NUI Galway Engineering Student Develops Fire Service Safety System

NUI Galway Engineering Student Develops Fire Service Safety System-image

Monday, 21 May 2007

NUI Galway Industrial Engineering student Eoin Morrissey has presented a copy of a database system to Galway Fire and Rescue Service, which he developed to assist fire fighters record and monitor the maintenance of life-critical breathing apparatus equipment. While manual recording systems were already in place to monitor the maintenance of Breathing Apparatus at fire stations throughout Galway city and county, the new software database will identify in advance when sets and compressed air cylinders are due their annual maintenance, and when individual set parts are due to be replaced. Eoin, who completed his final year exams recently, developed the database as part of his final year project, which accounts for one fifth of his degree. The Clarinbridge student approached his final year project with helping people as his main objective. He is involved in numerous community voluntary activities, the most recent of which has taken him to West Africa, where along with 20 other NUI Galway students, he is currently helping families in Ghana to build their own homes, as part of a Habitat for Humanity/NUI Galway joint initiative. Presenting a copy of the software database to Senior Assistant Chief Fire Officer Paul Duffy of Galway Fire and Rescue Service, Eoin said it had been "hugely gratifying to know that this project will help protect fire fighters who provide such a valuable service to the community". Praising the technology employed by Eoin, Mr Duffy said "We are delighted with the standard of the project and we look forward to the benefits of implementing the database. This technology will make our existing system more efficient and allow the Fire Service to free up valuable resources for other projects". Dr Iognáid Ó Muircheartaigh paid tribute to Eoin, who he said was a shining example of the growing number of NUI Galway students who are engaging with the community through a culture of active citizenship positively promoted by the University's Community Knowledge Initiative. "NUI Galway is widely recognised as a student- centred University with an environment where students' interests are stimulated. I am delighted to acknowledge Eoin's contribution to the Fire and Rescue Service and his voluntary work in Ghana," said Dr Ó'Muircheartaigh. Meanwhile, Eoin hopes to pursue a career in the Fire Service following his graduation later this year, where a Degree in Engineering is currently a requirement for senior level positions. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Engineering Student Develops Fire Service Safety System

