TAIGHDE I ROINN NA GAEILGE

Iarchéimeanna taighde

Fáiltíonn Roinn na Gaeilge roimh iarratais ó dhaoine cáilithe ar mian leo tabhairt faoi iarchéimeanna taighde, ag leibhéal an MLitt agus an PhD.

Tá tacaíocht den scoth ar fáil do mhic léinn chumasacha ar mian leo taighde iarchéime a dhéanamh sa Roinn agus tá scoláireachtaí ollscoile agus rialtais buaite ag céimithe dár gcuid.  

Tá na mic léinn seo a leanas i mbun taighde iarchéime go lán-aimseartha i Roinn na Gaeilge faoi láthair, nó tá siad faoi stiúir ag baill d'fhoireann na Roinne: 

 • Ailbhe Nic Giolla Chomhaill: Oidhreacht Scéalaíochta Dhúiche Sheoigheach: Léargas Iar-nua-aoiseach. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.
 • Aisling Ní Churraighín: Béaloideas na nGaolta: Seán Ó hEochaidh agus Clann Uí Bheirn i dTeileann. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.
 • Chinatsu Hakamada: Athbheochan na Gaeilge mar ‘Teanga Náisiúnta’ na hÉireann: idé-eolaíocht, polaitíocht agus coimhlintí i ngluaiseacht na Gaeilge suas go dtí 1943. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. John Walsh agus an Dr. Lesa Ní Mhunghaile.
 • Ciaran Fiona McDonough: Investigating Irish Antiquarianism: A Comparative Study of Protestant and Catholic Antiquarian Cultures, 1785-1886. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lesa Ní Mhunghaile.
 • Colm Ó Cuaig: Betha Colaim Chille: Anailís ar pheannaireacht agus ar sheachadadh téacsúil na lámhscríbhinní. Taighde dochtúireachta á stiúradh ag an Dr. Lesa Ní Mhunghaile. 
 • Dónall Ó Catháin: Gearaltaigh Dheasmhumhan mar Phátrúin agus mar Údair i Réimse Léann agus Litríocht na Gaeilge. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Clodagh Downey. 
 • Griogair Labhruidh: A' Seinn an Aghaidh nan Creag: the Scottish Gaelic singing tradition and the effect of colonisation upon an indigenous musical culture. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.
 • John Tunney: Songs of the Three Townlands: A Heritage Based Study of a Donegal song tradition. Taighde dochtúireachta á stiúradh ag an Dr. Mark McCarthy (Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo) i gcomhar leis an Dr. Lillis Ó Laoire.
 • Lee Vahey: An Greann Raibiléiseach i bPrós Comhaimseartha na Gaeilge. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Rióna Ní Fhrighil.
 • Margarita O’Donoghue: Women's role in the Death Rituals of Erris: Evidence from the Irish Folklore Commission's archives. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.
 • Maria Mahoney: Greece and Rome in the Book of Leinster. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Graham Isaac.
 • Philip Fogarty: Léargas ó na hamhráin ar an athrú teanga i gContae an Chláir. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.
 • Stephen Joyce: Nuachainteoirí na Gaeilge agus na Bascaise. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. John Walsh.
 • Thérèse McIntyre: Folk Memory v. Historical ’Fact’:  The Creation and Representation of ’Heroes’ in Irish Traditional Folksong. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire (faoi Léann na hÉireann) i gcomhar leis an Dr. Niall Ó Ciosáin, Roinn na Staire.
 • Tomás Ó Maolalaidh: Scagadh ar Fhoinsí Foclóireachta Ghaeilge Chonnacht agus ar Fhorbairt Foclóirí Canúna agus Aonteangacha. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lesa Ní Mhunghaile.

Tá na mic léinn seo a leanas i mbun taighde go páirt-aimseartha:

 • Róisín Ní Mhulláin: Léamh iarchoilíneach ar shaothar Chathail Uí Shándair. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Rióna Ní Fhrighil.
 • Séamus Ó Coileáin: Aistriú Téacsleabhair. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Rióna Ní Fhrighil.
 • Sinéad Ní Ráinne: Amhráin na Trá Báine. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.

Mic léinn a chríochnaigh le déanaí:

 • Aengus Finnegan: Logainmneacha Chill Chainnigh Thiar agus Chluain Lonáin - Ainmneacha na mBailte Fearainn. Taighde dochtúireachta faoi stiúir an Dr. Nollaig Ó Muraíle.
 • Aingeal Ní Chualáin: Gnéas agus Gnéasúlacht i bpróslitríocht na Gaeilge sa ré iar-Chadhnach. Taighde dochtúireachta faoi stiúir an Oll. Gearóid Denvir.
 • Éadaoin Ní Mhuircheartaigh: Drámaíocht ó Dhúchas? Stáitsiú na nÉalaíon Béil san Fhichiú hAois. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Oll. Gearóid Denvir.
 • Eilís Ní Dhúill: Léiriú ar chleachtas scéalaíochta phobal traidisiúnta Gaeilge Chorca Dhuibhne i scannáin fhaisnéise Ghaeilge. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. John Walsh.
 • Esther Le Mair: Secondary verbs in Old Irish: a comparative-historical study of patterns of verbal derivation in the Old Irish glosses. Faoi stiúir an Dr. Graham Isaac. 
 • Hanne-Mette Raae: The representation in Old Irish law texts of the legal position of women in early medieval Ireland as regards the ownership of property. Faoi stiúir ag an Dr. Graham Isaac agus ag an Ollamh Dáibhi Ó Cróinín, Roinn na Staire.
 • Hugh Rowland: Conradh na Gaeilge agus an Language Freedom Movement: Coimhlint Idé-Eolaíochta 1965-1974. Taighde dochtúireachta faoi stiúir an Dr. John Walsh. 
 • Liam Ó hAisibéil: Logainmneacha Mhaigh Lorg agus Uachtar Thíre, Contae Ros Comáín: Anailís ar Ainmneacha Bhailte Fearainn na Seandúichí sin. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Nollaig Ó Muraíle.
 • Méadhbh Nic an Airchinnigh: An Ceol agus An Fhilíocht: Peirspictíochtaí traschultúrtha ar an litearthacht agus ar an mbéalraíocht i gCaointeoireacht na Gaeilge. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.
 • Mona Jakob: The importance for linguistic and literary history of rhyme-patterns in Old and Middle Irish with particular emphasis on Saltair na Rann . Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Graham Isaac.
 • Síle Denvir: Na hAmhráin Ghaeilge ar an Stáitse Idirnáisiúnta. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire (agus an Oll. Mícheál Ó Súilleabháin, Ollscoil Luimnigh).
 • Trish Ní Mhaoileoin: Beathaisnéis Fherghuis mhic Róig. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Graham Isaac.
 • Verena Commins: Contentment is wealth: conceptualising Irish traditional music as a culture economy. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Dr. Lillis Ó Laoire.