Dioplóma sa Chultúr Dúchais Seolta ag OÉ Gaillimh

Dioplóma sa Chultúr Dúchais Seolta ag OÉ Gaillimh-image

Monday, 6 October 2014

Sheol Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Steve Ó Culáin an Dioplóma sa Chultúr Dúchais in Áras na hOllscoile, Carna le gairid. Cúrsa tráthúil nuálaíoch é a bheidh le tairiscint trí fhoghlaim chumaisc ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge an Fómhar seo. Ag freagairt don éileamh a bhí ar chúrsaí Leibhéal 7 sa réimse léinn seo, tríd an modh seachadadh traidisiúnta, ar fud na nGaeltachtaí le roinnt blianta chinn an tAcadamh leagan ar líne den chúrsa a fhorbairt ar mhaithe le freastal ar an éileamh níos leithne ó phobal labhartha na Gaeilge ó cheann ceann an Oileáin. Dúirt Dónal Ó Droighneáin, Stiúrthóir an Chúrsa: “Tabharfaidh an cúrsa nua seo deis do mhuintir na Gaeltachta agus do phobal na Gaeilge fré chéile páirt a ghlacadh i dturas léinn agus cultúrtha a chuireann deacrachtaí taistil ar ceal. Ina theannta sin is é a gcultúr fhéin – an cultúr dúchais - a bheidh á fhiosrú agus á léiriú ar an gcúrsa.” I measc na n-ábhar a chuimseoidh an Dioplóma nua a mhairfidh dhá bhliain Ollscoile, beidh: Gnéithe den Bhéaloideas, na hEalaíona Dúchais, Cultúr Ábhartha, Nósmhaireacht Thraidisiúnta agus an Amhránaíocht. Tabharfaidh fóram idirlín an chúrsa deis do rannpháirtithe a bheith ag comhrá faoi na hábhair éagsúla agus beidh teacht acu freisin ar stórchiste de chartlanna digiteacha a chuirfidh go mór lena n-éispéireas foghlama. Treiseoidh na ceardlanna a fhreastalóidh na rannpháirtithe orthu sna hIonaid Ghaeltachta le linn an chúrsa an eispéireas léinn agus cultúrtha a bheidh sealbhaithe ar an idirlíon acu le linn an chúrsa. Duirt Príomhfheidhmeannach an Údaráis Steve Ó Cualáin: “Tá tábhacht ar leith ag baint le cláir Ollscolaíochta ar nós an Dioplóma sa Chultúr Dúchais ar mhaithe le treisiú a dhéanamh ar chultúir shainiúla na Gaeltachta agus na hÉireann, rud a chabhróidh le seachadadh na Gaeilge agus chultúir dhúchasaigh ó ghlúin go glúin. Leis an modh sechadadh nuálaíoch seo cruthaítear deis cultúr uathúil na Gaeltachta a chur i láthair pobal níos leithne ná riamh agus deiseanna oibre a chothú bunaithe ar na hacmhainní dúchasacha.” -Críoch- NUI Galway Launch new Diploma in Traditional Culture Údarás na Gaeltachta CEO, Steve Ó Culáin, recently launched the Diploma in Traditional Culture (Diplóma sa Chultúr Dúchais) at Áras na hOllscoile, Carna. This new Diploma is a timely and innovative programme delivered through blended learning by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. In view of the demand for NUI Galway outreach programmes in this discipline, through traditional models of delivery, an online alternative has been developed to further meet the demand from Irish speakers throughout the island of Ireland. Dónal Ó Droighneáin, Programme Director, said: “This new programme will afford both Gaeltacht and Irish-speaking communities throughout the island of Ireland the opportunity to undertake an academic and cultural expedition, regardless of their location. Furthermore, it is the indigenous culture of these communities that the programme will investigate and exhibit.” The Programme which will run for two academic years will include the following subject areas: Aspects of Folklore, the Traditional Arts, Material Culture, Traditional Customs and Song. The programme’s online forum will allow participants to share their knowledge and experience of traditional culture with fellow learners. Participants will have access to a treasure house of digital archives which will greatly enhance the rich online learning milieu available to them. Workshops delivered in Gaeltacht Centres will augment the learning and cultural experience acquired online. Údarás na Gaeltachta CEO, Steve Ó Cúláin, said: “Educational programmes such as the Dioplóma sa Chultúr Dúchais have an important role in perpetuating traditional Gaeltacht and Irish Culture, and in doing so, assist in the intergenerational transmission of the Irish Language and its indigenous culture. This programme creates the opportunity to showcase our rich culture to a wider audience and in doing so nurture new educational and employment opportunities based on our natural resources.” -Ends-

