Ireland 1916-2016: The Promise and Challenge of National Sovereignty

National Conference, November 10-12 | Comhdháil Náisiúnta, Samhain 10-12

The centrepiece of The Centenary Conversations, Galway is a landmark academic conference at NUI Galway, entitled Ireland 1916-2016: The Promise and Challenge of National Sovereignty.

Mar chuid lárnach de Ag Cur is ag Cúiteamh faoin gComóradh Céad Bliain, Gaillimh beidh comhdháil mhór acadúil in OÉ, Gaillimh, dar teideal Éire 1916-2016: Gealladh agus Dúshláin na Ceannasachta Náisiúnta.

 

More info | Tuilleadh eolais: www.ireland.ie/events/national-conference-programme

Click here for the the conference programme | Cliceáil anseo chun teacht ar chlár na comhdhála

 

NUI Galway Commemorates 1916

NUI Galway Commemorates 1916

As the nation joins together to commemorate the events of the last one hundred years, so too has our diverse university community.

About the Programme

Maidir leis an gClár

Our Programme of Events

Our Programme of Events

NUI Galway’s commemorative programme examines the events of 1916 from a variety of perspectives at local, regional and national levels.

Programme of Events

CLÁR COMÓRTHA

Scholar in Residence

Scholar in Residence

Dr Conor McNamara is NUI Galway’s 1916 Scholar in Residence, and will co-ordinate and curate many of the events in the University’s commemorative programme.

Scholar in Residence

Scoláire Cónaitheach

NUI Galway's Programme of Events

To commemorate the 1916 Centenary we are running a year-long programme of events

An Teanga Bheo

‌Is croílár den chlár comórtha í an Ghaeilge, agus beidh go leor imeachtaí á gcur i láthair trí Ghaeilge. Glacfaidh go leor acadóirí agus taighdeoirí ón Roinn Gaeilge agus ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge páirt sa chlár trí chomhdhálacha, cainteanna agus foilseacháin a chur ar fáil don phobal, ina measc:

  • 29 Lúnasa 2015: Siompóisiam poiblí: 'Ó Bhéal go Pár: Ciarán Bairéad agus a Shaothar i mBaile Chláir na Gaillimhe'
  • 9-10 Deireadh Fómhair 2015: Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge
  • 25 Feabhra 2016: Léiriú drámata: Tír gan Teanga, Tír gan Anam: Athbheochan na Gaeilge agus Éirí Amach 1916 (Tír gan Teanga, Tír gan Anam: The Gaelic Revival and the 1916 Rising)
  • 22-23 Aibreán 2016: Comhdháil: Ilteangachas á cheiliúradh in Éirinn 2016 (Celebrating Multilingualism in Ireland 2016)
  • 27-29 Bealtaine 2016: Féile Scannán na Réabhlóide 2016
  • 8-9 Deireadh Fómhair 2016: Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge: 1916 agus an Fhéiniúlacht Náisiúnta >> www.comhdhail.com