Fáilte chuig Roinn na Gaeilge in OÉ, Gaillimh
Tairgeann Roinn na Gaeilge cláir éagsúla fhochéime agus iarchéime ina dtugtar deis do mhic léinn cur lena n-eolas ar theanga, ar phobal agus ar litríocht na Gaeilge.


Welcome to the Discipline of Irish at NUI, Galway

We offer various undergraduate and postgraduate programmes which allow students to add to their knowledge of the Irish language itself, its culture, literature and community.

We offer three undergraduate courses and at postgraduate level, we offer an MA/Higher Diploma in Modern-Irish programme (both full-time and part-time) and a PhD programme in Modern-Irish.

As NUI, Galway is situated on the threshold of the Gaeltacht, the student who studies Irish here has a particular advantage. Irish is the everyday language in Áras na Gaeilge, a dedicated building where the staff of the Department are located, and where most of the teaching takes place.


Déan teagmháil linn

Táimid lonnaithe in Áras na Gaeilge, foirgneamh atá suite i lár champas na hollscoile.
Brúigh 'Foireann na Roinne' thuas má tá sonraí teagmhála ball foirne ar leith uait.
 ‌

We are located in Áras na Gaeilge, at the centre of the NUI Galway main campus.
Click 'Foireann na Roinne' above if you wish to contact a particular member of staff.

Roinn na Gaeilge ‌

Áras na Gaeilge,  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Fón: +353 91 492564; Facs: +353 91 494522

Seol ríomhphost chuig Riarthóir na Roinne/Email the Departmental Administrator