Infheistíocht €20 milliún d'áis nua taighde chliniciúil i nGaillimh

Infheistíocht €20 milliún d'áis nua taighde chliniciúil i nGaillimh-image

Monday, 21 May 2007

D'fhógair an Bord Taighde Sláinte (HRB) agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) go maoineoidh siad bunú Áis Taighde Chliniciúil i nGaillimh. Is é atá mar aidhm le hÁis Taighde Chliniciúil (CRF) HRB/HSE an t-infreastruchtúr riachtanach - spás, áiseanna agus na saineolaithe - a chur ar fáil d fhonn tacú le hobair taighde atá dírithe ar othair. Infheisteoidh HSE agus HRB suim €20 milliún thar thréimhse cúig bliana. Beidh 20 comhalta foirne fostaithe san Áis Taighde Chliniciúil nuair a bheidh sí ag feidhmiú mar is ceart. Is éard a bheidh sa chlár taighde comhpháirtíocht idir taighdeoirí ó OÉ Gaillimh agus eolaithe cliniceora ó Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh. Dúirt an tAire Sláinte agus Leanaí, Mary Harney TD, a chas leis na príomhthaighdeoirí agus an príomhdhream atá ag soláthar maoiniúcháin le déanaí, go gcuirfidh an infheistíocht seo go mór le taighde cliniciúil agus cúram othar in Iarthar na hÉireann. 'Tá os cionn €50 milliún curtha ar fáil agam i maoiniú caipitil tríd an mBord Taighde Sláinte le cúig bliana anuas ar mhaithe le tacú le príomhchláir taighde agus an t-infreastruchtúr taighde. Áis den scoth a bheidh in Áis Taighde Chliniciúil HRB/HSE do thaighde atá dírithe ar othair; taighde a rachaidh chun tairbhe othar. Cinnteoidh an áis seo go mbeidh ar chumas cliniceoirí agus príomhpháirtithe eile teiripí, teicneolaíocht agus táirgí nuálacha a thástáil agus luas a chur faoin méid ama a thógann sé fionnachtana agus nuálaíochtaí eolaíocha a úsáid ar mhaithe le cúram níos fearr a sholáthar d'othair. Lena chois sin, cuirfidh sé leis an infheistíocht mhór atá déanta ag an Rialtas seo in áiseanna bunúsacha taighde in OÉ Gaillimh le blianta beaga anuas,' dar le Mary Harney. Taighde atá dírithe ar othair a bheidh ar siúl san áis seo agus cabhróidh sé go mór le taighde iarchéime agus agus oiliúint gairmithe sláinte. Beidh dochtúirí agus altraí ag obair le heolaithe eile d fhonn cur leis an tuiscint atá againn ar ghalair éagsúla, mar aon le tástálacha agus cóir nua leighis a fhorbairt leis na galair seo a leigheas. Cinnteofar, trí bhunú an Ionaid seo, go mbeidh fáil ag othair ar an gcóir leighis is nuaí cosúil le leigheas athghiniúnach, chomh maith le cóir leighis i réimsí eile cosúil le hailse, cnáimhseachas agus gínéiceolaíocht, diaibéiteas agus galair athlastacha. Chomh tábhachtach céanna, tacófar le staidéar sa chleachtadh ginearálta trí shamplaí tógtha a anailísiú, tacaíocht staitistiúil a sholáthar agus staidéar a chomhordú. Ina measc seo, déanfar taighde ar bhainistiú galar ainsealach cosúil le diaibéiteas. 'Is é atá mar aidhm againn gairmithe sa chúram sláinte a spreagadh, deis a thabhairt dóibh a bheith páirteach mar aon le tacú le gairmithe ó réimsí éagsúla saineolais tabhairt faoi thaighde ar ardchaighdeán. Tógfar an áis in aice le hOspidéal na hOllscoile, Gaillimh agus meastar go mbeidh an foirgneamh tógtha in 2009. Beidh seomraí ar leith do ghéinteiripe agus teiripe gascheall san áis freisin. Deir an tOllamh Tim O Brien, Inchríneolaí Comhairleach in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, Ceann an Leighis in OÉ Gaillimh agus Stiúrthóir Institiúid an Leighis Athghiniúnaigh - Ionad Eolaíochta, Innealtóireachta agus Teicneolaíochta arna mhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann, go gcuirfidh an tIonad nua leis an infreastruchtúr i nGaillimh ionas gur féidir tabhairt faoi staidéar cliniciúil ar an gcroí, na hailt agus deisiú chorda an dromlaigh, mar aon le cur chuige comhtháite i leith chúram na n-othar. 'Leagfaidh an CRF béim faoi leith ar oideachas gairmithe cúraim shláinte sa taighde cliniciúil agus tá sé beartaithe tús a chur le cláir nua cosúil le M.Sc. i dTaighde Cliniciúil agus Bithstaidreamh agus cláir Ph.D. do chliniceoirí,' a deir an tOllamh Larry Egan, Ceann Roinn na Cógaseolaíochta agus Teiripice agus comhiarratasóir sa togra áirithe seo. Deir an Dr Ruth Barrington, 'go dtugann forbairt Áiseanna sa Taighde Cliniciúil in Éirinn léargas ar bharrfeabhas i dtaighde cliniciúil.' Chomh maith leis sin, deir an Dr Ruth Barrington, Príomhfheidhmeannach, 'go bhfuil sé seo ar cheann de na forbairtí is suntasaí i dtaighde sláinte in Éirinn le linn a téarma féin in oifig'. 'Tá HRB ag obair i gcomhpháirt le hOllscoileanna agus Ospidéil le fada an lá chun tacú le taighde ar ardchaighdeán. Ina theannta sin, dúirt sí gur 'cúis áthais dúinn a bheith ag obair leis an HSE chun tacú leis an bhforbairt mhór seo i nGaillimh.' Dúirt Alan Moran, Bainisteoir Líonra na nOspidéal, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Réigiún an Iarthair, 'Trí CRF a lonnú san Ospidéal go mbeidh cead ag comhaltaí foirne cur leis an dul chun cinn san eolaíocht cúraim shláinte, agus go mbainfidh na hothair tairbhe as an dul chun cinn seo chomh luath agus is féidir. Cúis áthais don HSE tacú le fuinneamh agus samhlaíocht na ndaoine atá ag obair san ospidéal agus san ollscoil; daoine a chur tús leis an tionscadal seo agus a d'oibrigh le chéile go héifeachtach chun é a chur i bhfeidhm'. Beidh OÉ Gaillimh agus HSE freagrach as CRF. Is dea-shampla é seo den dlúthnasc atá idir an Ollscoil agus an earnáil sláinte i nGaillimh. Cruthófar nasc leis an HRB nua / CRF Wellcome Trust ag Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath agus áiseanna nua in ospidéil teagaisc i mBaile Átha Cliath trí Líonra Infreastruchtúir um Thaighde Cliniciúil na hÉireann (ICRIN) a bhunú. Tá maoiniú curtha ar fáil ag HRB agus HSE do ICRIN d'fhonn a chinntiú gur féidir le níos mó othar tairbhe a bhaint as taighde cliniciúil sa bhealach is costéifeachtaí agus is féidir. Críoch

