Dr. John Walsh

BA, MA, PhD

Contact Details

Senior Lecturer
Áras na Gaeilge
OÉ Gaillimh

T: Ext. 2563
E: john.walsh@nuigalway.ie
 
researcher

Biography

Tá an Dr. John Walsh ina Léachtóir Sinsearach le Gaeilge i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr. Múineann sé an tsochtheangeolaíocht ag leibhéal na bunchéime agus na hiarchéime. Ceapadh ina Leas-Déan Taighde é i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh i 2012. Tá dochtúireacht ag an Dr. Walsh ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath faoi thionchar na Gaeilge ar fhorbairt shocheacnamaíoch na hÉireann. Roimhe sin, rinne sé céim MA sa Chaidreamh Idirnáisiúnta (Socheolaíocht, Polaitíocht, Dlí) san ollscoil chéanna. Tá céim BA sa Ghaeilge agus sa Bhreatnais aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Roimh dó tabhairt faoin saol acadúil d’oibrigh an Dr. Walsh mar léachtóir Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, leis an mBiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana sa Bhruiséil agus mar iriseoir le Raidió Teilifís Éireann agus le TG4. Faoi láthair, tá sé i mbun taighde ar idé-eolaíocht agus spreagadh ‘nuachainteoirí’ mionteangacha, daoine nár tógadh leis na teangacha sin ach a labhraíonn iad go líofa agus go rialta.
http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

-------------------------------------------------------------------------

Dr. John Walsh is a Senior Lecturer in Irish at the School of Languages, Literatures and Cultures. He teaches sociolinguistics at undergraduate and postgraduate level. In 2012, he was appointed Vice-Dean for Research in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. Dr. Walsh’s doctorate on the influence of the Irish language on Ireland socio-economic development was awarded by Dublin City University. Before that, he completed an MA in International Relations (Sociology, Politics, Law) also at DCU. He holds a BA in Irish and Welsh from University College Dublin. Dr. Walsh previously worked as a lecturer in Irish at DCU, with the European Bureau for Lesser Used Languages in Brussels, and as a journalist with Raidió Teilifís Éireann and TG4. His current research focuses on the ideologies and motivations of ‘new speakers’ of minority languages, people who were not raised speaking those languages but who speak them fluently and regularly.   http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

Research Interests

Sochtheangeolaíocht na Gaeilge, beartas teanga, reachtaíocht teanga, idé-eolaíocht teanga, mionteangacha agus na meáin chumarsáide, teanga agus forbairt shocheacnamaíoch.

Cathaoirleach ar shraith na mionteangacha den Ghníomhaíocht COST - ‘New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges’: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

____________________________________________________________


Sociolinguistics of Irish, language policy, language legislation, language ideology, minority language media, language and socio-economic development.