>> Read full story about Dioplóma sa Chultúr Dúchais Seolta ag OÉ Gaillimh

Galway Build-a-Book Workshop in conjunction with ‘Books Are My Bag’ Campaign

Galway Build-a-Book Workshop in conjunction with ‘Books Are My Bag’ Campaign-image

Wednesday, 8 October 2014

Join NUI Galway’s MA in Publishing and MA in Writing Programmes students and the staff of Charlie Byrne’s Bookshop on Saturday, 11 October from 11am-12:30pm, for a very special children’s story time, plus a fun build-your-own-book workshop for kids. Local children’s authors Patricia Forde, author of Mise agus an Dragún and Hedgehogs Do Not Like Heights, Michelle Melville, co-author of Óisín the Brave, and MA in Writing student Tony Gapper, will read at story time. Afterwards NUI Galway M.A. students will help the children create their very own books. Children will also be given their very own special-edition ‘Books are my Bag’ tote bag, so that they can carry their creations home safely. ‘Books are my Bag’ is the biggest-ever international campaign to promote books and bookshops. With the combined effort of booksellers, publishers, and authors, ‘Books are my Bag’ aims to create a simple but universal message about the joy of books and bookshops. For more information visit www.booksaremybag.com or contact Charlie Byrne’s Bookshop on 091 561766. -Ends-

>> Read full story about Galway Build-a-Book Workshop in conjunction with ‘Books Are My Bag’ Campaign

Innovative New Resources to Support Mental Health in Galway

Innovative New Resources to Support Mental Health in Galway-image

Wednesday, 8 October 2014

Galway Senior Hurler Fergal Moore was at NUI Galway this week to launch a new series of cards promoting ‘Art and Positive Mental Health’. His visit also saw the official start of Mental Health Week at NUI Galway and the announcement of a new online resource for students, Student Health101. Student Health101 is a dynamic, continuously updated, monthly digital magazine for students, providing new information on nutrition, relationships, fitness and recipes every month for free. Widely available throughout the US and Canada, NUI Galway is the first third-level institute in Ireland to offer this resource, customised and edited for NUI Galway students. It includes student videos and comments from NUI Galway students as well as information about local events and resources available. There is also a parents’ edition, to help parents keep informed in order to better support their students. The ‘Art and Positive Mental Health’ set of cards list five simple steps to maintaining mental health and wellbeing. The size of a business-card, they will be available across campus. Sponsored by the Mental Health Association Galway, supported by Mental Health Services, HSE West and NUI Galway Health Promotion Service, the cards also feature original art by service users of the Céim Eile Day Centre and Service Users from Galway Training Centre, Merlin Park. At NUI Galway, Mental Health Week runs until Friday and features a range of opportunities to maintain one’s mental health. Students and staff can try meditation or laughter yoga, or enjoy ‘Laughter is the Best Medicine’, a lunchtime comedy session. The show features an hilarious hour of entertainment from storyteller, comic and author Rab Fulton, who is also the editor of the NUI Galway health and resilience blog http://riskybizzness.blogspot.ie/ According to Cindy Dring, NUI Galway Health Promotion Coordinator, “Mental health underpins all health and wellbeing, and helps us to enjoy life more, so we all need to protect and strengthen our mental health every day. Find out what helps you to feel happier, and then do it!” On Saturday, 11 October at 10am, NUI Galway, in association with the Kingfisher Club, will host its second annual charity 8K Run/Walk. The route consists of a traffic-free, mixed terrain run around the University’s campus and along the banks of the river Corrib. The official charity partner for this event is Jigsaw Galway and coincides with global events around World Mental Health Day. ENDS

