40 NUI Galway Scholars Honoured at NUI Annual Awards Ceremony

40 NUI Galway Scholars Honoured at NUI Annual Awards Ceremony-image

Thursday, 20 November 2014

Graduates and students of NUI Galway featured prominently at the annual NUI Awards ceremony which took place this week in the Royal Hospital Kilmainham taking home an impressive 40 awards. Included in this number are two recipients from St. Angela’s College in Sligo, which is a partner college of NUI Galway. Two NUI Travelling Studentships in the Sciences were awarded to NUI Galway Engineering graduates Edward Fagan and Sinéad O’Halloran. Sinéad also picked up the Pierce Malone Scholarship. Other scholarships and awards include the EJ Phelan Scholarship in International Law which was awarded to NUI Galway’s Amina Adanan. The Denis Phelan Scholarship in Humanities and Social Sciences was awarded to Francis Kelly, with Felim O’Toole picking up the NUI Club London Scholarship. The French Government Medal and NUI Prize for Proficiency in French was awarded to Caolán O’Donnell. PhD student Alena Yuryna Connolly was presented with the Fulbright/NUI Visiting Researcher Award. The Dr Henry Hutchinson Stewart Literary scholarships and prizes were awarded to: Nicola de Faoite and Róisín Egan, Gaeilge; Leisha Marlow, German; and Jennifer Bent, Spanish. The Scoláireacht agus Duais Chiste Theach an Ardmhéara/Mansion House Fund Scholarship and prizes went to Arts graduate Hannah Ní Dhoimhín, for a Scoláireacht Gaeilge. A total of 27 Dr Henry Hutchinson Stewart Medical Scholarships and Prizes were awarded to NUI Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences. The award recipients were Clodagh McDermott and Robert Mulligan, Anaesthesia; Seamus Lehane, Anatomy; Sabrina Sheridan, Biochemistry; Dr Bryan Reidy, Clinical Radiology; Cillian McNamara and Anne Marie Sweeney, Gynaecology and Obstetrics; Dr Rebecca Finnegan, Medicine; Claire Beecher and Elaine Finucane, Midwifery; Nicola Hyde, Tracy McHugh and Linda McNulty, Nursing; Máire Mullooly and Lisa McKeon, Psychiatric Nursing; Dr Claire Kelly and Linda Horan, Occupational Therapy; Siobhan McCormack, Ophthalmology; Lauren Hughes, Paediatrics; Katie Sheehan, Pathology; Tony Haddad, Pharmacology; Olga Carey and Marie Hegarty, Podiatry; Matthew Smyth, Psychiatry; Caoimhe O’Sullivan, Public Health; Amy Curran, Speech and Language Therapy; and Jennifer Kielty, Surgery. Lauren Hughes, Psychiatry also received a Dr Henry Hutchinson Stewart Medical Scholarships and Prizes commendation. Speaking on the success of NUI Galway students and graduates, President Jim Browne, said: “This clearly highlights the high calibre of students studying on NUI Galway programmes and follows previous successes in these annual awards. I congratulate the Awardees on their achievements and encourage them in the future endeavours. In commending the Award recipients, I’d also like to pay tribute to their teachers for their work in supporting these students and in helping them to achieve such high standards.” At the ceremony, the Chancellor, Dr Maurice Manning presented Travelling Studentships, scholarships and other awards to 130 students and graduates of the NUI Constituent Universities and Recognised Colleges. The total value of NUI Awards in 2014 was in excess of €1.2 million. NUI Galway, UCD, UCC, Maynooth University, RCSI, St Angela’s College and NCAD were represented among the award winners. -Ends- Onóir tugtha do 40 Scoláire ag Gradaim Bhliantúla Ollscoil na hÉireann Rinne céimithe agus mic léinn OÉ Gaillimh thar barr