Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

15 Mic Léinn OÉ Gaillimh a Bronnadh Scoláireachtaí Taighde Sláinte Gaolmhara

May 26 2011 Posted: 09:34 IST
Cúig cinn déag de mhic léinn OÉ Gaillimh Scoil Leighis taighde Bronnadh Scoláireachtaí Mic Léinn Samhraidh le déanaí ag an mBord Taighde Sláinte (BTS). Is í an aidhm atá leis an HRB Scoláireachtaí Samhraidh do Mhic Léinn le spéis a spreagadh i dtaighde sláinte agus chun deis a thabhairt chun eolas a chur ar an bpróiseas taighde, teicnící taighde agus na modheolaíochtaí a sheoladh tríd an tionscadal samhraidh do mhic léinn. Beidh na mic léinn a mhaoirsiú ag an bhfoireann acadúil agus cliniciúil in OÉ Gaillimh agus Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, agus ar an teagasc Académies cleamhnaithe Scoile. Is iad na bronnadh déag ó Scoil an Leighis: Cliona Beaga ó Chnoc na Cathrach, Gaillimh; Maria Duignan as Mainistir na Búille, Co Ros Comáin; Catherine Crowe ó Bealach an Doirín, Contae Ros Comáin; Máirtín Ó Maoláin ó Daingean, Gaillimh; Sorcha Kearney Wolnik ó Seantalamh, Gaillimh; Fiachra O Deasmhunaigh ó Bishoptown, Co Chorcaí; Sarah Cormican ón Órán Mór, Co na Gaillimhe; Domhnall O'Connor as an Tulach Mhór, Co Uíbh Fhailí; Tariq Esmail ó Burlington, Ceanada; Dwyer Dympna O 'ó Mullach, Co an Chláir; Mark Gurney ó Grange, Co Shligigh ; Kate Foclóir ó Bhearna, Co na Gaillimhe; Robert McGrath as Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe; Urszula Donigiewicz ó Carigtwohill, Co Shligigh, Darren Kilmartin ó Ros, Co Shligigh agus Alan Jacobsen ó Chaisleán Gearr, Gaillimh. Tá an scéim oscailte do mhic léinn fochéime Scoláireacht atá ag déanamh staidéir i ndisciplín a bhaineann le sláinte in ollscoil in Éirinn agus nach bhfuil sa bhliain dheireanach dá gcúrsa céime. Ní mór don tionscadal taighde a chur i gceann de na réimsí taighde seo a leanas: bhfeidhm taighde bithleighis, taighde cliniciúil, taighde ar sheirbhísí sláinte agus taighde ar shláinte an daonra sna heolaíochtaí. Beidh an Scoláireacht tacú le rannpháirtíocht na mac léinn i mbun taighde i rith an tsamhraidh agus beidh € 250 in aghaidh na seachtaine a fháil orthu ar feadh uasmhéid de ocht seachtaine. An tOllamh Fidelma Dunne, Ceann Scoil an Leighis in OÉ Gaillimh: "Is scéal iontach don Scoil an Leighis agus léiríonn sé arís eile ar an rath a bhí ár gcuid mac léinn go náisiúnta Léiríonn sé freisin an meantóireacht ar fáil ag ár bhfoireann chliniciúil agus acadúil san. leis an socrú comhpháirtíochta. San iomlán tá 60 mac léinn fochéime rannpháirteach i dtaighde an samhradh seo, beidh 15 duine acu a bheith tacaithe anois ag an HRB. Tá roinnt na n-iarratas ar feitheamh leis an Fáilte Fhorais. obair na scoláirí agus beidh a n-maoirseoirí críoch leis i Lá Taighde Fochéime níos déanaí sa bhliain, agus go leor foilseachán i litríocht an Leighis náisiúnta agus idirnáisiúnta. " -Críoch-

PreviousNext