Fógraíonn Banc na hÉireann €2.5 milliún mar thacaíocht d'fhorbairt inmharthana i

Fógraíonn Banc na hÉireann €2.5 milliún mar thacaíocht d'fhorbairt inmharthana i-image

Thursday, 16 June 2005

Inniu (16 Meitheamh 2005), d'fhógair Banc na hÉireann go dtabharfaí €2.5 milliún chun geilleagar teangalárnach eolasbhunaithe a fhorbairt i gceantair Ghaeltachta. Ba é Des Crowley, Príomhfheidhmeannach – Seirbhísí Airgeadais Miondíola a d'fhógair an maoiniú ag fáiltiú in Ionad Ealaíon Bhanc na hÉireann. Tabharfar an maoiniú d'Fhondúireacht na hOllscoile mar chuid dá feachtas €50m Daoine & Áit. Tabharfaidh an €2.5m tacaíocht don obair atá déanta ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, a seoladh le gairid in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, institiúid náisiúnta €35 milliún atá tiomanta do cheannródaíocht in oideachas tríú leibhéal a chur ar fáil trí Ghaeilge. I dteannta na gclár ar an gcampas, déanfaidh an institiúid forbairt ar thrí ionad sheachtracha sa Ghaeltacht; tá dhá ionad acu sin i nGaeltacht na Gaillimhe (Carna agus an Cheathrú Rua) agus ionad eile i nDún na nGall (Gaoth Dobhair). Tabharfaidh an t-airgead ó Bhanc na hÉireann tacaíocht do chláir acadúla a chur ar fáil sna hionaid seo chun a chur ar chumas na bpobal áitiúil scileanna a fhoghlaim ar mhaithe le geilleagar eolasbhunaithe a fhorbairt. Díreoidh cláir ollscoile sna hionaid seo ar fhostaíocht inmharthana a chruthú, a thabharfaidh deis do chéimithe fanacht ina n-áit dúchais agus cur le hinfrastruchtúr teangeolaíoch agus teicneolaíoch an cheantair. Agus an tacaíocht á fógairt is é a dúirt Des Crowley, Príomhfheidhmeannach - Seirbhísí Airgeadais Miondíola Bhanc na hÉireann: "Tugann Banc na hÉireann tacaíocht láidir do gheilleagar teangalárnach, eolasbhunaithe a fhorbairt i gceantair Ghaeltachta. Feicimid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge mar thionscnamh ceannródaíoch agus nuálaíoch agus tá an-áthas orainn tacú le Feachtas Daoine & Áit OÉ, Gaillimh. Tá riar maith dár ngnó in Iarthar na hÉireann agus tá beagnach 1,000 duine fostaithe againn ann – mar sin, ar bhealaí éagsúla, táimidne ag iarraidh tacú le daoine, le pobail agus leis an saol san Iarthar." Dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ, Gaillimh, an méid seo: "Cuirimid fáilte mhór roimh an tacaíocht ghnaíúil seo ó Bhanc na hÉireann a láidreoidh an obair nuálaíoch atá déanta ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá tiomantas na hOllscoile don Ghaeilge le feiceáil inár straitéis an seomra ranga agus an tsaotharlann taighde a thabhairt chuig an nGaeltacht agus tacú leis na pobail sin féinspleáchas eacnamaíoch agus teangalárnach a bhaint amach. Cuirimid fáilte roimh chinneadh Bhanc na hÉireann páirt a ghlacadh san fheachtas Daoine & Áit trí thacú le ceann de na cláir thosaíochta. Ghlac Peadar Mac an Iomaire, Príomhfheidhmeannach an Acadaimh, buíochas le Banc na hÉireann as a thacaíocht airgid agus dheimhnigh sé go méadófaí réimse clár acadúil a bhí á gcur ar fáil cheana féin ag an Acadamh, lena n-áirítear cúrsaí i staidéar an aistriúcháin, sa chumarsáid, sa teicneolaíocht faisnéise, i raidió agus teilifís, de réir mar a thiocfaidh forbairt ar an institiúid. Críoch

>> Read full story about Fógraíonn Banc na hÉireann €2.5 milliún mar thacaíocht d'fhorbairt inmharthana i

