Minister launches Health Behaviour Study in School Children

Minister launches Health Behaviour Study in School Children-image

Thursday, 23 August 2007

Minister for Health Promotion and Food Safety at the Department of Health and Children, Pat the Cope Gallagher T.D., yesterday (22 August 2007) launched the Irish Health Behaviour in School-aged Children Study, conducted in 2006 by Principal Investigator Dr Saoirse Nic Gabhainn, and colleagues Dr Colette Kelly and Dr Michal Molcho of the Health Promotion Research Centre, NUI Galway. The Health Behaviour in School-aged Children study (HBSC) is the Irish part of a cross-national study of children's health behaviours, attitudes, perceptions and the contexts of children's health - family life, school, relationships with peers and the local community. Dr Nic Gabhainn has been Principal Investigator for HBSC Ireland since 1994, and this is the third and largest survey of Irish children s health. Previous HBSC surveys were conducted in the Health Promotion Research Centre, NUI Galway in 1998 and 2002. Findings have been widely used to inform both policy and practice developments in relation to child and adolescent health, nationally, regionally and internationally. Dr Saoirse Nic Gabhainn said: "we in the Health Promotion Research Centre at NUI Galway are delighted by the launch of our third report by Minister Gallagher. This new Irish data show where we have made progress in relation to child and adolescent health, for example in food behaviour, smoking and seat-belt use, but also warns us not to be complacent, there remain worrying levels of alcohol consumption, bullying, injuries and hunger". More than 13,000 children from 3rd class in primary school to 5th year (pre-leaving cert) in post primary schools participated in HBSC Ireland 2006, making it the largest and most robust survey of Irish children. This first report from the 2006 survey includes data on general health and social well-being, tobacco use, alcohol, drug use, food and dietary behaviour, exercise and physical activity, injuries, self- care and bullying. All findings are presented separately for girls and boys, by age groups and by parental social class. The key findings of the study include increases in: seatbelt use (79%), meeting physical activity guidelines (55%), fruit (19%) and vegetable (18%) consumption. Decreases in ever (36%) and current smoking (15%), 12 month cannabis rates for older boys (24%), sweet (39%) and soft drink (26%) consumption. There are also small increases in health (87%) and happiness (91%), with a consistent gender gap in favour of boys. There are few changes in bullying (34%) or reported injuries (43%) which are higher in boys, nor in dieting (12%) or not eating breakfast (14%), which are higher in girls. Consistent social class differences remain, particularly for eating and dieting behaviour. HBSC Ireland has been supported by the Department of Health and Children and is funded by research grant from the Health Promotion Policy Unit and the Office of the Minister for Children. ENDS

>> Read full story about Minister launches Health Behaviour Study in School Children

Fáilte roimh an bpobal cur isteach ar áit ar an gcúrsa Dioplóma i Scileanna Raid

Fáilte roimh an bpobal cur isteach ar áit ar an gcúrsa Dioplóma i Scileanna Raid-image

