Research to Help Replicate Success of Great Western Greenway for Cyclists

Research to Help Replicate Success of Great Western Greenway for Cyclists-image

Tuesday, 25 June 2013

A research team from Civil Engineering at NUI Galway has launched a survey of the Great Western Greenway to aid the design of similar cycling routes nationwide. The greenway, which runs from Westport to Achill Sound, has proven a major success since the full length of track was opened two years ago. Recent studies have shown that 400 people use the greenway every day during the summer and the route contributes €1.1 million to the local economy each year. There are plans to create a 2,000km National Cycle Network, to replicate the success of the Great Western Greenway around the country. To create the best design, the NUI Galway survey asks a series of questions about users’ impressions of the Mayo greenway design and provision of facilities. Other questions request feedback on how the greenway could be improved and how cycling can be promoted. PhD student in Civil Engineering, Richard Manton, said: “The Great Western Greenway is the first of its kind in Ireland and is a great resource for commuting, recreation and tourism. To encourage more people to walk and cycle, we need many more of these routes nationwide. Our survey will estimate the economic and environmental impact of the greenway and provide design guidance for other greenways up and down the country.” Dr Eoghan Clifford, lecturer in Civil Engineering and a member of the Ryan Institue at NUI Galway, said: “Cycling and walking are key components of national and international transport, tourism, health and environmental strategies. This research at NUI Galway is developing new tools that enable national and local governments develop sustainable and cost effective infrastructure and maximise active forms of transport and increase ‘green’ tourism.” The survey has been launched following the very successful Bike Week 2013, which encouraged people to cycle to work, to school and for recreation. The greenway survey is available online at SurveyMonkey.com/s/mayogreenway and hardcopies are available in most bike shops and hotels along the route. For further information, please contact r.manton1@nuigalway.ie ENDs

>> Read full story about Research to Help Replicate Success of Great Western Greenway for Cyclists

Cruinniú togra idirnáisiúnta in Ionad an Acadaimh, Carna

Cruinniú togra idirnáisiúnta in Ionad an Acadaimh, Carna-image

Wednesday, 26 June 2013

Tháinig 26 toscaire as deich dtír Eorpach le chéile ag ceann d’ionaid oideachais agus chultúrtha Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, ar 18 agus 19 Meitheamh chun ardán nuálach idirlín a chuireann foghlaim teangacha chun cinn a phlé.  Faigheann an togra maoiniú ó EACEA (Education, Audiovision & Culture Executive Agency) de chuid an Aontais Eorpaigh faoin gclár Foghlaim Fadsaoil.  Bhí toscairí ón gCipir, An Eastóin, An Ghréig, An Iodáil, An Pholainn, An Phortaingéil, An Rómáin, An Spáinn, Tír na mBascach agus ó Shasana i láthair chomh maith leis an Dr Laura Incalcaterra McLoughlin, ceannaire an togra in OÉ, Gaillimh, an Dr Dorothy Ní Uigín, Rose Ní Dhubdha agus Jennifer Lertola, as OÉ Gaillimh, chun obair a dhéanamh ar ClipFlair: Foghlaim Teangacha Iasachta trí Fhotheidealú agus Athghuthú Idirghníomhach Míreanna (www.clipflair.net). Is é aidhm ClipFlair tacú le foghlaim teangacha trí úsáid a bhaint as feidhmchlár áisiúil don athghuthú agus don fhotheidealú. Úsáideann múinteoirí teanga ábhar closamhairc go minic ina gcuid ranganna ar mhaithe leis an éagsúlacht agus chun míreanna cultúrtha neamhbhriathartha a chur i láthair na bhfoghlaimeoirí, agus níos tábhachtaí fós, chun míreanna teangeolaíochta agus cultúrtha na cumarsáide a chur i láthair i gcomhthéacs cuí. Bíonn deacrachtaí ag múinteoirí uaireanta, áfach, tascanna gníomhacha a aimsiú a spreagfadh foghlaimeoirí agus a sheachnódh an fhéachaint éighníomhach. Is feidhmchlár áisiúil é ClipFlair chun gníomhaíochtaí a fhorbairt agus a úsáid a spreagann foghlaimeoirí chun ábhar closamhairc a úsáid i mbealach eifeachtach, trí dhubáil a dhéanamh nó fotheidil a chur le mír físe (radharc ó scannán, mír faisnéise nó nuachta etc). Is féidir ansin na gníomhaíochtaí a roinnt trí Ghréasán Shóisialta ClipFlair. Ag sosanna sa chruinniú dhá lá, bhí deis ag toscairí taitneamh a bhaint as tírdhreach álainn an cheantair agus as oíche chultúrtha le ceoltóirí agus amhránaithe cumasacha áitiúla.  Chuaigh an t-atmaisféar réchúiseach, cairdiúil i bhfeidhm ar chách agus dúirt an Dr Stravroula Sokoli, ó Computer Technology Institute, Patras (An Ghréig), ceannaire an togra, go raibh an teacht le chéile i gCarna, ní amháin tairbheach ach taitneamhach agus nach ndéanfaí dearmad go héasca air.  Dúirt an Dr Dorothy Ní Uigín, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, gur chuidigh an turas go Carna le heolas a scaipeadh ar obair an Acadaimh agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh trí chéile agus iad ag tabhairt an oideachais amach as an ollscoil agus isteach sna pobail. Tá sé seo ag teacht go mór leis na hiarrachtaí atá ar bun ag ClipFlair féin ag scaipeadh an oideachais ar dhaoine tríd an idirlíon.   -Críoch-

