Information session: Irish Research Council postgraduate scholarships

Venue
The Moore Institute Seminar Room

Date & Time
13th February, 2013 @ 13:00:00

Information Session

Irish Research Council (IRC) Postgraduate Scholarship Scheme.

Please note that this scheme is now open to students from all countries.Prof. Seán Ryder, member of the Council and Acting Director of the Moore Institute, will attend both sessions.

IRC Postgraduate Scheme

This scheme (which was announced recently - see www.research.ie ) is a principal source of doctoral funding currently available to students in the Arts, Social Sciences, Humanities and associated disciplines. If you currently hold a Hardiman Scholarship or Galway Postdoctoral Scholarship, you must apply to the IRC scheme (see the Terms and Conditions for further information).

There will be a further information session on the IRC scheme at a later stage this semester.

For more information contact martha.shaughnessy@nuigalway.ie

Seisiún eolais faoi Chomhairle Taighde Éireann:

Dáta: Dé Céadaoin, 13 Feabhra, 1300-1400
Ionad: Seomra Seimineáir, Institiúid de Móra (Slí Dála)

Beidh an tOll. Seán Ryder, ball den Chomhairle Taighde agus Stiúrthóir Gníomhach Institiúid de Móra, i láthair ag an dá sheisiún.

Scéim Iarchéime Chomhairle Taighde Éireann

Fógraíodh an scéim seo le déanaí (www.research.ie ). Is í an scéim seo an phríomhfhoinse maoinithe atá ar fáil do mhic léinn dochtúireachta sna Dána, sna hEolaíochtaí Sóisialta, sna Daonnachtaí agus i ndisciplíní gaolmhara eile. Má tá Scoláireacht Hardiman nó Scoláireacht Iarchéime na Gaillimhe agat cheana, tá sé riachtanach go gcuirfeá isteach ar scéim na Comhairle (léigh na Téarmaí agus Coinníollacha chun breis eolais a fháil).

Reáchtálfar seisiún eolais eile faoi scéim na Comhairle níos déanaí an seimeastar seo.