>> Read full story about Innovative New Resources to Support Mental Health in Galway

8x8 Festival Brings Global Perspectives to Irish Campuses

8x8 Festival Brings Global Perspectives to Irish Campuses-image

Friday, 10 October 2014

This October and November, the 8x8 Festival will be taking place on campuses in NUI Galway, UCC, UCD, TCD and DCU. 8x8 is a development focused arts festival, presented by Suas Educational Development and University campus partners. The festival is designed to raise awareness and challenge student’s perspectives of some of the key issues that are shaping our world today. A national survey of third level students conducted by Suas in 2012 found that 85% of students think it is important to take action on global development issues; yet only one in five believed that they could influence decisions affecting our world. This festival was born out of a need to inspire action amongst student and youth populations. In 2014 over 2,500 people attended the 8x8 Film Festival and for this year’s Festival we are expecting an increase in interest. The 8x8 exhibition touches the surface of what is currently happening worldwide. The exhibition and associated events bring together elements that we believe are key to achieving sustainable development and global justice. The exhibition begins with a focus on consumerism, its impact on people and the environment and the rising competition for natural resources. It continues with a glimpse into innovative solutions to development challenges before focusing on education and its role in sustainable development. Finally, it puts a lens to the topic of human rights, and people’s participation in democracy. The festival was launched recently, and will run in NUI Galway the week of October 13th, after which it will tour to DCU, UCC and finally UCD. Each campus will host the outdoor photo exhibit as well as a number of events including speaker events, discussions and film screenings, drawing out the themes of the festival. To find out more about the films, and to book free tickets for the festival, visit www.stand.ie/8x8. The 8x8 Film Festival is funded by Irish Aid and Europe Aid, and is part of the Irish and European Global Campus Programme. In NUI Galway it is part of the new Societies Global Week which runs from the 13th-17th of October  The themes for the week are: Celebrating Difference, Being Kind to The Planet & Understanding Global Issues. The timetable can be viewed on www.socs.nuigalway.ie.  There is a Global Fair on Monday 13th in the Bailey Allen Hall which will be transformed into a Global Village from 12pm-4pm.  Highlights will include Games from around the world - Storytelling - Short Films - Cakes of the World - Free Veggie Pizza - How to build a Water Purification System - Bicycle checks - Pétanque - Free tours - Food from all over the Globe - Dance - Stalls...and our community partners will be involved highlighting and raising awareness of global and green issues. ENDS Tugann Féile 8x8 léargais domhanda do hollscoileanna na hÉireann   Beidh an féile 8x8 ar siúl an Deireadh Fómhair agus Samhain seo i gcampas OÉ Gaillimh, UCC, UCD, TCD agus DCU. Féile na healaíona í dírithe ar forbairt idirnáisiúnta, a chur i láthair ag Suas Educational Development agus a bpáirtnéirí na hollscoile. Bhí an fhéile a cruthaíodh chun feasacht a ardú agus dúshlán a chur ar na mic léinn faoina príomh-shaincheisteanna ár ndomhan sa lá atá inniu. Thug Suas faoi deara tríd suirbhé náisiúnta i 2012 gur cheap 85% na mic léinn go bhfuil sé an-thábhactach chun gníomh a ghlacadh ar saincheisteanna forbartha domhanda; afach, ní chreideann ach duine as gach cúigear go bhfuil siad ábalta tionchar a chur ar na cinntí a théann i bhfeidhm ár ndomhan. Rugadh an féile seo amach as an gá chun gníomh a spreagadh i measc pobal na mac léinn agus an óige. Bhí níos mó ná 2,500 duine i láthair ar an féile i 2014 agus bímid ag súil le méadú an bhliain seo. Léiríonn an taispeántas 8x8 dúinn cuid de na rudaí ag tarlú ar fud an domhain faoi láthair. Tugann an taispeánas agus na imeachtaí a bhaineann leo heilimintí go bhfuil lárnach le forbairt inbhuanaithe agus ceartais dhomhanda le chéile. Thosaigh an taispeántas le díriú ar an tomhaltachas, a thionchar ar dhaoine agus ar an gcomhshaol agus leis an iomaíocht ag ardú le haghaidh acmhainní nádúrtha. Leanann sé ar aghaigh le léargas ar réitigh nuálacha le dúshláin forbartha roimh díriú ar oideachas agus ar a ról i bhforbairt inbhuanaithe. Ar deireadh, cuireann sé lionsa ar an ábhar ar chearta an duine, agus rannpháirtíocht na ndaoine sa daonlathas Beidh an Féile ar seoladh ar campas TCD ar an 6 Deireadh Fómhair, ar campas OÉ Gaillimh ar an 13 Deireadh Fómhair le haghaidh Seachtain an Domhain ina dhiaidh sin a mbeidh sé ar camchuairt go DCU, UCC agus ar deireadh UCD. Beidh gach gcampas a óstáil an taispeántas grianghraf amuigh faoin aer chomh maith le roinnt imeachtaí, le imeachtaí cainteoir  díospóireachtaí agus scannáin san áireamh, téamaí na féile ag tarraingt amach. Chun a fháil amach níos mó faoi na scannáin, agus chun ticéid saor in aisce don fhéile a chur in áirithe, cuairt a thabhairt ar www.stand.ie/8x8. Bíonn an Féile 8x8 a maoiníodh le Irish Aid agus Europe Aid, agus bíonn sé i bpáirt mar chuid de The Irish and European Global Campus Programme.

