Teistiméireachtaí

Príomhoidí

 Mar Phríomhoide iar-bhunscoil Ghaeltachta molaim cúrsa an MGO go hard. Soláthraíonn an MGO múinteoirí d’ard-chaighdeán do choláistí Ghaeltachta agus do Ghaelcholáistí na tíre, múinteoirí inniúil ar ábhair, ar mhodheolaíochta teagaisc & foghlama, arteicneolaíocht agus Ghaeilge féin.Tré obair fad-bhreathnaíodh, aithnítear folúntais i soláthair mhúinteoirí roimh ré agus mealltar agus traenáiltear múinteoirí chun teacht roimhe an easpa seo roimh an am. Is iontach an cúnamh é seo don Ghaeloideachais. Molaim clár agus cur chuige an MGO agus is cinnte go soláthraíonn an cúrsa do riachtanaisan Ghaeloideachais iar-bhunscoile.  Peadar Ó Sé, Príomhoide Coláiste Cholmcille, Indreabhán,Co. na Gaillimhe

 'Tá an chúrsa MGO i OÉG Gor-thábhachtach i dtaobh múinteoirí den céad scoth a sholáthar do na Gaelcholáistí. Faigheann micléinn an MGO i OÉG an traenáil agus an t-oideachas is fearr agus tá na céimithe ar an gcaighdeáin is airde sa tír.'The MGO degree from NUIG is the best teaching degree available. Graduates are of the highest calibre and are sought after in both Gaelcholáistí and English medium second-level schools. This course is of paramount importance to all the Gaelcholáistí in the country.' Máire Ní Ghealbháin Príomhoide, Coláiste Reachrainn, BÁC

 "Tá clú agus cáil ar an ardchaighdeán d'oideachas atá ar fáil do scoláirí Ghaelcholáiste Luimnigh. Tá baint ar leith faoin gclú seo agus an líon múinteoirí atá ag obair sa Choláiste, an formhór dóibh a bhfuair a gcuid traenáil eiseamláireach agus saineolas mar scoláirí san MGO i gColáiste na hOllscoile na Gallaimhe, faoi stiúir Roinne de léachtóirí den chéad scoth”   Donncha Ó Treasaigh Príomhoide, Gaelcholáiste Luimnigh

 Cabhraíonn an MGO i nGaillimh go mór linn sna Gaelcholáistí mar murach é ní bheadh múinteoirí oilte trí mheán na Gaeilge ar fáil dúinn. Tar éis dúinn céimithe a thógáil anseo ar thaithí mhúinteoireachta caithfidh mé a rá go bhfuil mé an-sásta leis an gcaighdeán múinteoireachta agus leis an eolas atá acu ar an teicneolaíocht a úsáid mar áis mhúinteoireachta.  Norah Harpur Príomhoide, Meánscoil Gharman

Mic léinn.


Is cúrsa uathúil é an Dioplóma Gairmiúil san Oideachas agus tá iliomad cúiseanna leis seo. Bíonn go leor am teagmhála idir na léachtóirí agus na mic léinn cé go bhfuil i bhfad níos lú ábhar oidí ar an gcúrsa i gcomparáid le haon chinn de na cúrsaí atá ar fáil trí mheán an Béarla. Faigheann na mic léinn smaointe iontacha ó fhoireann de na saineolaithe oideachais is mó sa tír, atá suas chun dáta leis na modhanna múinteoireachta is nua-aoisí atá ann, go háirithe ó thaobh teicneolaíochta de. Tá ráta fostaíochta i bhfad níos mó ag aon duine a dhéanann an DGO is mar atá ag na cúrsaí trí Bhéarla agus tá sé sin le feiceáil idir mé féin agus mo chomhghleacaithe a rinne an cúrsa anuraidh. Mholfainn an cúrsa go hard má theastaíonn uait traenáil mar oide a dhéanamh.Tomás de Buitléar.

 'Bhain mé an-taithneamh agus an-tairbhe as an gcúrsa. Sár-chúrsa chun duine a ullmhú do ghairm na múinteoireachta. Sár-chúrsa a dhíríonn isteach ar tallan an scoláire agus a dhéanann forbairt ar gach gné dá phearsan.' Treasa de Paor.

"Teicneolaíocht cheannródaíoch, rang beag agus léachtóirí cabhracha. Sár chúrsa oiliúna a bhí againn ar an DGO. Cabhróidh sé go mór leat go háirithe in earnáil an gaeloideachais". Elaine Nic Réamoinn.

'An bhliain is tairbhiúla agus is taitneamhacha dá raibh riamh agam. Thug an cúrsa seo na scileanna, an pheirspeictíocht agus an dearcadh ceart dom chun tabhairt faoin múinteoireacht le fonn agus le díograis. Cintíonn cur chuige dearfach, cabhrach agus tacúil na léactóirí gur chúrsa den chéad scoth é an DGO.'  Katie ‘O Callaghan.

Ba iomadúil na scileanna nua a d'fhorbair mé don seomra ranga agus do mo ról sa scoilphobal i gcoitinne ar an gcúrsa dúshlánach tairbheach sultmhar seo. Bhain mé an-taitneamh agus leas as.' Daithí Mac Fhlaithimh