Chair of the minority language strand of COST Action - ‘New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges’: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2014) 'New Speakers of Irish: shifting boundaries across time and space'
O’Rourke, B.M.A. & Walsh, J. (2014) 'New Speakers of Irish: shifting boundaries across time and space'. International Journal of the Sociology of Language, 2015 (231):63-83 [Details]
(2012) 'Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Béascna 7, 115-156 [article on historical language change in Gaeltacht]'
Walsh, John (2012) 'Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Béascna 7, 115-156 [article on historical language change in Gaeltacht]'. Béascna, 7 (1):115-156 [Details]
(2012) '‘Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation’'
Walsh, J. (2012) '‘Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation’'. Language Policy, [Details]
(2011) '‘Fál ar an nGort tar éis na Foghla? Athneartú na Gaeilge agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’'
Walsh, J. (2011) '‘Fál ar an nGort tar éis na Foghla? Athneartú na Gaeilge agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’'. Bliainiris, 10 :88-130 [Details]
(2010) '‘Siollabas nua Gaeilge don chéad bhliain ollscoile’. In: Ó Laoire, M. (ed.), vol. 9. Dublin: Comhar na Múinteoirí Gaeilge, 13-24 [article of development of new Irish language syllabus]'
Walsh, J. (2010) '‘Siollabas nua Gaeilge don chéad bhliain ollscoile’. In: Ó Laoire, M. (ed.), vol. 9. Dublin: Comhar na Múinteoirí Gaeilge, 13-24 [article of development of new Irish language syllabus]'. Teagasc Na Gaeilge, [Details]
(2008) 'An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland'
Walsh, J., McLeod, W. (2008) 'An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland'. Language Policy, 7 (1):21-46 [Details]
(2008) 'Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities'
O'Connell, E., Walsh, J. (2008) 'Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities'. Mercator Media Forum, 10 :32-56 [Details]
(2007) 'Using GIS to map the Gaeltacht'
Ní Bhrádaigh, E., McCarron, S.G., Walsh, J., Duffy, P. (2007) 'Using GIS to map the Gaeltacht'. Irish Geography, 40 (1):98-108 [Details]
(2006) '‘Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities’'
O’Connell, E. & Walsh, J. (2006) '‘Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities’'. Administration, 54 (3):22-43 [Details]
(2006) 'Language and Socio-Economic Development: Towards a Theoretical Framework'
Walsh, J. (2006) 'Language and Socio-Economic Development: Towards a Theoretical Framework'. Language Problems and Language Planning, 30 (2):127-148 [Details]
(2005) 'Mapping the Gaeltacht: towards a geographical definition of the Irish speaking districts'
Walsh, J., McCarron, S.G., Ní Bhrádaigh, E. (2005) 'Mapping the Gaeltacht: towards a geographical definition of the Irish speaking districts'. Administration, 53 (1):16-37 [Details]