ag searmanas bronnta Ghradaim Bhliantúla Ollscoil na hÉireann nuair a d'éirigh leo 40 gradam a bhaint amach. Bhí an searmanas ar siúl san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann. I measc an 40 seo bhí beirt as Coláiste San Aingeal i Sligeach, coláiste comhpháirtíochta de chuid OÉ Gaillimh. Bronnadh dhá Scoláireacht Taistil nua de chuid Ollscoil na hÉireann sna hEolaíochtaí ar chéimithe Innealtóireachta OÉ Gaillimh, Edward Fagan agus Sinéad O’Halloran. D'éirigh le Sinéad chomh maith Scoláireacht Pierce Malone a fháil. I measc na scoláireachtaí agus na ngradam eile bhí Scoláireacht EJ Phelan sa Dlí Idirnáisiúnta a bronnadh ar Amina Adanan as OÉ Gaillimh. Bronnadh Scoláireacht Denis Phelan sna Daonnachtaí agus sna hEolaíochtaí Sóisialta ar Francis Kelly, agus bronnadh Scoláireacht Chlub Ollscoil na hÉireann-Londain ar Felim O’Toole. Bronnadh Bonn Rialtas na Fraince agus Duais OÉ do Líofacht sa Fhraincis ar Chaolán O’Donnell. Bronnadh Gradam Taighdeora ar Cuairt Fulbright/Ollscoil na hÉireann ar an mac léinn PhD Alena Yuryna Connolly. Bronnadh scoláireachtaí agus duaiseanna liteartha an Dr Henry Hutchinson Stewart ar: Nicola de Faoite agus Róisín Egan, Gaeilge; Leisha Marlow, Gearmáinis; agus Jennifer Bent, Spáinnis. Bronnadh Scoláireacht agus Duais Chiste Theach an Ardmhéara ar an gcéimí sna Dána, Hannah Ní Dhoimhín, do Scoláireacht Gaeilge. San iomlán, bronnadh 27 Scoláireacht agus Duais Leighis de chuid an Dr Henry Hutchinson Stewart ar Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte in OÉ Gaillimh. Bronnadh gradaim ar na daoine seo a leanas: Clodagh McDermott agus Robert Mulligan, Ainéistéise; Seamus Lehane, Anatamaíocht; Sabrina Sheridan, Bithcheimic; an Dr Bryan Reidy, Raideolaíocht Chliniciúil; Cillian McNamara agus Anne Marie Sweeney, Gínéiceolaíocht agus Obstatraic; an Dr Rebecca Finnegan, Leigheas; Claire Beecher agus Elaine Finucane, Cnáimhseachas; Nicola Hyde, Tracy McHugh agus Linda McNulty, Altranas; Máire Mullooly agus Lisa McKeon, Altranas Síciatrach; an Dr Claire Kelly agus Linda Horan, Teiripe Shaothair; Siobhan McCormack, Oftailmeolaíocht; Lauren Hughes, Péidiatraic; Katie Sheehan, Paiteolaíocht; Tony Haddad, Cógaseolaíocht; Olga Carey agus Marie Hegarty, Cosliacht; Matthew Smyth, Síciatracht; Caoimhe O’Sullivan, Sláinte Phoiblí; Amy Curran, Teiripe Shaothair agus Theanga; and Jennifer Kielty, Máinliacht. Fuair Lauren Hughes, Síciatracht ardmholadh Scoláireachtaí agus Duaiseanna Leighis an Dr Henry Hutchinson Stewart. Ag labhairt dó ar chomh maith is a rinne mic léinn agus céimithe OÉ Gaillimh, dúirt an tUachtarán Jim Browne: “Is léiriú soiléir é seo ar an gcaighdeán ard mac léinn atá i mbun staidéir ar chláir de chuid OÉ Gaillimh agus tagann sé sna sála ar éachtaí a rinneadh ag na gradaim bhliantúla seo cheana. Déanaim comhghairdeas leis na daoine ar bronnadh gradaim orthu as a gcuid éachtaí agus guím gach rath orthu amach anseo. Agus mé ag moladh iad siúd a fuair Gradaim, ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt dá dteagascóirí as an tacaíocht a thug siad do na mic léinn seo leis na caighdeáin arda seo a bhaint amach.” Ag an searmanas, bhronn an Seansailéir, an Dr Maurice Manning Scoláireachtaí Taistil, scoláireachtaí agus gradaim eile ar 130 mac léinn agus céimí as Ollscoileanna agus Coláistí Aitheanta Ollscoil na hÉireann.Bhain luach sa bhreis ar €1.2 milliún le Gradaim Ollscoil na hÉireann sa bhliain 2014. Bhí daoine as OÉ Gaillimh, UCD, UCC, Ollscoil Mhá Nuad, RCSI, Coláiste San Aingeal agus NCAD i measc bhuaiteoirí na ngradam. -Críoch-