>> Read full story about Cruinniú togra idirnáisiúnta in Ionad an Acadaimh, Carna

Galway University Foundation Awards Bursaries for Latin American Students

Galway University Foundation Awards Bursaries for Latin American Students-image

Wednesday, 26 June 2013

Galway University Foundation recently awarded bursaries to seven students of NUI Galway’s BA in Latin American Studies programme. The bursary, worth €2,000, will allow the recipient to undertake a period of study in a Latin American university during their third year of the programme. The BA with Latin American Studies is a unique four-year undergraduate programme organised by the Spanish Section of the School of Languages, Literatures and Cultures at NUI Galway. The degree started in September 2010 with no such programme existing at any other Irish university. Currently, NUI Galway has exchange arrangements with universities in Mexico, Chile and Argentina, and intends to build on this to include exchanges to other eminent universities in Latin America. The first cohort of four students are currently studying at universities in Valparaíso and Santiago de Chile, and another three students will go to universities in Mexico and Chile in the coming academic year, 2013-14. Professor Bill Richardson, Head of Spanish at NUI Galway said: “This is an exciting and innovative development at NUI Galway. The growing economies of Latin America represent an important opportunity for our students and future graduates. While most students of Spanish spend a year abroad at Spanish universities, where they can avail of European funding via the Erasmus programme, no such funding has been available to students undertaking study at Latin American universities until now. Additionally, there is increased cost involved in funding a year of study in Latin America, given the added cost of travelling to Mexico, Chile or Argentina and the bursary will help students overcome this.” The BA with Latin American Studies allows students to take a similar route to the traditional BA with two subjects. It offers the opportunity to explore one of the world’s most dynamic and diverse regions from an interdisciplinary perspective. Students graduating with a BA in Latin American Studies, as well as having a regular Arts Degree, will have developed a broad socio-cultural understanding of Latin America, in addition to their linguistic abilities. Latin America is an important emerging market. The development of the BA with Latin American Studies is a recognition of this and will facilitate students to take advantage of the opportunities that this creates for them. Career options include a variety of roles in business contexts, along with teaching, translation, media and communications, arts and culture, or positions in international or non-governmental organistations. For more information on the BA with Latin American Studies or on the bursaries contact Professor Bill Richardson, Head of Spanish at NUI Galway on 091 492136 or bill.richardson@nuigalway.ie. -ENDS-

>> Read full story about Galway University Foundation Awards Bursaries for Latin American Students

