Course Overview

Tá an cúrsa seo á chur ar fáil ar mhaithe leo siúd ar spéis leo oiliúint i ngnéithe de Léann an Aistriúcháin a chuirfeadh ar a gcumas scileanna aistriúcháin a fheidhmiú go gairmiúil, in earnálacha éagsúla. Déanfar scrúdú grinn ar an leagan is déanaí de Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge mar bhunchloch d’obair an aistritheora. Chomh maith le hoiliúint sna cineálacha téacsanna ginearálta is minice a bhíonn á láimhseáil ag aistritheoirí, tabharfar dúshlán an mhic léinn chomh maith i sainréimsí an aistriúcháin liteartha agus an aistriúcháin reachtaíochta. Gheofar léargas ar na huirlisí éagsúla teicneolaíochta a mbaineann aistritheoirí na Gaeilge leas astu—bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe ina measc. Toisc gur foghlaim chumaisc (meascán de ranganna ar líne agus roinnt ceardlann ar an gcampas féin) atá i gceist, feileann an cúrsa seo thar cionn do dhaoine atá ag obair go lánaimseartha nó go páirtaimseartha.

Applications and Selections

Who Teaches this Course

Requirements and Assessment

Key Facts

Entry Requirements

Riachtanais Iontrála
Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi scrúdú iontrála chun a gcumas i scríobh na Gaeilge a léiriú.

.


Additional Requirements

Duration

Bliain amháin nó dhá bhliain

Next start date

Meán Fómhair 2020

A Level Grades ()

Average intake

20

Closing Date
Moltar iarratas a dhéanamh go luath ag súil le tairiscint luath. Tuilleadh eolais anseo.
NFQ level

Mode of study

ECTS weighting

Award

CAO

Course code

1TLA1

Course Outline

Required LT105: Aistriúchán Téacsanna I

Semester 1 | Credits: 5

Is é aidhm an mhodúil seo mic léinn a chumasú sna scileanna feidhmeacha a bhaineann le haistriúchán téacsanna ó Bhéarla go Gaeilge.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes

 1. Buntéacsanna Béarla a aistriú go Gaeilge ar chaighdeán ard.
 2. Na dúshláin a bhaineann le haistriúchán téacs a aithint, a phlé agus a shárú.
 3. Úsáid éifeachtach a bhaint as uirlisí agus foinsí aistriúcháin ar líne.

Assessments

 • Continuous Assessment (50%)
 • Department-based Assessment (50%)

Module Director

Lecturers / Tutors

Reading List

 

 1. "Cuir Gaeilge Air" by Mac Lochlainn, A.

Publisher: Cois Life.

 1. "Aistrigh Leat" by Ó Ruairc, M.
  Publisher: Cois Life.

The above information outlines module LT105: "Aistriúchán Téacsanna I" and is valid from 2019 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

 

 

LT106: Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta

 

Semester 1 | Credits: 5

Is é aidhm an mhodúil seo na mic léinn a chumasú sna scileanna feidhmeacha a bhaineann le haistriúchán reachtaíocht phríomhúil na hÉireann ó Bhéarla go Gaeilge.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes

1. Buntéacsanna reachtaíochta Béarla  a  aistriú  go  Gaeilge  ar  chaighdeán ard.

2. An comhthéacs staire agus dlí a bhaineann le haistriúchán reachtaíochta a thuiscint níos fearr.

3. Leas a bhaint as na huirlisí agus na foinsí ar líne a bhaineannn leis an reachtaíocht.

Assessments

 • Continuous Assessment (60%)
 • Department-based Assessment (40%)

Module Director

Lecturers / Tutors

Reading List

 

 1. "Bunreacht na hÉireann: A Study of the Irish Text" by Ó Cearúil, M.

Publisher: Oifig an tSoláthair.

 1. "Aistrigh go Gaeilge" by Ó Ruairc, M.
  Publisher: Cois Life.

The above information outlines module LT106: " Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta" and is valid from 2019 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

 

 

Required LT109: Aistriúchán Téacsanna II

 
Semester 2 | Credits: 5

Is é aidhm an mhodúil seo barr feabhais a bheith bainte amach ag na mic léinn san aistriúchán teicniúil go Gaeilge.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes

1. Buntéacsanna a aistriú go Gaeilge ar chaighdeán an aistritheora ghairmiúil.

2. Buntéacsanna Gaeilge a aistriú go Béarla ar chaighdeán ard.

3. Leas a bhaint as an mbogearra SDL Trados Studio.

Assessments

Module Director
Lecturers / Tutors

Reading List

 

 1. "Maidir le do Litir" by Daltún, S.

Publisher: An Gúm.

 1. "Lorg an Bhéarla" by Mac Maoláin, S.
  Publisher: Oifig an tSoláthair.

The above information outlines module LT109: "Aistriúchán Téacsanna II" and is valid from 2019 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

 

 

Required LT110: An tAistriúchán Liteartha

 

Semester 2 | Credits: 5

Is é aidhm an mhodúil seo mic léinn a chumasú sna scileanna feidhmeacha a bhaineann leis an aistriúchán liteartha go Gaeilge.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes

1. Téacsanna liteartha a aistriú go Gaeilge ar chaighdeán ard.

2. Scileanna a shealbhú chun tráchtaireacht liteartha a scríobh.

3. Grinnstaidéar a dhéanamh ar aistriúcháin liteartha ar chaighdeán ard.

Assessments

 • Continuous Assessment (60%)
 • Department-based Assessment (40%)

Module Director

Lecturers / Tutors

Reading List

 

 1. "Lorg an Bhéarla" by Mac Maoláin, S.

