An Dr. Clodagh Downey, BA, PhD - Léachtóir

Seomra: 203; Teileafón: 091 492556; Folíne: 2556 Ríomhphost

An Dr. Graham Isaac, MA, PhD - Léachtóir

Seomra: 105; Teileafón: (091) 492550; Folíne: 2550 Ríomhphost

An Dr. Rióna Ní Fhrighil, BA, MA, PhD - Léachtóir

Seomra: 118; Teileafón:  091 492585; Folíne:  2585 Ríomhphost

Ailbhe Ní Ghearbhuigh, BA, MA, PhD - Léachtóir 

Seomra:110; Teileafón: (091)492560; Folíne:2560 Ríomhphost

An Dr. Lesa Ní Mhunghaile, BA, ADCF, PhD - Léachtóir

Seomra:  202; Teileafón:  091 494338; Folíne:   4338 Ríomhphost

An Dr. Feargal Ó Béarra, MA, PhD - Léachtóir Páirtaimseartha

Seomra: 212; Teileafón: 091 493369; Folíne: 3369 Ríomhphost

An Dr. Lillis Ó Laoire, MA, ADO, PhD - Léachtóir Sinsearach

Seomra: 213; Folíne: 5709 (lasmuigh: 091 495709) Ríomhphost

An Dr. John Walsh, BA, MA, PhD, Teastas Iarchéime - Léachtóir Sinsearach

Seomra: 209; Teileafón: (091) 492563; Fón: 2563  Ríomhphost

An Dr. Jeannine Woods, BA, MA, PhD - Feidhmeannach Teanga

Seomra: 213, Teileafón: 091 493960, Folíne: 3960 Ríomhphost