NUI Galway Summer Conferring

NUI Galway Summer Conferring -image

Wednesday, 26 June 2013

NUI Galway today (26 June) conferred over 250 students including 72 doctoral degrees from across all disciplines. The largest cohort of students to graduate was 120 future doctors who received their Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) degree. Among the cohort of medical students, Galway City native, Jennifer Scott, received 8 out of 15 Final Medical Medals for her academic performance. Every year, NUI Galway award the Final Medical Medals to the student who receives the highest mark in each subject area. Speaking at the ceremony, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “On behalf of NUI Galway, I congratulate each of today’s graduates. It is very encouraging to see the number of research and graduate degrees which we are conferring today. These graduate numbers continue to grow. From a base of about 50 doctorates per year at the turn of the millennium, we now confer up to 4 times that number annually.” President Browne added words of encouragement to graduates conferred at the ceremony: “Do not lose hope or courage in this current economic climate. You have what it takes to make a difference in our society. The opportunities you have to create your own environment and to shape your own futures are enormous.” International students were well represented at the ceremony, with the University welcoming a large number of graduates from, among other countries, Malaysia. -ENDS- __________________________ Searmanas Bronnta an tSamhraidh in OÉ Gaillimh Inniu (26 Meitheamh) bhronn OÉ Gaillimh céimeanna ar bhreis is 250 mac léinn, 72 PhD san áireamh, i ngach disciplín. Ar an ngrúpa is mó díobh bronnadh Baitsiléir Onóracha sa Leigheas, Baitsiléir sa Mháinliacht agus Baitsiléir sa Chnáimhseachas (MB, BCh, BAO) ar 120 ábhar dochtúra. Fuair Jennifer Scott as cathair na Gaillimhe, duine de na mic léinn leighis, 8 mBonn don Bhliain Deiridh Leighis as 15 Bhonn dá feidhmíocht acadúil. Gach bliain, bronnann OÉ Gaillimh Boinn Deiridh Leighis ar an mac léinn leis an marc is airde i ngach ábhar. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne le linn an tsearmanais: “Thar ceann OÉ Gaillimh, tréaslaím le gach duine agaibh. Ábhar misnigh dúinn ar fad is ea go bhfuil an oiread sin céimeanna taighde agus iarchéimeanna á mbronnadh againn inniu. Tá níos mó agus níos mó céimeanna á mbronnadh againn bliain i ndiaidh bliana. Bhíodh 50 céim dhochtúireachta in aghaidh na bliana á mbronnadh againn ag tús an chéid ach bronntar a cheithre oiread sin anois gach bliain."  Dúirt an tUachtarán leis na céimithe gur cheart dóibh aghaidh a thabhairt ar na blianta amach rompu le teann dóchais:  “Ná cuireadh cúrsaí geilleagair an lae lagmhisneach oraibh. Tá an cumas ag gach duine agaibh dul i bhfeidhm ar an tsochaí ar shlí éigin.  Níl teorainn ar bith leis na deiseanna atá agaibhse an cineál saoil is mian libh a chruthú daoibh féin agus lántairbhe a bhaint as na deiseanna a thiocfaidh in bhur dtreo sna blianta amach romhainn.” Bhí mic léinn idirnáisiúnta i láthair chomh maith ag an searmanas, agus an Ollscoil ag fáiltiú roimh chéimithe as an Malaeisia, i measc tíortha eile. -CRÍOCH-