Publisher: Oifig an tSoláthair.

 1. "Lorg an Bhéarla" by Mac Maoláin, S. "Aistrigh Leat" by Ó Ruairc, M.
  Publisher: Oifig an tSoláthair.

The above information outlines module LT110: "An tAistriúchán Liteartha" and is valid from 2019 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

 

Required LT6101: An Caighdeán Oifigiúil

 

Semester 1 and Semester 2 | Credits: 10

Is é aidhm an mhodúil seo stair, forbairt agus feidhm an Chaighdeáin Oifigiúil a mheas.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes

 1. Cuntas a thabhairt ar stair agus ar fhorbairt an Chaighdeáin Oifigiúil.
 2. Na pointí gramadaí is dúshlánaí atá cuimsithe sa Chaighdeán Oifigiúil a mhíniú.
 3. Na príomhdhifríochtaí idir Caighdeán Oifigiúil 1958 agus Caighdeán Oifigiúil 2017 a shoiléiriú.

Assessments

 • Continuous Assessment (60%)
 • Department-based Assessment (40%)

Module Director

Lecturers / Tutors

Reading List

 1. "Gramadach na Gaeilge - An Caighdeán Oifigiúil" (1958)

Publisher: Seirbhís Thithe an Oireachtais

 1. "Gramadach na Gaeilge - An Caighdeán Oifigiúil" (2017)
  Publisher: Oifig an tSoláthair.

The above information outlines module LT6101: "An Caighdeán Oifigiúil" and is valid from 2019 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Curriculum Information

Curriculum information relates to the current academic year (in most cases).
Course and module offerings and details may be subject to change.

Glossary of Terms

Credits
You must earn a defined number of credits (aka ECTS) to complete each year of your course. You do this by taking all of its required modules as well as the correct number of optional modules to obtain that year's total number of credits.
Module
An examinable portion of a subject or course, for which you attend lectures and/or tutorials and carry out assignments. E.g. Algebra and Calculus could be modules within the subject Mathematics. Each module has a unique module code eg. MA140.
Optional
A module you may choose to study.
Required
A module that you must study if you choose this course (or subject).
Semester
Most courses have 2 semesters (aka terms) per year.

Year 1 (30 Credits)

Required LT105: Aistriúchán Téacsanna I


Semester 1 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT105: "Aistriúchán Téacsanna I" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT6101: An Caighdeán Oifigiúil


Semester 1 and Semester 2 | Credits: 10

Pléifear sa mhodúl seo le stair, forbairt agus feidhm an Chaighdeáin Oifigiúil. Scrúdófar na tréithe is suntasaí den Chaighdeán mar bhunchloch do chóras gramadaí na Gaeilge. Déanfar anailís ar na hathruithe atá tagtha ar an gCaighdeán le teacht i bhfeidhm CO 2016.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Cuntas a thabhairt ar stair agus ar fhorbairt an Chaighdeáin Oifigiúil.
 2. Feidhm reatha an Chaighdeáin Oifigiúil a mheas.
 3. Na pointí gramadaí is dúshlánaí atá cuimsithe sa Chaighdeán Oifigiúil a mhíniú.
 4. An Caighdeán Oifigiúil a úsáid de réir mar is cuí agus spriocthéacsanna aistriúcháin á n-ullmhú
Assessments
 • Continuous Assessment (60%)
 • Department-based Assessment (40%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Gramadach na Gaeilge - An Caighdeán Oifigiúil" by Tithe an Oireachtais 2016
  ISBN: 9781406429183.
  Publisher: Seirbhís Thithe an Oireachtais
The above information outlines module LT6101: "An Caighdeán Oifigiúil" and is valid from 2017 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT106: Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta


Semester 1 | Credits: 5


(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. a
 2. b
 3. c
Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT106: "Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta" and is valid from 2017 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT109: Aistriúchán Téacsanna II


Semester 2 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT109: "Aistriúchán Téacsanna II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT110: An tAistriúchán Liteartha


Semester 2 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT110: "An tAistriúchán Liteartha" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Deiseanna Gairme
Baineann an-chuid deiseanna oibre leis an aistriúchán: mar fhéinfhostaíocht, mar shlí bheatha do dhaoine ar mhaith leo a bheith ag obair sa bhaile, agus mar bhealach chun ioncam breise a ghnóthú don té atá ag obair i bpost lánaimseartha nó páirtaimseartha. Éiríonn le daoine a bhfuil cáilíocht aistriúcháin acu poist a fháil go rialta le gnólachtaí aistriúcháin, na meáin chumarsáide, eagraíochtaí Gaeilge, institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus eagraíochtaí stáit.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€2,067 don Teastas Iarchéime iomlán

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Find out More

Eoin Ó Droighneáin
F: +353 91 493 366

Tomás Ó Maolalaidh
F: +353 91 492 734

R: aistriuchan@oegaillimh.ie

TUILLEADH EOLAIS LE FÁIL AG:
www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/cursai_iarcheime/teastas_iarcheime_leann_aistriuchain/