of Parsons School of Design of the New School of Social Research, and by San Diego State University and the California State University. END

>> Read full story about John Baldessari to receive Honorary Doctorate of Fine Art at Burren College of A

Community & Environmental Studies Association of Ireland (CESI)

Community & Environmental Studies Association of Ireland (CESI)-image

Tuesday, 11 April 2006

1st Annual Conference on Community Responses The CESI Conference brought together contributors from the fields of science, sociology and politics with campaign advocates to discuss issues of environmentalism and secularisation, in the context of the patterns of social change which impact upon people's lives in an age of accelerated risk or shifting values. The conference included contributions from Professor Emer Colleran of the Environmental Change Institute who called for greater dialogue between the disciplines engaged with environmental research. Drawing from her experiences during the Mullaghmore dispute, Prof. Colleran emphasised the need for increased cooperation between the sometimes competing layers of the environmental lobby. Dr. Liam Leonard, NUI Galway, Chairman of the CESI, discussed the significance of environmental advocates in relation to the maintenance of a pluralistic civil society. Brendan Flynn NUI Galway presented an analysis of environmental complaints and responses amongst EU member states, while Brendan Smith looked at the issue of community engagement with local moves towards community empowerment through increased involvement in green issues such as tree planting and river bank cleanups. The second stream of the conference examined secularisation in both the Irish and international contexts. Vesna Malesevic NUI Galway presented an analysis of the linkages between religious belief and spatial location or demographic age groupings. A study of local mobilisation around secular issues in Galway in the 1970s was presented by Dr. John Cunningham NUI Galway, who included local accounts of student debates from the then UCG as part of his study. The third stream of the conference welcomed our visiting speakers, who returned to environmental themes. The writer Robert Allen gave us an insight into his latest work Ireland Unbound, where he examines themes of an environmental nature. Dr. Mark Garavan of the GMIT, Castlebar discussed the underlying themes of community and risk in relation to the Shell to Sea campaign, which he is spokesman of. Both visiting speakers allowed the conference to consider certain themes surrounding the issue of community responses to perceived intrusion due to infrastructural projects as Ireland continues on a path of accelerated growth. Ultimately, the debates around issues of community responses to change and risk are at the heart of much of what is occurring in an Ireland moving from traditional to post-modernity. The CESI conference brought together competing voices for a day, allowing for an extension of these debates which can move from contest to dialogue when minds are focused. The CESI would like to thank all who took part and contributed as speakers or within the subsequent debates. We look forward to next year's event with renewed confidence that this form of academic dialogue which is interdisciplinary while also reaching out to the wider community of activists and writers is a significant step towards a better understanding of community and environmental issues in a changing context, both nationally and globally. Ends

>> Read full story about Community & Environmental Studies Association of Ireland (CESI)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share