>> Read full story about 40 NUI Galway Scholars Honoured at NUI Annual Awards Ceremony

Winter Conferrings at NUI Galway

Winter Conferrings at NUI Galway-image

Monday, 24 November 2014

Over 1,400 students will graduate from across the five colleges at NUI Galway at the University's winter conferring ceremonies, which take place from Tuesday, 25 November to Thursday, 27 November. Speaking in advance of the ceremonies, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “On behalf of NUI Galway, I congratulate all our graduands and extend a warm welcome to their parents, families and friends. We are delighted to acknowledge their outstanding achievements and wish them continued success in the future.” In addition, degrees, higher diplomas, Masters and PhDs will be awarded to students graduating over the three days from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Engineering and Informatics; College of Business, Public Policy and Law; College of Science; and the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. -Ends- Bronnadh an Gheimhridh in OÉ Gaillimh Bronnfar céim ar bhreis is 1,400 mac léinn as cúig choláiste OÉ Gaillimh idir Dé Máirt, an 25 agus Déardaoin, an 27 Samhain, i searmanais bronnta céime an gheimhridh san Ollscoil. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, roimh thús na searmanais: “Thar ceann OÉ Gaillimh, déanaim comhghairdeas lenár gcéimithe ar fad agus tá fearadh na fáilte roimh a dtuismitheoirí, a dteaghlaigh agus a gcairde. Tá ríméad orainn aitheantas a thabhairt dá gcuid éachtaí agus guímid gach rath orthu san am atá le teacht.” Sa bhreis air sin, bronnfar céimeanna, ard-dioplómaí, Máistreachtaí agus PhDanna le linn na dtrí lá ar mhic léinn ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh. -Críoch-

>> Read full story about Winter Conferrings at NUI Galway

NUI Galway to host major international conference on brain disorders

NUI Galway to host major international conference on brain disorders-image

Monday, 24 November 2014

A major conference on neurodegenerative diseases takes place in Galway this week from 27-28 November. NUI Galway will host the 24th Annual Meeting of the Network of European Central Nervous System Transplantation & Restoration (NECTAR). The NECTAR meeting is a major international gathering for researchers working on the development of cell and gene therapies for neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and Huntington’s disease. In one of the sessions, Professor Roger Barker of the University of Cambridge and one of his patients, Mrs. Sheila Roy, will share their experiences of a new experimental drug called ProSavin® with the audience. ProSavin® is a viral gene therapy manufactured by Oxford BioMedica that is currently undergoing clinical trial for the treatment of Parkinson's disease. It is injected directly into the brain, inducing production of the neurotransmitter dopamine which is deficient in this condition. Trials in laboratory animals and humans have been a success, with ProSavin® demonstrating significant efficacy without the side effects associated with other current treatments for Parkinson's disease. Neurodegenerative diseases are currently treated using drugs that neither address the underlying causes of disease nor prevent neurodegeneration. Given that the incidence, and consequent personal, societal and economic costs, of neurodegenerative disease is set to escalate with the ageing population, it is essential that novel neuroprotective and neuroreparative therapies are developed to treat these devastating conditions sooner rather than later. This conference has been held annually across Europe since its inauguration in Lund, Sweden in 1984, and this is the first time in its history that this prestigious international meeting has come to Ireland. The major remit of the 2014 NECTAR conference is to bring together scientists, clinicians, patient advocates and industry partners from across Europe and the international community to share the latest research in repairing the damage to the central nervous system as a result of degenerative diseases. The Chair of the local organising committee is Dr Eilís Dowd, Senior Lecturer in Pharmacology and Therapeutics at NUI Galway and a member of the University’s NCBES Galway Neuroscience Centre. Speaking about the conference, Dr Dowd said “It is a privilege to host this prestigious conference, and we expect that holding the conference in Galway will significantly enhance Ireland’s reputation in the field of cell and gene therapies for neurodegenerative disease.” Eighteen international experts from across Europe, Australia and Canada will speak at the meeting. These include major international scientific speakers such as Professor Colin Masters, University of Melbourne, Australia and Professor Anders Björklund, Lund University, Sweden, as well as policy makers such as Dr Mary Baker, Past President of the European Brain Council, patient advocates, experts in clinical trial design and industrial speakers. In addition to the invited speakers, there will also be several “data-blitz” sessions of short oral communications delivered by Irish and international researchers. PhD students and post-doctoral researchers will play a significant role at the conference, adding to the environment of vibrancy and collaboration that lies at the heart of NECTAR. Indeed, NUI Galway-based PhD students and post-doctoral researchers are organising a special satellite symposium in advance of NECTAR, to be held on Wednesday, 26 November. This symposium is entitled Careers in Neuroscience (CNS) 2014, and will focus on the many career opportunities open to young neuroscientists, with senior experts sharing their advice and experience with younger delegates. Neuroscience research and teaching are very vibrant at NUI Galway, and the University’s Galway Neuroscience Centre is proud to support both the NECTAR and CNS2014 meetings. The conference organisers gratefully acknowledge the support they have received from several funding agencies including the Campaign for Alzheimer’s Research in Europe, Science Foundation Ireland, the Irish Research Council and Fáilte Ireland. More information on the conference can be found at (http://www.nectar-eu.net/) Ends