Bank of Ireland announces €2.5 million towards support of sustainable developmen

Bank of Ireland announces €2.5 million towards support of sustainable developmen-image

Thursday, 16 June 2005

Bank of Ireland today (16 June, 2005) announced a commitment of €2.5 million towards the strategy of developing a language-centred, knowledge-based economy in Gaeltacht areas. The funding, which will be channelled through the Galway University Foundation at NUI Galway as part of its €50m People & Place campaign, was announced by Des Crowley, Chief Executive - Retail Financial Services at a reception in the Bank of Ireland Arts Centre. The €2.5m contribution will underpin the work of NUI Galway's recently launched Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, a national €35 million institute dedicated to pioneering third-level education through the medium of Irish. In addition to its campus programmes the institute will develop three outreach Gaeltacht centres, two in the Galway Gaeltacht (Carna and An Cheathrú Rua) and one in Donegal (Gaoth Dobhair). The Bank of Ireland contribution will support the provision of academic programmes in these centres designed to empower local communities to engage in, and benefit from skills and learning that are key to the development of a knowledge-based economy. University programmes delivered at these centres will focus on the creation of sustainable employment, providing graduates with the opportunity of remaining in their native place and further strengthen the linguistic and technological infrastructure of the area. Speaking at the announcement, Des Crowley, Chief Executive - Retail Financial Services at Bank of Ireland said: "Bank of Ireland strongly supports the development of a language centred, knowledge based economy in Gaeltacht areas. We see Acadamh na hOllscolaiochta Gaeilge as a ground breaking and innovative initiative and are delighted to support the NUI Galway People & Place Campaign. A major proportion of our business is in the West of Ireland and we employ almost 1,000 people along the Western seaboard – so, in different ways, we actively seek to support people and communities and life in the West." Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "We warmly acknowledge this generous support from Bank of Ireland which will copper-fasten the innovative work undertaken by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. The University's commitment to the Irish language is exemplified in our strategy of bringing the classroom and the research lab to the Gaeltacht and by supporting those communities to achieve language-centred, economic self-reliance. We salute Bank of Ireland in its decision to participate in the People & Place campaign by directing its support toward one of our priority programmes. Peadar Mac an Iomaire, Príomhfheidhmeannach (CEO) of an tAcadamh, thanked Bank of Ireland for its financial support and confirmed that the range of academic programmes already provided by an tAcadamh, including those in translation studies, communications, information technology, radio and television skills, will be extended as the institute develops. Ends

>> Read full story about Bank of Ireland announces €2.5 million towards support of sustainable developmen

Royal Academy of Medicine in Ireland Summer Meeting at the NCBES

Royal Academy of Medicine in Ireland Summer Meeting at the NCBES-image

Tuesday, 14 June 2005

The National Centre for Biomedical Engineering Science will host the Summer Meeting of the Royal Academy of Medicine in Ireland (Biomedical Sciences section) on Thursday and Friday, 16th and 17th June. On Thursday, researchers from all over Ireland will compete for the Donegan Medal, which is awarded for the best oral research presentation. The Donegan Medal Competition is open to postgraduate students presenting their research for the first time at a scientific meeting. A Research Symposium entitled "Regulation of smooth muscle function" will be held on Friday. The symposium, sponsored by Boston Scientific, will focus on research into smooth muscle tissue lining the uterus (of interest to scientists studying disorders of pregnancy)and smooth muscle tissue lining blood vessels, which is a critical factor in blockages of arteries leading to heart attack. The Plenary Speaker at the Symposium is Cardiologist Dr. Bradford Berk, a world leader in Cardiovascular Research, Chairman of the Department of Medicine and Director of the Centre for Cardiovascular Research at the University of Rochester School of Medicine and Dentistry. Professor Terry Smith, NCBES Director and NUI Galway RAMI Council representative, is local organiser of the symposium. Ends

>> Read full story about Royal Academy of Medicine in Ireland Summer Meeting at the NCBES

