People

Professor Gearoid O' Tuathaigh

Project Leader

Project Title:
Landed Estates and Country Houses in Connacht c. 1700-1914: A Research Survey

Project Title:
Texts, Contexts, Cultures: Culture and Power in Ireland

Publications

Ó Tuathaigh, G. 2000, Gearóid Ó Tuathaigh, et al (eag.), Pobal na Gaeltachta: A scéal agus a dhán ( Cló Iar-Chonnachta. Indreabhán. 2000), 746 lgh.

Ó Tuathaigh, G. 2000, ‘An Ghaeltacht: Súil siar agus súil romhain', in Ó Tuathaigh et al (eag), Pobal na Gaeltachta: A scéal agus a dhán (2000), lgh. 732-746

Ó Tuathaigh, G. 2001, ‘Contemplating alternative relationships of power', in Harry Bohan & Gerard Kennedy (eds), Redefining Roles and Relationships (Dublin. 2001), pp.31-55

Ó Tuathaigh, G. 2002, ‘The State, Sentiment and the Politics of Language' in B. Stewart (ed.) Hearts and Minds: Irish Culture and Society under the Act of Union Gerrards Cross, Colin Smythe, pp. 71-89.

Ó Tuathaigh, G. 2002, ‘Ireland under the Union: Historiographical Reflections', Australian Journal of Irish Studies, vol. 2, pp. 1-21.

Ó Tuathaigh, G. 2003, ‘Irish History and Irish Historical Narrative', in R. González (ed.) The Representation of Ireland/s: Images from the Outside and from Within, Barcelona, pp. 7-26.

Ó Tuathaigh, G. 2003, ‘An Uachtaránacht: Coincheap agus Cleachtas', in Ruairí Ó hUiginn (eag), Cearbhall Ó Dálaigh: LCC xxxiii (Maigh Nuad. 2003), lgh.37-66

Ó Tuathaigh, G. 2003, ‘The republican idea: into the twenty-first century', Robert Savage (ed.), Ireland in the New Century (2003), pp.87-96

Ó Tuathaigh, G. 2003, ‘Cultural Visions and the new state: embedding and embalming'. In Gabriel Doherty & Dermot Keogh (eds), De Valera's Irelands. Mercier, Cork. (2003) pp.166-184, and 231-234.

Ó Tuathaigh, G. 2004, Amhlaoibh Ó Súilleabháin as Historical Witness: an Historiographical Perspective'. In Liam P. Ó Murchú (ed), Cinnlae Amhlaoibh Uí Shúilleabháin: Reassessments. Irish Texts Society. London. (2004),pp.1-24.

Ó Tuathaigh, G. 2005, ‘Language, ideology and national identity'. In Joe Cleary and Claire Connolly (eds), The Cambridge Companion to Modern Irish Culture. Cambridge. Cambridge University Press.(2005), pp. 42-58.

Ó Tuathaigh, G. 2005, ‘Values, vision and the daily ration'. In Proceedings of the 2004 NAPD Conference. Dublin. National Association of Principals and Deputy Principals.(2005)

Ó Tuathaigh, G. 2005, ‘Political History', in Lawrence M.Geary & Margaret Kelleher (eds.), Nineteenh Century Ireland: A Guide to Recent Research (Dublin. UCD Press. 2005), pp.1-26 and 223-232.

Ó Tuathaigh, G. 2007, ‘Réamhrá', Tomás Ó Máille, An tIomaire Rua: Cogadh na Saoirse i dTuaisceart Chonamara (eagrán nua. An Gúm. 2007), lgh.7-15

Ó Tuathaigh, G. 2007, ‘Honouring John McGahern', in Liz McConnell et al (eds.), John McGahern at NUI,Galway ( NUI,Galway. 2007), pp.44-45

Ó Tuathaigh, G. 2007, ‘Máirtín Ó Cadhain, an Stair agus an Pholaitíocht: Athmhachnamh', Máire Ní Annracháin (eag.), Saothar Mháirtín Uí Chadhain. LCC xxxvii (Maigh Nuad. 2007), lgh.166-207.

Ó Tuathaigh, G. 2007, ‘The State and the Irish Language', in Caoilfhionn Nic Pháidín & Seán Ó Cearnaigh (eds.), A New View of the Irish Language, ( Cois Life. Dublin. 2008), pp,26-42

Ó Tuathaigh, G. 2008, ‘Once upon a time in the West', in Seamus Deane & Breandán MacSuibhne (eds), Field Day Review, 4. (2008), pp.315-325

Ó Tuathaigh, G. 2008, ‘The position of the Irish Language', in Tom Dunne (ed.), The National University of Ireland, 1908-2008: Centenary Essays (UCD Press. Dublin. 2008), pp.33-46

Ó Tuathaigh, G. 2008, ‘Réamhrá', le Máire Mhac an tSaoi, Cérbh í Meg Russell?, (Indreabhán. 2008), lgh. 5-8.