Workplace Wellbeing Logo

Thank you to all who attended the below events. A special word of thanks to our keynote speaker, Séamus Ruane, to our panellists, Dr Deirdre Curran, Dr Margaret Hodgins and Prof. Brian Hughes, and to our wellbeing stand representatives.

Some photos from the day are available to view here.

*************************

The Human Resources Department are delighted to host a series of events to celebrate National Workplace Wellbeing Day on the 12th April 2019.

We recognise that our staff are our most valuable resource and that the wellbeing of our staff is critical to our success as a University. We are committed to investing and focusing on this area to support a happy and healthy campus for all.

Our line-up of events is below and we would encourage you to participate on the day.

10.00 Opening Address – Josephine Hynes, Human Resources Director

10.15 Keynote Speaker – Séamus Ruane, Positive Psychology Practitioner

  • Wellbeing –The Power of Gratitude

Register here

11.15Health & Wellness Showcase

12.15 Panel Discussion

  • Wellbeing at Work in a changing world - Challenges & Opportunities

                        Dr. Deirdre Curran

                        Dr. Margaret Hodgins

                        Prof. Brian Hughes

Register here

13.00 Lunchtime Walk—see map below

*************************

Tá an-áthas ar an Roinn Acmhainní Daonna sraith imeachtaí a reáchtáil chun ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Náisiúnta Folláine san Ionad Oibre an 12 Aibreán 2019.

Aithnímid gurb iad ár gcomhaltaí foirne an acmhainn is luachmhaire dá bhfuil againn; agus go bhfuil folláine ár gcomhaltaí foirne ríthábhachtach do rath na hOllscoile. Táimid tiomanta ár n-aird a dhíriú ar an réimse seo, agus infheistíocht a dhéanamh ann, chun tacú le campas ina gcothaítear sláinte agus sonas gach duine.

Seo thíos an liosta imeachtaí atá pleanáilte againn, agus     molaimid duit a bheith páirteach ar an lá.

10.00 Aitheasc Oscailte – Josephine Hynes, Stiúrthóir Acmhainní Daonna

10.15 An Príomhchainteoir – Séamus Ruane, O Cleachtóir Síceolaíochta Dearfaí

  • Folláine – Buntáiste Buíochais

Cláraigh anseo

11.15 Taispeántas Sláinte & Folláine

12.15 Plé Painéil

  • Folláine ag an obair i ndomhan atá ag athrú - Dúshláin & Deiseanna

                        An Dr Deirdre Curran

                        An Dr Margaret Hodgins

                        An tOllamh Brian Hughes

Cláraigh anseo

13.00 Siúlóid Lóin—féach ar an Léarscáil

Lunchtime Walk Map