>> Read full story about Infheistíocht €20 milliún d'áis nua taighde chliniciúil i nGaillimh

Human Rights Conference to celebrate Africa Day with focus on Irish Peace-Keeper

Human Rights Conference to celebrate Africa Day with focus on Irish Peace-Keeper-image

Monday, 21 May 2007

A conference to celebrate Africa Day and International Peace-Keepers day, entitled Conference on Africa and Peacekeepers: Positive Impact? will take place at the National University of Ireland, Galway on Saturday, 26 May, 2007. Organised by the Irish Centre for Human Rights at the University in conjunction with Amnesty International, and supported by Irish Aid, Department of Foreign Affairs; the conference will address the impact of peace-keepers in general and Irish peace-keepers in particular in Africa. "With Ireland's tradition of United Nations peace-keeping, it's involvement in the mission in Liberia coming to an end and the world's attention focusing on the dire situation in Dafur this conference is timely," said Dr Ray Murphy, Senior Lecturer in Law at the Irish Centre for Human Rights. "This event offers a rare opportunity for practitioners, activists, non-governmental organisations, the African community in Ireland, governmental departments and the academic community to discuss policy in relation to Africa and peace-keeping in particular." A wide range of international experts will address the event including Dr Noel Kinsella, Speaker of the Canadian Senate, international human rights advocate and academic. Other key speakers include representatives from Trócaire, the Irish Defence Forces, the Department of Foreign Affairs, Irish Aid and the Liberian Refugee Community. The conference will also hear from a representative of the Kofi Annan Peacekeeping Centre, a research centre based in Ghana, West Africa that looks at the causes and subsequent management of conflict and the promotion of peace. A major focus of the event will be the Irish mission in Liberia and the current situation in Darfur. The Conference on Africa and Peace-keepers: Positive Impact conference takes place in the Fottrell Theatre, Arts Millennium Building, from 11.00am to 4.30pm. This free conference is open to the public and all are welcome to attend. For further information or to obtain full programme details log on to www.nuigalway.ie/human_rights/ or www.amnesty.ie ENDS

>> Read full story about Human Rights Conference to celebrate Africa Day with focus on Irish Peace-Keeper

