Dioplóma sna Dána(Scileanna Físe & Ilmheán)

in Ionad an Acadaimh, Gaoth Dobhair
* Eolas riachtanach
*Sloinne:
*Céadainm(neacha):
*Inscne: Bean Fear
*Dáta Breithe:
*Náisiúntacht:
*An tír inar rugadh thú:

Seoladh do chomhfhreagras: (seolfar comhfhreagras chuig an seoladh seo - cinntigh le do thoil, gur féidir teagmháil a dhéanamh leat ag an seoladh seo)


Seoladh Baile: (má tá sé difriúil ón seoladh thuas)
Fón Baile:
Fón Póca:
Ríomhphost:

Taithí Ríomhaireachta (má tá taithí ríomhaireachta agat, m.sh. taithí ríomhaireachta oifige, ECDL srl, cuir anseo é):


Oideachas/Cáilíochtaí (cur síos ar aon cháilíocht/leibhéal oideachais atá bainte amach agat):


Taithí Oibre (liostáil taithí oibre ábhartha don chúrsa anseo):


Cé nach bhfuil dualgas ort déanamh amhlaidh, má tá míchumas nó saindeacracht foghlama agat, moltar duit é seo a chur in iúl ar an bhFoirm Iarratais ar mhaithe le leas a bhaint as tacaíocht chuí Ollscoile.Cuir tic sa bhosca má bhaineann sé seo leat.
Cár chuala tú faoin Dioplóma seo? Fógra Raidió
Fógra Nuachtáin
Focal Béil
Suíomh Idirlín
Eile
Má chliceáil tú "Eile", déan cur síos le'd thoil:
 


 


Sonraí Teagmhála don Dioplóma

An tAonad Cumarsáide,
Ionad an Acadaimh: Gaoth Dobhair,
Doirí Beaga,
Co. Dhún na nGall 

T: +353 74 9531919
R: gaothdobhairoegaillimh.ie