Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an RúnaíGNÓ NA HOIFIGE

GNÓ NA HOIFIGE

GNÓ NA HOIFIGE

 

 

Déanann Oifig an Rúnaí maoirseacht ar ghnóthaí dlí na hOllscoile, ag cinntiú go gcomhlíonann an Ollscoil riachtanais reachtúla agus rialála.

 

I measc roinnt de na saincheisteanna a mbíonn an oifig ina mbun tá siad seo a leanas: