MA (Léann an Aistriúcháin)
Ard-Dioplóma (Léann an Aistriúcháin)

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Key facts

Entry requirements

MA: 2.1 san ábhar bunchéime Léann an Aistriúcháin ag leibhéal 8 mar aon le céim 2.2 ag leibhéal 8 nó 2.1 san Ard-Dioplóma sna Dána (Léann an Aistriúcháin) ag leibhéal 8. Ard-Diop.: Bunchéim ag leibhéal 7 nó 8 chomh maith le caighdeán sásúil sa scrúdú iontrála

Duration: MA—Bliain iomlán féilire, ADiop—Bliain acadúil amháin

Next start date: Meán Fómhair 2010

ECTS weighting: MA—90; ADiop—60

Average intake: 15

Mode of study:

Múinte

Course overview

Dáta measúnaithe: Moltar iarratas a dhéanamh go luath—mar thoradh
air seo d’fhéadfaí tairiscint luath a fháil,
tuilleadh eolais ar http://www.nuigalway.ie/postgrad/closingdates

MA: 2.1 san ábhar bunchéime Léann an Aistriúcháin ag leibhéal 8 mar aon le céim 2.2 ag leibhéal 8 nó 2.1 san Ard-Dioplóma sna Dána (Léann an Aistriúcháin) ag leibhéal 8.
Ard-Diop.: Bunchéim ag leibhéal 7 nó 8 chomh maith le caighdeán sásúil sa scrúdú iontrála

Course outline

MA

Tá an clár seo dírithe ar dhaoine a dteastaíonn uathu cáilíocht mháistreachta a bhaint amach i Léann an Aistriúcháin tar éis dóibh bunchéim nó Ard-Dioplóma a bhaint amach san ábhar cheana féin. Tugtar sáreolas ar cheird an aistriúcháin agus cuirtear béim ar chleachtadh feidhmeach ar phróiseas an aistriúcháin. Cuireann mic léinn eolas ar shainréimsí de chuid an ábhair nach ndearnadh staidéar orthu roimhe seo chomh maith le heolas mion ar shaol oibre an aistritheora trí chleachtadh oibre struchtúrtha a dhéanamh.

Le roinnt blianta anuas, tá borradh mór tagtha faoin nGaeilge mar theanga oifigiúil oibre anseo in Éirinn agus san Aontas Eorpach, agus tá deiseanna nua ar fáil anois do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu mar aon leis na cáilíochtaí cuí.

Is ball é an cúrsa seo de Líonra an EMT (an Chéim Mháistreachta Eorpach san Aistriúchán) agus é aitheanta dá réir ag Ard-Stiúrthóirtheacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh.

ADiop

Tá an clár seo dírithe ar dhaoine nach bhfuil cáilíocht bhunchéime acu i Léann an Aistriúcháin agus a dteastaíonn uathu cáilíocht aitheanta iarchéime a bhaint amach mar aistritheoir, agus an Ghaeilge a bheith in úsáid mar sprioctheanga aistriúcháin. Oireann an cúrsa do dhaoine a bhfuil ardscileanna teanga acu agus ar spéis leo gairm a shaothrú mar aistritheoir.

Tugtar sáreolas ar cheird an aistriúcháin agus cuirtear an bhéim ar theicneolaíocht an aistriúcháin, ar cheart na Gaeilge agus ar obair fheidhmeach aistriúcháin. Faigheann na mic léinn deis taithí oibre a dhéanamh, rud a thugann cleachtadh praiticiúil dóibh ar ghairm an aistriúcháin.

Tar éis an cúrsa seo a dhéanamh, beidh deis ag mic léinn iarratas a dhéanamh ar an gcúrsa MA (Léann an Aistriúcháin) chun barr feabhais a chur ar na scileanna atá sealbhaithe acu le linn na bliana.

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC).

Who teaches this course?

MA/ArdDiop
Eoin Ó Droighneáin, MA
Cassie Ní Chathasaigh, MA
Rose Ní Dhubhda, MSc

MA
Séamas Ó Direáin, PhD
Séamus Ó Coileáin, MLitt
Mairéad Ní Chatháin, MA
Susan Folan, MA

Requirements and assessment

MA:Tá deiseanna éagsúla gairme ann do dhaoine a mbeidh an clár seo déanta acu. Áirítear orthu sin fostaíocht le gníomhaireachtaí stáit agus cuideachtaí príobháideacha a chuireann seirbhísí aistriúcháin ar fáil. De thoradh Acht na dTeangacha Oifigiúla agus stádas nua na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre de chuid an Aontais Eorpaigh, beidh poist den scoth mar aistritheoirí agus mar ateangairí le fáil feasta in Éirinn agus san Aontas Eorpach. Baineann an-deiseanna féinfhostaíochta leis an aistriúchán freisin, go háirithe i gcomhthéacs an dul chun cinn sa nuatheicneolaíocht le tamall de bhlianta.

ADiop: Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí stáit, cuideachtaí príobháideacha, Comhairle an Aontais Eorpaigh, an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Oifig Thithe an Oireachtais, deiseanna féinfhostaíochta

PAC code

MA: GYA83, ArdDiop: GYA84

Fees for this course

Mic léinn reatha

Ainm an mhic léinn reatha

Sonraí/cúrsa an mhic léinn reatha

"..."

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Réamheolaire Iarchéime

Iarmhic léinn

Ainm an iarmhic léinn

"..."