MA (Teagasc na Gaeilge)

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Course overview

Dáta measúnaithe: Moltar iarratas a  dhéanamh go luath—mar thoradh air seo d’fhéadfaí tairiscint luath a fháil, tuilleadh eolais ar http://www.nuigalway.ie/postgrad/closingdates


Tá an clár seo dírithe ar mhúinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus Galltachta. Is é aidhm an chúrsa forbairt ghairmiúil i modheolaíochtaí theagasc na Gaeilge a chur ar fáil do mhúinteoirí d'fhonn teagasc agus foghlaim na Gaeilge a chothú. Eagraítear an cúrsa ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár, ceardlann agus taithí phraiticiúil.


Ar chríochnú an chúrsa dóibh beidh na hiarrthóirí ar an eolas maidir le:

 • Teoiricí insealbhaithe agus foghlaim na chéad agus an dara teanga 
 • Modheolaíochtaí teagaisc teanga 
 • Pleanáil agus polasaí—don Ghaeilge agus don Churaclam 
 • Dearadh agus seachadadh ceachtanna teanga 
 • Éagsúlacht chumais agus riachtanais foghlaimeoirí 
 • An Ghaeilge Bheo sa seomra ranga


Beidh ocht modúl ar an chúrsa páirtaimseartha seo a mhaireann ar feadh dhá bhliain acadúla. Seachadtar an cúrsa ag an deireadh seachtaine.


Eagraítear an cúrsa ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár, ceardlann agus taithí phraiticiúil.

 

Key facts

Entry requirements

Bunchéim onóracha sa Ghaeilge (2.2) ag Leibhéal 8 móide Dioplóma Iarchéime san Oideachas (DIO) nó PDip in Education (PGDE). Nó Bunchéim onóracha (2.2 ar a laghad) ag Leibhéal 8 móide Dioplóma Iarchéime san Oideachas, PDip in Education nó T.T.G. Nó BEd le Gaeilge acadúil (2.2 ar a laghad sa Ghaeilge agus sa chéim iomlán ag Leibhéal 8) (nó a chomhionann). Nó céim phas sa BEd (nó a chomhionann) nó céim phas móide an Dioplóma Iarchéime san Oideachas/PDip in Education agus cuig bliana de thaithí mhúinteoireachta. Beidh ardchaighdeán Gaeilge de dhíth ar iarrthóirí.

Duration: 2 bhliain, páirtaimseartha

Next start date: Ní bheidh an cúrsa seo ar fáil i mbliana.

ECTS weighting: 90

Average intake: Neamh-theoranta

Closing date: Spriocdhátaí

Mode of study: Múinte 

Course outline

Bliain 1:

 • Teoiricí maidir le hInsealbhú agus Próiseas Foghlama Teanga 
 • Modheolaíochtaí Teagasc Teangacha 
 • Oiliúint Phraiticiúil 
 • Modheolaíochtaí Taighde

 

Bliain 2:

 • Teicneolaíocht Faisnéise agus Caidrimh i bhFoghlaim agus i dTeagasc Teangacha 
 • Éagsúlacht agus Riachtanais na Foghlama 
 • Polasaí agus Pleanáil  don Ghaeilge 
 • An Gheilge Bheo sa Seomra Ranga

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

PAC code

GYA71

Fees for this course

EU (Total): €6,015 p.a. 2015/16 (inclusive of Levy)
 - Tuition: €5,791 p.a. 2015/16
 - Student levy: €224 p.a. 2015/16
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2015/16

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant – please note an F4 grant is where SUSI will pay €2,000 towards your tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224.

Mic léinn reatha

Nóirín Ní Chléirigh

"Thug an cúrsa an muinín dom bogadh taobh amuigh de na modhanna traidisiúnta teagaisc teanga. Bíonn mo chuid ranganna Gaeilge níos suimiúla, níos spreagúla, níos tairbhí do mo chuid foghlaimeoirí".

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Iarmhic léinn

Saundra Ní Chíosóg

"D'fheabhsaigh an Cúrsa MA seo mo shaol pearsanta agus gairmiúil mar mhúinteoir. Thug sé léargas níos doimhne dom ar thábhacht na páirtnéireachta i gcur chun cinn na Gaeilge trí phleanáil agus polasaithe teanga iomlán scoile. Léirigh an cúrsa an tábhacht atá le scoileanna atá foghlaimeoir lárnaithe agus a bhfuil éirim mhothalach ag baint leo."

Íoslódáil an bróisiúr anseo