AN GHAEILGE IN OLLSCOIL NA hÉIREANN, GAILLIMH

Tairgeann Roinn na Gaeilge cláir éagsúla fhochéime agus iarchéime ina dtugtar deis do mhic léinn cur lena n-eolas ar theanga, ar phobal agus ar litríocht na Gaeilge.

Cuirimid trí chúrsa fochéime ar fáil:

  • BA (Céim onóracha dhá ábhar)
  • BA (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin), i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
  • BA (Gaeilge Fheidhmeach), i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

Ag leibhéal na hiarchéime, tá an MA/Dioplóma Iarchéime sa Nua-Ghaeilge (lánaimseartha agus páirtaimseartha) ar fáil, chomh maith leis an PhD sa Nua-Ghaeilge.

Tá OÉ, Gaillimh suite ar bhruach na Gaeltachta agus mar sin beidh buntáiste ar leith ag an mac léinn a dhéanfaidh staidéar ar an nGaeilge anseo. Labhraítear an Ghaeilge go gnáthúil in Áras na Gaeilge, foirgneamh speisialta ina bhfuil foireann na Roinne lonnaithe agus ina ndéantar an chuid is mó den teagasc.IRISH AT NUI, GALWAY

We offer various undergraduate and postgraduate programmes which allow students to add to their knowledge of the Irish language itself, its culture, literature and community.

We offer three undergraduate courses:

  • BA (Joint Honours)
  • BA (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin), in association with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.
  • BA (Gaeilge Fheidhmeach), in association with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

At postgraduate level, we offer an MA/Higher Diploma in Modern-Irish programme (both full-time and part-time) and a PhD programme in Modern-Irish.

As NUI, Galway is situated on the threshold of the Gaeltacht, the student who studies Irish here has a particular advantage. Irish is the everyday language in Áras na Gaeilge, a dedicated building where the staff of the Department are located, and where most of the teaching takes place.


Eolas Teagmhála

Táimid lonnaithe in Áras na Gaeilge, foirgneamh atá suite i lár champas na hollscoile. Brúigh 'Foireann' thuas má tá sonraí teagmhála ball foirne ar leith uait. aras na gaeilge

Roinn na Gaeilge ‌

Áras na Gaeilge,  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Fón: +353 91 492564; Facs: +353 91 494522

Seol ríomhphost chuig Riarthóir na Roinne anseo/Email the Departmental Administrator here