Máire Mhac an tSaoi Symposium

Venue
The Moore Institute Seminar Room

Date & Time
23rd May, 2012 @ 09:00:00

Míorúilt an pharóiste: comhdháil lae ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi, OÉ Gaillimh


Beidh comhdháil lae ar shaothar Mháire Mhac an tSaoi á reachtáil ag Ionad an Léinn Éireannaigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Dé Céadaoin 23 Bealtaine 2012. Tá Máire Mhac an tSaoi ar dhuine de mhórfhilí na hÉireann sa bhfichiú haois agus chuir an chéad leabhar filíochta a d'fhoilsigh sí Margadh na Saoire i 1956 cor nua i litríocht na Gaeilge leis an léiriú a thug sé ar ghnéithe de shaol is de thaithí phríobháideach na mná. Tríocha bliain sara dtáinig glúin nua banfhilí chun cinn sa Bhéarla agus sa Ghaeilge, Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill ina measc, bhí guth á thabhairt ag Máire Mhac an tSaoi do ghnéithe de shaol collaí na mná a bhí faoi thost roimhe sin den gcuid is mó sa litríocht agus sa tsaol.


‘Cé go n-aithníonn filí agus léirmheastóirí tábhacht agus tionchar a cuid filíochta,' a deir Louis de Paor, Stiúrthóir Ionad an Léinn Éireannaigh, ‘is dóigh liom gurb é seo an chéad chomhdháil atá tiomnaith ar fad dá cuid saothair a scagadh. Beidh cuid de na léirmheastóirí is fearr sa Ghaeilge i láthair chun anailís a dhéanamh ar a saothar is táimid ag súil le díospoireacht bhríomhar.'
‘There is truth to experience here, a forthrightness about passion and transgression that is thrilling and exemplary,' a dúirt Seamus Heaney nuair a foilsíodh dírbheathaisnéis Mháire Mhac an tSaoi's The Same Age as the State, sa bhliain 2003. Sheol Fiach Mac Conghail, Stiúrthóir Amharclann na Mainistreach, eagrán dhátheangach dá cuid dánta An Paróiste Míorúilteach/The Miraculous Parish ag ócáid mhór i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Samhna 2011.


I measc na gcainteoirí a bheidh ag labhairt ag an gcomhdháil in OÉ Gaillimh, tá Michéal Mac Craith, Margaret Mac Curtain, Máire Ní Annracháin, Máirín Nic Eoin, Caoimhín Mac Giolla Léith, Ríóna Ní Fhrighil, Eiléan Ní Chuilleanáin agus Patricia Coughlan, agus beidh a gcuid cainte á thaifeadadh ag RTÉ le craoladh amach sa bhliain.
Tá cead isteach go dtí an chomhdháil saor in aisce agus fáilte roimh chách.


The Miracle of the Parish: Máire Mhac an tSaoi symposium at NUI Galway
On Wednesday 23 May, the Centre for Irish Studies at NUI Galway will host a symposium on the work of Máire Mhac an tSaoi, one of the most significant Irish poets of the twentieth century, and the most important living poet in Irish. With Máirtín Ó Direáin and Seán Ó Ríordáin, she revolutionised the practice of poetry in Irish in the 1940s and 50s and paved the way for a new generation of women poets who emerged in Irish and in English in the 1970s and 80s. A generation before Nuala Ní Dhomhnaill and Eavan Boland, and in more difficult circumstances, Máire Mhac an tSaoi gave voice to the intimate and subversive aspects of women's experience in poems that challenged the moral orthodoxies of the time.


‘Although her work and influence is acknowledged by poets and critics alike,' according to Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies, ‘this is the first such event dedicated entirely to her work and includes contributions from some of the finest scholars and critics of poetry in Irish. Given her connection with the University where she was appointed Honorary Professor of Irish Studies in 2004, and her uncle Monsignor Pádraig de Brún, served with such distinction as president, we are delighted to recognise her unique contribution to Irish writing.'


Máire Mhac an tSaoi's autobiography The Same Age as the State, published in 2003, was described by Seamus Heaney as ‘thrilling and exemplary' and a bilingual selection of her poems An Paróiste Míorúilteach/The Miraculous Parish was launched by Fiach Mac Conghail, Director of the Abbey Theatre, at a gala event in Dublin Castle in November 2011.
Invited speakers to the NUI Galway symposium include Michéal Mac Craith, Margaret Mac Curtain, Máire Ní Annracháin, Máirín Nic Eoin, Caoimhín Mac Giolla Léith, Ríóna Ní Fhrighil, Eiléan Ní Chuilleanáin and Patricia Coughlan, and the proceedings will be recorded by RTÉ radio for broadcast later in the year.
Admission to all sessions is free and everyone is welcome to attend.

Sa Seomra Seimineáir in Institiúid de Mórdha, OÉ, Gaillimh a reachtálfar na seisiúin ar fad.
Míorúilt an pharóiste: comhdháil lae ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi
Dé Céadaoin 23 Bealtaine 2012
Ionad an Léinn Éireannaigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

9.00-10.15rn ‘The same age as the state ach ní mór an fhilíocht chomh maith', An tOllamh Micheál Mac Crait (Coláiste San Isidore)

‘Máire Mhac an tSaoi: idir dhá fheimineachas', An tOllamh Margaret Mac Curtain (UCD)


10.15-11.30rn '"Vénus toute entière, à sa proie attachée . . .": an grá agus an tsaoirse i bhfilíocht Mháire Mhac a' tSaoi', An tOllamh Máire Ní Annracháin (UCD)

‘An guth máthartha i bhfilíocht Mháire Mhac an tSaoi', An tOllamh Máirín Nic Eoin (Coláiste Phádraig, Droim Conrach)

11.30-11.45 Caifé


11.45-1.00in ‘"Ceann Bliana" agus Eile', An Dr Caoimhín Mac Giolla Léith (UCD)

'Cóiriú na cuimhne i saothar Mháire Mhac a' tSaoi', An Dr Ríóna Ní Fhrighil (Coláiste Phádraig, Droim Conrach)

1.00-2.00in Lón


2.00 -3.15in An tOllamh Eiléan Ní Chuilleanáin (TCD)

‘"Aibigh, a mhian, i ndiamhaireacht na gile": na mianta collaí i saothar Mhaire Mhac an tSaoi', An tOllamh Patricia Coughlan (UCC)

3.30-4.30in Clabhsúr