Presentation of Historical Documents to James Hardiman Library, NUI Galway

Presentation of Historical Documents to James Hardiman Library, NUI Galway-image

Monday, 13 June 2005

An important collection of primary, unpublished documents, with other material, relating to the discussions between Irish Republican leaders and representatives of the British Government, during 1974/1975, on the subject of a settlement of the Northern Ireland problem and of Anglo-Irish relations, was presented to the James Hardiman Library, NUI Galway today (3.00pm, Monday). The Papers were presented by Mr Ruairí Ó Brádaigh and following normal archival preparation, will be available for research by scholars, under normal academic and library conditions. The Papers will be a unique source for researchers intent on exploring the intentions, perspectives and political strategy of the Republican leadership at this particularly crucial interlude in the mid-1970s. Professor Robert W. White, Department of Sociology, Indiana University-Purdue University, Indianapolis, who has had access to the Papers, and who is writing a study of Mr. Ó Brádaigh and the Irish Revolutionary tradition, was also present at the presentation. Ends

>> Read full story about Presentation of Historical Documents to James Hardiman Library, NUI Galway

NUI Galway hosts first European Summer School in Disability Law

NUI Galway hosts first European Summer School in Disability Law-image

Monday, 13 June 2005

The Law Faculty at NUI Galway, which has been closely involved in the debate concerning the legal rights of persons with disabilities in Ireland and abroad, will host the first ever European Summer School on Disability Discrimination Law from the 4th to the 15th July 2005. The Summer School has attracted major financial backing from the European Commission as part of its general campaign against disability discrimination. It will explore a new EU Directive that offers substantially enhanced legal protection for disabled Europeans who number at least 45 million. The Summer School is open to all members of the public as well as their legal advisers interested in finding out more about the new Directive as well as its potential uses for and on behalf of persons with disabilities. NUI Galway's Law Faculty includes many staff members who have had direct litigation experience before courts such as the US Supreme Court, the European Court of Justice and the European Court of Human Rights. Highlights of the Summer School include a series of talks by Professor Peter Blanck who is a leading disability rights litigator before the US Courts and by Professor Christopher McCrudden of Oxford University. The main aim is to equip the participants with the practical skills needed to begin making use of the EU anti-discrimination law in the disability context. The Director of the Summer School, NUI Galway's Professor Gerard Quinn said: We are proud of our research track record at NUI Galway in the area of Disability Law and view this Summer School as a logical development in the area. The Summer School is designed to provide persons with disabilities from all over Europe with a unique learning opportunity to find out more about their rights at a European level and to begin exercising them more forcefully. We expect a diverse range of disabled participants from throughout Europe which will provide a huge learning opportunity in itself. The knowledge provided to the disability groups and their legal advisers should enable them to craft better legal strategies at both the European and Irish levels. A dedicated website has been set up for the Summer School and can be accessed through the Faculty of Law at NUI Galway: http://www.nuigalway.ie/law/Disability_summer_school/index.html Ends

>> Read full story about NUI Galway hosts first European Summer School in Disability Law

Galway author, Ken Bruen to speak at NUI Galway Crime Writers Conference

Galway author, Ken Bruen to speak at NUI Galway Crime Writers Conference-image

Tuesday, 7 June 2005

Award-winning Galway writer, Ken Bruen is among a number of internationally acclaimed authors who will contribute to a conference on Memory in the Crime Genre, which will take place in the Information Technology Building, NUI Galway on 10th and 11th June, 2005. Ken Bruen, whose novels include The White Trilogy, 'Vixen', 'The Guards' and 'The Magdalen Martyrs', will give a public talk on his work at 6.00pm on Saturday 11 June in Room 125. Bruen, has published 11 books since leaving a career in teaching that brought him to South America, South East Asia, Africa and Japan. Crime Writer, Peter Tremayne will give a public lecture entitled "Sister Fidelma s World: Crime and Punishment in 7th Century Ireland," at 6.00pm on Friday 10th June again in Room 125. Sister Fidelma first appeared in short stories in 1993 and has gone on to enjoy critical acclaim. A Celtic scholar of note, Tremayne's other works include 'The Druids' and 'Dictionary of Celtic Mythology.' Dr Eamonn O Ciardha from the Keough Institute for Irish Studies, Notre Dame University, will open the conference with a keynote address on "The Irish Outlaw". The conference, hosted by NUI Galway's departments of French and Spanish, in association with the Centre for Irish Studies, has attracted delegates from Latin America, the USA, Australia and New Zealand, in addition to those from Britain and Ireland. Ends Information from: Kate Quinn, Dept of Spanish, NUI Galway on 091 492702 Phil Dine Dept of French, NUI Galway on 091 492391