>> Read full story about NUI Galway to host major international conference on brain disorders

Medical Academy under construction at Sligo Regional Hospital

Medical Academy under construction at Sligo Regional Hospital-image

Monday, 24 November 2014

NUI Galway and Saolta Hospital Group are delighted to announce the development of a new purpose built Medical Academy, and undergraduate education facility on the site of Sligo Regional Hospital. The €2 million euro (700 M2) state of the art facility will include a lecture theatre, clinical skills laboratory, tutorial rooms, mock consultation rooms, tutor offices, and study spaces for the students. The new landmark development will be constructed at levels 7 and 8 above the existing Library. This is a major investment by the University into Clinical training in Sligo one of a series of proposed medical academies in the West/North West region. Construction of similar facilities at Mayo and Letterkenny General Hospitals is due to commence early in the New Year. The new academy will allow doctors of the future to fine tune their clinical skills under the watchful eyes of 11 part time tutors/lecturers covering all medical specialties. 60 students per semester from 3rd, 4th and final medical years rotate through Sligo for one year clinical training. Work is commencing on site today, 24 November 2014, with an anticipated completion date of September 2015. ENDS

>> Read full story about Medical Academy under construction at Sligo Regional Hospital

Fictional Sport comes to Life in Galway

Fictional Sport comes to Life in Galway-image

Tuesday, 25 November 2014

Quidditch, the magical game from Harry Potter, is coming to the city. Galway Quidditch Club will hold an open day at NUI Galway at 12pm on Saturday, 6 December, with events consisting of a training Quidditch session aimed at beginners followed by practise matches later in the afternoon. Quidditch has been growing in popularity as a real sport in many countries across the world. It started out as a fun filled game for Harry Potter fans when it was adapted into real life by students in the US in 2005, but Quidditch soon made the transition into a fast paced, full contact, mixed gender sport. Galway Quidditch Club is home to the local team, the Galway Grindylows, who have competed internationally and are currently ranked as one of the top Irish teams. The events are open to all participants over the age of 16 and people attending the event are advised to wear football boots or old runners. More details on the event can be found on the club’s Facebook page: Galway Grindylows. -Ends-

>> Read full story about Fictional Sport comes to Life in Galway

NUI Galway Public Talk on The Future of the Smartphone

NUI Galway Public Talk on The Future of the Smartphone-image

Tuesday, 25 November 2014

It has taken only seven years for smartphones to become the dominant mobile device. A public talk at NUI Galway will investigate what the next seven years might hold in terms of smartphone technology. Hosted by NUI Galway’s College of Engineering and Informatics ‘The Future of the Smartphone’ will take place on Thursday, 4 December. Smartphone technology continues to evolve and develop at a rapid pace and ‘The Future of the Smartphone’ will examine how this technology will continue to develop. Recently a group of International experts from Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) met in Galway to discuss and create out a roadmap for Smart Advanced Mobile Power (SAMP) solutions for these mobile devices. Four separate aspects will be addressed during the public talk including: Tom Coughlin, Coughlin Associates and Lee Stogner, Vincula Group - Smart Advanced Mobile Power for our handheld devices. William Lumpkins, IEEE Radio Frequency Identification Technical Council – Near-Field Technologies turn your phone into a mobile wallet. Petronel Bigioi, FotoNation – Next Generation Imaging and Camera Technology for Smartphones. Dr Peter Corcoran, NUI Galway – Security, Privacy and Biometric Technology in Smartphones. The content of these talks is at a technical level suitable for members of the public with an interest in current and emerging technology. Dr Peter Corcoran, lecturer in Electrical and Electronic Engineering at NUI Galway said: “It was on 29 June, 2007 that the first generation iPhone was released by Apple Inc., a little over seven years ago. In that short time this ‘new’ consumer electronic device has come to symbolise the disruptive capabilities of consumer electronics, devices and gadgets that have come to define and mostly improve our daily lives.” The IEEE was formed in 1963 and is the world's largest association of technical professionals with more than 400,000 members in chapters around the world. Its objectives are the educational and technical advancement of electrical and electronic engineering, telecommunications, computer engineering and allied disciplines. Its underlying mission is the advancement of technology for humanity. ‘The Future of the Smartphone’ will take place from 6-8pm in room ENG-G018 in the Engineering Building at NUI Galway. The event sponsored by IE Consumer Electronics Society and IEEE Future Directions and hosted by NUI Galway’s College of Engineering and Informatics. For more information visit http://bit.ly/galwaysmartphone -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Public Talk on The Future of the Smartphone