Honorary Degree recipients to include Irish artist Enya

Honorary Degree recipients to include Irish artist Enya-image

Monday, 21 May 2007

Among six outstanding individuals from the worlds of business, philanthropy, justice, music and the arts announced as the 2007 recipients of honorary doctorates by National University of Ireland, Galway will be Ireland's best-selling solo artist Enya. Enya, who originally comes from the Donegal Gaeltacht of Gaoth Dobhair, a former member of the family group Clannad, now ranks alongside the most successful female artists in the world. Her musical compositions have won her many accolades. Four-time Grammy award winner, Enya and her production/writing team were nominated for a Golden Globe and an Oscar for their work on The Lord of the Rings. Enya has won six World Music Awards and the coveted American Golden Plate Award. Also being honoured is businessman and philanthropist Bill Walsh, a long-time supporter and director of The American Ireland Fund and recipient of its Distinguished Leadership Award in 1997. International business leader and chair of Reuters, Niall Fitzgerald KBE, will receive an honorary doctorate alongside Chief Justice Pius Langa, the first African Chief Justice of South Africa. The world of the arts will be represented by honorary graduands Nicholas Carolan, who established the Irish Traditional Music Archive and Dr Jane O Leary, composer, musician, founding member of Aosdána and founder and current chair of Music for Galway. Commenting on the announcement of this year's graduands, Dr. Iognáid ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said, "While this University has had many outstanding honorary graduates in its history, those being honoured this year form a particularly distinguished group. Their contributions in many spheres – business, the arts, music, philanthropy, justice – have been outstanding, and NUI Galway is very pleased to be in a position to recognise these exceptional individuals." Recipients of this year's honorary degrees will be conferred during a special ceremony at the University on Friday, 29 June 2007. The honorary conferring will take place in the presence of the Chancellor of the National University of Ireland and former Taoiseach, Dr. Garret Fitzgerald ENDS

>> Read full story about Honorary Degree recipients to include Irish artist Enya

Céimeanna Oinigh le bronnadh ar sheisear – Enya ina measc

Céimeanna Oinigh le bronnadh ar sheisear – Enya ina measc-image

Monday, 21 May 2007

Tá sé fógartha go bhfaighidh seisear den scoth ó shaol an ghnó, an daonchairdis, an cheartais, an cheoil agus na n-ealaíon céimeanna dochtúireachta oinigh ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2007 agus beidh sáramhránaí na hÉireann – Enya – ina measc. Tá Enya, ó Ghaoth Dobhair i nGaeltacht Dhún na nGall ó dhúchas, agus a bhí sa bhanna Clannad lena teaghlach tráth, i measc na n-amhránaithe ban is cáiliúla ar domhan anois. Is iomaí gradam atá bainte amach ag an gceol a scríobhann sí. Tá ceithre Grammy buaite ag Enya agus ainmníodh í féin agus a foireann léirithe/scríbhneoireachta do Golden Globe agus do Oscar as a saothar ar The Lord of the Rings. Tá sé cinn de Ghradaim Cheoil an Domhain buaite ag Enya chomh maith leis an American Golden Plate Award. Beidh céim oinigh á bronnadh chomh maith ar an bhfear gnó agus an daonchara Bill Walsh, fear atá ag tacú le fada leis an American Ireland Fund chomh maith lena bheith ina stiúrthóir air agus fuair sé an Gradam Ceannaireachta uathu i 1997. Gheobhaidh an fear gnó idirnáisiúnta agus cathaoirleach Reuters, Niall Fitzgerald KBE, céim dhochtúireachta oinigh chomh maith leis an Ard-Bhreitheamh Pius Langa, an chéad Ard-Bhreitheamh Afracach san Afraic Theas. Ó shaol na n-ealaíon, bronnfar céim oinigh ar Nicholas Carolan, a bhunaigh Cartlann Cheol Traidisiúnta na hÉireann agus an Dr Jane O Leary, cumadóir, ceoltóir, duine de lucht bunaithe Aosdána agus bunaitheoir agus cathaoirleach Music for Galway. Ag labhairt dó agus céimithe oinigh na bliana seo fógartha, dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh, "Cé go bhfuil go leor céimithe oinigh bronnta ag OÉ Gaillimh thar na mblianta, is grúpa ar leith iad siúd a bhfuil céim oinigh á fáil acu i mbliana. Tá neart déanta acu sna réimsí éagsúla lena mbaineann siad – gnó, na healaíona, ceol, daonchairdeas agus ceartas agus tá an-áthas ar an Ollscoil a bheith in ann aitheantas a thabhairt do na daoine iontacha seo." Beidh searmanas speisialta ann Dé hAoine, an 29 Meitheamh 2007 chun na céimeanna oinigh a bhronnadh i mbliana. I láthair ag an searmanas beidh Seansailéir Ollscoil na hÉireann agus an tIar-Thaoiseach, an Dr Garret Fitzgerald. CRÍOCH