Thursday, 23 August 2007

Tá roinnt áiteanna fós á dtairiscint ar an gcúrsa Dioplóma sna Dána atá á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Reáchtálfar sraith agallamh ar an 31 Lúnasa dóibh siúd ar spéis leo áit a fháil ar an gcúrsa seo a thosóidh an 7 Meán Fómhair. Tá an cúrsa seo feiliúnach d'iriseoirí, do chraoltóirí agus do dhaoine eile atá ag obair le stáisiún raidió faoi láthair nó a bhfuil baint acu le craoltóireacht trí Ghaeilge nó, go deimhin, daoine atá ag iarraidh a gcuid scileanna trí Ghaeilge a fheabhsú. Tá an cúrsa lánaimseartha bliana seo, An Dioplóma i Scileanna Raidió, ar siúl le ceithre bliana anuas agus áirítear na hábhair seo a leanas i measc ábhair an chúrsa: scileanna iriseoireachta agus craoltóireachta; léiriú agus iarléiriú fuaime agus raidió; eitic agus dlí; agus scileanna cumarsáide pearsanta. Is iad príomhtheagascóirí an chúrsa seo na hiriseoirí Norita Ní Chartúir agus Uinsionn Mac Dubhghaill. Tá taithí na mblianta ag Norita Ní Chartúir mar chraoltóir le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus tá taithí ag Uinsionn Mac Dubhghaill mar eagarthóir Gaeilge an Irish Times agus mar iriseoir le TG4. Le linn an chúrsa, leagtar an-bhéim ar scileanna praiticiúla, chun na mic léinn a ullmhú i gcomhair fostaíochta in earnáil an raidió, os comhair an mhaidhc mar láithreoirí nó taobh thiar den deasc mar theicneoirí nó léiritheoirí. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Norita Ní Chartúir, comhordaitheoir an chúrsa: "Is iontach go deo an fhorbairt atá tagtha ar dheiseanna fostaíochta san earnáil cumarsáide Gaeilge le blianta beaga anuas. Tá an-éileamh ag eagraíochtaí ar nós RTÉ Raidió na Gaeltachta, TG4, Telegael, Abú Media agus go leor cuideachtaí léiriúcháin agus stáisiúin raidió eile ar dhaoine a bhfuil na scileanna cuí craoltóireachta agus fuaime acu, chomh maith le scileanna teicniúla. Tá thart ar 40 stáisiún raidió ag craoladh in Éirinn, rud a chiallaíonn go bhfuil deiseanna éagsúla oibre ann do dhaoine a dhéanann an cúrsa seo". I measc na ndaoine a rinne an cúrsa seo tá Gemma Ní Chionnaith ó Anocht FM ar RTÉ RnaG agus beidh Gemma le feiceáil ar chlár teilifíse tallainne nua ar TG4 "Glas Vegas" sna míonna amach romhainn. Chríochnaigh Nóra Ní Ghríofa arbh as Gaillimh ó dhúchas di, an cúrsa anuraidh agus thosaigh sí ag obair sa seomra nuachta in RTÉ Raidió na Gaeltachta le déanaí. I measc na ndaoine eile a rinne an cúrsa tá Gearóid Breathnach agus Máirín Uí Chnáimhsí, atá anois ag obair mar theicneoirí craolacháin in RTÉ Raidió na Gaeltachta. Tá Ciara Dolphin ag obair go páirtaimseartha mar oifigeach caidrimh phoiblí RTÉ Raidió na Gaeltachta agus tá Mairéad Uí Dhomhnaill ag obair mar shaoririseoir do RTÉ i mBaile Átha Cliath. Tá Údarás na Gaeltachta ag soláthar tacaíochta don chúrsa seo, dá bhrí sin, ní ghearrtar aon táille ar na mic léinn a dhéanann an cúrsa agus íocann an tÚdarás liúntas seachtainiúil leo chomh maith. Is é Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Ionad Foghlama agus Buanaithe na Gaeilge agus is cuid d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é. CRÍOCH

>> Read full story about Fáilte roimh an bpobal cur isteach ar áit ar an gcúrsa Dioplóma i Scileanna Raid

Applications invited from the public for Diploma course in Radio Skills

Applications invited from the public for Diploma course in Radio Skills-image

Thursday, 23 August 2007

Some places are still being offered on the Diploma in Arts course being run by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, Co.Galway. A series of interviews will take place on the 31st of August, for those applying for the course, which is due to start on the 7th of September. The course is suitable for journalists, broadcasters and others who are working with a radio station at present or are dealing with broadcasting through Irish or wish to improve their skills through Irish. This is the fourth year the Dioplóma i Scileanna Raidió (Diploma in Radio Skills) is being offered, a one-year, full-time course which covers a wide range of subjects including: journalism and broadcasting skills; sound and radio production and postproduction; ethics and law; and personal communication skills. The main tutors of the course are journalists Norita Ní Chartúir and Uinsionn Mac Dubhghaill, Norita Ní Chartúir has many years of experience as a broadcaster with RTÉ Raidió na Gaeltachta and Uinsionn Mac Dubhghaill has experience as Irish Language Editor of The Irish Times and as a journalist with TG4. During the course, great emphasis is placed on practical skills, with the aim of preparing the students for employment in the radio sector, be it in front of the microphone as presenters or behind the desk as technicians or producers. Nora Ní Chartúir, course co-ordinator siad: "The employment opportunities in the Irish language communications sector have undergone great development in recent years. There is a great demand for people who have the appropriate skills in broadcasting and sound, as well as technical skills, from organisations like RTÉ Raidió na Gaeltachta, TG4, Telegael, Abú Media and many other radio stations and production companies. In total, there are about 40 radio stations broadcasting in Ireland and, accordingly, those who do the course have various types of work opportunities". Graduates of the course include Gemma Ní Chionnaith, of RTÉ RnaG's Anocht FM fame who will be visible on our screens as a presenter on a TG4 talent show "Glas Vegas" in the coming months and Nóra Ní Ghríofa, a native from Galway and a graduate from last year's diploma course has recently commenced worked in the newsrooms in RTÉ Raidió na Gaeltachta. Other graduates include Gearóid Breathnach and Máirín Uí Chnáimhsí, RTÉ Raidió na Gaeltachta's most recent recruits as the station's broadcast technicians. Other former graduates include Ciara Dolphin, RTÉ Raidió na Gaeltachta's part-time public relations officer and Máiréad Uí Dhomhnaill who is working as a freelance journalist for RTÉ in Dublin. Due to the support of Údarás na Gaeltachta, there is no fee for the course and a weekly allowance is paid to the course participants. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is the Centre for the Learning and Perpetuation of the Irish language, and it is part of the National University of Ireland, Galway. ENDS