Conference at NUI Galway Attracts Top Global Education Expert

Conference at NUI Galway Attracts Top Global Education Expert-image

Tuesday, 25 November 2014

Professor Pasi Sahlberg, the Finnish Educator and now Visiting Professor in Harvard Graduate School of Education will deliver the keynote address 'Lessons from top education systems around the Globe' at the 'Reforming Learning: Driving Success' conference at NUI Galway on Friday, 5 December, 2014. Conference Chair, Senator Dr Fidelma Healy Eames: “There is a lot to be excited about with this conference which asks the fundamental question 'Is the education system at senior cycle in second level and as they transition into third level, preparing our young people adequately for their futures?' Emer Smyth's (ESRI) keynote would suggest that it is not, given that 50% of our young people are disappointed with their College choices by the time they reach the age of 21.” Policy makers, researchers and practitioners with experience of change and policy development within education and enterprise, both national and international, will share their knowledge and expertise in what promises to be an engaging conference. Former Minister for Education Ruairi Quinn will deliver the opening address; and various panel discussions will include John Lonergan, Former Governor, Mountjoy Prison; Helen Mortimer, National Parents Council. Dr Mary Fleming, Head of the School of Education at NUI Galway: "This conference will provide an opportunity for constructive dialogue and engagement with the important theme of quality student learning and engagement within the Irish Education System." Comprising two exciting keynotes and three robust panel discussions, this one-day conference will provide an opportunity for those interested in education and its future to engage in collaborative discourse and sharing of ideas. A primary focus of the conference will be the learner experience at upper second level, whether it enables smooth transition to third level, the learner experience in third level and their preparedness for the workplace. Senator Healy Eames added: “As educators and policy makers we must always be open to improvement. It is not to say that we are not good but rather to suggest that we can be much better. I'm particularly interested in seeing what key policy shifts we can make that will deliver better educational outcomes. A successful society needs a successful education system and it is in all our interests to know how we can better serve our children, our students, our changing nation.” Registration will take place at 8.45am in the Arts Millenium Building, NUI Galway. For further information and conference programme details please see www.conference.ie ENDS

>> Read full story about Conference at NUI Galway Attracts Top Global Education Expert

Educate to Innovate

Educate to Innovate -image

Wednesday, 26 November 2014

NUI Galway calls on industry to strenghten partnerships in graduate education The College of Science at NUI Galway will host a workshop to meet the regional ecosystem of industries and jointly set the course for a new generation of highly-skilled graduate students, who will have the capacity to enter the job market where Ireland’s regional industry needs it most. The ‘Regional Innovation through Graduate Education’ workshop will take place on Monday, 1 December, starting at 1pm with a networking reception. Dr Gerard O'Connor, Vice-Dean for Graduate Studies with the College of Science at NUI Galway, said: “Industry-University partnerships in graduate education can address key barriers to innovation by providing access to research expertise, technological infrastructures and market insights. This approach is the foundation to a fuller realisation of the scientific, technological and commercial potential of Ireland.” The workshop will provide an opportunity for companies with interests in R&D collaboration to network with NUI Galway academics and discuss mechanisms of reciprocal engagement. The executives of smaller companies as well as representatives of the R&D and engineering departments of larger enterprises are invited to attend and share their expectations from joint postgraduate education experiences. Attendees will be particularly encouraged to explore the possibility of establishing enterprise-led graduate research projects and joint employment-based MSc and PhDs; as well as shorter-term feasibility studies at NUI Galway's laboratories; and research placements for students at industrial sites. The workshop will also provide an opportunity to learn from established collaborations between the University’s research centres and industries, such as Boston Scientific and Complete Laboratory Solutions Ltd. to mention just a few. Dr Ilaria Nardello, Industry Research Specialist with the College of Science at NUI Galway, said: “Industry-University parnerships in education can create a sustainable and durable mechanism to unlock the innovation potential of the west of Ireland.” The participation of public agencies, such as the Irish Research Council and the European Commision’s Smart Specialisation Platform, with a stake in the delivery respectively of postgraduate education and regional development, will provide guidance on existing and forthcoming opportunities. Registration for the event is available at: https://educate-to-innovate.eventbrite.com. For more information: email IRS@nuigalway.ie or call 091 494135. The event will take place in the Aula Maxima at NUI Galway. -Ends-