Books

  Year Publication
(2011) Contests and Contexts: The Irish Language and Ireland’s Socio-Economic Development: Contests and Contexts. Bern: Peter Lang [volume in ‘Reimagining Ireland’ series]. 2nd edition published 2012.
Walsh, J. (2011) Contests and Contexts: The Irish Language and Ireland’s Socio-Economic Development: Contests and Contexts. Bern: Peter Lang [volume in ‘Reimagining Ireland’ series]. 2nd edition published 2012. -: -. [Details]
(2002) Díchoimisiúnú Teanga: Coimisiún na Gaeltachta 1926.
Walsh, J. (2002) Díchoimisiúnú Teanga: Coimisiún na Gaeltachta 1926. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2015) '‘The Irish Language Regime and Language Ideology in Ireland’'
Walsh, J. (2015) '‘The Irish Language Regime and Language Ideology in Ireland’' In: State Traditions and Language Regimes: Conceptualizing Language Policy Choices. Montréal: McGill-Queen’s University Press. [Details]
(2014) '‘Pushing an open door? Aspects of language policy at an Irish university’'
Walsh. J. (2014) '‘Pushing an open door? Aspects of language policy at an Irish university’' In: Negotiating Linguistic Identity: Language and belonging in Europe (Nationalisms across the Globe 13). Oxford: Peter Lang. [Details]
(2012) '‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam: léargas ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh’'
Walsh, J. (2012) '‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam: léargas ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh’' In: Léachtaí Cholm Cille [Proceedings of conference]. Maynooth: An Sagart. [Details]
(2012) '‘Sainiú na Gaeltachta agus an Rialachas Teanga’ [Textbook on sociolinguistics]'
Walsh, J. (2012) '‘Sainiú na Gaeltachta agus an Rialachas Teanga’ [Textbook on sociolinguistics]' In: Ó hIfearnáin, T. & Ní Neachtain, M. (eds.) An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Dublin: Cois Life. [Details]
(2011) '‘Bilingualism, Ideology and the 20-Year Strategy for Irish’'
Walsh, J. (2011) '‘Bilingualism, Ideology and the 20-Year Strategy for Irish’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2011) '‘The implementation of language legislation in Dublin and Glasgow’'
Walsh, J., & McLeod, W. (2011) '‘The implementation of language legislation in Dublin and Glasgow’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Sustaining Minority Language Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2011) '‘Dátheangachas, idé-eolaíocht agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge’'
Walsh, J. (2011) '‘Dátheangachas, idé-eolaíocht agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2011) '‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’ [Proceedings of seminar on language and globalisation]'
Walsh, J. (2011) '‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’ [Proceedings of seminar on language and globalisation]' In: Leas na Gaeilge: leas an Stáit?. Dublin: Coiscéim. [Details]
(2010) 'From Industrial Development to Language Planning: the Evolution of Údarás na Gaeltachta'
Walsh, J. (2010) 'From Industrial Development to Language Planning: the Evolution of Údarás na Gaeltachta' In: Language and the Market. Houndsmills: Palgrave-Macmillan. [Details]
(2009) 'Teagasc na Gaeilge i Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh'
Walsh, J. (2009) 'Teagasc na Gaeilge i Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh' In: Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Dublin: Cois Life. [Details]
(2009) 'The Irish Language and Ireland's Socio-Economic Development'
Walsh, J. (2009) 'The Irish Language and Ireland's Socio-Economic Development' In: Transforming Ireland: Challenges, Critiques and Resources. Manchester: Manchester University Press. [Details]
(2009) '‘Ireland’s socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives’'
Walsh, J. (2009) '‘Ireland’s socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.) Language and Economic Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. -: Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2009) 'Ireland's socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives'
Walsh, J. (2009) 'Ireland's socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives' In: Language and Economic Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2008) 'Fotheidealú agus Dubáil: Aistriúchán agus Teilifis Ghaeilge'
O'Connell, E., Walsh, J. (2008) 'Fotheidealú agus Dubáil: Aistriúchán agus Teilifis Ghaeilge' In: Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2006) 'Ón bhForbairt Thionsclaíoch go dtí an Phleanáil Teanga: Éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta'
Walsh, J. (2006) 'Ón bhForbairt Thionsclaíoch go dtí an Phleanáil Teanga: Éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta' In: Aistí ar an Nua-Ghaeilge - in ómós do Bhreandán Ó Buachalla. Dublin: Cois Life. [Details]
(2005) 'Language and development: perspectives from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht'
Walsh, J. (2005) 'Language and development: perspectives from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht' In: Revitalising Gaelic in Scotland. Edinburgh: Dunedin Academic Press. [Details]
(2005) 'An Ghaeilge agus an fhorbairt shoch-eacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise'
Walsh, J. (2005) 'An Ghaeilge agus an fhorbairt shoch-eacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise' In: An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise. [Details]
(2003) 'The Gaeltacht'
Walsh, J. (2003) 'The Gaeltacht' In: The Encyclopaedia of Ireland, Dublin, 2003. Gill & Macmillan. [Details]
(2003) 'Teanga, Cultúr agus Forbairt i gcás na hÉireann: i dtreo cur chuige nua'
Walsh, J. (2003) 'Teanga, Cultúr agus Forbairt i gcás na hÉireann: i dtreo cur chuige nua' In: Towards our Goals in Broadcasting, the Press, the Performing Arts and the Economy: Minority Languages in Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. [DOI] [Details]
(2003) 'The Irish Language'
Walsh, J. (2003) 'The Irish Language' In: The Encyclopaedia of Ireland, Dublin, 2003. Gill & Macmillan. [Details]

Edited Books

  Year Publication
(2008)
O’Connell, E., Walsh, J. & Denvir, G. (eds.) (Ed.). (2008) TG4@10: Deich mBliana de TG4/Ten Years of TG4. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta [book to mark 10th anniversary of Irish television channel TG4]. Indreabhán, Galway: Cló Iar-Chonnachta. [Details]

Book Review

  Year Publication
(2011) Review of Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach by Ríona Nic Congáil. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 63.
Walsh, J. (2011) Review of Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach by Ríona Nic Congáil. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 63. Book Review [Details]

Conference Paper

  Year Publication
(2010) ‘The implementation of language legislation and the 20 Year Strategy for the Irish Language’. Lecture as part of panel “Legislation, rights and ideology: language policy in Ireland, Wales, Scotland and Canada” at the Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton.
Walsh, J. (2010) ‘The implementation of language legislation and the 20 Year Strategy for the Irish Language’. Lecture as part of panel “Legislation, rights and ideology: language policy in Ireland, Wales, Scotland and Canada” at the Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton. Conference Paper [Details]
(2009) Language legislation, policy and governance: Ireland's Official Languages Act 2003. Lecture as part of panel 'Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada' at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges.
Walsh, J. (2009) Language legislation, policy and governance: Ireland's Official Languages Act 2003. Lecture as part of panel 'Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada' at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges. University of Limerick: Conference Paper [Details]
(2009) Language legislation in Ireland: a language policy perspective. Lecture at workshop Official Language Regulation and Promotion in the UK and Ireland.
Walsh, J. (2009) Language legislation in Ireland: a language policy perspective. Lecture at workshop Official Language Regulation and Promotion in the UK and Ireland. Cardiff University: Conference Paper [Details]
(2009) ‘Language legislation, policy and governance: Ireland’s Official Languages Act 2003’. Lecture as part of panel “Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada” at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges, University of Limerick.
Walsh, J. (2009) ‘Language legislation, policy and governance: Ireland’s Official Languages Act 2003’. Lecture as part of panel “Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada” at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges, University of Limerick. Conference Paper [Details]
(2009) Cumas Teanga, Úsáid Teanga agus an Tairiscint Ghníomhach. Presentation at meeting of Support Network, Oifig an Choimisinéara Teanga.
Walsh, J. (2009) Cumas Teanga, Úsáid Teanga agus an Tairiscint Ghníomhach. Presentation at meeting of Support Network, Oifig an Choimisinéara Teanga. Dublin: Conference Paper [Details]
(2009) Léargas ar an Meitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Lecture on development of new Irish language syllabus at meeting of university network on teaching of Irish.
Walsh, J., Nic Eoin, M. (2009) Léargas ar an Meitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Lecture on development of new Irish language syllabus at meeting of university network on teaching of Irish. National University of Ireland, Maynooth: Conference Paper [Details]
(2008) Language legislation and bilingual service provision in Ireland and Scotland. Sociolinguistics Symposium 17.
Walsh, J., McLeod, W. (2008) Language legislation and bilingual service provision in Ireland and Scotland. Sociolinguistics Symposium 17. Amsterdam: Conference Paper [Details]
(2008) La participation démocratique et la politique linguistique minoritaire au niveau local : les cas étranges de l'Irlande et de l'Écosse. Governance and Democratic Participation within Linguistic and National Minorities.
Walsh, J., Dunbar, R.. (2008) La participation démocratique et la politique linguistique minoritaire au niveau local : les cas étranges de l'Irlande et de l'Écosse. Governance and Democratic Participation within Linguistic and National Minorities. University of Ottawa, Canada: Conference Paper [Details]
(2007) Official language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland. 7th Language and Politics Symposium.
Walsh, J., McLeod, W. (2007) Official language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland. 7th Language and Politics Symposium. Queen's University, Belfast: Conference Paper [Details]
(2006) Mapáil na Gaeltachta: ó Choimisiún na Gaeltachta go dtí an teicneolaíocht dhigiteach. Comhdháil Litríocht agus Chultúr na Gaeilge.
Walsh, J. (2006) Mapáil na Gaeltachta: ó Choimisiún na Gaeltachta go dtí an teicneolaíocht dhigiteach. Comhdháil Litríocht agus Chultúr na Gaeilge. NUI Galway: Conference Paper [Details]
(2006) The current state of Irish: proposals for a sociolinguistic survey leading to an integrated language planning model. Sociolinguistics Symposium 16.
Walsh, J., Ó Laoire, M. (2006) The current state of Irish: proposals for a sociolinguistic survey leading to an integrated language planning model. Sociolinguistics Symposium 16. University of Limerick: Conference Paper [Details]
(2006) An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland and Scotland. Language Law and Language Rights Conference.
Walsh, J., McLeod, W. (2006) An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland and Scotland. Language Law and Language Rights Conference. NUI Galway: Conference Paper [Details]
(2006) Spatial Evolution of the Gaeltacht. Paper at 2006 Conference of Irish Geographers.
Walsh, J., McCarron, S. (2006) Spatial Evolution of the Gaeltacht. Paper at 2006 Conference of Irish Geographers. University College, Dublin: Conference Paper [Details]
(2005) Translation and Language Planning in Ireland: Opportunities and Challenges. 4th Mercator International Symposium - Translation of Culture, Culture of Translation: Languages in Film, Television and Literature.
Walsh, J., O'Connell, E. (2005) Translation and Language Planning in Ireland: Opportunities and Challenges. 4th Mercator International Symposium - Translation of Culture, Culture of Translation: Languages in Film, Television and Literature. Dublin City University: Conference Paper [Details]

