Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies
Scoil an Oideachais

Course overview

Clár dhá bhliain lánaimseartha trí mheán na Gaeilge atá sa Mháistir Gairmiúil san Oideachas a sholáthraíonn oideachas gairmiúil tosaigh do mhúinteoirí ar leibhéal iar-bhunoideachais. Tugann an Chomhairle Mhúinteoireachta aitheantas don MGO chun críocha clárúcháin mar mhúinteoir iar-bhunoideachais in Éirinn.


Aidhm

Tugann raon na gcúrsaí ar na modúil éagsúla na huirlisí teoiriciúla agus coincheapúla don mhúinteoir faoi oiliúint chun cuir chuige cruthaitheacha agus machnamhacha i leith an teagaisc agus na foghlama a fhorbairt. 


Ábhar an chúrsa
Déantar na modúil seo a leanas ar an gclár:

Léann Gairmiúil
Socrúchán Scoile

Taighde atá Cleachtóir-bhunaithe


Roghnaíonn mic léinn dhá shainréimse modheolaíochta, go hiondúil in ábha(i)r atá déanta go leibhéal céime, agus déantar an socrúchán scoile i scoileanna lán-Ghaeilge.

 

Tá an-bhéim ar theicneolaíocht ar an MGO. Is é an t-aon chlár ipad 1:1 in oiliúint tosaigh múinteoirí in Éirinn.

Key facts

Entry requirements

Ní mór d’iarratasóirí caighdeán maith Ollscoile a beith acu i dtaca le labhairt agus scríobh na Gaeilge agus mar chuid den nós imeachta iarratais, agallamh a dhéanamh.


Fad an Chúrsa: Dhá bhliain acadúil, lánaimseartha 


Tús an chéad chúrsa eile: Meán Fómhair 2015


ECTS : 120


Spriocdháta iontrála: 1 lá Nollag 2014

Duration: Dhá bhliain acadúil, Iánaimseartha

Next start date: Meán Fómhair 2015

ECTS weighting: 120

Average intake: 40

Closing date: 1 lá Nollag 2014

Mode of study: Múinte

Course outline

Tá céimithe an Mháistir Ghairmiúil san Oideachas ag obair i réimse leathan earnáil an oideachais in Éirinn agus thar lear, agus san earnáil Ghaelscolaíochta sa tír seo ach go háirithe.

 

Tugann raon na gcúrsaí sna modúil Eolaíochtaí Oideachais agus Léann Gairmiúil, na huirlisí teoiriciúla / coincheapúla don mhúinteoir faoi oiliúnt chun cuir chuige cruthaitheacha agus machnamhacha i leith an teragaisc agus na foghlama a fhorbairt.

 

Measúnú leanúnach a úsáidtear ar an gcúrsa agus áirítear páipéir scríofa, obair phraiticiúil agus obair thionscadail ann.

 

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

Foireann an MGO agus  Acadamh na hOllscolaíochta , Gaillimh.

 

Requirements and assessment

Measúnú leanúnach a úsáidtear ar an gcúrsa agus áirítear páipéir scríofa, obair phraiticiúil agus obair thionscadail ann.

Find out more

Brendan Mac Mahon
F +353 91 492 393

brendan.macmahon@nuigalway.ie

PAC code

PEG02

Fees for this course

EU (Total): €4,950 p.a. 2015/16
 - Tuition: €4,726 p.a. 2015/16
 - Student levy: €224 p.a. 2015/16
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2015/16

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant – please note an F4 grant is where SUSI will pay €2,000 towards your full-time tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay full-time TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224. 

Postgraduate fee breakdown = tuition (EU or NON EU) + student levy as outlined above.

Mic léinn reatha

Ainm an mhic léinn reatha

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Iarmhic léinn

Ainm an iarmhic léinn