>> Read full story about NUI Galway Summer Conferring

NUI Galway Awards Gold Medal for Community Contribution

NUI Galway Awards Gold Medal for Community Contribution-image

Thursday, 27 June 2013

NUI Galway graduate Melanie Hennessy, was presented with the University’s Community Knowledge Initiative (CKI) Clinical Science Gold Medal for Community Contribution at her graduation yesterday. This Clinical Science Gold Medal for Community Contribution is being awarded for a second year and is sponsored by the CKI.  The medal is awarded to the student who has demonstrated a long-term commitment and positive contribution to community and society. A native of Cloughleigh, Co. Clare, Melanie first travelled to Nepal to volunteer seven years ago. During her time at NUI Galway, she established her own university society, Draíocht, to generate funds to build an orphanage for the children of Nepal where she is currently working on improving the lives of these children. Since its establishment, Draíocht has founded a primary and secondary school in Nepal, providing free education to over 700 students. Melanie, through her work with Draíocht, also helped to construct buildings for locals to set up their own businesses and organised health camps, including dental camps and women and child health check-up camps. She also set up another charity TEAM Nepal, which she runs with a friend. In 2010 Melanie was named as one of Ireland’s Outstanding Young People of the Year, before being selected by the Junior Chamber International as one of their JCI Ten Outstanding Young Persons of the World. Lorraine McIlrath, Co-ordinator of NUI Galway’s CKI, said: “CKI at NUI Galway is delighted to support and honour the outstanding contribution to community that Melanie has made during her time at NUI Galway.  She has not only established a very ethical community based organisation in Nepal but has also involved many of her peers in the activity. Melanie is the ideal graduate citizens who will go on to impact upon society in the most positive way.” Dr Gerard Flaherty, Senior Lecturer in Clinical Medicine and Medical Education at NUI Galway, said: “The School of Medicine, NUI Galway is delighted to honour the outstanding societal contribution of Melanie Hennessy in establishing the Draíocht charity. Melanie is an exemplar of the well rounded student we wish to cultivate at NUI Galway, a student who is diligent in her studies, but maintains a healthy work-life balance while humbly applying her considerable talents and skills in the service of other less fortunate people. I know that Melanie's remarkable work has inspired many of her peers and this gold medal is fitting recognition of her efforts.” -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Awards Gold Medal for Community Contribution

May 2013

NUI Galway Launches New Engineering and Informatics Taught Masters Programmes

NUI Galway Launches New Engineering and Informatics Taught Masters Programmes-image

Wednesday, 1 May 2013

NUI Galway’s College of Engineering and Informatics has announced that it will provide a suite of new taught postgraduate programmes across various Engineering and Informatics subject areas. Commencing in September 2013, the full-time, one year postgraduate programmes have been devised in response to the requirement by Engineers Ireland who, from 2013 onwards, require graduate engineers to hold an accredited Master degree (Level 9) to satisfy the educational standard to become a Chartered Engineer. Professor Gerard Lyons, Dean, College of Engineering and Informatics said: “These new programmes are excellent examples of how NUI Galway engages with industry in order to inform our postgraduate programmes. Engineering and ICT are key strategic priorities for Ireland and for NUI Galway. The University recognises the importance of equipping our graduates with the skills and knowledge needed to support the rapidly growing engineering and ICT sectors in Ireland and abroad. We believe that these Masters programmes are very timely for Ireland and that its graduates will play a significant role in harnessing the opportunities and challenges for tomorrow’s economy.” These new innovative Masters programmes are designed to provide highly qualified graduates with advance engineering and informatics skills and are aimed at those who wish to work professionally as a Chartered Engineer. “Our students benefit from the University’s unique combination of ground-breaking academic expertise, professional practice and access world-class facilities. These new courses are a wonderful opportunity for students to explore many advanced topics in engineering and informatics”, said Professor Mike Hartnett, Vice-Dean for Teaching and Learning with the College of Engineering and Informatics. The first intake of students for the new Masters programmes across the disciplines of Civil, Mechanical, Energy and Biomedical Engineering will be in September 2013. Masters programmes for Electrical and Electronic Engineering, and Computer Science and Information Technology will commence in 2014. Applications are now open and the deadline is Saturday, 1 June 2013. Applications will be accepted via the PAC application process, on which the new courses are listed. For more detailed information about these programmes visit www.nuigalway.ie or contact Sharon Allman at 091 492101 or sharon.allman@nuigalway.ie. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Launches New Engineering and Informatics Taught Masters Programmes

