Footer contentfooter content linksCóipcheart

Cóipcheart

Cóipcheart

Cóipcheart / Téarmaí agus Coinníollacha úsáide

Ba chóir duit na téarmaí agus na coinníollacha úsáide seo a léamh go cúramach sula mbainfidh tú úsáid as an láithreán seo.

Trí úsáid a bhaint as an láithreán gréasáin seo, aontaíonn tú leis na téarmaí agus na coinníollacha úsáide seo. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí úsáide seo, níor chóir duit láithreán gréasáin Ollscoil na héireann a úsáid. Tá sé de cheart ag Ollscoil na héireann, Gaillimh, faoinár rogha féin, codanna de na téarmaí seo a athrú, a mhionathrú, cur le codanna de na téarmaí seo nó codanna de na téarmaí seo a bhaint amach tráth ar bith. Ba chóir duit na téarmaí seo a sheiceáil go tréimhsiúil go bhfeicfidh tú an bhfuil aon athrú déanta orthu. Má leanann tú de láithreán gréasáin Ollscoil na héireann, Gaillimh a úsáid, ciallaíonn sé sin go nglacann tú leis na hathruithe a dhéantar go tréimhsiúil ar na téarmaí agus na coinníollacha seo.

Srianta ar úsáid na n-ábhar

Is í Ollscoil na héireann, Gaillimh úinéir an láithreáin ghréasáin seo agus is í a fheidhmíonn an láithreán gréasáin seo. Maidir le haon ábhar ó láithreán gréasáin Ollscoil na héireann, Gaillimh nó ó aon láithreán gréasáin atá faoi úinéireacht nó faoi rialú Ollscoil na héireann, Gaillimh nó ó aon láithreán gréasáin atá á cheadúnú nó á fheidhmiú ag Ollscoil na héireann, Gaillimh, ní fhéadfar an t-ábhar sin a chóipeáil, a atáirgeadh, a athfhoilsiú, a uaslódáil, a phostáil, a tharchur, ná a dháileadh ar shlí ar bith, ach amháin go bhféadfaidh tú cóip amháin de na hábhair a íoslódáil ar aon ríomhaire aonair amháin le go bhféadfaidh tú iad a úsáid duit féin sa bhaile ar bhonn neamhthráchtála, agus don úsáid sin amháin, agus ar choinníoll go gcoinneoidh tú slán gach fógra cóipchirt agus gach fógra dílseánaigh eile. Sárú ar chóipcheart Ollscoil na héireann, Gaillimh agus ar chearta eile um maoin intleachtúil is ea na hábhair a mhionathrú nó na hábhair a úsáid chun aon chríche eile. Chun críocha na dtéarmaí seo, tá toirmeasc ar aon ábhar den sórt sin a úsáid ar láithreán gréasáin ar bith eile nó i dtimpeallacht líonraithe ríomhairí ar bith eile.

Ach amháin de réir mar a thugtar a mhalairt le fios in áit éigin eile ar an láithreán seo, tá toirmeasc glan ar aon chuid d'inneachar agus grafaic eagarthóireachta Ollscoil na héireann, Gaillimh ar líne a úsáid chun AON CHRíCHE. Tá codanna uile an láithreáin ghréasáin seo faoi chosaint agus Ní FHéADFAR IAD A CHóIPEáIL Ná AITHRIS A DHéANAMH ORTHU GO HIOMLáN Ná GO PáIRTEACH. Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, ní fhéadfar cód foinseach arna chur ar fáil ag Ollscoil na héireann, Gaillimh a úsáid ar líne ná as líne ach amháin chun críocha pearsanta, faisnéise, neamhthráchtála. Tá sé de cheart ag Ollscoil na héireann, Gaillimh údarú den sórt sin a chúlghairm tráth ar bith, agus scoirfear d'aon úsáid den sórt sin láithreach ach a bhfaighfear fógra ina leith sin ó Ollscoil na héireann, Gaillimh.

Saincheisteanna maidir le Dlínse

Tá an láithreán seo á rialú agus á fheidhmiú ag Ollscoil na héireann, Gaillimh óna cuid oifigí i gCathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe, éire. Aontaíonn tú nach ndéanfar aon chúis caingne ó thaobh dlí ná cothromais a éiríonn as na téarmaí seo nó a bhaineann leis na téarmaí seo a chomhdú ach i gcúirteanna in éirinn agus toilíonn tú leis seo le dlínse phearsanta na gcúirteanna sin agus géilleann tú do dhlínse phearsanta na gcúirteanna sin chun críoch aon chaingean den sórt sin a thabhairt chun dlí. Ní thugann Ollscoil na héireann, Gaillimh le fios ar chor ar bith go bhfuil ábhair atá sa láithreán oiriúnach nó ar fáil lena n-úsáid i suímh eile. Daoine a thograíonn an láithreán seo a rochtain ó shuímh eile, déanann siad é sin ar a gconlán féin agus tá siad freagrach as déanamh de réir dlíthe áitiúla, má tá agus a mhéid atá dlíthe áitiúla infheidhme.

Foirceannadh

Beidh na téarmaí seo i bhfeidhm go dtí go bhfoirceannfaidh ceachtar páirtí iad. Féadfaidh tú na téarmaí seo a fhoirceannadh tráth ar bith trí gach ábhar a bheidh faighte ó aon láithreán agus gach láithreán de chuid Ollscoil na héireann, Gaillimh agus gach doiciméad gaolmhar agus gach cóip agus gach suiteáil dá gcuid sin, bídís déanta faoi théarmaí na dtéarmaí seo nó ná bíodh, a scriosadh. Foirceannfar na téarmaí seo láithreach gan fógra ó Ollscoil na héireann, Gaillimh más rud é, faoi rogha Ollscoil na héireann, Gaillimh agus faoi sin amháin, nach ndéanann tú de réir aon téarma nó coinníll de chuid na dtéarmaí seo. Ach a bhfoirceannfar na téarmaí seo, caithfidh tú gach ábhar a bheidh faighte ón láithreán seo agus aon láithreán agus gach láithreán de chuid Ollscoil na héireann, Gaillimh agus gach cóip dá gcuid sin, bídís déanta faoi théarmaí na dtéarmaí seo nó ná bíodh, a scriosadh.