>> Read full story about Applications invited from the public for Diploma course in Radio Skills

Life at University – what every student should know NUI Galway Information Eveni

Life at University – what every student should know NUI Galway Information Eveni-image

Tuesday, 21 August 2007

The NUI Galway Alumni Association is hosting its eighth annual series of information evenings for parents and students commencing their third level education in September 2007 at NUI Galway. An information evening or 'Student Send-off', as this event is called, will take place on: Monday, 27th August in the Pier 1, Donegal Town from 7.00 –9.00p.m. Tuesday, 28th August in the Aula Maxima, NUI Galway from 7.00 – 9.00p.m. Wednesday, 29th August in the Prince of Wales, Athlone from 7.00 – 9.00p.m. Thursday, 30th August in the Model Arts & Niland Gallery, The Mall, Sligo from 7.00 – 9.00p.m. Monday, 3rd September in Lough Lannagh, Westport Road, Castlebar, Co Mayo from 7.00 – 9.00p.m. Tuesday, 4th September in the Old Ground Hotel, O'Connell Street, Ennis, Co Clare from 7.00 – 9.00p.m. NUI Galway Alumni Association Board Members and Students' Union representatives will advise students on what to expect when arriving at NUI Galway and will answer any questions relating to university life. The topics covered will include Accommodation, Finance and the Students' Assistance Fund, Safety, Careers, Counselling, Clubs & Societies and the Students' Union. "This is an ideal opportunity for both parents and students to get first-hand advice on finding one's way around campus during those first days of term; find out about the University's student support services; and the benefits of becoming involved in the University's many Clubs and Societies," says JB Terrins, Director of Alumni Relations. Admission is free to the information session and refreshments will be served. Ends

>> Read full story about Life at University – what every student should know NUI Galway Information Eveni

DERI submits cutting edge SIOC technology to Web standards organisation

DERI submits cutting edge SIOC technology to Web standards organisation-image

Monday, 20 August 2007

NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute, DERI, has developed a Semantically Interlinked Online Communities (SIOC) specification for connecting online communities, which it has recently submitted to the World Wide Web Consortium, the Web standards organisation. The SIOC specification enables the exploitation of knowledge created by communities on the Web in applications such as blogging, message boards and media sharing. It has been initiated at DERI and co-developed with a wide range of companies, research organisations, and volunteers around the world. "DERI Galway is playing a leading role in creating cutting edge Web technology and standard proposals. SIOC is just another example of how technology developed in Ireland is changing the world and the Web for the better, enabling new opportunities for Irish and European industry. The investment Ireland has made is starting to pay off" says Professor Stefan Decker, Director of DERI. SIOC is already widely deployed on the Web, with extensions for popular systems such as /WordPress, a widespread blogging application; Drupal, a popular content management system; and phpBB, an open source forum software. Several Web 2.0 companies are using SIOC for the exchange and aggregation of community information, enabling them to deliver better services. Dr John Breslin, a researcher based at DERI and co-founder of boards.ie, Ireland s largest online discussion community, and his fellow DERI researcher Uldis Bojars are leading the SIOC effort at the Institute and are coordinating a world-wide team. "SIOC is crucial for the development of a next generation World Wide Web, it brings the world together," says Dr Breslin. DERI is currently the largest applied research organisation in the world developing the next generation of Internet technology - the Semantic Web. "Founded in 2003 with CSET (Centre for Science and Engineering Technology) funding from Science Foundation Ireland with Hewlett Packard Galway as its main industrial partner, it has since grown to over 100 people and has acquired significant additional research funding from sources such as the European Union Framework Programmes, Enterprise Ireland, and industrial partnerships. Dr Stephen Flinter of SFI states: "Science Foundation Ireland s investment in DERI represents one of its largest investments in the software area, signalling the importance of the Semantic Web. SFI is greatly encouraged by the world class results such as this being produced by the DERI researchers." ENDS