Judge McGuinness Appointed Chair of NUI Galway Governing Authority

Judge McGuinness Appointed Chair of NUI Galway Governing Authority-image

Wednesday, 1 May 2013

Judge Catherine McGuinness was appointed today as Chair of NUI Galway's Údarás na hOllscoile (Governing Authority). Údarás na hOllscoile, the University's Governing Authority, is responsible for managing and controlling all of the affairs of the University. Catherine McGuinness is a retired Supreme Court judge, former senator and lifelong activist. In January 2012 she was appointed to the Council of State by President Michael D. Higgins. Judge McGuinness was called to the Bar in 1977 and to the Inner Bar in 1989. She was a member of Seanad Éireann from 1979-82 and was previously a member of the Council of State from 1988-90. She served as a Judge of the Circuit Court from 1994-1996; of the High Court from 1996-2000; and of the Supreme Court from 2000-2006. From 2005-2011 she was President of the Law Reform Commission. She is currently Adjunct Professor of Law at NUI Galway. In addition to her judicial career, Catherine McGuinness has served on the Employment Equality Agency, the Forum for Peace and Reconciliation and the Irish Universities Quality Board. In June 2011 she became patron of the Irish Refugee Council and in November 2011 she was appointed Chairperson of the "Campaign for Children". She has also just completed her role as personal representative to the Minister for Foreign Affairs through Ireland’s Chairmanship of the OSCE during 2012 in the field of Human Rights and on the Freedom of Religion. Speaking of the appointment, Dr Jim Browne, President of NUI Galway said: "Judge Catherine McGuinness brings a unique breadth of experience and judgement to the role of Chairperson of Údarás na hOllscoile. We are delighted and privileged that she will chair the University's Governing Authority for the next three years.  My colleagues and I look forward to working with her to further develop NUI Galway and our ambitious plans for the future.” Judge McGuinness commented from NUI Galway on her appointment: “I am hugely honoured to be appointed as Chair of the Governing Authority. I have many connections with Galway, even apart from being Adjunct Professor at the School of Law here at NUI Galway, and am delighted to be able to strengthen these connections and I hope over the next few years  to help the University in achieving its mission.” Judge McGuinness’s term of office extends to 2016. ENDS ____________________ An Breitheamh McGuinness Ceaptha ina Cathaoirleach ar Údarás na hOllscoile in OÉ Gaillimh Ceapadh an Breitheamh Catherine McGuinness inniu ina Cathaoirleach ar Údarás na hOllscoile in OÉ Gaillimh. Tá Údarás na hOllscoile freagrach as gnóthaí uile na hOllscoile a bhainistiú agus a rialú. Is breitheamh ar scor ón gCúirt Uachtarach í Catherine McGuinness, is iarsheanadóir í freisin agus tá sí ina gníomhaíoch i rith a saoil. In Eanáir 2012, cheap an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn ar an gComhairle Stáit í. Glaodh ar an mBreitheamh McGuinness chun an Bharra i 1977 agus chun Barra na Sinsear i 1989. Bhí sí ina comhalta de Sheanad Éireann ó 1979-82 agus roimhe seo chomh maith bhí sí ina comhalta den Chomhairle Stáit ó 1988-90. Bhí sí ina breitheamh sa Chúirt Chuarda ó 1994-1996; san Ardchúirt ó 1996-2000; agus sa Chúirt Uachtarach ó 2000-2006. Ó 2005-2011, bhí sí ina hUachtarán ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí. Tá sí ina hOllamh Cúnta le Dlí in OÉ Gaillimh faoi láthair. Sa bhreis ar a gairm mar bhreitheamh, tá sealanna caite ag Catherine McGuinness leis an nGníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta, an Fóram um Shíocháin agus Athmhuintearas agus Bord Feabhais Ollscoileanna na hÉireann. I Meitheamh na bliana 2011, ceapadh í ina pátrún ar Chomhairle Dídeanaithe na hÉireann agus i mí na Samhna 2011, ceapadh í ina Cathaoirleach ar "Campaign for Children". Tá sí díreach tar éis a seal a chur isteach mar ionadaí pearsanta ag an Aire Gnóthaí Eachtracha i rith Chathaoirleacht na hÉireann ar Eagraíocht na Náisiún Aontaithe um Shlándáil agus Chomhoibriú san Eoraip (OSCE) in 2012 i réimse na gCeart Daonna agus na Saoirse Creidimh. Ag labhairt dó faoin gceapachán, dúirt an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Tugann an Breitheamh Catherine McGuinness taithí agus breithiúnas ar leith chuig an ról mar Chathaoirleach ar Údarás na hOllscoile. Is mór an phribhléid agus an t-údar bróid dúinn go mbeidh sí ina cathaoirleach ar Údarás na hOllscoile sna trí bliana seo romhainn.  Táim féin agus mo chomhghleacaithe ag súil go mór le bheith ag obair léi chun OÉ Gaillimh agus ár bpleananna uaillmhianacha don todhchaí a bhrú chun cinn.” Bhí an méid seo a leanas le rá ag an mBreitheamh McGuinness in OÉ Gaillimh faoina ceapachán: “Is mór an onóir dom a bheith ceaptha mar Chathaoirleach ar Údarás na hOllscoile. Is iomaí sin nasc atá agam le Gaillimh, seachas a bheith i m’Ollamh Cúnta i Scoil an Dlí in OÉ Gaillimh, agus is mór agam a bheith in ann na naisc sin a threisiú agus táim ag súil go mbeidh mé in ann cabhrú leis an Ollscoil a misean a bhaint amach as seo go ceann cúpla bliain.” Mairfidh téarma oifige an Bhreithimh McGuinness go dtí 2016. -Críoch

