Údarás - Postgraduate Torthaí Results

 

 

MAC LÉINN IARCHÉIME A THOGHADH CHUIG ÚDARÁS NA hOLLSCOILE

 

ELECTION OF POSTGRADUATE STUDENT TO ÚDARÁS NA hOLLSCOILE

 

 

 

 

1.       The following valid nomination was received by the closing date of 12.00 noon on 30 January 2013:/Fritheadh an tainmniúchán bhailí seo leanas faoin sprioclá ar 12.00 mean lae ar 30 Eanáir, 2013:

 Candidate/Iarrthóir                                 Nominated by/Ainmnithe ag

 BURNS, Richéal (3PC1)                        Sinéad Keogh and/agus Miguel Perez

 

2.       I declare her elected for the period February 1, 2013 – January 31, 2014./ Fógraím í a bheith tofa le haghaidh na tréimhse 1 Feabhra, 2013 – 31 Eanáir, 2014.

 

30 Eanáir, 2013                                                                             Gearóid Ó Conluain

                                                                                                         Rúnaí agus Ceann Comhairimh