Course Overview

Tá an teastas iarchéime 30 ECTS seo á thairiscint go páirtaimseartha do mhúinteoirí cáilithe ar mhian leo cur lena scileanna teanga agus ardchumas cruinnis a bhaint amach. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, do mhúinteoirí Gaeilge agus do mhúinteoirí atá ag teagasc ábhair trí Ghaeilge i ngaelscoileanna, i ngaelcholáistí agus i scoileanna Gaeltachta.

Baintear úsáid as teicneolaíocht foghlama agus modh seachadta a éascóidh rannpháirtíocht sa chlár léinn seo agus bíonn gach deis ag mic léinn an chláir a gcuid foghlama féin a bhainistiú ina gcuid ama féin. Is é comhsprioc an chúrsa go mbeidh an múinteoir ábalta straitéisí sealbhaithe agus saibhrithe teanga a fheidhmiú sa rang.

Applications and Selections

Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa. Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne

Who Teaches this Course

 • Lisa Ní Fhlatharta (BA, MA, Dioplóma Iarchéime i dTeagasc na Gaeilge do Dhaoine Fásta)
 • Belinda McHale (BA, MA, Postgraduate Certificate in Teaching & Learning)
 • Odí Ní Chéilleachair (BA, MA, Dioplóma Iarchéime sa Oideachas)
 • Séamus Ó Coileáin (BA, MA)
 • Eoin Ó Droighneáin (BA, MA)
 • An Dr Dorothy Ní Uigín (BA, MA (Gaeilge), MA (Literature & Publishing), MA (Academic Practice), PhD (Gaeilge)

Requirements and Assessment

Key Facts

Entry Requirements

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil bunchéim 2.2 ag Leibhéal 8 acu san oideachas nó iarchéim ag Leibhéal 9 san oideachas, nó iarrthóirí atá ag tabhairt faoi iarchéim san oideachas. (Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu san earnáil oideachais iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim [RPL]).


Additional Requirements

Duration

2 bhliain, páirtaimseartha

Next start date

Meán Fómhair 2020

A Level Grades ()

Average intake

20

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date

Moltar iarratas a dhéanamh go luath ag súil le tairiscint luath. Tuilleadh eolais anseo.

NFQ level

Mode of study

ECTS weighting

20

Award

CAO

Course code

1TAG1

Course Outline

Bliain 1:

Ardchruinneas Scríofa agus Labhartha I
An tAistriúchán & Téarmaíocht an tSeomra Ranga

Bliain 2:

Ardchruinneas Scríofa agus Labhartha II
Tionscadal

Ach an clár seo a bheith curtha díobh ag na rannpháirtithe, beidh ar a gcumas:

 • scileanna éagsúla teanga agus litearthachta a shaothrú a fhónfaidh suíomhanna oideachais ina mbeidh ardchumas Gaeilge ag teastáil;
 • sainscileanna aistriúcháin a shaothrú le cur ar a gcumas feidhmiú go héifeachtach agus go muiníneach sa seomra ranga;
 • bonn anailíse agus léargais a chothú a bheidh ina chrann taca do mhúinteoirí atá ag iarraidh acmhainní foghlama Gaeilge a chruthú chomh maith le straitéisí feasachta agus saibhrithe teanga a fhorbairt.

Déanfar an cúrsa a reáchtáil ar bhonn na foghlama cumaisc trí mhodúil an chúrsa a sheachadadh ar líne.  Beidh ceardlanna míosúla ar siúl ar champas Ollscoil na hÉireann, Gaillimh freisin. Beidh deis ag rannpháirtithe an clár a chríochnú thar dhá bhliain acadúla nó modúil aonair den chúrsa a ghlacadh in imeacht roinnt blianta agus iad a chur i dtreo na cáilíochta iomláine.  (Ní mór d’iarrthóirí ríomhaire agus ceangal leathanbhanda a bheith acu chun páirt a ghlacadh sa chúrsa seo.)

Beidh measúnuithe leanúnach agus scrúdúithe le suí ag na mic léinn.

[an error occurred while processing this directive]

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Rachaidh an cháilíocht bhreisoiliúna seo go mór chun tairbhe rannpháirtithe ina gcuid oibre reatha agus cuirfidh an cháilíocht go mór le hinfhostaitheacht chéimithe an chúrsa freisin.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Find out More

An Dr Dorothy Ní Uigín
Riarthóir Theagasc na Gaeilge
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
T: +
353 91 493 493
E: 
dorothy.niuigin@oegaillimh.ie

Downloads

 • Postgraduate Taught Prospectus 2021

  Postgraduate Taught Prospectus 2021 PDF (11.3MB)