>> Read full story about Educate to Innovate

Call for Submissions for ROPES Literary Journal

Call for Submissions for ROPES Literary Journal-image

Wednesday, 26 November 2014

Students of NUI Galway’s Masters in Literature and Publishing programme are currently looking for submissions for this year’s ROPES (Review of Postgraduate English Studies) literary Journal. The theme is conversations that can be explored through poetry, prose, art work and photography. The journal will be launched at Cúirt International Festival of Literature in Spring 2015. ROPES is an annual literature and art review publishing original poetry, prose, photography, artwork, as well as excerpts from scripts and screenplays. ROPES is published in association with NUI Galway and this year all proceeds from the journal will go to ACT! for Meningitis. Please send your submissions to ropes.submissions@gmail.com by Tuesday, 30 December. For more information follow Ropes 2015 on Facebook and Twitter @Ropes2015. -Ends-

>> Read full story about Call for Submissions for ROPES Literary Journal

Archive launch and symposium to mark the legacy of Professor Kevin Boyle

Archive launch and symposium to mark the legacy of Professor Kevin Boyle-image

Wednesday, 26 November 2014

The legacy of world-renowned human rights lawyer and scholar, the late Professor Kevin Boyle, endures at NUI Galway with the launch of his personal archive on Friday, 28 November by the Attorney General, Máire Whelan, S.C. The archive contains a wealth of material and unique insights into the field of human rights, legal research and scholarship. An international symposium, hosted by NUI Galway’s School of Law and the Irish Centre for Human Rights, will take place on the same day to celebrate Professor Boyle’s career, with Professor Sir Nigel Rodley, Chair of the United Nations Human Rights Committee, providing the keynote address. Professor Boyle, who came originally from Newry, began his career at Queen’s University Belfast where he was deeply engaged in the civil rights movement. In the late 1970s he joined NUI Galway where he co-founded the Irish Centre for Human Rights with Denny Driscoll in 1980. In the early 1980’s he was involved with Amnesty International, Ireland, which saw him compile research and observations on trips to countries like Gambia and South Africa - where Boyle compiled key reports on the effect on the 'pass law' system and of the wider apartheid regime. “The legacy which Kevin Boyle has left our University is one of which we are proud and which reverberates to this day”, said Dr Jim Browne, President of NUI Galway. “Our internationally recognised expertise in international human rights law embeds NUI Galway in a global movement seeking to change the world for the better. This we owe in huge part to Kevin, who pioneered scholarship in this area, founded our centre for human rights and for over four decades pushed for change for human rights for all. His archive is a permanent reminder of this legacy and one with which we are delighted to be associated.” The last two decades of Professor Kevin Boyle’s life were spent at the University of Essex, where, for various periods, he directed its Human Rights Centre. In addition to his enormous academic contribution, Professor Boyle was active with important international NGOs such as Article 19, of which he was the founding director. He served as a special advisor to Mary Robinson when she was UN High Commissioner for Human Rights from 2001. Professor Boyle appeared frequently before the European Court of Human Rights, winning important cases that dealt with a broad range of issues, including freedom of expression, discrimination on the basis of sexual orientation, and torture. Comprising of over one hundred boxes of manuscripts and printed books, the Boyle archive is a documented record of the varied and rich contribution made by the activist and scholar to international human rights. The archive, kindly donated by the Boyle family since Kevin’s untimely passing in 2010, has now been catalogued by the University’s James Hardiman Library, and represents a major resource for the study and teaching of human rights. The library at NUI Galway holds a unique collection of more than 350 literary, theatrical, political and historical archives, dating from 1485 to the present. John Cox, University Librarian, NUI Galway, explains the significance of the Boyle archive: “The sheer breadth of subject matter, as well as the vast amounts of personal correspondence, allow for new insights and understandings of Kevin Boyle’s contributions to the discipline of human rights and the practice of law. It is an honour for the Library to be entrusted with this archive, one which illustrates the far reaching effect Kevin Boyle’s work had on individual people’s lives. Now and into the future, the archive will serve as a valuable resource to researchers in the field.” The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar? The symposium, ‘The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar?’ runs from 10am to 4pm on Friday 28 November at NUI Galway. The event will explore issues and themes surrounding archives, human rights, law and memorialisation. Visiting speakers include Sir Nigel Rodley, University of Essex; Michael Farrell, Senior Solicitor, FLAC; Professor Francoise Hampson, University of Essex; Professor Tom Hadden, Queen’s University Belfast; Professor Brice Dickson, Queen’s University Belfast; Bernadette McAliskey, South Tyrone Empowerment Programme; and Kevin’s brother, Louis Boyle. NUI Galway participants will include, Dr Jim Browne, President, NUI Galway; Professor Donncha O’Connell, Head, School of Law; Professor Michael O’Flaherty, Director, Irish Centre for Human Rights; Mrs. Marie McGonagle, (retired); John Cox, University Librarian; Barry Houlihan, Archivist, James Hardiman Library; and Professor Pól Ó Dochartaigh, NUI Galway Registrar. Professor Michael O'Flaherty, Director of the Irish Centre for Human Rights, described the upcoming symposium: “Human rights has evolved over the decades as a fundamental concept in terms of justice, and one which transcends every geographical boundary. Many of the academic foundation stones were laid by people such as Kevin Boyle, whose own interests were ignited by his early years in a conflict torn country. The symposium will explore these concepts and the interplay between the drivers of scholarship and the drivers of activism.” The seminar will also feature a video presentation by former President Mary Robinson. For full details of the symposium visit http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=401 -ends- Seoladh Cartlainne agus Siompóisiam mar cheiliúradh ar Oidhreacht an Ollaimh Kevin Boyle Mairfidh oidhreacht an dlíodóra agus an scoláire ar chearta an duine, an tOllamh Kevin Boyle, in OÉ Gaillimh nuair a sheolfaidh an tArd-Aighne, Máire Whelan, S.C. a chartlann phearsanta Dé hAoine, an 28 Samhain. Tá ábhar agus léargas uathúil sa chartlann ar réimse chearta an duine, ar thaighde agus ar scoláireacht dhlíthiúil. Ar an lá céanna reáchtálfar siompóisiam idirnáisiúnta, faoi stiúir Scoil an Dlí agus Ionad na hÉireann do Chearta an Duine in OÉ Gaillimh, chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaol oibre an Ollaimh Boyle. Is é an tOllamh Sir Nigel Rodley, Cathaoirleach Choiste Chearta an Duine sna Náisiúin Aontaithe, a thabharfaidh an phríomhóráid. Ba as an Iúr é an tOllamh Boyle ó dhúchas, agus chuir sé tús lena shaol oibre in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste áit a raibh baint ollmhór aige leis an ngluaiseacht cearta sibhialta. I ndeireadh na 1970idí tháinig sé chun oibre in OÉ Gaillimh áit ar chomhbhunaigh sé Ionad na hÉireann don Staidéar ar Chearta an Duine le Denny Driscoll. I dtús na 1980idí bhí baint aige le Amnesty International, Éire, agus chuir sé taighde agus breathnóireachtaí le chéile ar thurais go dtí tíortha cosúil leis an nGaimbia agus an Afraic Theas. Chuir Boyle príomhthuairiscí le chéile ar éifeacht chóras dhlí na bpasanna agus ar an réimeas cinedheighilte níos leithne. “Táimid bródúil faoin oidhreacht atá fágtha ag Kevin Boyle san Ollscoil agus atá fós le brath sa lá atá inniu ann”, a deir an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh. “Cuireann ár saineolas ar dhlí idirnáisiúnta chearta an duine atá aitheanta go hidirnáisiúnta OÉ Gaillimh ar ardán domhanda gníomhairí atá ag iarraidh an domhan a athrú chun feabhais. Tá buíochas ollmhór ag dul ina leith seo do Kevin, a bhí ar thús cadhnaíochta i gcúrsaí léinn sa réimse seo, agus a bhunaigh ár n-ionad do chearta an duine agus a chaith breis