>> Read full story about Galway author, Ken Bruen to speak at NUI Galway Crime Writers Conference

July 2005

Urgent need for Brain Injury Rehabilitation Services in Galway

Urgent need for Brain Injury Rehabilitation Services in Galway-image

Monday, 11 July 2005

Severe brain injury is the most serious outcome of many road traffic accidents. Having received medical treatment, it is vital for the patient to undergo an effective rehabilitation programme to ensure maximum recovery. However, as there is just one specialist rehabilitation centre in Ireland which is based in Dublin, most people have no option but to return home where they are dependent on their families for the rest of their lives. Professor Agnes Shiel of NUI Galway's Department of Occupational Therapy says that treatment facilities and a proper rehabilitation service should be available in Galway. She was speaking in advance of the Neuropsychological Rehabilitation Conference 2005 at NUI Galway (11th and 12th July), where international delegates addressed issues including neuropsychological or memory rehabilitation, cognitive rehabilitation and socio-emotional functioning. Professor Shiel said: "In Ireland, specialist rehabilitation of problems such as serious brain injury is wholly inadequate. There is only one specialist rehabilitation unit and this is based in Dublin. A successful rehabilitation programme needs to be accessible both in terms of starting as soon as possible after the injury is incurred and also in terms of location – that is - it needs to be regionally based so that the person's return to their community can be facilitated. A city the size of Galway should have a dedicated brain injury rehabilitation facility. " According to Professor Shiel, the average head injury survivor is male and aged between 15 and 25 years. While the numbers with physical difficulties are small (about 10% of the total), the vast majority have ongoing problems with memory, concentration, planning and paying attention. These difficulties mean that they may be unable to lead independent lives, work in open employment and resume their lives as before. Many return home and are dependent on their families for the rest of their lives. These problems are also experienced by people who incur brain injury from other causes, such as stroke, brain haemorrhage and tumours. This is creating a significant population of people living with ongoing severe difficulties. While people with brain injury may access local Occupational Therapy, Speech and Language Therapy, Physiotherapy and Neuropsychology services, these services are already stretched to capacity. It is estimated that there are approximately 150 people per 100,000 in the UK who have ongoing difficulties as a result of brain injury. Professor Shiel says that accurate figures for the Irish population are not available but are possibly higher because of the higher number of road traffic accidents. However, survival rates after head injury are increasing she says. This is mainly due to car safety features such as airbags, improvement in acute and intensive care and advances in pharmacological treatment of secondary complications. "However, the increased survival rates mean that there is an ever-increasing population of people who survive with significant and debilitating problems. Many survivors of head injury never access a rehabilitation programme and cope as best they can with the help of family and friends." Among those addressing the Neuropsychological Rehabilitation Conference in NUI Galway was Professor Barbara Wilson OBE from Cambridge who helped establish one of the first centres in the UK for memory rehabilitation. Professor Skye McDonald from Sydney discussed emotional difficulties experienced by people suffering from brain injury who are unable to respond to non-verbal communication, while Professor Nadina Lincoln from the University of Nottingham compared different types of rehabilitation pointing out the most effective. Ends

>> Read full story about Urgent need for Brain Injury Rehabilitation Services in Galway