>> Read full story about 8x8 Festival Brings Global Perspectives to Irish Campuses

Insight hosts major Workshop On ‘Controlled Natural Language’

Insight hosts major Workshop On ‘Controlled Natural Language’ -image

Monday, 13 October 2014

The Insight Centre for Data Analytics recently hosted a major international workshop in NUI Galway on ‘Controlled Natural Language’ that was attended by renowned experts in a field that is becoming increasingly important as a methodology for describing technical information related to web technologies. According to Dr Brian Davis of Insight, “The everyday or natural languages that humans use to communicate can be difficult for machines to understand as it is inherently ambiguous with for instance the same word having entirely different meanings in different contexts. So ‘Controlled Natural Language’ or CNL is designed to be a simplified language with restricted vocabulary, grammar, and semantics (meaning) which can be used to improve technical communication among humans, especially for non-native speakers of the respective natural language and is now commonly used in sectors such as ICT, localisaton, airline industries, global maritime among others. Applications include authoring and translating technical doucuments. It is about making it easier for computers to understand and to analyze documents faciliating for instance creating datababes or automatic translations into other languages.” Speakers at the workshop, that was sponsored by Science Foundation Ireland (SFI), Eurosentiment (http://eurosentiment.eu/ ) and Digital Grammars, included Professor Marti A. Hearst of the University of California at Berkeley, Professor Aarne Ranta of the University of Gothenburg and Professor Johan Bos, Univeristy of Groningen. Co-organisers of the workshop were Dr Brian Davis (Insight), Dr Tobias Kuhn (ETH, Zurich) and Dr Kaarel Kalijurand (University of Zurich). The Insight Centre for Data Analytics, funded by Science Foundation Ireland, is a joint initiative between researchers at Dublin City University, NUI Galway, University College Cork, University College Dublin and other partner institutions. Insight brings together more than 200 researchers from these institutions, with over 30 industry partners, to position Ireland at the heart of global data analytics research. For further information, contact Dr Brian Davis at brian.davis@insight-centre.org. -Ends-

