Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies
Scoil an Oideachais

Course overview

Clár bliana lánaimseartha trí mheán na Gaeilge atá sa Dioplóma Gairmiúil san Oideachas a sholáthraíonn oideachas gairmiúil tosaigh do mhúinteoirí ar leibhéal iar-bhunoideachais. Tugann an Chomhairle Mhúinteoireachta aitheantas don Dioplóma chun críocha clárúcháin mar mhúinteoir iar-bhunoideachais in Éirinn.


Aidhm

Clár bliana lánaimseartha trí mheán na Gaeilge é an Dioplóma Gairmiúil san Oideachas a sholáthraíonn oideachas gairmiúil tosaigh do mhúinteoirí ar leibhéal iar-bhunoideachais. Tugann raon na gcúrsaí ar na modúil éagsúla na huirlisí teoiriciúla agus coincheapúla don mhúinteoir faoi oiliúint chun cuir chuige cruthaitheacha agus machnamhacha i leith an teagaisc agus na foghlama a fhorbairt.


Ábhar an chúrsa
Déantar na modúil seo a leanas ar an gclár:

• Eolaíochtaí Oideachais
• Léinn Ghairmiúil
• Cleachtadh Gairmiúil
• Cleachtadh Teagaisc

Roghnaíonn mic léinn dhá shainréimse modheolaíochta, go hiondúil in ábha(i)r atá déanta go leibhéal céime, agus déantar íosmhéid de 100 uair de chleachtadh teagaisc mhaoirsithe thar trí bhloc, i scoileanna lán-Ghaeilge.

Key facts

Entry requirements

Ní mór d’iarratasóirí caighdeán maith Ollscoile a beith acu i dtaca le labhairt agus scríobh na Gaeilge agus mar chuid den nós imeachta iarratais, scrúdú béil agus scrúdú scríofa a dhéanamh.

Duration: Bliain acadúil amháin, lánaimseartha

Next start date: Meán Fómhair 2012

ECTS weighting: 60

Average intake: 40

Closing date: Tá an dáta deirneach don chúrsa seo sínte amach go dtí 31 Eanair 2014  

Mode of study: Múinte

Course outline

Tugann raon na gcúrsaí sna modúil Eolaíochtaí Oideachais agus Léann Gairmiúil, na huirlisí teoiriciúla / coincheapúla don mhúinteoir faoi oiliúnt chun cuir chuige cruthaitheacha agus machnamhacha i leith an teragaisc agus na foghlama a fhorbairt.


Roghnaíonn mic léinn dhá shainréimse modheolaíochta, go hiondúil in ábha(i)r atá déanta go leibhéal céime, agus déantar íosmhéid de 100 uair de chleachtadh teagaisc mhaoirsithe, thar trí bhloc, i scoileanna lán-Ghaeilge.


Measúnú leanúnach a úsáidtear ar an gcúrsa agus áirítear páipéir scríofa, obair phraiticiúil agus obair thionscadail ann.

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

  • Brendan Mac Mahon, B.A., N.T., M.Ed., H.Dip. in Ed 
  • Sinéad Ní Ghuidhir, B.Sc, DIO, MA Drama & Theatre, Dip Gaeilge 
  • Dr Patrick Farren, B.A., B.Theol., Dip. in Public Speaking, C.T.G., Dip. in TEFL., M.Ed., Ph.D. (TCD) 
  • Therese Burns, B.A., H.Dip Ed., M.Ed.

Requirements and assessment

Measúnú leanúnach a úsáidtear ar an gcúrsa agus áirítear páipéir scríofa, obair phraiticiúil agus obair thionscadail ann.

Find out more

Brendan Mac Mahon
F +353 91 492 393
R brendan.macmahon@nuigalway.ie  / oideachas@oegaillimh.ie

PAC code

PEG02

Fees for this course

Mic léinn reatha

Ainm an mhic léinn reatha

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Postgraduate taught prospectus image

NUI Galway Postgraduate Taught Prospectus  

Iarmhic léinn

Ainm an iarmhic léinn