Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an RúnaíREACHTAÍOCHT

REACHTAÍOCHT

Since the foundation of the University, NUI Galway has been governed according to its Statutes. They are available on this site in pdf format.