Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an RúnaíFORBAIRT RÉIGIÚNACH

FORBAIRT RÉIGIÚNACH

FORBAIRT RÉIGIÚNACH

 

 

Is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil i Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair agus, dá bhrí sin, tá ról lárnach aici i bhforbairt réigiúnach agus an ceangal atá idir forbairt réigiúnach agus forbairt náisiúnta agus idirnáisiúnta.

 

Tá an Rúnaí ina chomhalta d’Fhoireann Bhainistíochta na hOllscoile agus tá sé freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar ghnéithe d’iarrachtaí OÉ Gaillimh ina leith seo.   Oibríonn sé le gníomhaireachtaí forbartha náisiúnta agus réigiúnacha agus comhordaíonn sé roinnt tograí agus comhpháirtíochtaí le hinstitiúidí oideachais eile cosúil le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh Eo, Coláiste San Aingeal i Sligeach agus Ollscoil Luimnigh.  Tá sé ina chomhalta de Bhord Stiúrthóirí Choláiste San Aingeal.