Guest Lectures

  Year Publication
(2011) ‘Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Seminar to postgraduate students and staff, School of Modern Irish, University College Cork.
Walsh, J. (2011) ‘Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Seminar to postgraduate students and staff, School of Modern Irish, University College Cork. Guest Lectures [Details]
(2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha?’ Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle.
Walsh, J. (2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha?’ Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Guest Lectures [Details]
(2011) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh.
Walsh, J. (2011) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. Guest Lectures [Details]
(2010) ‘Legislating for Irish: the strains between policy and ideology in a minoritised language’. Seminar hosted by Department of Applied Linguistics and Center for Indian Education, Arizona State University.
Walsh, J. (2010) ‘Legislating for Irish: the strains between policy and ideology in a minoritised language’. Seminar hosted by Department of Applied Linguistics and Center for Indian Education, Arizona State University. Guest Lectures [Details]
(2010) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic, University of Aberdeen.
Walsh, J. (2010) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic, University of Aberdeen. Guest Lectures [Details]
(2009) ‘Governance, legislation, ideology: Irish language policy and the Official Languages Act 2003’. Symposium hosted by Departments of Linguistics and Celtic Studies, University of California, Berkeley.
Walsh, J. (2009) ‘Governance, legislation, ideology: Irish language policy and the Official Languages Act 2003’. Symposium hosted by Departments of Linguistics and Celtic Studies, University of California, Berkeley. Guest Lectures [Details]
(2008) ‘Na dúshláin a bhaineann le feidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’. Guest lecture on the MA sa Phleanáil Teanga (Language Planning), NUI Galway on the challenges of implementing the Official Languages Act.
Walsh, J. (2008) ‘Na dúshláin a bhaineann le feidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’. Guest lecture on the MA sa Phleanáil Teanga (Language Planning), NUI Galway on the challenges of implementing the Official Languages Act. Guest Lectures [Details]
(2007) ‘An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland’. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University.
Walsh, J. (2007) ‘An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland’. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University. Guest Lectures [Details]

Invited Lectures

  Year Publication
(2011) ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’. Speech at Language and Identity Symposium, University of Tartu, Estonia. Panellist at same event on language policy in European universities. Symposium held under the auspices of the Coimbra Group of European universities.
Walsh, J. (2011) ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’. Speech at Language and Identity Symposium, University of Tartu, Estonia. Panellist at same event on language policy in European universities. Symposium held under the auspices of the Coimbra Group of European universities. Invited Lectures [Details]
(2011) ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’. Speech at symposium An Stát, an Ghaeilge agus Muintir na Gaeilge: leas an Stáit, leas na Gaeilge? Dublin.
Walsh, J. (2011) ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’. Speech at symposium An Stát, an Ghaeilge agus Muintir na Gaeilge: leas an Stáit, leas na Gaeilge? Dublin. Invited Lectures [Details]
(2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha? Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle.
Walsh, J. (2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha? Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Invited Lectures [Details]
(2011) ‘An fhorbairt shocheacnamaíoch agus pobal na mionteanga’. Speech at Symposium in Language Planning, NUI Galway.
Walsh, J. (2011) ‘An fhorbairt shocheacnamaíoch agus pobal na mionteanga’. Speech at Symposium in Language Planning, NUI Galway. Invited Lectures [Details]
(2011) ‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam’. Presentation (with Prof. Máirín Nic Eoin) at annual symposium Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth.
Walsh, J. (2011) ‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam’. Presentation (with Prof. Máirín Nic Eoin) at annual symposium Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth. Invited Lectures [Details]
(2010) L’irlandais et le développement économique en Irlande’. Participant in workshop Engagement, gouvernance et économie, University of Ottawa.
Walsh, J. (2010) L’irlandais et le développement économique en Irlande’. Participant in workshop Engagement, gouvernance et économie, University of Ottawa. Invited Lectures [Details]
(2007) Chaired panel ‘Reachtaíocht teanga: gnó do lucht léann na Gaeilge?’ and gave speech on same topic [language legislation]. Conference organised by Irish Language Committee, Royal Irish Academy, Dublin.
Walsh, J. (2007) Chaired panel ‘Reachtaíocht teanga: gnó do lucht léann na Gaeilge?’ and gave speech on same topic [language legislation]. Conference organised by Irish Language Committee, Royal Irish Academy, Dublin. Invited Lectures [Details]

Invited papers

  Year Publication
(2009) Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l'irlandais. Participant in round table on International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities.
Walsh, J. (2009) Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l'irlandais. Participant in round table on International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities. University of Ottawa, Canada: Invited papers [Details]
(2008) Ireland and the Isle of Man: language planning and policy. Annual Ned Maddrell Lecture.
Walsh, J. (2008) Ireland and the Isle of Man: language planning and policy. Annual Ned Maddrell Lecture. Isle of Man: Invited papers [Details]
(2007) Pleanáil Teanga: Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta. An Ghaeilge agus Do Vóta.
Walsh, J. (2007) Pleanáil Teanga: Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta. An Ghaeilge agus Do Vóta. Dublin: Invited papers [Details]
(2006) The influence of the Irish language on Ireland's socio-economic development. Speaker at conference Economic Development through Language: The Role of Communities, the State and Enterprise Initiatives.
Walsh, J. (2006) The influence of the Irish language on Ireland's socio-economic development. Speaker at conference Economic Development through Language: The Role of Communities, the State and Enterprise Initiatives. Queen's University, Belfast: Invited papers [Details]
(2005) Language planning and socio-economic development in Ireland: towards an integrated framework?. Presentation at conference Language policies in Canada and Europe, University of Ottawa, Canada.
Walsh, J. (2005) Language planning and socio-economic development in Ireland: towards an integrated framework?. Presentation at conference Language policies in Canada and Europe, University of Ottawa, Canada. University of Ottawa, Canada: Invited papers [Details]
(2005) Ó Heilbhic go Heilsincí: Gaeltacht na nDéise i gcomhthéacs idirnáisiúnta teanga. Speech on language diversity and the Gaeltacht to summer school Tionól an tSamhraidh, organised by Waterford County Council and Waterford Institute of Technology.
Walsh, J. (2005) Ó Heilbhic go Heilsincí: Gaeltacht na nDéise i gcomhthéacs idirnáisiúnta teanga. Speech on language diversity and the Gaeltacht to summer school Tionól an tSamhraidh, organised by Waterford County Council and Waterford Institute of Technology. Invited papers [Details]

