Are you a pre-service post-primary teacher with an interest in Irish-medium education?

Oct 10 2019 Posted: 15:26 IST

Are you a pre-service post-primary teacher with an interest in Irish-medium education?

An bhfuil roinnt Gaeilge agat?

Would you like to get a job in an Irish-medium school?

If the answer to those questions is ‘Yes’/’Tá’ then you should think of applying for the TTEG? 

The School of Education in NUI Galway has developed the Teastas Teagaisc don Earnáil Ghaeloideachais (TTEG).  This blended learning programme will give pre-service teachers an understanding of Irish-medium education.  The TTEG is offered free of charge and is being run in conjunction with the Department of Education and Skills and COGG. 

The TTEG will run concurrently with a student’s PME (or undergraduate programme) and not effect that programme in any way.  There will be two face-to-face sessions and four online sessions.  The certificate will be presented on a pass/fail basis and the final assessment is on an oral presentation that the student will give (there are no written assignments/examinations).  This presentation will be based on their reflections on the course in addition to the 20hrs observation they will have completed in an Irish-medium school. 

Enclosed are more details as Gaeilge in relation to the programme: content, dates, venues etc. 

 Teastas Teagaisc don Earnáil Ghaeloideachais (TTEG)

  • An bhfuil tú ar chúrsa in oiliúint tosaigh múinteoirí? 
  • An bhfuil roinnt Gaeilge agat? 
  • An mbeadh suim agat post a fháil i scoil a bhíonn ag teagasc trí Ghaeilge? 
  • Ba cheart duit cuir isteach ar TTEG mar sin. 
  • Tabharfaidh an Teastas Teagaisc don Earnáil Ghaeloideachais (TTEG) léargas agus tuiscint do na rannpháirtithe ar chomhthéacs agus dea-chleachtais iomaire an Ghaeloideachais ag an iar-bhunleibhéal. Tá an TTEG saor in aisce do mhúinteoirí faoi oiliúint. 
  • Tá an TTEG á chur ar fáil ag foireann an Mháistir Ghairmiúil san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus COGG
  • Beidh dhá lá ar an láthair mar aon le ceithre sheisiún ar líne mar chuid den chúrsa agus beidh siad ag tarlú idir Márta agus Bealtaine 2020. Sonraí le fáil thíos. Beidh an chéad lá ar an láthair againn ar an 21Márta ó 10.00- 15.00. 
  • Beimid lonnaithe i mBloc D in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá an foirgneamh sin díreach taobh thiar d’fhoirgneamh 26 (Áras na Gaeilge) ar an mapa seo.

Contact Breandán Mac Gearailt, Léachtóir san Oideachas, OÉG for more information:
breandan.b.macgearailt@nuigalway.ie

School of Education

School of Education

Follow @edtechne

PreviousNext

Featured Stories