NUI Galway History Professor elected by British Academy

NUI Galway History Professor elected by British Academy-image

Monday, 11 July 2005

Nicholas Canny, Professor of History and Academic Director of the Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change at NUI Galway, has been accorded the exceptional accolade of being elected as a Corresponding Fellow of the British Academy at the annual meeting of the Academy on 7 July 2005. According to the Academy, this is the 'highest honour that the Academy is able to confer in recognition of scholarly distinction'. It is awarded each year to only seven scholars from all subjects in the humanities who may be chosen from any country in the world except the United Kingdom. Professor Canny is only the second living scholar resident in the Republic of Ireland who has been honoured in this way. In the citation recommending Professor Canny for election, reference was made first to his consistent record of scholarly publications spanning thirty years and including two prize winning books, the most recent Making Ireland British, 1580-1650 (Oxford University Press, 2001); and The Elizabethan Conquest of Ireland, (Harvester Press, 1976); then to his outstanding career as a teacher of History at undergraduate and post-graduate levels; and finally to his leadership role in promoting multi-disciplinary research in the Humanities in Ireland and abroad. Particular mention was made of his leadership role at NUI Galway that led to the establishment of the Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change. This Centre, created by the Higher Education Authority under its Programme for Research in Third Level Institutions has recently completed its first major research programme to the highest international standard. The Centre facilitates multi-disciplinary and co-operative research on topics related to the histories of human migration, settlement and cultural change. The Centre has forged strong collaborative links with other national and international institutions, including Harvard University, Johns Hopkins University, the Institute for Migration and Ethnic Studies Zagreb, Croatia and the Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences, Uppsala. Congratulating Professor Canny on his success, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "This is a great honour for an outstanding historian. Through his own research and the leadership he has shown in the Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change, Professor Canny has demonstrated the highest standards of scholarship and academic excellence we are so proud to have at NUI Galway." Ends

>> Read full story about NUI Galway History Professor elected by British Academy

NUI Galway's success at Henley Royal Regatta

NUI Galway's success at Henley Royal Regatta-image

Friday, 8 July 2005

This year two NUI Galway crews made the final of Henley Royal Regatta. The crew of John Forde, Marc Stevens, Paul Giblin and Dave Mannion raced in the Visitors Challenge Cup. They easily qualified for the quarter final, but encountered stiff opposition from Molsey Rowing Club in the semi-final. Having defeated Molsey, NUI Galway progressed to the final against a strong Oxford Brookes crew stroked by an Irish man, Derek Holland. The final took place on Sunday in front of a packed stadium. NUI Galway stormed into a strong lead which they maintained throughout the race, winning the coveted Visitors Challenge Cup. A very young and inexperienced crew of James Wall, Steve Keyes, Paul Murray and Evin Donelly raced in the Student Coxed Fours Challenge Cup. They were led by Ruadhan Cooke who coxed several Henley and Irish Championship winning crews. The most exciting race of the event and arguably the regatta was their semi final against tipped favourites, Imperial College London and Goldsmith College. The Imperial crew had a very strong first half, taking up a length lead. The NUI Galway students fought back and in a sprint for the line won by an official verdict of one foot. However, in the final, the Galway crew was pipped at the line by Durham University, who on the way to winning the event, broke all the course records. Ends

>> Read full story about NUI Galway's success at Henley Royal Regatta

International Feminist Conference at NUI Galway

International Feminist Conference at NUI Galway-image

Friday, 1 July 2005

An international conference on Feminisms Within and Without,' organised by the Women's Studies Centre at NUI Galway, will take place from Thursday 7th to Saturday 9th July 2005 in the Arts Millennium Building. Many of the papers to be presented reflect debates central to contemporary feminist politics and Women's Studies, such as the distinction between education and activism, and theory and practice, as well as the many and varied feminist frameworks within which women's work – paid and unpaid – can be analysed. Delegates from Ireland, Europe, the United States, Canada, Australia and New Zealand will present papers on many different areas of the social, political, academic and creative aspects of Women's, Feminist and Gender Studies. The conference provides an opportunity to bring together experts in these fields, as well as from related disciplines, to exchange ideas and information. The international thrust of the conference is reflected in the extensive range of papers being presented, which include "The evolution of Spanish Feminism", "A Critical Look at New Zealand's Gender-based Art Environment," and "The Sufism of Ibn' Arabi." The Irish dimension includes papers on "Republican Women TDs in Early Twentieth Century Ireland," and "Fetal Imaging and the Creation of Knowledge." There are also papers on topics such as ethics in medicine/nursing, feminist child-rearing, and masculinity studies. An opening plenary panel, made up of Ailbhe Smyth (Ireland), Katharine Side (Canada) and Sandra Krajewski (USA) will address various aspects of feminist politics in Ireland and beyond. Guest speaker for the conference is film director, Mystelle Barbée, whose film 'Highway Courtesans' will be shown as part of the conference, in conjunction with the Galway Film Fleadh. The conference will also include a sean-nós performance workshop, and a feminist writing for performance workshop. Sessional fees are available for half- or full-day attendance. Details of the programme and conference events are available on www.conference.ie Ends

>> Read full story about International Feminist Conference at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 > >>