Fáilte

Fáilte Uí Cheallaigh chuig suíomh Oifig an Rúnaí. Don chuid is mó, bíonn an Oifig seo ag plé le cúrsaí rialachais agus le cúrsaí dlithiúla mórthimpeall na hOllscoile. De bhreis ar seo, tá freagracht ar leith orainn maidir le tacaíocht a thabhairt do bhaill Udarás na hOllscoile maidir lena ndualgais rialachais a chomhlíonadh de réir Acht na nOllscoileanna, 1997. I gcomhar le hOifig an Uachtaráin, láimhsíonn an oifig cuid mhaith den chomhfhreagras le heilimintí éagsúla an Státchórais, thar ceann na hOllscoile. Tá ról nach beag againn fosta maidir le Scéim Teanga na hOllscoile ( an Ghaeilge) a dhréachtadh  maraon le cur i bhfeidhm na scéime a mheas go féiltiúil.

About Us

About Us

The Office of the Secretary provides legal and governance oversight for the University.

Our Team

What We Do

Governance

Governance

A new Governance Code for the University sector coming soon

Údarás na hOllscoile

Legislation & Statutes

An Ghaeilge

An Ghaeilge

One of the principle aims of NUI Galway is "the provision of education... through the medium of the Irish language."

Learn More

Language Scheme