Pamphlet

  Year Publication
(2010) Ó Ishi go Hopi Boy: an troid in aghaidh dhíchuimhne na dteangacha dúchais in iardheisceart na Stát Aontaithe. Dublin: Coiscéim [pamphlet on the links between support for Irish and support for indigenous languages in the US].
Walsh, J. & Ó Laoire, L. (2010) Ó Ishi go Hopi Boy: an troid in aghaidh dhíchuimhne na dteangacha dúchais in iardheisceart na Stát Aontaithe. Dublin: Coiscéim [pamphlet on the links between support for Irish and support for indigenous languages in the US]. Pamphlet [Details]
(2004) An Teanga, an Cultúr agus an Fhorbairt: Cás na hÉireann agus Cás na Gaeilge. Dublin: Coiscéim (series editor: Prof. Máirtín Ó Murchú) [occasional paper on theoretical framework linking language and socio-economic development].
Walsh, J. (2004) An Teanga, an Cultúr agus an Fhorbairt: Cás na hÉireann agus Cás na Gaeilge. Dublin: Coiscéim (series editor: Prof. Máirtín Ó Murchú) [occasional paper on theoretical framework linking language and socio-economic development]. Pamphlet [Details]

Non Published Reports

  Year Publication
(2010) Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge [language planning proposals for village near Galway City].
Walsh, J. & Rowland, H. (2010) Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge [language planning proposals for village near Galway City]. Non Published Reports [Details]
(2009) Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge. Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn.
Walsh, J., Rowland, H. (2009) Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge. Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Non Published Reports [Details]

Workshops

  Year Publication
(2010) Language policy and language ideology: from the Official Languages Act to Ireland's twenty-year Strategy for the Irish Language'. Seminar hosted by the Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana.
Walsh, J. (2010) Language policy and language ideology: from the Official Languages Act to Ireland's twenty-year Strategy for the Irish Language'. Seminar hosted by the Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana. Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana: Workshops [Details]
(2009) Overview of Irish language policy since 1922. Workshop with students of Irish History, University of California, Santa Cruz.
Walsh, J. (2009) Overview of Irish language policy since 1922. Workshop with students of Irish History, University of California, Santa Cruz. University of California, Santa Cruz: Workshops [Details]
(2008) Forbairt theorainneacha na Gaeltachta ó bunaíodh an stát. Guest lecture on boundaries of Gaeltacht to School of Irish.
Walsh, J. (2008) Forbairt theorainneacha na Gaeltachta ó bunaíodh an stát. Guest lecture on boundaries of Gaeltacht to School of Irish. Department of Languages and Cultural Studies, University of Limerick: Workshops [Details]
(2008) The Irish language: community and status. Lecture to students of Irish Studies, Charles University, Prague.
Walsh, J. (2008) The Irish language: community and status. Lecture to students of Irish Studies, Charles University, Prague. Charles University, Prague: Workshops [Details]
(2006) Language Planning in Ireland: towards an integrated model. Sociolinguistics Symposium 16 University of Limerick.
Walsh, J., Ó Laoire, M. (2006) Language Planning in Ireland: towards an integrated model. Sociolinguistics Symposium 16 University of Limerick. Workshops [Details]
(2005) From industrial development to language planning? The evolution of Ireland's Gaeltacht development authority. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University.
Walsh, J. (2005) From industrial development to language planning? The evolution of Ireland's Gaeltacht development authority. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University. Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University: Workshops [Details]
(2004) Language planning and socio-economic development: a view from Ireland. Rannsachadh na Gàidhlig 2.
Walsh, J. (2004) Language planning and socio-economic development: a view from Ireland. Rannsachadh na Gàidhlig 2. Edinburgh: Workshops [Details]
(2004) Foras Feasa na Fiontraíochta: the role of entrepreneurship in the Irish language sector. Contested Terrains: the Local and the Global Dublin City University.
Ní Bhrádaigh, E., Walsh, J. (2004) Foras Feasa na Fiontraíochta: the role of entrepreneurship in the Irish language sector. Contested Terrains: the Local and the Global Dublin City University. Workshops [Details]
(2004) Contested Terrains: the Local and the Global. ‘Language and socio-economic development: experiences from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht’. Dublin City University.
Walsh, J. (2004) Contested Terrains: the Local and the Global. ‘Language and socio-economic development: experiences from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht’. Dublin City University. Workshops [Details]