is daichead bliain ag obair i dtreo athrú do chearta an duine do chách. Is meabhrúchán buan é a chartlann ar a oidhreacht agus táimid thar a bheith sásta a bheith bainteach leis.” Chaith an tOllamh Kevin Boyle an scór bliain deiridh dá shaol in Ollscoil Essex, áit a raibh sé ina stiúrthóir ar Ionad Chearta an Duine ar feadh tréimhsí éagsúla. Chomh maith leis an obair ollmhór acadúil a rinne sé, bhí an tOllamh Boyle gníomhach le gníomhaireachtaí neamhrialtais tábhachtacha cosúil le Article 19, a bhunaigh sé. Bhí sé ina chomhairleoir speisialta do Mháire Mhic Róibín nuair a bhí sí mar Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Chearta an Duine ón mbliain 2001. Ba mhinic leis an Ollamh Boyle a bheith os comhair na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine, ag buachan cásanna a dhéileáil le réimse leathan ceisteanna, lena n-áirítear saoirse tuairimíochta, leithcheal mar gheall ar chlaonadh gnéis, agus céas. Tá os cionn céad bosca lámhscríbhinní agus leabhar clóite sa bhailiúchán, agus is léiriú é ar an obair mhór agus éagsúil a rinne an gníomhaí agus an scoláire ar mhaithe le cearta an duine go hidirnáisiúnta. Bhronn teaghlach Boyle an chartlann ar an Ollscoil tar éis gur cailleadh Kevin gan choinne sa bhliain 2010, agus tá sí anois sa chatalóg i Leabharlann Shéamais Uí Argadáin san Ollscoil, agus tá sí mar acmhainn ollmhór do staidéar agus do theagasc chearta an duine. Tá bailiúchán uathúil i leabharlann OÉ Gaillimh ina bhfuil níos mó ná 350 cartlann liteartha, amharclannaíochta, polaitíochta agus stairiúil, ón mbliain 1485 go dtí an lá inniu. Labhraíonn John Cox, Leabharlannaí na hOllscoile, OÉ Gaillimh faoin tábhacht a bhaineann le cartlann Boyle: “Tugann fairsinge an ábhair, mar aon leis an méid ollmhór comhfhreagrais phearsanta, deis dúinn léargais agus tuiscint a fháil ar an obair a rinne Kevin Boyle ar mhaithe le disciplín chearta an duine agus le cleachtadh an dlí. Is onóir é don Leabharlann an chartlann seo a bheith bronnta uirthi, cartlann a léiríonn tionchar forleathan shaothar Kevin Boyle ar shaol daoine aonair. Anois agus amach anseo, freastalóidh an chartlann mar acmhainn luachmhar do thaighdeoirí sa réimse.” The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar? Beidh an siompóisiam, ‘The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar?’ ar siúl ó 10am go 4pm Dé hAoine, an 28Samhain in OÉ Gaillimh. Le linn na hócáide breathnófar ar cheisteanna agus ar théamaí a bhaineann le cartlanna, cearta an duine, dlí agus cuimhneachán. I measc na gcainteoirí beidh Sir Nigel Rodley, Ollscoil Essex; Michael Farrell, Aturnae Sinsearach, FLAC; an tOllamh Francoise Hampson, Ollscoil Essex; an tOllamh Tom Hadden, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste; an tOllamh Brice Dickson, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste; Bernadette McAliskey, Clár Cumasúcháin Thír Eoghain Theas; agus deartháir Kevin, Louis Boyle. I measc rannpháirtithe OÉ Gaillimh beidh anDr Jim Browne, Uachtarán, OÉ Gaillimh; an tOllamh Donncha O’Connell, Ceann Scoil an Dlí; an tOllamh Michael O’Flaherty, Stiúrthóir, Ionad na hÉireann do Chearta an Duine; Marie McGonagle, (ar scor); John Cox, Leabharlannaí na hOllscoile; Barry Houlihan, Cartlannaí, Leabharlann Shéamais Uí Argadáin; agus an tOllamh Pól Ó Dochartaigh, Meabhránaí. Labhair an tOllamh Michael O’Flaherty, Stiúrthóir Ionad na hÉireann do Chearta an Duine, faoin siompóisiam a rá: “Tá athrú tagtha ar chearta an duine in imeacht na mblianta mar choincheap bunúsach i dtéarmaí ceartais, agus mar choincheap a thrasnaíonn gach teorainn thíreolaíoch. Leag leithéidí Kevin Boyle go leor de na bunchlocha acadúla, fear ar spreagadh a spéis féin mar gheall ar na blianta a chaith sé ina óige i dtír lán le coimhlint. Breathnóidh an siompóisiam ar na coincheapa seo agus ar an idiroibriú idir daoine a chuireann léann chun cinn agus iad siúd a chuireann gníomhaíochas chun cinn.” Beidh láithreoireacht físe ón iar-Uachtarán Máire Mhic Róibín le feiceáil chomh maith mar chuid den seimineár. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin siompóisiam féach ar http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=401 -críoch-

>> Read full story about Archive launch and symposium to mark the legacy of Professor Kevin Boyle

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share