Ceann an Disciplín

An tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin, BA, PhD - Ollamh Bunaithe le Nua-Ghaeilge

Seomra: 119; Teileafón: +353 91 492 560; Folíne: 2560; Ríomhphost

An Fhoireann Acadúil

An Dr Clodagh Downey, BA, PhD - Léachtóir

Seomra: 203; Teileafón: +353 91 492 556; Folíne: 2556; Ríomhphost

An Dr Graham Isaac, MA, PhD - Léachtóir

Seomra: 105; Teileafón: +353 91 492 550; Folíne: 2550; Ríomhphost

An Dr Rióna Ní Fhrighil, BA, MPhil, PhD - Léachtóir

Seomra: 205; Teileafón: +353 91 492 585; Folíne: 2585; Ríomhphost

An Dr Lesa Ní Mhunghaile, BA, ADCF, PhD - Léachtóir
[Ar bhliain shabóideach 2018]

Seomra: 202; Teileafón: +353 91 494 338; Folíne: 4338; Ríomhphost

An Dr Liam Ó hAisibéil, BA, MA, PhD - Léachtóir

Seomra: 117; Teileafón: +353 91 492 578; Folíne: 2578; Ríomhphost

An Dr Lillis Ó Laoire, MA, ADO, PhD - Léachtóir Sinsearach

Seomra: 217; Teileafón: +353 91 495 709; Folíne: 5709; Ríomhphost

An Dr John Walsh, BA, MA, PhD - Léachtóir Sinsearach 

Seomra: 209; Teileafón: +353 91 492 563; Folíne: 2563;  Ríomhphost

An Dr Jeannine Woods, BA, MA, PhD - Feidhmeannach Teanga

Seomra: 213, Teileafón: +353 91 493 960, Folíne: 3960; Ríomhphost

Taighdeoirí Iardhochtúireachta

An Dr Deirdre Ní Chonghaile, BA, MA, PhD - Comhalta Iardhochtúireachta OÉ (NUI) sa Ghaeilge/Léann Ceilteach

Seomra: HRB2012; Teileafón: +353 91 493 905; Folíne: 3905; Ríomhphost

An Dr Cassie Smith-Christmas, PhD - Comhalta Iardhochtúireachta na Comhairle um Thaighde in Éirinn

Seomra: HRB2013; Ríomhphost