>> Read full story about Céimeanna Oinigh le bronnadh ar sheisear – Enya ina measc

NUI Galway invites graduates to celebratory Reunion Weekend

NUI Galway invites graduates to celebratory Reunion Weekend-image

Tuesday, 15 May 2007

Graduates of NUI Galway/UCG over the past 50 years are invited to a Reunion Weekend, from Friday 8 – Sunday 10 June 2007, where they can renew lost friendships and discover the many changes to their alma mater in recent years. This year's event invites the Classes of 1957, 1967, 1977, 1982 and 1997 to attend events on campus to celebrate their time at and association with the University. Alumni who graduated 50 years ago will commence celebrations on Friday, 8 June with a welcome luncheon on campus hosted by Mr JB Terrins, Director of Alumni Relations. NUI Galway President Dr Iognáid Ó Muircheartaigh will then welcome the graduates into the 50 Year Club by presenting with commemorative scrolls acknowledging their status as Cumann Caoga Bliain graduates. The day is topped off with a reception and celebration dinner in the Galway Bay Hotel. The 'Through the Years' Reunion BBQ will be held on Saturday, 9 June at 7.00pm where classes celebrating their 50th, 40th, 30th, 25th, and 10th reunions will come together for an informal evening held on campus in the Students' Union Bar and Áras na MacLéinn. The weekend concludes for the Class of 1957 with a remembrance service in the University Chapel at 12.00pm on Sunday, 10 June, followed by a farewell lunch in the Aula Maxima. "The highlight of NUI Galway's calendar of events on campus is our annual programme of Class Reunions for those who graduated ten, twenty-five, thirty, forty and fifty years before. Reunions are particularly special and enjoyable as graduates get a rare chance to revisit old haunts and renew friendships with classmates and mentors from their days at UCG." says Mr Terrins. "As well as the many graduates returning to campus from within Ireland and the UK, this year we are also welcoming graduates back from such far-flung destinations as Africa and the U.S. People realise this opportunity very seldom comes around in a lifetime and they know a very warm welcome from familiar faces will be waiting for them." All those interested in attending the weekend's event should contact the NUI Galway Alumni Office on 091 493750 or email alumni@nuigalway.ie ENDS

>> Read full story about NUI Galway invites graduates to celebratory Reunion Weekend

Stem cell society meets at NUI Galway to advance research into medical treatment

Stem cell society meets at NUI Galway to advance research into medical treatment-image

Monday, 14 May 2007

Challenges impeding the field of gene and stem cell therapy will be addressed at the inaugural conference of the Irish Society for Gene and Cell Therapy (ISGCT) at NUI Galway on Friday, 18 May 2007. Initiated by the directors of the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, Professor Timothy O'Brien and Professor Frank Barry, the ISGCT was established to advance gene and cell therapy research in Ireland. The aim of the society is to promote advances in gene and cell therapy research for the development of novel therapies to relieve pain and suffering. "What is significant about this conference is the bringing together of leading scientists and clinicians to speed up progress in gene and cell therapy towards clinical trials," said Prof. O' Brien, who leads the gene therapy research programme at REMEDI, and is Professor and Chair of Medicine at NUI Galway. "Stem cell and gene therapy have enormous potential for the treatment of many incurable diseases including heart disease, arthritis and neurological disorders such as spinal cord injury, Parkinson's disease and Alzheimer's. This new society will interact with regulatory agencies to translate advances in this research area into clinical treatment options for patients, with patient safety as the primary motive," he added. Among the keynote speakers at the conference include; Dr Robert Montgomery, Senior Investigator, Blood Research Institute, Blood Centre of Wisconsin, USA; Prof George Dickson, Director of Research & Chair of Molecular Cell Biology, School of Biological Sciences, University of London; Dr Aideen Sullivan, Dept of Anatomy & Neuroscience, University College Cork; Dr Jane Farrar, Smurfit Institute of Genetics, Trinity College Dublin and Dr Gabor Rubanyi, Chief Scientific Officer, Cardium Therapeutics Inc., a medical technology company based in San Diego, California. REMEDI is the leading centre in Ireland conducting stem cell research and one of a limited number of centres in Europe combining the technologies of stem cell and gene therapy to regenerate and repair tissue. The ISGCT inaugural conference is being hosted by REMEDI and includes presentations from some of the most talented and innovative investigators working in the field. END

>> Read full story about Stem cell society meets at NUI Galway to advance research into medical treatment

NUI Galway Volunteers Travel to Estonia to Work on Rural Development Project

NUI Galway Volunteers Travel to Estonia to Work on Rural Development Project-image

Monday, 14 May 2007

Pictured at the statue of Estonian writer Eduard Wilde on William Street in Galway City is NUI Galway student Ann Browne from Lifford, Co. Donegal and Marie Conlon, Ballinode, Co. Sligo. The students are preparing to travel to Estonia as part of a team of student volunteers to work with a rural development project. Twenty NUI Galway students will travel to Tarfu County, Estonia on Sunday, May 21, 2007 to volunteer with a rural community development scheme. For two weeks, the students will work alongside volunteers from the local area to renovate a community centre, build playgrounds and create forest trails. This is the second consecutive year students from NUI Galway will volunteer in Estonia. The project is part of the President's Award which encourages young people between the ages of 15 and 25 years to set themselves a challenge. Training and support for the Estonia trip is being provided by NUI Galway's volunteering programme ALIVE. As part of the preparation and support structure, sessions are under way on team building, communication and health & safety. Lorraine Tansey, Volunteer Co-ordinator for NUI Galway's ALIVE programme, who is also volunteering for the Estonia project, commented, "ALIVE is all about creating an ethos of volunteering in local communities at home and abroad. Increasing numbers of students are using their summer holidays to volunteer. The trip to Estonia is just one of many examples". She continued, "We are prepared for some hard physical labour. The accommodation will involve bunking down in the community hall in our sleeping bags. Nonetheless, there is huge excitement and anticipation among the Irish team. We know along with the hard work will come the opportunity to get to know the local community in Estonia. We will also have a huge sense of satisfaction at the end of the two weeks." NUI Galway students interested in volunteering in Ireland or abroad can contact the ALIVE programme at studentvolunteering@nuigalway.ie. For more information about the President's award, visit www.p-award.net. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Volunteers Travel to Estonia to Work on Rural Development Project

NUI Galway Professor honoured by prestigious American Philosophical Society

NUI Galway Professor honoured by prestigious American Philosophical Society-image

