Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an RúnaíRialachas

Rialachas

RIALACHAS

 

 

Cód Iompair do Chomhaltaí Foirne OÉ Gaillimh

 

Tá an Rúnaí freagrach as gnóthaí rialachais na hOllscoile.

Tá sé freagrach , faoi stiúir an Uachtaráin agus de réir bheartas Údarás na hOllscoil, as gach gné a bhaineann le gnóthaí dlíthiúla na hOllscoile, riachtanais dhlíthiúla a chomhlíonadh, agus dea-chleachtas corparáideach a chur i bhfeidhm san áireamh.  Tá sé freagrach as rialacháin a chur i bhfeidhm i ndáil le comhaltaí Údarás na hOllscoile a roghnú, a thoghadh, a ainmniú agus a cheapadh agus as rialacháin i ndáil leis an Ollscoil daoine a cheapadh ar Sheanad Ollscoil na hÉireann.

Chomh maith le riachtanais ghinearálta reachtúla, cuireann Earnáil Ollscoileanna na hÉireann  Cód Rialachais an IUA agus an HEA 2012 i bhfeidhm. Cuirtear oiliúint ar chomhaltaí nua d’Údarás na hOllscoile i rialachas na hOllscoile agus i gcomhlíonadh dlíthiúil. 

 ‌