>> Read full story about Insight hosts major Workshop On ‘Controlled Natural Language’

NUI Galway Student Wins International Undergraduate Award

NUI Galway Student Wins International Undergraduate Award-image

Monday, 13 October 2014

Winners selected from almost 5,000 submissions from 200 institutions worldwide An NUI Galway student was awarded a 2014 Undergraduate Award - an international academic awards programme that identifies top students across the globe through their innovative undergraduate research. A further ten NUI Galway students were highly commended. Louisa Brophy Browne from Knocknacarra, Galway City was announced winner of the Undergraduate Award in the Classical Studies & Archaeology Category for her paper entitled Discuss and Evaluate the Main Points of the Debate on the Ethnics of Archaeological Work in War Zones and Occupied Territories Using Case Studies. Judged by a panel of academics and industry experts from each field, the winning essays were selected from almost 5000 submissions in over 200 colleges and universities across the globe. Congratulating Louise and the other highly-commended NUI Galway students, NUI Galway President, Dr Jim Browne said: “Louisa's success highlights the high quality of study which our undergraduate students are engaged in. Such success in these Awards will undoubtedly add lustre to the academic development of our students as well as underscore NUI Galway’s increasing profile as a centre of world-class research and teaching.”  Each winner is recognised as the top student in their respective field globally and will be awarded a gold medal of this achievement. Louisa, along with the 48 other UA winners, will be brought to Dublin for the UA Summit from 19-21 November to receive her medal. The Summit is designed to celebrate these outstanding students from across the world, and to inspire them with speakers assembled from a diverse range of backgrounds. For further information on the UA Summit and the results of the 2014 Undergraduate Awards, please see http://www.undergraduateawards.com. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Student Wins International Undergraduate Award

Applications now open for NUI Galway Students' Union Enterprise Awards

Applications now open for NUI Galway Students' Union Enterprise Awards -image

Monday, 13 October 2014

The NUI Galway Students’ Union Enterprise Awards, a competition to encourage enterprise and innovation among students, has been launched at NUI Galway. Now in its fifth year, the initiative invites students across campus to put forward proposals for a project or business, with a prize of €10,000 investment capital for the overall winner and two runners up prizes of €5,000 each. The NUI Galway Students’ Union Enterprise Awards aim to unlock the potential of NUI Galway students by providing financial support and expertise for students who wish to start a project in the areas of business and/or social entrepreneurship. The six projects progressing to the second round will receive €500 each to develop their proposal further. They will also participate in a series of workshops in areas such as marketing, IT, legal and financial issues. The NUI Galway Students’ Union Enterprise Awards are generously supported by NUI Galway and NUI Galway Students’ Union. The closing date for submissions is 5pm Friday 28th November. More information is available at www.su.nuigalway.ie  Declan Higgins, President of NUI Galway Students’ Union, said: “The Enterprise Awards are a showcase for the best and brightest student minds on campus and reflect the dynamic, innovative and creative graduates we all wish to see emerging from NUI Galway, now and in the years ahead.” Last year’s winner Brian Slattery of ‘Student Talks’ said: “The Student Enterprise Awards is a fantastic experience and I believe a must to enter if you want the chance of gaining expert advice and hopefully some considerable financial backing to kick-start your enterprise. I encourage anyone and everyone who has a business idea to take part, even just the process of applying is a good way to formalise your vision and refine your business model.”  -Ends-

>> Read full story about Applications now open for NUI Galway Students' Union Enterprise Awards