>> Read full story about DERI submits cutting edge SIOC technology to Web standards organisation

NUI Galway President pays tribute to the late Merv Griffin

NUI Galway President pays tribute to the late Merv Griffin-image

Friday, 17 August 2007

NUI Galway President, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh has led tributes to the veteran US broadcaster Merv Griffin who died this week at the age of 82. Mr Griffin, who was awarded an Honorary Degree by the University in 2005, was one of America's most popular television entertainers and an astute media entrepreneur, with a global network of companies and interests. He was a key supporter of the Huston School of Film and Digital Media at NUI Galway and was a true friend of the University. Dr Ó Muircheartaigh, who will attend the invitation-only funeral in Beverly Hills on Friday 17th August, was invited by Mr Griffin's son, Tony to participate in the funeral service and to say a prayer in Irish and English. Among the other participants in this service will be Governor of California, Arnold Schwarzenegger. The NUI Galway President said: "Over a number of years, Merv developed a warm and close relationship with NUI Galway. He was interested in and supportive of developments here, especially of the Huston School which he visited in June 2005. He was a warm, funny, larger than life individual who retained a deep interest in the West of Ireland. On a personal level and on behalf of NUI Galway I extend my sympathy to his son Tony, his extended family and to his many dear friends." Merv Griffin was the son of Mervyn and Rita Griffin, nee Robinson. Both parents were Irish-born, tracing their origins to counties Clare and Tipperary. While enjoying a life-long relationship with Ireland, Griffin s links with the West of Ireland were further strengthened with his purchase of St Cleran s in Craughwell, former home of Hollywood legend John Huston. His painstaking restoration of St Cleran s saw it transformed into one of the most luxurious hotels in Europe. ENDS

>> Read full story about NUI Galway President pays tribute to the late Merv Griffin

Inaugural Paddy Ryan Memorial Lecture announced

Inaugural Paddy Ryan Memorial Lecture announced-image

Monday, 13 August 2007

Galway Chamber, National University of Ireland, Galway and Galway Mayo Institute of Technology have announced details of The Paddy Ryan Memorial Lecture to honour the memory of the late Paddy Ryan which will take place on Wednesday, 5 September, 2007 at Áras Moyola, NUI Galway at 8.00 p.m. Declan Kelly, International businessman and President and CEO of Financial Dynamics in the United States, has been announced as the guest speaker and will deliver a lecture entitled, Business 2007 – How the lessons of the past will shape the realities of the future. Following the lecture, Mr Kelly will be presented with a specially commissioned medal designed by the artist and sculptor, Padraic Reaney. Patrick Denis Ryan was born in March 1920 at 18 Shop Street, Galway. An alderman, former Mayor of Galway, honorary member of Galway Chamber, honorary graduate of NUI Galway, Chairman of Galway Race Committee, Oyster Festival, Rotary Club, Tidy Towns and the Amicable Society, Dr Paddy Ryan lived an exemplary life of public service and will be remembered by many as the man who welcomed US President John Fitzgerald Kennedy to Galway in 1963. Professor Ger Hurley, Vice-President for Strategic Initiatives and External Affairs, NUI Galway said: "The University is very proud to be associated with The Inaugural Paddy Ryan Memorial Lecture, which honours a lifetime of public service that serves as a beacon of the highest ethical standards." Speaking on behalf of Galway Chamber, Dr. Chris Coughlan, said: "Galway Chamber is proud to institute this inaugural Paddy Ryan Memorial Lecture in recognition of the life long contribution and service of our former President Paddy Ryan and his family to Galway's business, civic and community life." The event will alternate between NUI Galway and GMIT on an annual basis and is kindly sponsored by APC. Attendance will be free and open to members of the public. ENDS

