Fáilte agus fiche romhat go Roinn na Gaeilge.

Tairgeann an Roinn cláir éagsúla fhochéime agus iarchéime ina dtugtar deis do mhic léinn cur lena n-eolas ar theanga, ar phobal agus ar litríocht na Gaeilge.

Cuirimid trí chúrsa fochéime ar fáil:

  • BA (Onóracha)
  • BA (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin), (i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge).
  • BA sa Ghaeilge Fheidhmeach (i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge).

Ag leibhéal na hiarchéime, tá an MA sa Nua-Ghaeilge agus an PhD sa Nua-Ghaeilge ar fáil.

Tá OÉ, Gaillimh suite ar bhruach na Gaeltachta agus mar sin beidh buntáiste ar leith ag an mac léinn a dhéanfaidh staidéar ar an nGaeilge anseo. Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge cúrsaí speisialta ar siúl do mhic léinn na Gaeilge in Ionad an Acadaimh, An Cheathrú Rua. Labhraítear an Ghaeilge go gnáthúil in Áras na Gaeilge, foirgneamh speisialta ina bhfuil foireann na Roinne lonnaithe agus ina ndéantar an chuid is mó den teagasc.   

Welcome to the Discipline of Irish at NUI, Galway.

We offer various undergraduate and postgraduate programmes which allow students to add to their knowledge of the Irish language itself, its culture, literature and community.

We offer three undergraduate courses:

  • BA (Joint Honours)
  • BA (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin)
  • BA sa Ghaeilge Fheidhmeach (in association with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge).

At postgraduate level you can opt for the MA sa Nua-Ghaeilge or PhD sa Nua-Ghaeilge.

As NUI, Galway is situated on the threshold of the Gaeltacht, the student who studies Irish here has a particular advantage. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge provides special courses for students of Irish in their centre in An Cheathrú Rua. Irish is the everyday language in Áras na Gaeilge, a dedicated building where the staff of the Department are located, and where most of the teaching takes place. 


Eolas Teagmhála

Roinn na Gaeilge

Áras na Gaeilge,  Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Fón: +353 91 492564; Facs: +353 91 494522

Ríomhphost