Academic Director, Dr Dorothy Ní Uigín

An Dr Dorothy Ní Uigín

Is í Riarthóir Theagasc na Gaeilge in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge í Dorothy Ní Uigín.  Tá PhD sa Ghaeilge aici ar théama na hiriseoireachta Gaeilge, agus múineann sí cúrsaí ar an téama sin agus ar stair an aistriúcháin in Éirinn in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Tá suim ar leith aici san fhoghlaim teangacha ar-líne, sa litearthacht acadúil agus i gcúrsaí litearthachta trí chéile.  Tá cúrsaí Gaeilge deartha agus múinte aici ag gach leibhéal, agus do shainriachtanais ar leith, san ollscoil seo, ina hionad Gaeltachta ar an gCeathrú Rua, san ionad oibre agus i seomraí ranga fíorúla.  Tá BA aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh freisin, chomh maith le MA (Gaeilge), MA (Literature & Publishing), agus MA (Academic Practice).

Dr. Dorothy Ní Uigín is the Director of the Teaching of Irish in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge at the National University of Ireland, Galway.  She holds a PhD in Irish on the topic of Irish-language journals and journalism and teaches courses on that topic, as well as on the history of translation in Ireland at NUI Galway.  She is interested in online language learning and in questions relating to academic literacy and to literacy generally.  She has designed and taught Irish-language courses at all levels and for special purposes in this university, in its Gaeltacht centre in An Cheathrú Rua, in workplace environments and in virtual classrooms.  She also holds a BA in Irish and English from NUI Galway as well as MAs in Irish, in Literature and Publishing, and in Academic Practice.

Tuition and Fees

Tuition and Fees: 
€1,500 (Euro)

Accommodation:  
€960 full board, sharing 
€1,380 full board, single room

Further Information

Programme Administrator
International Summer School Office
NUI Galway
T: +353 91 495442
F: +353 91 525051  
E: summerschool@nuigalway.ie

Apply

Appications open November 2016