>> Read full story about Judge McGuinness Appointed Chair of NUI Galway Governing Authority

Bio-Diversifying Agriculture and Diet is Crucial to Global Health, according to new book

Bio-Diversifying Agriculture and Diet is Crucial to Global Health,  according to new book -image

Wednesday, 1 May 2013

While over 1 billion people are overweight and obese around the world, an estimated 868 million are undernourished. This paradox is explored in a new book, Diversifying Food and Diets, co-edited by Professor Danny Hunter who is an Adjunct Lecturer in Botany and Plant Science (BPS) at NUI Galway. The book explores the concept of agricultural biodiversity, in the context of the challenge of under-nutrition in many parts of the developing world and unhealthy diets in developed countries. Agricultural biodiversity has a key role to play in food and nutritional security, according the book’s authors. Such biodiversity can be a safeguard against hunger, as well as a source of nutrients for improved dietary diversity and quality. It can also strengthen local food systems and environmental sustainability. Currently, 195 million children around the world, under the age of five, are stunted from malnutrition. Meanwhile, in developed countries, obesity has been linked to the rise of chronic diseases such as cancer, diabetes and heart disease. “It’s a question not only of the quantities of food people are eating but also the quality of that food,” explains Professor Hunter. Professor Hunter is the Theme Leader for Agrobiodiversity in the NUI Galway Plant and AgriBiosciences Research Centre (PABC). He says: “It is essential to understand how the global agricultural system and the benefits derived from agricultural biodiversity influence the drivers of global dietary consumption patterns, nutrition and health status, in particular in the developing world. The lack of diversity is shown to be a crucial issue, particularly in the developing world where diets consist mainly of starchy staples with less access to nutrient-rich sources of food such as animal proteins, fruits and vegetables.” He adds: “As this book highlights, local biodiversity has the potential for contributing to food security and nutrition, as well as for enhancing adaptation to global climate change. Some of these species are highly nutritious and have multiple uses.” Diversifying Food and Diets uses examples and case studies from around the globe to explore strategies for improving nutrition and diets, and identifies gaps in current knowledge that need to be addressed to better promote agricultural biodiversity. Case studies include a project in India which promotes nutritious native millets, efforts to identify and develop nutritionally rich indigenous vegetables and fruit trees in sub-Saharan Africa, and a UK-based community group’s urban gardening approach. The Head of the Plant and AgriBiosciences Centre at NUI Galway, Professor Charles Spillane highlighted that: “This book makes a valuable and timely contribution to efforts to improve public health through dietary and nutritional interventions. As all of the foods that we eat are either directly or indirectly derived from plants, the health status of millions of people in both developed and developing countries could be improved through improved access to a wider diversity of nutritious plant-based foods. Key challenges for both mitigation and adaptation strategies regarding adverse climate change impacts will be to reduce greenhouse gas emissions from agriculture while making agricultural systems more resilient. The development of low-environmental footprint crop systems which can maintain prodictivity and harness benefits of agricultural biodiversity remains a major challenge facing humanity.” Professor Hunter emphasised that while the book aimed to highlight some of the available options for improving the use of agricultural biodiversity, there was no silver bullet for the serious challenges facing the global population in the production, distribution and healthy consumption of food. “People need to consider ways of diversifying and improving their diets, which really does require a major transformation of the global food system. This will become an even greater challenge with the global population expected to reach around nine billion by 2050.” -ends-

>> Read full story about Bio-Diversifying Agriculture and Diet is Crucial to Global Health, according to new book

NUI Galway Hosts Exhibition of Irish Artist Thomas Ryan

NUI Galway Hosts Exhibition of Irish Artist Thomas Ryan-image

Thursday, 2 May 2013

NUI Galway will present an exhibition of the work of prolific Irish artist, Thomas Ryan, who works in oils, pastels, pencil, charcoal and watercolour, and has been painting for over 60 years. Thomas Ryan is renowned for imaginative re-workings of historical and religious episodes and he is also heralded as an important chronicler of the changing face of Ireland, through his portraiture, and paintings of exteriors and interiors of buildings. The exhibition will include two of his large historical paintings, ‘The Flight of the Earls’ and ‘G.P.O. 1916’, both oil on canvas and painted in the great European Tradition. These paintings, which were selected for the exhibition by Thomas Ryan and the NUI Galway Arts and Theatre Office, normally hang inside Dublin Castle and Leinster House, respectively, and have been generously loaned by the artist and the Institutions. Fionnuala Gallagher, Arts Officer at NUI Galway, said: “This is a real coup for the University and the city and we are delighted to accept works of such calibre. This is a unique opportunity to witness a master in our midst.” On show as part of the exhibition Thomas Ryan: Selected Workswill be portraits, self-portraits, religious paintings, interiors, still lives and landscapes, many loaned from the artist’s home, for this ‘retrospective’ of his career. Two portrait highlights on show are a pastel drawing, ‘Seán Keating, aged 82 years’ and a drawing of the late Professor of Marine Science, ‘Padraic O’Céidigh’, which is part of the NUI Galway Collection.  In addition, there is a selection of watercolours from a recent project, Dublin and Thereabouts, when Mr Ryan painted the buildings and places that took his fancy in Dublin, 2010-2011, all painted directly from the subject, and mostly in one sitting. Born in Limerick in 1929, Thomas Ryan trained in the School of Art, Limerick under Richard Butcher and at the National College of Art and Design, under Seán Keating and Maurice MacGonigal. He was President of Royal Hibernian Academy of Arts from 1982 to 1992, is a Founder Member of the European Council of National Academies of Fine Art (Madrid), and an Honorary Member of the Royal Academy, London and Scottish Academy, Edinburgh. His work hangs in major collections and he was the designer of the one pound coin and millennium fifty pence. He lives in County Meath, and produces most of his work in his studio. Thomas Ryan: Selected Workswill be officially opened on Tuesday, 15 May at 5pm by the University’s  Secretary, Gearóid Ó Conluain and Thomas Ryan will be in attendance. The exhibition will run from 15 May to 7 June in the Mechanical Soils Lab (adjacent to Áras na Mac Léinn) from 11am – 4pm, Monday to Saturday. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Hosts Exhibition of Irish Artist Thomas Ryan

NUI Galway Student Wins BBC Theatre Award

NUI Galway Student Wins BBC Theatre Award-image

Thursday, 2 May 2013

Máiréad Ní Chróinín, Digital Arts & Humanities PhD student at NUI Galway, yesterday received the BBC Northern Ireland Irish Language Theatre Award on behalf of her company Moonfish Theatre.  The award is part of the Stewart Parker Trust Awards and was presented in the Abbey Theatre by the President of Ireland, Michael D. Higgins.  Set up in honour of the late Belfast playwright, Stewart Parker, each year the Trust offers awards to new Irish playwrights to encourage new writing for the theatre throughout Ireland. Máiréad is co-director, with her sister Ionia, of Moonfish Theatre in Galway, and the company was awarded the prize for their bi-lingual show 'Tromluí Phinocchio / Pinocchio - a Nightmare'.  The show premiered in Galway in March 2012, and went on to have successful runs in the Dublin Fringe Festival and on the main stage in Smock Alley Theatre in Dublin in 2012, before touring nationally in March 2013. The show will be onstage again in Taibhdhearc na Gaillimhe as part of the Babaró International Children's Festival in Galway in October 2013. Kate Costello, an NUI Galway graduate who teaches on the NUI Galway BA Connect programme was producer for the Moonfish Theatre production. The BA CONNECT programme at NUI Galway is a four-year BA degree which offers all the benefits of a two-subject Bachelor of Arts degree together with a specialism of your choice. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Student Wins BBC Theatre Award

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share