Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Cuairt ag Ard-Stiúrthóir na hAteangaireachta ar OÉ Gaillimh

Wednesday, 10 October 2012

Sa phictiúir leis an tUasal Marco Benedetti, Ard Stiúrthóir na hAteangaireachta ón gCoimisiún Eorpach a thug cuairt ar OÉ Gaillimh inné tá iar mhac léinn ón MA san Ateangaireacht Chomhdhála Breda Ní Mhaoláin (clé) agus mac léinn reatha Anthony Hoyte West (2ú ar dheis ); agus Susan Folan, Stiúrthóir an Chláir, MA san Ateangaireacht Chomhdhála, OÉ Gaillimh (ar dheis).
Sa phictiúir leis an tUasal Marco Benedetti, Ard Stiúrthóir na hAteangaireachta ón gCoimisiún Eorpach a thug cuairt ar OÉ Gaillimh inné tá iar mhac léinn ón MA san Ateangaireacht Chomhdhála Breda Ní Mhaoláin (clé) agus mac léinn reatha Anthony Hoyte West (2ú ar dheis ); agus Susan Folan, Stiúrthóir an Chláir, MA san Ateangaireacht Chomhdhála, OÉ Gaillimh (ar dheis).

Cruinniú faisnéise AE leis na mic léinn ar an t-aon chúrsa traenála d’ateangairí in Éirinn.

Thug Marco Benedetti, Ard-Stiúrthóir na hAteangaireachta sa Choimisiún Eorpach, cuairt ar Ghaillimh inniu, áit ar casadh air Uachtarán na hOllscoile, an Dr James J. Browne, mar aon le comhaltaí foirne agus mic léinn an MA san Ateangaireacht Chomhdhála, atá ar siúl san Ollscoil. 

Labhair an tUasal Benedetti le grúpa mór mic léinn, atá ag déanamh staidéir ar theangacha in OÉ Gaillimh, faoi úsáid na dteangacha agus an polasaí ilteangachais san AE, agus béim ar leith ar an ateangaireacht.

Dúirt Marco Benedetti agus é ag iarraidh béim a leagan ar thábhacht na traenála d’ateangairí: “Is iad na ballstáit agus na hollscoileanna go háirithe atá freagrach as traenáil a chur ar fáil d’ateangairí comhdhála.  Is é an cúrsa in OÉ Gaillimh agus in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge go háirithe an t-aon chúrsa ateangaireachta ar oileán na hÉireann agus an t-aon chúrsa traenála d’ateangairí le Gaeilge ar domhan, mar sin is gá an obair atá ar bun ansin a chothú.”

“A bhuíochas don dlúthchaidreamh atá acu leis an MA san Ateangaireacht Chomhdhála anseo in OÉ Gaillimh, d’éirigh le hArd-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta cur leis na hacmhainní ateangaireachta le Gaeilge agus go deimhin le Béarla le cúpla bliain anuas” a dúirt Susan Folan, Comhordaitheoir an chúrsa MA. “Thosaigh muid ag comhoibriú lena chéile in 2008 agus cuireann ateangairí foirne agus traenálaithe a bhfuil taithí na mblianta acu ó Ard-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta cabhair oideachasúil ar fáil dúinn go rialta. Ina theannta sin, gach uile bhliain tugann mic léinn ón MA san Ateangaireacht cuairt staidéir ar an mBruiséil chun taithí a fháil ar obair phraiticiúil na gairme, ag cruinnithe beo” dúirt sí.

Chun léargas a thabhairt ar an tábhacht a leagann fostóirí ar theangacha i margadh an lae inniu, cuireadh ócáid ghairme ar siúl an lá céanna i dTéatar Shiobhán McKenna in OÉ Gaillimh. Rinne an tUasal Benedetti agus Joan Flanagan, Oifigeach Oideachais le hIonadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, cur i láthair ar na deiseanna gairme atá ar fáil do chéimithe le teangacha in Institiúidí na hEorpa agus chuir urlabhraí ó SAP Software Solutions deiseanna leis an gcomhlacht anseo in Éirinn agus thar lear os comhair na mac léinn a bhí i láthair.  

Le linn na cuairte, chas an tUasal Benedetti le hionadaithe ó Rialtas na hÉireann agus bhí plé aige le Lucinda Creighton, an tAire Gnóthaí Eorpacha ag Roinn an Taoisigh, chun na socruithe ateangaireachta d’Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach, ón 1 Eanáir go dtí an 30 Meitheamh 2013, a dheimhniú. Bhí deis acu a gcuid tuairimí faoin ilteangachas, teagasc teangacha agus traenáil san ateangaireacht in Éirinn a phlé le chéile. Tá tuairimí láidir ag an AE le fada an lá faoin tábhacht a bhaineann le saibhreas teanga agus ilchineálacht chultúrtha a chaomhnú. Beidh seirbhísí ateangaireachta iontaofa i gcroílár Uachtaránacht na hÉireann agus tá rún daingean ag OÉ Gaillimh na scileanna atá de dhíth a thabhairt do na mic léinn chun gur féidir leo na deiseanna fostaíochta atá ag teacht ar an bhfód a thapú. 

Author: Marketing and Communications Office, NUI Galway
« Back

An oifig preasa

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Ball den Phreas?

Connect & share

Connect with us:

Facebook icon 32px YouTube icon 32px LinkedIn icon 32px RSS Icon 32px

Bookmark and Share