>> Read full story about Inaugural Paddy Ryan Memorial Lecture announced

DERI Galway hosts international Peer-to-Peer conference

DERI Galway hosts international Peer-to-Peer conference-image

Monday, 13 August 2007

NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute (DERI) is to host the 7th IEEE Peer to Peer Conference which will examine the changes P2P makes to the way we exchange information on the Internet. The conference will be launched at DERI's centre at the IDA Industrial Park, Dangan on Sunday 2 September and continues until Wednesday, 5 September, at the Meyrick Hotel, Galway. Peer-to-peer (P2P) technology has come into the limelight recently with applications like Skype and collaboration applications like Groove. Peer-to-peer has already been used in the design of the original Internet where it has enabled global scalability and robustness against failures. The next stage in its development will see the application of semantics technologies to P2P technologies that will enable more effective inter-business communication and personal collaboration. IEEE P2P is the flagship conference gathering the leading international experts both from academia and industry. It is the pronounced goal of the conference to promote the collaboration in research among academic institutions, government organizations, and companies. This is also reflected in this year s conference program which features tutorials and keynote talks from the world s leading academic and industrial experts. "P2P2007 is another high-profile event hosted by DERI at NUI Galway which demonstrates the international reputation of research in Ireland," says Professor Manfred Hauswirth, Vice Director of DERI Galway and program chair and local organiser of P2P2007. "This conference will provide an opportunity to demonstrate the state of Irish technology base to experts from around the world, and will give Irish companies access to expertise from abroad. As a helpful side-effect, such high-profile conferences allow local Irish companies and Irish subsidiaries of multi-nationals to take a 'cost-free' look at the next generation of experts in the domain." Prof Hauswirth added that the P2P conference would attract a large number of PhD students and post doctoral level experts in ICT, who would be vetted by leading international experts both in industry and academia. "Companies attending the conference have the opportunity to see what these highly qualified individuals have to offer. This in turn delivers a desperately needed injection of know how given the dramatically low numbers of Irish students in the ICT area." The high profile speakers at this year's conference include; Dr Sandeep K. Singhal, Director Windows Networking, Microsoft Corporation, who will give a tutorial on the Peer-to-Peer and Collaboration Platform used in Microsoft s Windows operating system; Dr Wolfgang Kellerer, Senior Manager Future Networking Lab, NTT DoCoMo Euro-Labs, whose keynote speech will address 'The Bright Future of P2P: a Telecom Operator s Perspective'; and Prof Karl Aberer, Director of the Swiss National Centre of Competence in Research - Mobile Information and Communication Systems, who will discuss how P2P can be used to improve search engines. ENDS

>> Read full story about DERI Galway hosts international Peer-to-Peer conference

Climate change experts gather for international conference at NUI Galway

Climate change experts gather for international conference at NUI Galway-image

Monday, 13 August 2007

Leading global experts in air quality and climate change are due to gather at NUI Galway for the International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols (ICNAA) from 13th – 17th August 2007. The University's Centre for Climate and Air Pollution Studies, based at the Environmental Change Institute, and the Department of Physics will host this prestigious event which was last held in Kyoto, Japan, in 2004. The conference will examine the latest developments in nucleation, which is a phase-transition process that produces aerosols or haze particles. While atmospheric aerosols help to reduce the rate of global warming induced by greenhouse gases, they also contribute to poor air quality. The ICNAA event will also hear of the current state of the art technologies being developed globally to combat the effects of climate change. The conference is co-chaired by Dr Colin O'Dowd, Director of the Centre for Climate and Air Pollution Studies and lecturer at the Department of Physics, and by Professor Paul Wagner from the University of Vienna. "NUI Galway has been chosen to host this prestigious event on the basis of our research reputation in the field and complimented by the location of Galway," explains Dr O'Dowd. "This will bring additional international profile to atmospheric, air quality and climate change research, not only in Galway but also in Ireland." Keynote speakers at this year's event include Professor Ramanathan, Scripps Institute of Oceanography, University of California San Diego and Finnish Academy Professor Kulmala, University of Helsinki. These eminent scientists have published numerous papers on aerosols and climate change in the world leading scientific journal Nature and lead large international consortia focused on addressing the key impacts of aerosol pollution on climate. Both have also received numerous international awards for they research achievements. ENDS

>> Read full story about Climate change experts gather for international conference at NUI Galway

NUI Galway students represent Ireland at World University Games

NUI Galway students represent Ireland at World University Games-image

Tuesday, 7 August 2007

Two NUI Galway students will represent Ireland at this month's World University Games in Bangkok, Thailand. Meadbh de Búrca from Newcastle and Niamh Fahy from Killanin will line out with the Irish Ladies Soccer team for the two week tournament which kicks off on 7 August 2007. Meadbh, a third year Commerce student has played internationally at under 17 and under 19 levels, and currently lines out with local club Salthill Devon. Second year science student Niamh has also played at international level with the under 17 and under 19 teams. The talented student is also a first team regular with the Galway senior ladies Gaelic football panel. The girls are pictured receiving sponsorship for their involvement in the tournament from NUI Galway President Dr Iognáid Ó Muircheartaigh and Mr Tony Regan, Sports and Recreation Officer at the University.

>> Read full story about NUI Galway students represent Ireland at World University Games

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share