Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Bronnadh Céimeanna an Gheimhridh in OÉ Gaillimh

Nov 21 2011 Posted: 10:29 GMT

Bronnfar céim ar bhreis agus 1,600 mac léinn as cúig choláiste OÉ Gaillimh i searmanais bhronnadh céimeanna an gheimhridh, a bheas ar siúl ón 23 go 25 Samhain. Bronnfar céim Mháistreachta oinigh sa Tráchtáil ar Liam Ferrie chomh maith.

 

Is as an Albain ó dhúchas do Liam agus tá cónaí anois air i Mionlach, Co. na Gaillimhe. I 1987, bhunaigh sé an Irish Emigrant, nuachtlitir sheachtainiúil ar líne ina mbíonn nuacht na hÉireann. Tá sé ina Eagarthóir agus ina scríbhneoir leis an bhfoilseachán ó shin. Is é a bhunaigh Irish Emigrant Publications chomh maith, an chuideachta foilsitheoireachta Idirlín is sine in Éirinn. Is iad atá freagrach as foilseacháin ar líne cosúil le Professional Ireland, BookView Ireland, Arts Ireland agus Sports Ireland.

 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, roimh an searmanas: “Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh ceangal a bheith aici leis an oiread sin céimithe oinigh den scoth ó bunaíodh í.  Tá an-áthas orainn inniu aitheantas a thabhairt do Liam Ferrie as an méid atá déanta aige do mhuintir na hÉireann. Mar bhunaitheoir agus mar fhoilsitheoir an Irish Emigrant tá pobal cothaithe aige i measc mhuintir na hÉireann ar fud an domhain, trí nuacht na hÉireann a fhoilsiú ar líne go seachtainiúil i nuachtlitir an Irish Emigrant.” 

 

Chomh maith leis sin, beifear ag bronnadh céimeanna, ard-dioplómaí, Máistreachtaí agus PhDanna ar mhic léinn ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh.

 

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext