Structured PhD (Arts, Humanities, and Social Sciences) (Old and Middle Irish)

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies,
School of Humanities

Course overview

Treoirlínte do PhD Struchtúrtha (comhad PDF) anseo." }}">Íoslódáil Treoirlínte do PhD Struchtúrtha (comhad PDF) anseo.‌  


Luíodh na cineálacha seo taighde dochtúireachta isteach go maith le sainspeisialtachtaí na foirne:

(i) eagráin chricitiúla de théacsanna próis agus véarsaíochta ó thréimhse ar bith den tSean- agus den Mheán-Ghaeilge;

(ii) ceisteanna teangeolaíocha, idir shioncrónach agus dhiacrónach, i dtréimhse ar bith den tSean- agus den Mheán-Ghaeilge;

(iii) gnéithe de stair na litríochta, m. sh., staidéar ar iolfhoirmeacha téacsúla, ar sheánraí agus ar théamaí a saothraíodh sna scríbhinní meánaoiseacha, ar na fórsaí inmheánacha agus seachtracha a thug ar an traidisiún athrú, ar cheisteanna pátrúntachta agus eile ar an leibhéal lógánta agus náisiúnta, agus araile.

Programmes available

PhD Struchtúrtha Sean- agus Mhéan-Ghaeilge lán-aimseartha

Entry requirements

Riachtanais iontrála

Areas of interest

*

Researcher profiles

Dr. Graham Isaac (http://www.nuigalway.ie/gaeilge/foireann/foireann6)

Prof. Máirín Ní Dhonnchadha (http://www.nuigalway.ie/oldirish)

Find out more

Prof. Máirín Ní Dhonnchadha
T +353 91 493 010
E mairin.nidhonnchadha@nuigalway.ie
www.nuigalway.ie/oldirish/

PAC code

GYG14


Tábhachtach : bíodh iarratas déanta faoi lár mhí Iúil 2012 má tá rún agat tosú i Meán Fómhair 2012.

Current project

Litríocht agus scríbhneoireacht mheánaoiseach na Gaeilge.

Filíocht agus prosóid na Gaeilge agus na Breatnaise sna Meánaoiseanna.

Teangeolaíocht chomparáideach na Ceiltise (sna hoileáin agus ar na mór-roinn) agus na hIndEorpaise.

Fees for this course

EU: €4,275 p.a. 2014/15 inclusive of levy

Non-EU: €13,250 p.a. 2014/15

Mic Léinn Reatha

Eibhlín Ní Fhallamhain

MLitt in Old and Middle Irish

"Tugann na cláracha MLitt agus PhD sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge bunús an-mhaith don mhac léinn sna bunscileanna agus sna modheolaíochtaí criticiúla atá riachtanach le fiorthuiscint a fháil ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge sna Luath-Mheánaoiseanna, i gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta.  Ón uair go bhfuil Gaeltacht Chonamara ar tháirseach champas Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, tá deis ag an mac léinn dul amach ar shliocht chomhaimseartha na dtraidisiún ársa sin, agus é sin go léir i gcathair iolchultúrtha na Gaillimhe, ar chósta thiar an Atlantaigh”.

An nuacht is déanaí

 

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Réamheolaire Iarchéime