Dr Clíona Murray

Dr Clíona Murray

LÉACHTÓIR, MÁISTIR GAIRMIÚIL SAN OIDEACHAS
Seomra EDU-G015
Áras Oideachais, Oileán Ealtaneach
Gaillimh

Phone: 00 353 91 49 3711

Is léachtóir ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) í Clíona Murray. Clíona Murray is a lecturer on the Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO).

Is léachtóir ar an MGO í Dr Clíona Murray agus is iad socheolaíocht an oideachais, modheolaíochtaí taighde, an tsochtheangeolaíocht agus oideolaíocht na nuatheangacha na hábhair teagaisc atá aici. Luíonn a réimsí taighde i socheolaíocht agus fealsúnacht an oideachais. Tá suim ar leith aici i dtaighde ar an oideachas ionchuimsitheach, ar fhéiniúlacht an mhúinteora agus ar bheartas oideachais, maraon le réimse teoirice an fheimineachais.

Dr Clíona Murray is a lecturer on the Máistir Gairmiúil san Oideachas, where she teaches sociology of education, research methodologies, modern languages pedagogy and sociolinguistics. Her research interests span the sociology and philosophy of education and include teacher identity studies, inclusive teaching, education policy studies, and feminist theory.

View Profile