Monday, 14 May 2007

Nicholas Canny, Professor of History and Academic Director of the Moore Institute at NUI Galway has been elected to the prestigious American Philosophical Society, becoming only the third Irish member of this generation to become a member of this, the oldest learned society in North America. Professor Canny, who is also the University's current Vice President for Research, was accorded this honour in recognition of his achievements as an original and innovative historian and of his advocacy of the importance of scholarship in the Humanities to the University and to Citizenship. His election, among the maximum of eight international members chosen in 2007, sees him join Nobel Laureate Seamus Heaney and Thomas Mitchell, former provost of Trinity College Dublin, as fellow members of the Society. NUI Galway President Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, in extending his congratulations to Prof. Canny, said that this was "indeed a signal honour, recognising, as it does an outstanding scholar, whose contribution to research in the humanities is immense. On behalf of the University, I would like to pay tribute to Prof. Canny, an esteemed and long-standing member of NUI Galway s faculty, as he receives this prestigious honour from his peers." The American Philosophical Society was founded by Benjamin Franklin in 1743 and since then has promoted useful knowledge in all branches of Science, the Arts, Social Science and the Humanities. Thomas Jefferson was one of its first Presidents, and that position is currently held by Baruch S. Blumberg, winner of the Nobel Prize in Physiology or Medicine 1976. The Society currently has an enrolment of 804 resident and 156 foreign members, of whom close to 100 are Nobel Prize winners. The Society supports research through a program of grants, publishes scholarly books and journals and maintains a library singularly rich in material in the history of science and technology. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Professor honoured by prestigious American Philosophical Society

NUI Galway hosts Information Evening for Adult Learners

NUI Galway hosts Information Evening for Adult Learners-image

Monday, 14 May 2007

NUI Galway will hold an Information Evening for Adult Learners on Tuesday, 22 May 2007 where prospective students can find out all they need to know about part-time undergraduate and post-graduate study opportunities commencing in September 2007. The event will be held from 6.30pm to 8.30pm at Áras na Mac Léinn where course co-ordinators will outline the specific details and requirements on a range of part-time programmes, on a one-to-one basis. NUI Galway's Strategic Plan for Adult Education pledges to increase access for non-traditional students and to expand distance learning and educational outreach. Among the courses offered at Certificate, Diploma, Degree and Masters level include; Diplomas in French, Italian, German, Spanish and Irish BA in Training and Education BA in Family and Community Studies BSc. in Science and Technology Studies MSc in Software and Information Systems MSc in Technology Management Seamus O'Grady, Director of Adult & Continuing Education at the University says: "The profile of Adult & Continuing Education has changed greatly at NUI Galway over the past 10 years. The BA in Family and Community Studies is an example of such new programme developments. It is designed to enable participants to further develop and enhance their understanding, knowledge and skills relevant to Family and Community work practice and policy in Ireland or abroad." The BSc in Science and Technology Studies is a unique programme that offers a combination of traditional subjects to give students a thorough grounding in the theoretical foundations of Science and Engineering along with specialist modules so that students can focus on areas that are relevant to their careers. "The programme can also be completed on a modular basis to enable students study at a pace that suits them", explains course co-ordinator Niamh Nolan. "So, if you work or aim to work in manufacturing, biotechnology, pharmaceuticals or medical devices this is the programme for you." The innovative on-line MSc in Software and Information Systems is a tailor-made programme to advance and update a participant's knowledge of software and database design and development, developed in collaboration with Regis University, Denver, USA. The programme combines theory and practice, providing hands-on experience of software development methodologies and the application of information systems in industry. The Masters in Technology Management, offered by the Atlantic University Alliance (AUA), a collaborative agreement between University College Cork, University of Limerick and NUI Galway is equally enticing for those working in R&D or new product development or for candidates who perform a range of roles in one of Ireland's SMEs. Nuala McGuinn, Adult Education Development Officer, NUI Galway urges anyone considering part-time study to come along to the Information Evening as a first step to enhancing career prospects. "Any software is only as good as its next update and you can apply the same principle to your career. The closing date for application for many of our courses is earlier than you think and in some cases it's as early as June, so now is the time for students to do their research." For further details on all programmes visit the Adult Education website on: www.nuigalway.ie/adulteducation. ENDS

>> Read full story about NUI Galway hosts Information Evening for Adult Learners

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share