Ceann an Disciplín | Head of Discipline

An tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin, BA, PhD - Ollamh Bunaithe le Nua-Ghaeilge

Seomra: 119; Uimhir ghutháin: +353 91 492 560; Folíne: 2560; ríomhphost

Riarthóir na Roinne | Discipline Administrator

Fiona de Paor

Seomra: 215; Uimhir ghutháin: +353 91 492 560; Folíne: 2564; ríomhphost

An Fhoireann Acadúil | Academic Staff

An Dr Clodagh Downey, BA, PhD - Léachtóir

Seomra: 203; Uimhir ghutháin: +353 91 492 556; Folíne: 2556; ríomhphost

An Dr Graham Isaac, MA, PhD - Léachtóir

Seomra: 105; Uimhir ghutháin: +353 91 492 550; Folíne: 2550; ríomhphost

An Dr Rióna Ní Fhrighil, BA, MPhil, PhD - Léachtóir

Seomra: 205; Uimhir ghutháin: +353 91 492 585; Folíne: 2585; ríomhphost

An Dr Katie Ní Loingsigh, BCL, MA, ADDAD, PhD - Léachtóir

Seomra: f/ch 215 Áras na Gaeilge; ríomhphost

An Dr Lesa Ní Mhunghaile, BA, ADCF, PhD - Léachtóir

Seomra: 202; Uimhir ghutháin: +353 91 494 338; Folíne: 4338; ríomhphost

An Dr Liam Ó hAisibéil, MA, PhD - Léachtóir [ar shaoire shabóideach 2019-2020]

Seomra: 117; Uimhir ghutháin: +353 91 492 578; Folíne: 2578; ríomhphost

An tOllamh Lillis Ó Laoire, MA, ADO, PhD - Ollamh Pearsanta

Seomra: 217; Uimhir ghutháin: +353 91 495 709; Folíne: 5709; ríomhphost

An Dr Cassie Smith-Christmas, PhD - Comhalta Marie Skłodowska-Curie

Seomra: HRB2013, Áras Taighde Uí Argadáin; ríomhphost

An Dr John Walsh, BA, MA, PhD - Léachtóir Sinsearach 

Seomra: 209; Uimhir ghutháin: +353 91 492 563; Folíne: 2563; ríomhphost

An Dr Jeannine Woods, BA, MA, PhD - Léachtóir [ar shaoire shabóideach 2020]

Seomra: 213, Uimhir ghutháin: +353 91 493 960, Folíne: 3960; ríomhphost