A weekly seminar on the Middle Irish Tale Airec menman Iraird maic Coisse

Venue
The Moore Institute Seminar Room

Date & Time
6th February, 2013 @ 12:00:00

A weekly seminar on the Middle Irish Tale

Airec menman Iraird maic Coisse

'The Stratagem of Irard mac Coisse'

led by Prof. Máirín Ní Dhonnchadha (School of Humanities)

Every Wednesday at 12.00 noon

beginning Wednesday 23 January 2013

in the Moore Institute Seminar Room

The 10th-century Connacht poet Irard mac Coisse is titled 'príméices Érenn 'Ireland's foremost poet' in his annalistic obituary (†990). Among his patrons were such leading Irish figures as the king of Tara, Domnall (†980) úa Néill, and his queen, Der Fáil (†1010). Poems he wrote in their honour are among his extant works. The most important text attributed to him is the long allegorical tale Airec menman Iraird Coisse. Many scholars have commented on its great significance for understanding Gaelic literary tradition.

In Week 1 and 2, a literary context for this work will be outlined. Thereafter, transcripts of the manuscript witnesses will be compared with the aim of making a critical edition.

For further information, please contact Máirín Ní Dhonnchadha

(mairin.nidhonnchadha@nuigalway.ie / 087-7502095 )

Fáilte roimh chách

Seimineár seachtainiúil (trí Bhéarla) ar an Scéal Meán-Ghaeilge

Airec menman Iraird maic Coisse

('Straitéis Ioraird Mhic Coise')

faoi stiúir an Oll. Máirín Ní Dhonnchadha (Scoil na nDaonnachtaí)

Gach Céadaoin ag 12.00 nón

ag tosnú Dé Céadaoin 23 Eanáir 2013

i Seomra Seimineáir Institiúid de Móra

Tugtar 'príméices Éirenn' ar an bhfile Connachtach Iorard mac Coise san iontráil ar a bhás sna hannála († 990). I measc na ndaoine nótáilte a bhí mar phátrúin aige bhí Domhnall († 980) ua Néill, agus Dear bhFáil (†1010), rí agus banríon na Teamhrach. Tá dánta a chum Iorard mar adhnó orthu ar marthain fós. Is é an téacs is tábhachtaí díobh sin a leagtar air ná 'Aireag meanman Ioraird mhic Coise'. Is iomaí scoláire a thrácht ar a thábhachtaí is atá an téacs seo chun traidisiún liteartha na Gaeilge a chur i dtuiscint.

I Seachtain a hAon is a Dó, déanfar traidisiún liteartha a rianadh don téacs seo. As san amach, cuirfear trascríobha na gcóipeanna láimhscríofa den téacs i comparáid le chéile d'fhonn eagrán criticiúil a dhéanamh.

Tuilleadh eolais le fáil ach teangmháil a dhéanamh le Máirín Ní Dhonnchadha

(mairin.nidhonnchadha@nuigalway.ie / 087-7502095 )

Fáilte roimh chách