NUI Galway to Hold Information Evening in Castlebar

NUI Galway to Hold Information Evening in Castlebar-image

Tuesday, 14 October 2014

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Castlebar on Thursday, 23 October. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7 to 9pm in the Harlequin Hotel, Castlebar, Co. Mayo. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to a suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market. Unique programmes include a Bachelor of Arts in Human Rights, an Energy Engineering degree which is taught in the University’s new Engineering Building, Ireland’s largest School of Engineering, and a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programme, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies, BA in Journalism, BA in Science (Physics- degree options in Applied, Astrophysics, Biomedical or Theoretical) and a Bachelor of Commerce (Gaeilge). Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway, said: “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to County Mayo, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Castlebar is a perfect opportunity for prospective students to meet current students and lecturers to see what degree might be the right fit for them.” To find out more about the information evening in Castlebar, contact NUI Galway's Schools Liaison Officer, Celine O’Donovan on 087 2391219 or celine.odonovan@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Castlebar

Become Scientists for a Day with NUI Galway

Become Scientists for a Day with NUI Galway -image

Tuesday, 14 October 2014

Following the huge success of their respective roadshows, Cell EXPLORERS, Eco EXPLORERS and Kitchen Chemistry based in NUI Galway, are joining forces to host a day of fun science-related activities for children aged 7 to 13 years on Thursday, 30 October. DNA extractions, colourful chemical reactions and live exotic animals will be part of this exciting programme. With Cell EXPLORERS, children will learn about the fascinating world of cells and DNA. They will then learn how to design an experiment to extract DNA from fruit that they can do at home with their parents! Kitchen Chemistry will teach children how to make their own glow sticks and how to grow crystals at home. Eco EXPLORERS will complete the day with an exciting display of live exotic animals, ranging from tarantulas to snakes and stick insects. All three workshops will be delivered by NUI Galway students and staff members, all of whom want to share their enthusiasm for science. The workshops will run from 10am to 3pm and the cost of attending is €10 per child, with discounts available for multiple bookings (€15 for 2 children, €20 for 3 children). To register, email cellexplorers@nuigalway.ie or or call 091 495748. Registration forms and payments will be organised on the day, from 9.30am to 10am. Places are limited, so early booking is advised. -Ends-

>> Read full story about Become Scientists for a Day with NUI Galway

Irish Centre for Human Rights and ICCL win top EU Rights contract

Irish Centre for Human Rights and ICCL win top EU Rights contract-image

Tuesday, 14 October 2014

The Irish Centre for Human Rights (ICHR), NUI Galway, in close collaboration with project partner the Irish Council for Civil Liberties (ICCL), has won a major EU contract for Irish Law and Social Data Research and will become Ireland’s new national focal point for the European Union Fundamental Rights Agency (FRA). This is the first time that the prestigious FRANET-Ireland contract for data collection and research services on fundamental rights issues in Ireland has been awarded to an Irish University-led bid. FRANET is the FRA’s multidisciplinary research network. It is composed of contractors in each EU Member State who provide relevant data to FRA on fundamental rights issues, to facilitate the Agency’s comparative analyses. This work of the FRA then informs EU policy and initiatives across the EU member States. The ICHR/ICCL project has assembled a team of Ireland’s leading human rights and social science experts, located at academic institutions and in civil society. Professor Michael O’Flaherty, the Director of the Irish Centre for Human Rights, who becomes the FRANET Senior Expert for Ireland, commented: “We are very pleased to take on this contract that will generate crucial findings for the strengthening of fundamental rights in Ireland and across the EU. We are particularly pleased to partner with the ICCL and with Ireland’s top specialists to undertake this ground-breaking work.” Mark Kelly, the Director of the Irish Council for Civil Liberties, who becomes the FRANET Senior Legal Expert for Ireland, said: “We are delighted to have this opportunity to work with the ICHR to ensure that the EU’s Fundamental Rights Agency has legally accurate and up-to-date information about the state of human rights in Ireland. We also look forward to spreading the word about the important evidence-based research published by the FRA.” Research will focus on a number of thematic areas. These include: access to justice; victims of crime, including compensation to victims; respect for private life and protection of personal data; Roma integration; judicial cooperation; rights of the child; discrimination; asylum, immigration and borders; racism, xenophobia and related intolerance.   ENDS

>> Read full story about Irish Centre for Human Rights and ICCL win top EU Rights contract

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share